Eğitim Bilgileri
Doktora PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/ Tez adı : YÜKSELMEYE AÇIK KAMU PERSONEL SİSTEMİNE SAHİP TÜRKİYE’xxDE ’xxCAM TAVAN’xx: YÜKSEKÖĞRETİMDE KAPALILIK EĞİLİMLERİ 2012-2016
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRAN FAKTÖR OLARAK BÜROKRASİ 2008-2011
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2002-2006
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2009-2017
Yönetilen Tezler
ABDULKADİR SARSU Yüksek Lisans Türk kamu personel sisteminde sınıflandırma sorunları: İnfaz koruma memuru örneği 2022
RESUL BAYRAM Yüksek Lisans Türkiye'nin kamu personel sisteminde liyakat ilkesinin uygulanabilirliği sorunu 2022
BURHAN BİÇER Yüksek Lisans Milli Eğitim Bakanlığı okullarında performans değerlendirme: Niğde ili örneği 2022
BASHİR AHMAD HAİDARİ Yüksek Lisans Afganistan'da yerel yönetimlerin yapılanma sorunu üzerine bir araştırma 2020
BEYZA NUR NİĞDELİOĞLU Yüksek Lisans Hizmet İçi Eğitimin Kamu Hizmeti Kalitesine Olan Katkısı: Niğde Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Analiz 2020
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-2021
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2021
Bildiriler
Bürokrasinin Gelişimi ve Osmanlı Bürokrasisinin Cumhuriyet Dönemi Kamu Bütokrasisine Etkileri GÜLSOY TEVFİK, TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.05.2011 - 05.06.2011) - 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE’DE KAMU PERSONELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SADAKAT ÖDEVİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZGÜR HÜSEYİN, TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.03.2022 - 26.03.2022) - 21.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU
Kamu Personel Yönetimi Dersinin İnsan Kaynağını Etkin Kullanma Yeterliliği Açısından Değerlendirilmesi TAHTALIOĞLU HAVA,ÖZGÜR HÜSEYİN Uluslararası - Özet bildiri - (21.02.2019 - 23.02.2019) - 16. Kamu Yönetimi Sempozyumu ve Forumu (KAYFOR 16)
Türkiye de Yükseköğretim Kurumlarında Cam Tavan Sendromunun Kadınlar Üzerindeki Etkileri TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Tam metin bildiri - (15.10.2015 - 17.10.2015) - KAYFOR
TÜRKİYE DE E BELEDİYE UYGULAMALARININ BELEDİYELERDEKİ HİZMET YETERLİLİĞİ VE KALİTESİNİ ARTIRMADAKİ ROLÜ ÖKMEN MUSTAFA, TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Tam metin bildiri - (11.05.2013 - 12.05.2013) - KAYSEM 8
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ÖZELİNDE KAMU PERSONEL SİSTEMİNE YÖN VEREN TEMEL KANUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI TAHTALIOĞLU HAVA, ÖZGÜR HÜSEYİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.10.2022 - 12.10.2022) - Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu
Kamu Politikasinda Rol Oynayan Aktörlerden Politikacilara Hizmet İ̇çi Eğitimin Gerekliliği TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - II. Uluslararası Multidisipliner ÇalışmalarıKongresi
Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Özet bildiri - (01.11.2017 - 04.11.2017) - 15. Kamu Yönetimi Forumu
The Role of Education in Realising Sustainable Development in Turkey TAHTALIOĞLU HAVA, KULAÇ ONUR Uluslararası - Özet bildiri - (01.06.2018 - 03.06.2018) - The 13th Edition of Present Environment and Sustainable Development International Symposium
Kitap
Public Policy Analysis in Turkey Past, Present and Future TAHTALIOĞLU HAVA,ÖZGÜR HÜSEYİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Analysis of Contracted Public Personnel Policy of Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PETER LANG - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:432 - ISBN:978-3-631-80198-7 - (Bölüm Sayfaları:147 - 162) 2019
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Konularında Bilimsel Değerlendirmeler TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kamuda Kariyer Sistemiyle İstihdam Edilen Personelin Performans Değerlendirme Sorunsalı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:354 - ISBN:9786258117424 - (Bölüm Sayfaları:43 - 56) 2022
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Systemic Problems of Public Personnel Management in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Global Publisher of Timely Knowledge - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:543 - ISBN:9781799849780 - (Bölüm Sayfaları:366 - 379) 2021
Kamu Yönetimi Bakımından Yerel ve Küresel Ölçekte Düşünceler ve Kurumlar TAHTALIOĞLU HAVA, ÖZGÜR HÜSEYİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye'de Kamu Kurumlarında Çalışan Kadınların Karşılaştığı 'Cam Tavan' Sendromu ve Algısı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:430 - ISBN:978-625-7315-81-4 - (Bölüm Sayfaları:397 - 430) 2021
KURAMDAN UYGULAMAYA YEREL YÖNETİLER VE KENTSEL POLİTİKALAR ÖKMEN MUSTAFA, TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TÜRKİYE'DE E-BELEDİYE UYGULAMALARININ BELEDİYELERDEKİ HİZMET YETERLİLİĞİ VE KALİTESİNİ ARTIRMADAKİ ROLÜ (KAYSEM-8 de sunulan bildiri metnidir.) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PEGEM AKADEMİ - ISBN:978-605-364-618-1 2013