Eğitim Bilgileri
Doktora YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/ Tez adı : İnsan, hayvan ve içme sularından izole edilen hareketli aeromonas suşlarının dna profillerinin karşılaştırılması 2002-2006
Yüksek Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI/ Tez adı : Tavuk, nartı ve gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhyncus mykiss) dışkılarından izole edilen hareketli aeromonas türleri ve SDS-PAGE yöntemi ile protein profillerinin tespiti 1998-2001
Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER PR./ 1993-1998
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2021-
DOÇENT MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI 2018-2021
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI 2009-2018
Yönetilen Tezler
ŞEYDANUR BAHŞİ Yüksek Lisans Muş ili sınırları içerisinde yer alan Karasu ve Murat ırmağı sularında Cryptosporidium spp. ookistlerinin araştırılması 2021
ŞEHRİSTAN IŞIK BAYTAR Yüksek Lisans Yoğun bakım hastalarından izole edilen enterokok izolatlarında çeşitli virulans ve direnç genlerinin varlığının araştırılması 2019
MUHAMET SEYİT POLAT Yüksek Lisans Muş yöresinde toplum kökenli Klebsiella suşlarının antimikrobiyal duyarlılığının araştırılması 2014
ÖMER ÖMEROĞLU Yüksek Lisans Hemşirelik öğrencilerinde nazal Staphylococcus aureus bakterilerinin araştırılması 2013
İdari Görevler
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Vekili NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Vekili NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurul üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Tıbbi Paraztoloji Anabilim Dalı Başkan vekili NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2021-
MYO/Yüksekokul Müdürü MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2019-2021
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO MÜDÜRÜ (SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İLE BERABER) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2016-
MYO/Yüksekokul Müdürü MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2009-2013
MYO/Yüksekokul Müdürü MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2009-2009
Bölüm Başkanı MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2009-2015
Ödüller
Yayın Teşvik Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Diğer, TÜRKİYE 2004
Yayın Teşvik Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Diğer, TÜRKİYE 2004
Yayın Teşvik Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Diğer, TÜRKİYE 2003
Makaleler
Analysis of antibiotic resistance of KPC-' positive Klebsiella pneumoniae strains isolated from blood cultures AKGÜL ÖMER, KÖRKOCA HANİFİ, BORA GÜLHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2024
Bakteri Temelli Kanser Tedavisi Stratejileri AYDIN FATMA ESİN, DURAK Burçak Gönül, KÖRKOCA HANİFİ, AYAN DURMUŞ Ulusal - Hakemli - TR Dizin - Derleme Makale - Yenilikçi Biyokimya ve Biyobilim - Doi: 10.48086/ASD0056 2023
Investigation of some changes and clonal relationship in enterococci isolates due to relocation of a hospital KÖRKOCA HANİFİ, HAZIROLAN GÜLŞEN, ÇİÇEK Cemal, SAVAŞ Sümeyra, AKGÜL Ömer, TANRIVERDİ Elif Seren Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of The Pakistan Medical Association 2023
