Eğitim Bilgileri
Doktora İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÜRETİM YÖNETİM VE PAZARLAMA (DR)/ Tez adı : Türkiye'de yaş meyve ve sebze pazarlaması (Uygulamada ortaya çıkan problemler ve çözüm önerileri) 1994-1998
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Turizm pazarlamasında tüketici analizi 1987-1991
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1983-1987
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 2000-
YARDIMCI DOÇENT Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi/işletme Fakültesi/İşletme/İşletme 1999-2000
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU/İŞLETME PR. 1994-1999
Yönetilen Tezler
ERSİN ERASLAN Yüksek Lisans Tüketiciye yönelik bilinçaltı reklamın etkileri üzerine ampirik bir araştırma 2015
SELÇUK AVDEREN Yüksek Lisans İç Anadolu Bölgesi'ndeki kaplıca ve termal tesislerin Türk sağlık turizmi içindeki yeri 2011
RUHAN İRİ Yüksek Lisans Niğde ilinin turizm açısından pazarlanması 2009
SIDDIK ÇİMENCAN Yüksek Lisans Emniyet teşkilatında iletişim sorunlarının çözümünde bilgi teknolojileri kullanımının rolü ve Niğde ilinde bir uygulama 2004
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı NİĞDE İLİ KAMU KURUMLARININ STRATEJİK PLANLAMA KAPAPASİTESİNİN ARTIRILMASI (24.12.2014-26.12.2014)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı NİĞDE İLİ STRATEJİK PLANI (24.12.2013-28.02.2015)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı NİĞDE İL GELİŞME PLANI (15.01.2014-30.06.2015)
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-2019
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2018
Kalite Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2020
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2020
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2018
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2018
Dekan Yardımcısı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi 1999-2000
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1994-1996
Makaleler
Vatandaşların Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN,ÇELEBİ ZENGİN ESRA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.526638 2020
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİNDE ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE TERCİH NEDENLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA DOĞAN SELEN,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Ulusal - Hakemli - sobiad, copernicus, oaji, acarindex, researchbib - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.20875/makusobed.631424 2019
Üniversite Tanıtım Araçlarının Adayların Tercihlerine Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği DOĞAN SELEN,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.380986 2018
Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Turizmde Çevre Eğitiminin Gerekliliği KARATAŞ ABDULLAH,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - crossref, doi - Derleme Makale - Sosyal Bilimler Dergisi 2017
Şehir Pazarlamasında Bilinirliğin Önemi Niğde Yöresinin Bilinirliğinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma İRİ RUHAN,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN,İNAL MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2011
Bildiriler
Niğde ve Yöresinin İnanç Turizmi Potansiyeline Yönelik Bir Değerlendirme TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN, İRİ RUHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.08.2022 - ) - Anotalian Landscape and Faith Tourism: Ancient Times to Present
Anadolu’nun Saklı Kenti Niğde İlinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2015 - 24.10.2015) - III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Çevre Sorunlarına Bir Çözüm Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk KARATAŞ ABDULLAH,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.06.2015 - 13.06.2015) - Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi - III
Kitap
BİLGİSAYAR TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:ELMA OFSET - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:180 1995
PAZARLAMA TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:ELMA OFSET - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:230 1995
Geçti Bor un Pazarı Sür Eşeğini Niğde’ye İNAL MEHMET EMİN,İRİ RUHAN,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Ulusal - Kitap Tümü - - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Detay Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:188 - ISBN:978-605-5681-71-5 2010