Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/ Tez adı : Mobil bankacılık kullanım niyeti ve davranışında birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım teorisi-2 ve güven faktörlerinin etkisinin araştırılması 2014-2018
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Kayıt dışı ekonomi`nin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği (1980-2005) 2004-2007
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (İÖ)/ 2001-2004
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ 2023-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. 2019-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ 2017-2019
Yönetilen Tezler
MOHAMMAD SABER FROTAN Yüksek Lisans Afganistan ve Türkiye'de İslami finans sektörünün karşılaştırılması 2023
MİYASE AYDIN Yüksek Lisans Bankacılıkta sermaye yeterliliğini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma 2023
GANİME HALİSDEMİR GÜZEL Yüksek Lisans Bankacılık sektöründe seçilmiş katılım bankaları ile özel bankaların finansal performanslarının karşılaştırılması 2022
SENANUR AKDOĞAN Yüksek Lisans Türk Bankacılık Sektöründe Türev Araç Kullanımı İle Ticari Bankaların Karlılığının Belirleyicileri 2022
SİBEL CAN Yüksek Lisans Türkiye'de Katılım Bankaları ve Ticari Bankaların Etkinliklerinin Karşılaştırılması 2020
İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2022
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2022
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Makaleler
MİST ÜLKELERİNİN FİNANSAL PİYASALARINDA RİSK AYRIŞMASI KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Hakemli - EBSCO, ECONLİT, Index Copernicus - Özgün Makale - International Journal of Economics and Administrative Studies - Doi: 10.18092/ulikidince.1226613 2023
SCALE FACTOR IN THE PERFORMANCE OF DEPOSIT BANKS - TURKEY CASE KAPLAN HATİCE ELANUR, HAZAR ADALET, BABUŞCU ŞENOL Uluslararası - Hakemli - Directory of Research Journals Indexing (DRJI)I) - Özgün Makale - Ekonomi Politika ve Finanas Arastirmalari Dergisi - Doi: 10.30784/epfad.1284307 2023
Does Profitability Cause the Changes in Stock Prices? Evidence from the Turkish Banking Stocks KAPLAN HATİCE ELANUR, HAZAR ADALET, BABUŞCU ŞENOL Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management - Doi: 10.56578/jcgirm090205 2022
An Extended Utaut2 Perspectıve - Determınants of Mobıle Bankıng Use Intentıon And Use Behavıor KAPLAN HATİCE ELANUR,GÜRBÜZ ESEN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.737996 2021
The Impacts of Publicly and Privately-Owned Banks on Economic Growth in Turkey: A Comparative Analysis KAPLAN HATİCE ELANUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.18026/cbayarsos.763909 2021
Sukuk’un Geleneksel ve İslami Bankacılık Risklilik Yapısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Bir Literatür Araştırması KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Cappadocia Journal of History and Social Sciences 2020
İslamic Financial Institutions İn The World And Turkey KAPLAN HATİCE ELANUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal Of Emerging Economies And Polıcy 2020
İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların E-Sadakat Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Banka Müşterileri Üzerinde Bir İnceleme KAPLAN HATİCE ELANUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İşletme Araştırmaları Dergisi 2020
Sermaye Yeterlilik Rasyosu İle Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Risk İştahı İlişkisi: Türk Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme KAPLAN HATİCE ELANUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2020
Banka Mevduatları ve Sanayi Üretimi İlişkisi: Parasal Aktarım Mekanizması Üzerine Bir Nedensellik İncelemesi KAPLAN HATİCE ELANUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2020
Evaluating Fınancial Performances Of Conventional And Participation Banking in Turkey Within The Scope Of Grey Relational Analysis: A Comparative Literature Review KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Hakemli - CrossRef, Index Copernicus, ESJI - Özgün Makale - Pearson Journal Of Social Sciences Humanitiesl 2020
Research for the Investigation of Consumer Attitudes towards Online Shopping in Niğde Province KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - International Journal of Scientific Research and Management - Doi: 10.18535/ijsrm/v6i9.sh02 2018
Examination Of Factors Affecting Online Consumer Behavior From The Perspective Of The Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.14647 2018
Factors Determining E-Consumer Behavior: An EmpiricalResearch on the Theory of Planned Behavior (TPB) KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Hakemli - International Scientific Indexing (ISI), Global Impact Factor (GIF), Ulrichsweb, JGate,SSRN, ProQuest, DOAJ, IndexCopernicus, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), JournalSeek,Google Scholar, OA Journals, Universe Digital Library, Islamic World Science Citation Center (ISC), ResearchGate, Academic JournalsDatabase, Electronic Journals Library, University Library Clausthal, University of Education Heidelberg, Library of the University of AppliedSciences Wildau (TH Wildau), University of Hamburg Library System, Dresden State and University Library (SLUB) and ResearchBib. - Özgün Makale - International Review of Management and Business Research 2018