Investigation of eta, etb and etd Exfoliative Toxin Genes in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Nursing Students, University Students and Hospital Surfaces KÖRKOCA HANİFİ, SAVAŞ SÜMEYRA, KARAGÖZ ALPER, ALAN YUSUF, YILDIZ GÜZEL NUR Uluslararası - Hakemli - Sağlık - Özgün Makale - MAS Journal of Applied Sciences - Doi: 10.5281/zenodo.7472613 2023
A study of health literacy and social media use of the students on vaccine preferences during COVID-19 pandemic in Turkey YILDIZ GÜZEL NUR, KAYA ABDULSAMED, ÇİFTÇİ BAHAR, YILDIZ ÖZGÜR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - İndian Journal of Public Health - Doi: 10.4103/ijph.ijph_1641_22 2023
Muş İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Karasu ve Murat Irmağı Sularında Cryptosporidium spp. Ookistlerinin Araştırılması BAHŞİ Şeydanur, KÖRKOCA HANİFİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021
Spectral, Thermal and Antimicrobial Properties of Novel MixedLigand-Metal Complexes Derived from Saccharinate Complexesand Azo Dye Ligand ADIGÜZEL RAGIP, TURAN NEVİN, BULDURUN KENAN, KÖRKOCA HANİFİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Pharmacology - Doi: 10.3923/ijp.2018.9.19 2018
Synthesis Structural Characterization and Biological Activity of Novel Cyclohexane 1 3 dione Ligands and Their Metal Complexes TURAN NEVİN,KÖRKOCA HANİFİ,ADIGÜZEL RAGIP,ÇOLAK NAKİ,BULDURUN KENAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Molecules - Doi: 10.3390/molecules20059309 2015
Characterization of Klebsiella Isolates by Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry and Determining Antimicrobial Resistant with VITEK 2 Advanced Expert System AES KARAGÖZ ALPER,ACAR SÜMEYRA,KÖRKOCA HANİFİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES - Doi: 10.3906/sag-1401-32 2015
Helicobacter pylori Stool Antigen Fecoprevalence in Food Workers in Van Turkey KÖRKOCA HANİFİ,DİCLE Yalçın,BAYRAM YASEMİN,BAYRAM İRFAN,BERKTAŞ Mustafa Uluslararası - Hakemli - EBSCO, Turkish Medline, DOAJ, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar and Turkiye Citation Index. - Özgün Makale - Journal of Microbiology and Infectious Diseases - Doi: 10.5799/ahinjs.02.2015.01.0167 2015
Detection of putative virulence genes in Aeromonas isolates from humans and animals KÖRKOCA HANİFİ,ALAN YUSUF,BOZARI SEDAT,BERKTAŞ Mustafa,GÖZ YAŞAR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - The Journal of Infection in Developing Countries - Doi: 10.3855/jidc.4879 2014
Study of Structure and Spectral Characteristics of the Zinc II and Copper II Complexes With 5 5 Dimethyl 2 2 3 nitrophenyl hydrazono cyclohexane 1 3 dione and Their Effects on Optical Properties and the Developing of the Energy Band Gap and Investigation of Antibacterial Activity Turan Nevin, Gündüz Bayram, Körkoca Hanifi, Adıgüzel Ragıp, Çolak Naki, Buldurun Kenan Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of The Mexican Chemical Society 2014
Bir diazenil ligand 4 disiyanometil benzoikasit ile metal asetat komplekslerinin spektroskopik karakterizasyonu ve antibakteriyal aktivitesi TURAN NEVİN,KARAGÖZ ZUHAL,ÇOLAK NAKİ,KÖRKOCA HANİFİ,ŞEKERCİ MEMET Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2013
Türkiyenin farklı bölgelerindeki iki ilde farklı sosyoekonomik düzeye sahip çocuklarda Enterobius vermicularis in dağılımı GÖZ YAŞAR,KÖRKOCA HANİFİ,DİCLE YALÇIN,ÖZGEN SELAMİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dregisi 2013
