Eğitim Bilgileri
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI (DR)/ Tez adı : Batı Türklerinin dörtlüklerden kurulu bilmeceleri üzerinde bir araştırma 2002-2005
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Anadolu sahası Türk halk hikayelerinde kadın 1998-2000
Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./ 1994-1998
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2018-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2013-2018
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2006-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2005-2006
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2003-2005
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 1999-2003
Yönetilen Tezler
NECLA GÜL ERCAN Doktora SELAMİ MÜNİR YURDATAP VE HALK BİLİMİ 2020
SAİT SAYAR Doktora SÜLEYMAN TEVFİK ÖZZORLUOĞLU VE HALK BİLİMİ 2020
BURAK ÜNAL Yüksek Lisans Mahmut Makal'ın Eserlerinde Halk Bilimi Unsurları 2020
PINAR YİĞİT Yüksek Lisans ÇİFTLİK MONOGRAFİSİ 2020
BAHRİYE BODUR Yüksek Lisans BOR MONOGRAFİSİ 2020
EBRU YÜKSEL Yüksek Lisans Âşık Aliboğlu hayatı ve şiirleri 2019
MUSTAFA KOCATÜRK Yüksek Lisans Kemal Bilbaşar'ın romanlarında halk bilimi unsurları 2019
NECLA GÜL ERCAN Yüksek Lisans Türk kültüründe analık ve iz bırakan analar 2018
FATIMA BETÜL ÇETİN Doktora Başlangıcından 1945'e Kadar İngiliz Edebiyatında Türkler 2018
HATİCE YÜCEL Yüksek Lisans Sevgi Soysal'ın Eserlerinde Halk Bilimi Unsurları 2018
SAADETTİN YILMAZ Yüksek Lisans Yeni Fırat dergisindeki halk bilimi unsurları 2014
ADEM KORKMAZ Yüksek Lisans 19. yüzyıl âşık şiirinde sevgili (Seyranî, Ruhsatî ve Dadaloğlu) 2014
MAŞUTA AKGÖYNÜK Yüksek Lisans 17. yüzyıl âşık şiirinde sevgili motifi 2012
SANİYE AVAN Yüksek Lisans Suşehri monografisi 2010
FATMA DEĞİRMENCİ Yüksek Lisans İmamoğlu ilçesi monografisi 2009
UYGAR KURUM Yüksek Lisans Düziçi'nde halk hekimliği 2008
GÖKÇEN PEKER Yüksek Lisans Misis'te geçiş dönemi adetleri 2008
MEHMET ALPTEKİN Yüksek Lisans Silifke'de eski Türk inançlarının izleri 2007
MÜNEVVER SAVAŞ Yüksek Lisans Azerbaycan dergisi üzerine bir inceleme (1977-1981, 221-238. sayılar) 2007
Projeler
Diğer (Ulusal) Tamamlandı Türk Bilmeceleri Üzerinde Bir Araştırma (02.12.2008-23.11.2009)
İdari Görevler
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-2014
Makaleler
Türklük Biliminin Yorulmaz Kalemi: Prof. Dr. Ali Berat Alptekin (Hayatı ve Eserleri) ŞİMŞEK ESMA, İÇEL HATİCE Uluslararası - Hakemli - SSCI - Derleme Makale - MILLI FOLKLOR 2020
Çolpanın Şiirlerinde Özgürlük Özlemi ve Çolpan Yıldızı İmgesi İÇEL HATİCE Uluslararası - Hakemli - SOBIAD, İDEALONLİNE, DRJI - Özgün Makale - AKRA 2019
Türkiye ve Kıbrıs Sahası Mânilerinde Kadın Eleştirisi İÇEL HATİCE Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK Ulakbim, İSSUU - Özgün Makale - Erciyes 2017
“Bir Yâr Sevdim El Aldı” / Türkülerde Rakip Algısı İÇEL HATİCE Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, SOBİAD, ASOS Index, MLA, EBSCO - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2017
Hüsn ü Aşk’ta Halk Anlatıları İÇEL HATİCE Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, IC, CEEOL, UPD, MLA, ASOS INDEX - Özgün Makale - Karadeniz 2017
Niğde Atasözlerinde Metafor ve Kullanımı İÇEL HATİCE Uluslararası - Hakemli - ASOS INDEX, EBSCO, MLA, ULAKBİM - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2014
Niğde Atasözlerinde Kadın ve Kadın Bakış Açısı İÇEL HATİCE Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Erciyes 2012
Batı Versiyonlarında Köroğlu ALPTEKİN ALİ BERAT,İÇEL HATİCE Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Milli Folklor 2011
Deyimlerin Metaforik Yapısı İÇEL HATİCE Uluslararası - Hakemli - EBSCO PUBLİSHİNG, ULAKBİM - Özgün Makale - Türk Dünyası Araştırmaları 2011
Devlet Ana Romanında Şamanizm İzleri İÇEL HATİCE Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR, Journal Directory, DJS, ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Akademic - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.2643 2011
Çıldırlı Âşık Şenlik in Şiirlerinde Halk Kültürü Unsurları İÇEL HATİCE Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2009
Türkçede Atasözü Deyim İlişkisi İÇEL HATİCE Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türk Dili 2009
