Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER (DR)/ Tez adı : Modernleşme sürecinde iktidar-taşra ilişkileri: Türk edebiyatında ’xxtaşra’xx 2004-2009
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Siyasi iktidar ve toplumsal hoşnutsuzluk: 2000`li yıllarda Türkiye`de sosyal patlama söylemi 2001-2004
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./ 1995-2000
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2011-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 2009-2011
Yönetilen Tezler
HİLAL NEVİN POLAT Yüksek Lisans Feminist distopya örneği: Damızlık kızın öyküsü 2023
İSMAİL CEYLAN Yüksek Lisans Devlet aklı kuramı bağlamında Nazi Almanyası'nda anayasal düzen ve işleyiş 2023
İSA EMİROĞLU Yüksek Lisans Türk sosyoloji geleneği içinden metodolojik bir okuma: Şerif Mardin 2021
KADİR GÜRBÜZ Yüksek Lisans Michel Foucault'da ötekinin arkeolojisi: Suç, kapatılma ve cezalandırma sistemi 2021
RUMEYSA KANITATLI Yüksek Lisans Yapısalcı Marksizm İçinden Bir Okuma: Althusser' de Özne İnşaası 2021
EDA DEVECİOĞLU Yüksek Lisans 28 şubat sürecinde medya ve siyasal iktidar 2019
HAŞİM KARA Yüksek Lisans Türkiye'de Tek Parti Döneminde Türk ulusal kimliğin inşasında kamusal eğitimin rolü 2018
BÜLENT YILMAN Yüksek Lisans Modern bir kamu denetim sistemi olarak Ombudsmanlık kavramı: Eleştiriler ve beklentiler üzerinden Türkiye deneyimi 2017
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2021
Makaleler
CARL SCHMITT: İSTİKRARDAN ‘İSTİSNA’YA SİYASAL DÜZEN ZENGİN HATİCE SEVGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Akademik Hassasiyetler 2020
Almanya’da Sosyal Demokrasiden Kimlik Siyasetine: SPD ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Uluslararası - Hakemli - Copernicus Indeks - Özgün Makale - Fiscaoeconomia 2020
Kış Uykusu’nu Kant ve Nietzsche Etiği Çerçevesinde Düşünmek ZENGİN HATİCE SEVGİ Uluslararası - Hakemli - Web of Science: ESCI - Özgün Makale - Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.17829/turcom.471042 2019
NİETZSCHE VE HEİDEGGER'İN ALMAN FAŞİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE DAİR BİR İNCELEME ZENGİN HATİCE SEVGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal Of History School - Doi: 10.14225/Joh1541 2019
Eko-Anarşizm İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz:Kropotkin/Bookchin Örneği ZENGİN HATİCE SEVGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İdealkent 2017
Antik Yunan Felsefesinde Siyaset ve Sanat Tartışması: Platon ve Aristoteles Örneği ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türkiye Günlüğü 2016
Bir Semt Panoraması: 'Lale'den Tuğra'ya Sincan ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - iDEAL KENT 2014
Kentsel Siyasetin Öteki Yüzü: Kentsel Yoksulluk ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - İdealkent 2014
Taşra Muhafazakarlığı ve Temsilleri Türk Romanında Taşralı Kadın İmgesi ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türkiye Günlüğü 2014
'YURTSUZLAŞAN DÜŞÜNCE'NİN YURT ARAYIŞI: DEFTER ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türkiye Günlüğü 2014
Postmodern Eleştiri ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türkiye Günlüğü 2010
Karl Popper: 'Totaliter Siyaset'e Karşı 'Paradoksal Siyaset' ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Düşünen Siyaset 2009
Muhafazakarlığın Evrimi AKP nin Muhafazakar Demokrat Tasavvuru ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türkiye Günlüğü 2009
İran Atanmışlar Versus Seçilmişler ya da Muhafazakarlar versus Reformistler ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türkiye Günlüğü 2008
Bildiriler
THE SUBJECT PROBLEM IN CRITICAL THEORY ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Uluslararası - Özet bildiri - (02.04.2021 - ) - IV. International Istanbul Scientific Research Congress
HERBERT MARCUSE VE JÜRGEN HABERMAS’TA ÖZGÜRLESME VE ÖGRENCI HAREKETI SÖYLEMİ ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Uluslararası - Özet bildiri - (12.03.2021 - 13.03.2021) - 3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi - Doi: 10.1080/02646811.2019.1649086
Deaş’ın Ortaya Çıkışı ve İletişim Araçları: En-Nebe Dergisi Örneği SALİHİ EMİN,ZENGİN HATİCE SEVGİ Ulusal - Özet bildiri - (21.12.2017 - 22.03.2018) - IV Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi
Kitap
Faşizmin Arkeolojisi: Nazizm Örneği ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Orion - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:114 - ISBN:978-625-8307-12-2 2022
Economıc Issues In Retrospect And Prospect I ZENGİN HATİCE SEVGİ,SALİHİ EMİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Globalization and Nation-State: Conceptual and Theoretical Investigation - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication Limited - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:477 - ISBN:978-1-912503-45-2 - (Bölüm Sayfaları:221 - 235) 2018
Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect ZENGİN HATİCE SEVGİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:HEGEMONIC CRISIS AND ‘SOCIAL EXPLOSION’ DISCOURSE IN TURKEY IN 2000’S - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication Limited - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:432 - ISBN:978-1-912503-68-1 - (Bölüm Sayfaları:193 - 203) 2019
Editör
İdeal Kent ZENGİN SALİHİ HATİCE SEVGİ Ulusal - Dergi - Yayın Evi: ADAMOR Araştırma Danışmanlık Medya Ltd. Şti - Konuk Editör 2015