Hastane Kökenli klinik Olmayan Staphylococcus aureus suşlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılması KÖRKOCA HANİFİ,GÖKÇEOĞLU EMİNE,DİCLE YALÇIN,ÖZÇELİK ZEYNEP,YUTDAŞ DİLAN,DİNLER ÖZLEM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2013
Prevalence of Cryptosporidium spp in Asymptomatic Food Workers KÖRKOCA HANİFİ,GÖZ YAŞAR,ATAŞ AHMET DURAN,KURTOĞLU MUHAMMET GÜZEL,EKİCİ KAMİL,BERKTAŞ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Pub Med - Özgün Makale - Türkiye Parazitoloji Dergisi - Doi: 10.5152/tpd.2013.2981 2013
The Research of Clonal Relationship among Aeromonas Strains Isolated from Human Animal and Drinking Water by PFGE KÖRKOCA HANİFİ,BERKTAŞ MUSTAFA,DURMAZ RIZA,GÜRSOY NAFİA CANAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Kafkas Univ Vet Fak Derg - Doi: 10.9775/kvfd.2012.7659 2013
Synthesis characterization of poly E 3 amino 4 3 bromophenyl diazenyl 1H pyrazol 5 ol Investigation of antibacterial activity fluorescence and optical properties TURAN NEVİN,KAYA ESİN,GÜNDÜZ BAYRAM,ÇOLAK NAKİ,KÖRKOCA HANİFİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fibers and Polymers - Doi: 10.1007/s12221-012-0415-2 2012
Synthesis characterization of poly 2 2 hydroxybenzylideneamino 6 phenyl 4 5 6 7 tetrahydrobenzo b thiophene 3 carbonitrile Investigation of antibacterial activity and optical properties KAYA ESİN,TURAN NEVİN,GÜNDÜZ BAYRAM,ÇOLAK NAKİ,KÖRKOCA HANİFİ Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Polymer Engineering & Science - Doi: 10.1002/pen.23207 2012
Antimicrobial Susceptibilities of Brucella Isolates from Various Clinical Specimens BAYRAM YASEMİN,KÖRKOCA HANİFİ,AYPAK CENK,PARLAK MEHMET,ÇIKMAN AYTEKİN,KILIÇ SELÇUK,BERKTAŞ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Medical Sciences 2011
Van İli içme sularının Cryptosporidium spp ookistleri yönünden incelenmesi Çiçek Mutalip, Körkoca Hanifi, Akkaş Önder Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2011
Chemical Composition Antioxidant Antimicrobial Activities of the Essential Oil of Salvia hypargeia Fisch amp Mey Atas Ahmet Duran, Goze Ismihan, Alim Ahmet, Cetinus Senay Akkus, Vural Nilufer, Murat Goze H., Korkoca Hanifi Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Essential Oil Bearing Plants - Doi: 10.1080/0972060X.2011.10643936 2011
Van ve Yöresi İçme Sularında Koliform ve E coli Araştırılması Ekici Kamil, Körkoca Hanifi, Sancak Yakup Can, Atalan Ekrem Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Uludağ Univ. J. Fac. Vet. Med. 2010
Antimicrobial Activity of Tulipa sintenisii Bayram Banu, Onlu Harun, Korkoca Hanifi, Selcuk Nilufer Uluslararası - Hakemli - Agro Asia, World Agri. Database, MedLit, ASCI-ACR, Chemical Abstracts Service (CAS - Özgün Makale - International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences - Doi: 10.3923/ijmmas.2010.31.33 2010
Van Belediye Mezbahasında çalışan işçilerde ve kesimi yapılan hayvanlarda Cryptosporidium sp nin araştırılması ÇİÇEK MUTALİP,KÖRKOCA HANİFİ,GÜL ABDURRAHMAN Uluslararası - Hakemli - Pub Med - Özgün Makale - Türkiye Parazitoloji Dergisi 2008
Investigation of Borrelia burgdorferi seroprevalence in Van region of Turkey Bozkurt Hamza, Çiftçi İhsan Hakk, Güdücüoğlu Hüseyin, Berktaş Mustafa, Körkoca Hanifi, Akdeniz Hayrettin Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Turkish Journal of Immunology 2008