Batı Türklerinin Bilmecelerinde Şekil Değişikliği ve Varyantlaşma İÇEL HATİCE Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Milli Folklor 2007
Türkiye ve Azerbaycan da Mâni ve Bilmece Türü Arasındaki İlişkiler İÇEL HATİCE Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2007
Saim Sakaoğlu nun Bilmece Araştırmaları İÇEL HATİCE Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Arayışlar 2005
Necatî Beg Divanı ndaki Deyimler İÇEL HATİCE Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2004
Değerlendirmeler Prof Dr Ali Berat Alptekin Âşık Veysel Türküz Türkü Çağırırız Ankara 2004 349 s Akçağ Yayınları İÇEL HATİCE Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Kitap Kritiği - Erciyes 2004
Değerlendirmeler Prof Dr Saim Sakaoğlu Türk Gölge Oyunu Karagöz Akçağ yayınları Ankara 2003 328 s İÇEL HATİCE Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Kitap Kritiği - Türk Dili 2004
Bildiriler
Bentleri Mani Dörtlüklerinden Oluşan Çorum Türküleri İÇEL HATİCE Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.04.2016 - 30.04.2016) - Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu 28-30 Nisan 2016, Bildiriler Kitabı
Köroğlu Anlatılarında Bade İçme İÇEL HATİCE Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2013 - 27.10.2013) - IV. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu Bildirileri
“Değirmencik” Adlı Kıbrıs Türk Masalından Etiyolojik Bir Mit Örneği İÇEL HATİCE Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Türkiye ve Azerbaycan Sahasında Gelin-Kaynana Konulu Maniler/Bayatılar İÇEL HATİCE Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Simpoziumun Materialları
Kaynak Kişi ve Derleyici Olarak Âşık Veysel İÇEL HATİCE Ulusal - - (24.05.2015 - 25.05.2015) - Dünya Ozanı Âşık Veysel Sempozyumu
I ve II Kademe İlköğretim Türkçe Kitaplarında Yer Alan Nasreddin Hoca Fıkraları ve Bunların Tahlili İÇEL HATİCE Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.07.2005 - 07.07.2005) - I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu (Bilgi Şöleni) Bildirileri
Anadolu Türkülerinde İstanbul İÇEL HATİCE Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.10.2009 - 10.10.2009) - 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Bildiriler III Edebiyat ve Folklorda İstanbul
Kitap
Destan Yazıları ALPTEKİN ALİ BERAT, İÇEL HATİCE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dede Korkut Hikayelerindeki Başlık Parasının Kökeni ve Diğer Destanlara Yansıması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:360 - ISBN:978-605-2074-70-1 - (Bölüm Sayfaları:84 - 95) 2020
Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı İÇEL HATİCE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türklük Biliminin Yorulmaz Kalemi: Prof. Dr. Ali Berat Alptekin (Hayatı ve Eserleri) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-2074-27-5 - (Bölüm Sayfaları:3 - 41) 2019
Türk Folklorunda Sandık İÇEL HATİCE Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:207 - ISBN:978-605-2074-02-2 2017
Prof Dr Saim Sakaoğlu na Armağan İÇEL HATİCE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türk Bilmeceleri ve Motif Index’te Yer Alan Bilmeceler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen-Sota - ISBN:975-6527-22-6 - (Bölüm Sayfaları:515 - 519) 2006
Farklı Yönleriyle Küreselleşme İÇEL HATİCE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Küreselleşme ve Unutulan Kültür Değerlerimiz - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Doğu Kütüphanesi - ISBN:978-9944-397-23-0 - (Bölüm Sayfaları:125 - 133) 2008
Bilge Seyidoğlu Kitabı İÇEL HATİCE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Âşık Veysel’in Şiirlerinde Çiçek - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Dergah - ISBN:978-975-995-228-0 - (Bölüm Sayfaları:244 - 248) 2011
Türk Bilmecelerinin Şiirsel Yapısı İÇEL HATİCE Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akçağ - ISBN:978-975-338-969-3 2010
Köroğlu nun Bolu Beyi Kolu Üzerine Bir İnceleme İÇEL HATİCE Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen - ISBN:978-975-6527-58-0 2010
Editör
Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı ŞİMŞEK ESMA,İÇEL HATİCE,PEKER SELÇUK,NAZLI ATİYE Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Kömen - Editör - ISBN:978-605-207427-5 2019