Eğitim Bilgileri
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL DİLBİLİM (DR)/ Tez adı : Türkçe ve İngilizce bilimsel makale özetlerinde bilgiyi kurgulama ve yazar kimliğini kodlama biçimleri 2005-2011
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Çeviri metinlerde konu sürekliliği 2002-2005
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ/MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PR. (İNGİLİZCE)/ 1990-1995
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-
YARDIMCI DOÇENT NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2012-2015
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ/GENEL DİL BİLİMİ ANABİLİM DALI 2003-2012
OKUTMAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/YABANCI DİLLER HAZIRLIK BÖLÜMÜ/YABANCI DİLLER HAZIRLIK ANABİLİM DALI 2002-2003
OKUTMAN EGE ÜNİVERSİTESİ/YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2001-2002
Projeler
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Sınıf içi Etkileşim Çözümlemesi ile Türkçe ve İngilizce Öğretmenlerinde Farkındalık Yaratma (01.10.2012-26.03.2015)
İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2023
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2020
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2023
Bölüm Başkanı NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2012-2014
Makaleler
ENGAGEMENT STRATEGIES IN TURKISH CLASSROOMS: AN APPRAISAL THEORY PERSPECTIVE ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - International Journal of Eurasian Education and Culture - Doi: 10.35826/ijoecc.767 2023
Çeviri Metinlerde Konu Sürekliliği ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Hakemli - ESJI, Index Copernicus - Derleme Makale - International Social Sciences Studies Journal 2022
Türkçe Öğretmenlerinin Söylem Belirleyicisi Kullanımı ÇAKIR HAMİDE Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, MLA, CEEOL, BRILL, SOBİAD - Özgün Makale - Dil Dergisi - Doi: https://doi.org/10.33690/dilder.648838 2020
A Study on Turkish Motherese in the Context of Toy Play ÇAKIR HAMİDE,CENGİZ ÖZGE Uluslararası - Hakemli - MLA, ULAKBİM, Ulrich, ERIH, Ebsco, Asos - Özgün Makale - Journal of Language and Linguistic Studies 2016
Native and Non Native Writers Use of Stance Adverbs in English Research Article Abstracts ÇAKIR HAMİDE Uluslararası - Hakemli - MLA, Ebsco, Proquest, Ulrich - Özgün Makale - Open Journal of Modern Linguistics - Doi: 10.4236/ojml.2016.62008 2016
Developing Pedagogical Practices in Turkish Classrooms CENGİZ ÖZGE,ÇAKIR HAMİDE Uluslararası - Hakemli - Ebsco; Proquest; Ulrich; ERA - Özgün Makale - Creative Education - Doi: 10.4236/ce.2016.73052 2016
The Use of Open Ended versus Closed Ended Questions in Turkish Classrooms ÇAKIR HAMİDE,CENGİZ ÖZGE Uluslararası - Hakemli - MLA; Ebsco; Proquest; Ulrich - Özgün Makale - Open Journal of Modern Linguistics - Doi: 10.4236/ojml.2016.62006 2016
Turkish Fathers Language Use in the Context of Toy Play CENGİZ ÖZGE,ÇAKIR HAMİDE Uluslararası - Hakemli - Ebsco; Proquest; Ulrich; DOAJ - Özgün Makale - European Scientific Journal - Doi: 10.19044/esj.2016.v12n8p430 2016
Grammatical Metaphor in Turkish Classrooms ÇAKIR HAMİDE,CENGİZ ÖZGE Uluslararası - Hakemli - Ulrich's, DOAJ - Özgün Makale - International Journal of Sciences: Basic and Applied Research 2016
Open Ended Questions A Comparison of Mothers and Fathers Language Use during Play Time ÇAKIR HAMİDE Uluslararası - Hakemli - Ulrich, Ebsco, Proquest, Era - Özgün Makale - Creative Education - Doi: 10.4236/ce.2016.74060 2016
Okulöncesi Çocukların Dilbilgisel Eğretileme Kullanımının Ortaya Çıkış Sürecinde Annelerin Etkisi ALKAN ÖZGE, ÇAKIR SARI HAMİDE Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK, MLA - Özgün Makale - Dilbilim Araştırmaları 2012
Bildiriler
The Impact of Creative Drama Techniques in English Language Teaching ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Özet bildiri - (03.11.2023 - 05.11.2023) - 21st INGED International ELT Conference (Hybrid)
ENHANCING LANGUAGE SKILLS THROUGH CHATGPT INTEGRATION IN ELT ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Özet bildiri - (08.09.2023 - 11.09.2023) - GlobELT 2023: 9th International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language
Exploring the Rhetorical Patterns of Research Paper Conclusions in Turkish and English Academic Discourse Communities ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Özet bildiri - (02.08.2023 - 04.08.2023) - 21st International Conference on Turkish Linguistics
Dilbilim Alanındaki Türkçe Araştırma Yazılarının Sonuç Bölümlerinde Sözbilimsel Yapılanma ÇAKIR SARI HAMİDE Ulusal - Özet bildiri - (11.05.2023 - 12.05.2023) - 36. Ulusal Dilbilim Kurultayı
Comprehensible input through Total Physical Response (TPR) in the language classroom ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.04.2022 - ) - International Scientific and Practical Conference on Language education: experience, innovation and prospect
Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi ve Çeviri. ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.02.2022 - ) - Uluslararası Güncel Araştırmalar Sempozyumu 2022 (UGAS'22)