Pediatrik olgulardan izole edilen 3 Kluyvera suşunun değerlendirilmesi Kurtoğlu Muhammet Güzel, Çiftçi İhsan Hakkı, Bozkurt Hamza, Tuncer Oğuz, Körkoca Hanifi, Berktaş Mustafa Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Selçuk Tıp Dergisi 2008
Van Yöresinde Gıda Sektörü Çalışanlarında Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı Kurtoğlu Muhammet Güzel, Körkoca Hanifi, MutalipÇiçek, Taş Cengiz Zeynep Uluslararası - Hakemli - Pub Med - Özgün Makale - Türkiye Parazitoloji Dergisi 2007
Van Bölgesinde Sifiliz Reaginik Antikor Seropozitifliğinin Araştırılması Bozkurt Hamza, Çiftçi İhsan Hakkı, Güdücüoğlu Hüseyin, Körkoca Hanifi, Akdeniz Necmettin, Aygül Kumru, Berktaş Mustafa Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Van Tıp Dergisi 2005
Klinik örneklerden izole edilen Proteus vulgaris suşlarının antimikrobiyal ajanlara duyarlılıkları Bozkurt Hamza, Güdücüoğlu Hüseyin, Kurtoğlu Muhammet Güzel, Körkoca Hanifi, Çiftçi İhsan hakkı, Aygül Kumru, Berktaş Mustafa Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Van Tıp Dergisi 2005
The characterization of protein profiles of the isolated Aeromonas sobria strains from animal faeces by SDS PAGE BOYNUKARA BANUR,KÖRKOCA HANİFİ,ŞENLER NACİYE GÜLKIZ,GÜLHAN TİMUR,ATALAN EKREM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Indian Veterinary Journal 2004
Van ilinde kan gruplarının dağılımı Çiftçi İhsan Hakkı, Önder Erol, Bozkurt Hamza, Güdücüoğlu Hüseyin, Körkoca Hanifi, Kurtoğlu Muhammet Güzel Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Van Tıp Dergisi 2004
The Characterization of Protein Profiles of the Aeromonas hydrophila and A caviae Strains Isolated from Gull andRainbow Trout Feces by SDS PAGE KÖRKOCA HANİFİ,BOYNUKARA BANUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 2003
Prevalence and antibiotic sensitivity of motile Aeromonas in dogs CEYLAN EBUBEKİR,KÖRKOCA HANİFİ,KELEŞ İHSAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Acta Veterineria Brno 2003
Van yöresinde kanserli hastalarda toksoplazmoz seroprevalansı Çiftçi İhsan Hakkı, Bozkurt Hamza, Güdücüoğlu Hüseyin, Körkoca Hanifi, Bayram Yasemin, Berktaş Mustafa Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Van Tıp Dergisi 2003
Akut gastroenterit olgularında hareketli aeromonasların rolü ve antimikrobiyal maddelere duyarlılıkları Berktaş Mustafa, Körkoca Hanifi, Çiftçi İhsan Hakkı, Güdücüoğlu Hüseyin, Bozkurt Hamza, Tuncer Oğuz, Kutluay Nihat Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 2003
1998 2001 Yılları Arasında izole Edilen Proteus mirabilis Suşlarında Gözlenen Direnç Paternlerinin İrdelenmesi Berktaş Mustafa, Hanifi Körkoca, Çiftçi İhsan Hakkı, Bozkurt Hamza, Güdücüoğlu Hüseyin, Kutluay nihat Ulusal - Hakemli - Türkiye citation index - Özgün Makale - Ankem Dergisi 2003
Sağlıklı köpek dışkılarından oksidaz pozitif gram negatif bakterilerin izolasyon ve identifikasyonu ile antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi CEYLAN EBUBEKİR,KÖRKOCA HANİFİ,BOZKURT Hamza,KURTOĞLU Muhammet,AĞAOĞLU ZAHİD TEVFİK,BERKTAŞ Mustafa Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK-ULAKBİM, Dergi Park, EBSCOhost, CAB Abstracts, Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus ve Google Scholar - Özgün Makale - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2002