Bildiriler
RELATIONSHIP BETWEEN BANK LOANS AND INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Özet bildiri - (29.11.2023 - 30.11.2023) - INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientifıc Researches and Recent Trends XII
Zombi Şirketlerin Finansal ve Ekonomik Etkileri KAPLAN HATİCE ELANUR Ulusal - Tam metin bildiri - (18.10.2023 - 21.10.2023) - 26. Finans Sempozyumu
Risk Decomposition in Financial Markets: The Case of MIST (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey) Countries KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Özet bildiri - (10.11.2021 - ) - VI. Congress of International Applied Social Sciences C-iasoS 2022 – İzmir -Türkiye
Türkiye’de Konut Kredi Talebi İle İşsizlik Arasındaki İlişki KAPLAN HATİCE ELANUR,TOLU FADİME Uluslararası - Özet bildiri - (16.12.2020 - 18.12.2020) - II. ULUSLARARASI KAPADOKYA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ
Dış ve İç Faktörlerin İslami Bankacılığın Finansal Performansına Etkisi KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Özet bildiri - (09.10.2020 - 10.10.2020) - 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU(USVES)
Çağdaş Finansal Sistem Dâhilindeki İslami Bankacılığın Mevcut Pozisyonu ve Geleceğe Yönelik Öngörüler KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.06.2020 - 26.06.2020) - 3.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2020)
Üniversite Öğrencilerinin Online Bankacılık ile İlgili Tutum Ve Davranışların İncelenmesi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.11.2019 - 17.11.2019) - All Farabi 6 th International Conference on Social Sciences
Online Tüketici Davranışı: Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi Perspektifinden İncelenmesi KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 15.09.2018) - FS CONGRESS 2018 QUO VADIS SOCIALSCIENCES
Kitap
FİNANSAL PİYASALARIN EVRİMİ IV KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Fon Performans Analizi: Katılım Fonları Üzerine Bir Uygulama - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Özgür Yayın-Dağıtım Co. Ltd. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:394 - ISBN:978-975-447-833-4 - (Bölüm Sayfaları:283 - 303) 2023
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BOYUTUYLA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Çizgi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:355 - ISBN:978-625-396-165-7 - (Bölüm Sayfaları:164 - 183) 2023
FİNANSIN TEORİK TEMELLERİ KAPLAN HATİCE ELANUR Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Fama-French Üç Faktör Modeli - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kitapiste Yayın Dağıtım Kırtasiye Paz. Tic. Ltd. Şti. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:232 - ISBN:978-625-9897-80-6 - (Bölüm Sayfaları:131 - 157) 2023
BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ VE RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:162 - ISBN:978-625-433-351-4 2022
STUDİES AT THE CROSSROADS OF MANAGEMENT ECONOMİCS KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Fundıng And Fund Utılızatıon Methods of Partıcıpatıon Banks - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:4 - ISBN:978-1-912503-92-6 - (Bölüm Sayfaları:217 - 235) 2020
GÜNCEL BANKACILIK VE FİNANS ÇALIŞMALARI KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Banka Reklamlarının Üniversite Öğrencilerinin Banka Tercihleri Üzerine Etkisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi A.Ş. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:181 - ISBN:978-605258-889-5 - (Bölüm Sayfaları:89 - 105) 2020
ECONOMIC MANAGEMENT ISSUES INRETROSPECT PROSPECT KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Impacts of Social Media Use Objectıves On Consumers Purchasing Behaviors - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:495 - ISBN:978-1-912503-58-2 - (Bölüm Sayfaları:399 - 413) 2018
SOSYAL BİLİMLER ALANINDAGÜNCEL AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dış ve İç Faktörlerin İslami Bankacılığın Finansal Performansına Etkisi: Endonezya Örneği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Iksad Publications - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:314 - ISBN:978-625-7279-64-2 - (Bölüm Sayfaları:43 - 59) 2020
COVID-19 SÜRECİNİN EKONOMİK VE SEKTÖREL ETKİLERİ KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Covıd-19 Küresel Pandemisi’nin Finans ve Bankacılık Sektörü Üzerinde Yaratabileceği Olası Etkiler Ve Sonuçları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Iksad Publications - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:334 - ISBN:978-625-7279-49-9 - (Bölüm Sayfaları:113 - 150) 2020
PERSPECTIVES ON MODERN ECONOMY KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Place and Future of İslamıc Banking in The German Banking System - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:11 - Sayfa Sayısı:577 - ISBN:978-1-913809-02-7 - (Bölüm Sayfaları:241 - 256) 2020
GÜNCEL PAZARLAMAÇALIŞMALARI KAPLAN HATİCE ELANUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Covıd-19 Pandemi Döneminde Bankacılık Sektöründe Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi A.Ş. - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-7679-10-7 - (Bölüm Sayfaları:45 - 65) 2020