Genre-based Approach to Teaching Writing ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.04.2021 - ) - International Scientific and Practical Conference on Independence and Languages: Actual Issues of Teaching Foreign Languages in Non-linguistic Specialities
Türkçe Sınıf Söyleminde Sözcüksel Öbekler ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Özet bildiri - (03.10.2019 - 05.10.2019) - 12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
Türkçe Akademik Kitap Tanıtım Yazılarının Hamle Yapılanması ÇAKIR SARI HAMİDE Ulusal - Tam metin bildiri - (09.05.2019 - ) - 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı
Türkçe Akademik Kitap Tanıtım Yazılarında Tutum Kaynakları ÇAKIR SARI HAMİDE Ulusal - Özet bildiri - (03.05.2018 - 04.05.2018) - 32. Ulusal Dilbilim Kurultayı
Değerbiçme Kuramı: Türkçe Öğretmenlerinin Sınıf içinde Tutum Kaynakları Kullanımı ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2017 - 30.09.2017) - 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
Türkçe Araştırma Yazı Özetlerinde Bilgi Açısından Sorumluluk. ÇAKIR SARI HAMİDE Ulusal - Özet bildiri - (12.05.2017 - 13.05.2017) - 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı
Revealing Stance through ’inanimate subjects with active verbs’ in Turkish and English Research Article Abstracts ÇAKIR HAMİDE Uluslararası - Özet bildiri - (30.03.2017 - 01.04.2017) - 1st Metadiscourse Across Genre: Mapping out interactions in spoken and written discourses.
Oyun Oynama Bağlamında Adlaştırma Kullanımı Babalar ve Çocukları ALKAN ÖZGE, ÇAKIR SARI HAMİDE Ulusal - Özet bildiri - (02.05.2013 - 04.05.2013) - 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı
The Use of Verbs in Turkish and English Research Article Abstract FİDAN ÖZDEN, ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2012 - 20.10.2012) - 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu
Information Packaging in Scientific Discourse Across Disciplines and Languages Explicitation Hypothesis in Translation Studies Revisited ÇAKIR SARI HAMİDE, YETKİNER NESLİHAN Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2012 - 20.10.2012) - 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu
Nominalization in Scientific Language A Comparison Between Turkish and English ÇAKIR SARI HAMİDE, YETKİNER NESLİHAN Uluslararası - Özet bildiri - (20.08.2010 - 22.08.2010) - 15. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı
Bilimsel Söylemde Yazar Yönelimli Örtükleştirme ÇAKIR SARI HAMİDE, YETKİNER NESLİHAN Ulusal - Özet bildiri - (17.05.2010 - 18.05.2010) - 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı
Topical Progression in Translated Text OKTAR LÜTFİYE,ÇAKIR HAMİDE Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.05.2008 - 16.05.2008) - The 8th International Language, Literature and Stylistics Symposium
Kitap
Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics ÇAKIR HAMİDE,FİDAN ÖZDEN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:A Contrastive Study of the Rhetorical Structure of Turkish and English Research Article Abstracts - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Harrassowitz Verlag - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:11 - ISBN:978-3-447-10523-1 - (Bölüm Sayfaları:367 - 378) 2015
Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics CENGİZ ÖZGE,ÇAKIR HAMİDE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:An Investigation of maternal Input Within the Framework of Bloom's Taxonomy of Cognitive Domain - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Harrassowitz Verlag - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:10 - ISBN:978-3-447-10523-1 - (Bölüm Sayfaları:225 - 235) 2015
Dilbilim Çeviribilim Yazıları ÇAKIR HAMİDE,CENGİZ ÖZGE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Anneler ve Çocuklarının Adlaştırma Kullanımı. - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Anı Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:248 - ISBN:978-605-170-157-8 - (Bölüm Sayfaları:55 - 66) 2017
Amerikan Edebiyatından Seçme Öyküler ÇAKIR HAMİDE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Büyükanne Weatherall'ın Hayal Kırıklıkları - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:İlya Yayınları - (Bölüm Sayfaları:269 - 284) 2003
Türkçe Eğitimi Güncel Araştırmaları ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkçe Derslerinde Söylem Belirleyicisi Olarak Yani’nin İşlevleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:187 - ISBN:978-605-241-017-2 - (Bölüm Sayfaları:19 - 30) 2017
Eğitsel Oyunlar ile İngilizce Öğretimi -İlkokul Kazanımları AYKAÇ MURTAZA, ÇAKIR SARI HAMİDE Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:121 - ISBN:978-625-6764-18-7 2023
Bir Bilim Eri nden Yaşayakalanlar OKTAR LÜTFİYE, ÇAKIR SARI HAMİDE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çeviri Metinlerde Tema Yapısı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Multilingual, İstanbul - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:213 - ISBN:975-6008-37-7 2007
IDEA Studies in English ÇAKIR SARI HAMİDE, YETKİNER NESLİHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Grammatical Metaphor and Translation: A Contrastive Study of Turkish and English Scientific Discourse - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Cambridge Scholars Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:21 - ISBN:1-4438-2993-5 2011