Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/TEFSİR BİLİM DALI/ Tez adı : Mekkî ve medenî ayetlerin semantik çerçevesi: İtaat ve ittiba kavramları örneği 2010-2018
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/TEFSİR BİLİM DALI/ Tez adı : Ra’d suresi 31. ayeti bağlamında ve Kur’an bütünlüğü içerisinde Kur’an’ın söz bakımından etki gücü 2007-2010
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ 2000-2001
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ 1996-2000
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI 2018-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2018-
Bildiriler
Kur’an Bağlamında Peygamberler Özelinde Duanın Şahsiliğine Dair Bir Analiz SADAN HAMZA Uluslararası - Özet bildiri - (27.09.2023 - 27.09.2023) - 2. ULUSLARARASI İPEK YOLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİ CUMHURİYETLERLE EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ: TEFSİR ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI ÖRNEĞİ SADAN HAMZA Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.06.2022 - ) - IX. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / İSMAİL GASPIRALI OTURUMU
VI. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu: Ahlâk ve İnşâ SADAN HAMZA Uluslararası - Özet bildiri - (04.11.2022 - ) - Ahlâk ve İnşâ