Bildiriler
İki Farklı Hastaneye Ait Yenidoğan Yoğun Bakım ve Yanık Yoğun Bakım Ünitelerinden Elde edilen Acinetobacter Suşlarının Moleküler İdentifikasyonu ve PFGE ile Tiplendirilmesi KÖRKOCA HANİFİ,ACAR Sümeyra,KARAGÖZ Alper,BAYRAM YASEMİN,BERKTAŞ Mustafa,DURMAZ RIZA Ulusal - Özet bildiri - (12.11.2014 - 16.11.2014) - XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
A Research on Potential Role of Nursing Students in Terms of Nosocomial Staphylococcal Scalded Skin Syndrome 24 27 September 2014 Belgrad Serbia KÖRKOCA HANİFİ,ACAR SÜMEYRA,KARAGÖZ ALPER,ALAN YUSUF Uluslararası - Özet bildiri - (24.09.2014 - 27.09.2014) - The 6th EURASIA Congress of Infectious Diseases
İnsan ve Hayvan Aeromonas İzolatlarında Virülens İlişkili Genlerin Araştırılması KÖRKOCA HANİFİ,ALAN YUSUF,BOZARI SEDAT,BERKTAŞ MUSTAFA,GÖZ YAŞAR Ulusal - Özet bildiri - (04.06.2014 - 07.06.2014) - 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
Klebsiella İzolatlarının Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry MALDI TOF MS yöntemi ile karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Dirençlerinin VITEK 2 Advanced Expert Sistem AES ile Belirlenmesi KARAGÖZ ALPER,ACAR SÜMEYRA,KÖRKOCA HANİFİ Ulusal - Özet bildiri - (04.06.2014 - 07.06.2014) - 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
Identification of Clinical and Environmental Based Strains with Biomerieux Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometer and Typing The Strains With Multiple Locus Variable Number Tandem Repeat Analysis ACAR SÜMEYRA,KARAGÖZ ALPER,KÖRKOCA HANİFİ Uluslararası - Özet bildiri - (02.06.2014 - 06.06.2014) - 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress
Molecular characterization of Klebsiella spp comparison of multi locus variablenumber of tandem repeat analysis MLVA and pulsed field gel electrophoresis ACAR SÜMEYRA,KARAGÖZ ALPER,KÖRKOCA HANİFİ Uluslararası - Özet bildiri - (02.06.2014 - 06.06.2014) - 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress
Genotyping of Enterococcus casseliflavus strains isolated from various water samples KÖRKOCA HANİFİ,ATALAN EKREM,BAYRAM YASEMİN,BOZARI SEDAT Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2011 - 01.10.2011) - European Biotechnology Congress Current Opinion in Biotechnology - Doi: 10.1016/j.copbio.2011.05.209
Synthesis characterization and antimicrobial activity of metal complexes of novel 5 5 dimetil 2 3 nitrophenyl diazenyl cyclohexane 1 3 dione TURAN NEVİN,KÖRKOCA HANİFİ,BULDURUN KENAN,ÇOLAK NAKİ Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2011 - 02.07.2011) - Uluslar arası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi.
Synthesis characterization and antimicrobial activity of metal complexes of novel 2 2 metoxyphenyl diazenyl cyclohexane 1 3 dione L1 and 2 3 nitrophenyl diazenyl cyclohexane 1 3 dione L2 Ligands TURAN NEVİN,KÖRKOCA HANİFİ,ÇOLAK NAKİ,BULDURUN KENAN Ulusal - Özet bildiri - (19.05.2011 - 22.05.2011) - III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
Çeşitli Poliklinik Hastalarına Ait Dışkı Örneklerinden İzole Edilen Klebsiella pneumoniae Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları KÖRKOCA HANİFİ,BAYRAM YASEMİN Ulusal - Özet bildiri - (18.05.2011 - 22.05.2011) - 26. Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi.
Klinik Örneklerden İzole Edilen Brucella Suşlarının Biyotiplendirilmesi ve Beş Farklı Antimikrobiyale Duyarlılıklarının E Test Yöntemi İle Araştırılması BAYRAM YASEMİN,KÖRKOCA HANİFİ,EREN HAYRİYE,BERKTAŞ MUSTAFA,KILIÇ SELÇUK Ulusal - Özet bildiri - (28.04.2010 - 02.05.2010) - 25. Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi,
Gıda Sektöründe Çalışan İşçilerin Gaitalarında Helicobacter pylori Antijeninin Araştırılması KÖRKOCA HANİFİ,BAYRAM YASEMİN,BAYRAM İRFAN Ulusal - Özet bildiri - (07.10.2009 - 11.10.2009) - 19. Ulusal Patoloji Kongresi
Yenidoğan Ünitesinden İzole Edilen Klinik Olmayan Koagulaz Negatif Stafilokokların Antimikrobiyal Dirençleri ve Slime Oluşturma Özelliklerinin Araştırılması KÖRKOCA HANİFİ,BAYRAM YASEMİN,ATALAN EKREM Ulusal - Özet bildiri - (29.04.2009 - 03.05.2009) - 24. Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi
Bir Hastaneye Ait Çeşme Sularının Bakteriyolojik Analizi ve Tespit Edilen Etkenlerin Antimikrobiyal Dirençleri KÖRKOCA HANİFİ,BAYRAM YASEMİN,ATALAN EKREM Ulusal - Özet bildiri - (29.04.2009 - 03.05.2009) - 24. Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi,
İçme sularında laktozu fermente etmeyen gram negatif bakterilerin varlığının araştırılması KÖRKOCA HANİFİ,EKİCİ KAMİL,BAYRAM YASEMİN,ERDOĞAN NÜLİFER Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2009 - 01.05.2009) - 12th World Congress on Public Health
Otlu Peynirierden izole Edilen Enterococcus spp Türleri ve Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları KÖRKOCA HANİFİ,EKİCİ KAMİL Ulusal - Özet bildiri - (08.11.2007 - 10.11.2007) - Gıda Mühendisliği 5. Kongresi
The Detection of Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus isolated from Food Handlers Hospital Environment and Staff EKİCİ KAMİL,KÖRKOCA HANİFİ,KURTOĞLU MUHAMMET GÜZEL,AKMAN H NEVZAT Uluslararası - Özet bildiri - (24.10.2007 - 26.10.2007) - 2nd International Congress on Food and Nutrition
The Determination of Iactamase in Coliform Bacteria Isolated From Drinking Waters EKİCİ KAMİL,KÖRKOCA HANİFİ,KURTOĞLU MUHAMMET GÜZEL,AKMAN H NEVZAT Uluslararası - Özet bildiri - (24.10.2007 - 26.10.2007) - 2nd International Congress on Food and Nutrition
Van Belediye Mezbahasında Çalışan işçilerde ve Kesimi Yapılan Hayvanlarda Cryptosporidium sp nin Araştırılması ÇİÇEK MUTALİP,KÖRKOCA HANİFİ,GÜL ABDURRAHMAN Ulusal - Özet bildiri - (06.11.2006 - 09.11.2006) - III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi,
Gıda Sektöründe Çalışan işçilerin Gaitalarında Cryptosporidium spp Ookistlerinin Araştırılması KÖRKOCA HANİFİ,GÖZ YAŞAR,BERKTAŞ MUSTAFA,KURTOĞLU MUHAMMET GÜZEL,EKİCİ KAMİL Ulusal - Özet bildiri - (18.09.2006 - 20.09.2006) - Uluslar arası Katılımlı 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi
Van Yöresinde Gıda Sektörü Çalışanlarında Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı KURTOĞLU MUHAMMET GÜZEL,KÖRKOCA HANİFİ,ÇİÇEK MUTALİP,TAŞ CENGİZ ZEYNEP Ulusal - Özet bildiri - (06.09.2006 - 08.09.2006) - 1 . Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Van Bölgesinde Gıda İşletmelerinde Çalışan işçilerin Gaitalarında Rotavirüs ve Adenovirüs Antijenlerinin Tespiti KÖRKOCA HANİFİ,BERKTAŞ Mustafa,KURTOĞLU Muhammet Güzel,BOZKURT Hamza,GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN Ulusal - Özet bildiri - (13.09.2005 - 17.09.2005) - Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal viroloji Kongresi
Kızamık Şüphesi ile Gelen Örneklerdeki IgG ve IgM Pozitifliği GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN,BOZKURT HAMZA,BAYKAL SANEM,KÖRKOCA HANİFİ,BERKTAŞ MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (13.09.2005 - 17.09.2005) - Uluslararası KatılımIı 2. Ulusal Viroloji Kongresi
Van ve Yöresinde Borrelia burgdorferi Seroprevelansının Araştırılması BOZKURT HAMZA,ÇİFTÇİ İHSAN HAKKI,GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN,KÖRKOCA HANİFİ,BERKTAŞ MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (19.09.2004 - 23.09.2004) - XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Bölgemizde VDRL Pozitifliğinin Araştırılması BOZKURT HAMZA,ÇİFTÇİ İHSAN HAKKI,GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN,KÖRKOCA HANİFİ,BERKTAŞ MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (19.09.2004 - 23.09.2004) - XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,
Çiftlik Hayvanlarında Hareketli Aeromonas ların Prevalans ve Antibiyotik Dirençleri CEYLAN EBUBEKİR,KÖRKOCA HANİFİ,BERKTAŞ Mustafa,AĞAOĞLU ZAHİD TEVFİK Ulusal - Özet bildiri - (02.07.2003 - 05.07.2003) - 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi
Pediatrik Olgulardan izole Edilen Kluyvera spp Suşlarının Biyokimyasal Özellikleri ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları ÇİFTÇİ İHSAN HAKKI,BOZKURT HAMZA,GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN,KURTOĞLU MUHAMMET GÜZEL,KÖRKOCA HANİFİ,BERKTAŞ MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (25.05.2003 - 29.05.2003) - 18. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi
Klinik Örneklerden izole Edilen Proteus vulgaris Suşlarının Antimikrobiyal Ajanlara Duyarlılıkları BOZKURT HAMZA,GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN,KURTOĞLU MUHAMMET GÜZEL,KÖRKOCA HANİFİ,ÇİFTÇİ İHSAN HAKKI,BERKTAŞ MUSTAFA,DALKILIÇ A ENES Ulusal - Özet bildiri - (25.05.2003 - 29.05.2003) - 18. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi
Çeşitli Klinik Örneklerden izole Edilen Edwardsiella Suşlarını Antimikrobiyal Ajanlara Duyarlılıkları GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN,BOZKURT HAMZA,KÖRKOCA HANİFİ,ÇİFTÇİ İHSAN HAKKI,BAYRAM YASEMİN,BERKTAŞ MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (25.05.2003 - 29.05.2003) - 18. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi
Hayvan Dışkılarından izole Edilen Aeromonas sobria Suşlarının Protein Profillerinin SDS PAGE Yöntemi ile Belirlenmesi BOYNUKARA BANUR,KÖRKOCA HANİFİ,ŞENLER NACİYE GÜLKIZ,ATALAN EKREM,GÜLHAN TİMUR Ulusal - Özet bildiri - (24.09.2002 - 26.09.2002) - Uluslararası KatilımIı 5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi
Van Bölgesindeki Köpeklerde Saptanan Oksidaz pozitif Gram Negatif Basiller ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Araştırılması CEYLAN EBUBEKİR,KÖRKOCA HANİFİ,BOZKURT Hamza,GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN,AĞAOĞLU ZAHİD TEVFİK,BERKTAŞ Mustafa Ulusal - Özet bildiri - (24.09.2002 - 26.09.2002) - Uluslararası KatilımIı 5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi