Eğitim Bilgileri
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ KORUMA (DR)/ Tez adı : Bazı yazlık buğday çeşitlerinin Pratylenchus thornei Sher et Allen (Tylenchida: Pratylenchidae)’xxye karşı dayanıklılığının araştırılması 2001-2008
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Adana’xxda turunçgil bahçelerinde turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb)’xxnun popülasyon dalgalanması ve verime olan etkisinin araştırılması 1996-2001
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ PR./ 1992-1996
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ/BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/BİTKİSEL ÜRETİM ANABİLİM DALI 2017-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ/BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/HASAT SONRASI FİZYOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2013-
Yönetilen Tezler
NAZİF YURDAKUL Yüksek Lisans NİĞDE İLİ YONCA ÜRETİM ALANLARINDA BULUNAN BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLARIN TESPİTİ VE BAZI YONCA ÇEŞİTLERİNİN REAKSİYONLARININ BELİRLENMESİ 2023
GÜLSÜM BADEL AKYOL Yüksek Lisans Doğu Anadolu Bölgesi buğday yetiştirilen alanlardaki bitki paraziti nematodların moleküler ve morfolojik teşhisi 2019
GULSHAN ABBASLI Yüksek Lisans Azerbaycan'da buğday yetiştirilen alanlardaki tahıl kist nematodları (Heterodera spp) ve kök yara nematodlarının (Pratylenchus spp) moleküler ve morfolojik teşhisi 2019
OSAMEH SALAHDIN ATIF ATIYA OSAMEH SALAHDIN ATIF ATIYA Yüksek Lisans Screening international spring wheat lines for their resistance response to the cereal cyst nematode (CCN) Heterodera filipjevi 2019
NURBOLOT TEMIRKULOV Yüksek Lisans Bazı bitki ekstraktlarının kök-ur nematodu [Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood]'na karşı biyolojik etkinliğinin belirlenmesi 2018
YAKUP SALGUT Yüksek Lisans Niğde İlinde patates alanlarında bulunan bitki paraziti nematodların belirlenmesi ve bazı genotiplerin patates altın nematodu (Globodera rostochiensis, wollenweber)'na karşı dayanıklılığının araştırılması 2015
Projeler
Özel Kuruluşlar Tamamlandı İç Anadolu’da Tarla koşullarında Kök-ur Nematodlarına (Meloidogyne chitwoodi) Karşı Ruhsatlandırılmak İstenen TRIPP İlacına Ait Kalıntı Denemesi (17.05.2017-15.11.2018)
Avrupa Birliği Tamamlandı Meloidogyne chitwoodi ve M. fallax’ın Popülasyon dinamikleri (EUPHRESCO) (01.12.2014-01.01.2018)
Avrupa Birliği Tamamlandı Development and validation of innovative diagnostic tools for detection and identification of Meloidogyne enterolobii in support of integrated plant protection strategies (01.12.2012-24.10.2016)
COST Tamamlandı Patates Çeşit ve Melezlerinde Patates Y Virüsü Potato virus Y ve Patates Altın Nematodu Globodera rostochiensis Dayanıklılığının Moleküler Biyolojik ve Kimyasal Karakterizasyonu İle Markör Yardımıyla Seleksiyonu (01.09.2014-09.04.2017)
-Tübitak 1001 Tamamlandı Turkiye'de Bulunan Patates Kist Nematodlan (Globodera spp.)'nın Ekolojik Adaptasyonlannın Karşılaştırılması, Patates Üretim Alanlarındaki Durumu ve Mücadele Araçlarının Belirlenmesi (01.07.2018-01.01.2022)
Özel Kuruluşlar Tamamlandı Patateste açık alanda Kök-ur nematodlarına (Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo Finley, Nematoda: Meloidogynidae) karşı TRIPP EC preparatının denenmesi (01.05.2017-15.11.2018)
-Tübitak 1002 Tamamlandı Niğde İli Lahana (Brassica Oleracea) Üretim Alanlarında Kist Nematodlarının Yaygınlık, Yoğunluk Ve Popülasyon Dalgalanmasının Belirlenmes (01.04.2020-01.04.2021)
-Tübitak 1001 Tamamlandı Heterodera latipons’un Ülkemiz Populasyonlarına Ait Biyo-Ekololojik Özelliklerin, Bio-Tiplerin Belirlenmesi ile Bazı Ulusal Arpa ve Buğday Çeşitlerinin Nematoda Karşı Reaksiyonlarının Araştırılması (01.04.2016-01.04.2019)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Doğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu Heterodera avenae group ve Kök Yara Nematodu Pratylenchus spp türleri Tahil kist nematodu popülasyonlarına ait ırkların belirlenmesi ve bazı yerel çeşitlerin bu nematodlara karşı çoklu dayanıklılığının araştırılması (01.04.2013-01.04.2016)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Adana ve Kahramanmaraş illerinde Entomopatojen nematodların doğal dağılımının belirlenmesi morfometrik moleküler karakterizasyonu ve Zabrus spp ne karşı etkinliklerin araştırılması (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu Heterodera avenae group Türlerinin Tanımlanması ve Bazı Buğday Genotiplerinin Dayanıklılığının Araştırılması (-)
Avrupa Birliği Tamamlandı Implementations of Molecular Techniques for Plant Quarantine Nematodes in Plant Quarantine Services In Turkey (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Orta Anadolu da Buğdayda Önemli Zarar Yapan Tahıl Kist Nematodu Heterodera spp İle Kök Yara Nematodları Pratylenchus spp Ve Mücadele Olanakları Üzerine Araştırmalar (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Ülkesel tohumluk patates üretim sisteminin geliştirilmesi (-)
DİĞER Tamamlandı Türkiye de Metil Bromid Kullanımını Sonlandırma Projesi (-)
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı Doğu Akdeniz Bölgesi nde Turunçgil Nematodu Tylenchulus semipenetrans Cobb ırklarının Belirlenmesi (-)
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı Bazı Yazlık Buğday Çeşıtlerının Pratylenchus thornei Sher Et Allen Nemata Pratylenchiidae ye Karşı Dayanıklılıklarının Araştırılması TAGEM Doktora (-)
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı Buğdayda nematod zararı ve Kontrolü (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Seralarda Fungal Kök Hastalıklarına ve Kök Ur Nematodlarına Karşı Solarizasyon ve Mikorizal Fungus Kombinasyonlarının Etkilerinin Araştırılması (-)
İdari Görevler
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2019
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2019
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2017
Enstitü Müdür Yardımcısı DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) 2009-2013
Makaleler
Influence of Climate Conditions and Biofertilizers on Soybean Yield in Southeastern Kazakhstan Kenenbayev Serik, Yessenbayeva Gulvira, Yeldos Zhanbyrbayev Yeldos, Aidos Bekturganov Aidos, Dutbayev Yerlan, TOKTAY HALİL Uluslararası - Hakemli - scopus - Özgün Makale - International Information and Engineering Technology Association - Doi: 10.18280/ijdne.180612 2023
Population fluctuations of root-knot nematodes Meloidogyne chitwoodi and M. hapla under field conditions EVLİCE EMRE, TOKTAY HALİL, Yatkın Gökhan, ERDOĞUŞ FATMA DOLUNAY, İMREN MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Phytoparasitica - Doi: 10.1007/s12600-021-00939-3 2022
Molecular characterization of Heterodera cruciferae Franklin, 1945 from cabbage fields in Niğde province, Turkey TOKTAY HALİL, AKYOL GÜLSÜM BADEL, EVLİCE EMRE, İMREN MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Molecular Biology Reports - Doi: 10.1007/s11033-022-07860-w 2022
Resistance Response of Drought and Heat Tolerant Spring Wheat Lines against the Cereal Cyst Nematode Heterodera filipjevi ATIYA OSAMEH, DABABAT ABDELFATTAH, ERGİNBAŞ ORAKÇI GÜL, SINGH SUKHWINDER, TOKTAY HALİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Tarım Bilimleri Dergisi - Doi: 10.15832/ankutbd.818047 2022
Türkiye'deki Altın Kist Nematodu (Globodera rostochiensis) Popülasyonlarının Morfolojik Tanımlanması EVLİCE EMRE, YATKIN GÖKHAN, ÖCAL ATİLLA, GÜVEL CİVAN, TOKTAY HALİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi - Doi: 10.30910/turkjans.899346 2021
A GWAS to identify the cereal cyst nematode (Heterodera filipjevi) resistance loci in diverse wheat prebreeding lines DABABAT ABDELFATTAH, Arif Mian Abdur Rehman, TOKTAY HALİL, ATIYA OSAMEH, SHOKAT SAJID, ORAKÇI GÜL ERGİNBAŞ, İMREN MUSTAFA, Singh SUKHWINDER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Applied Genetics - Doi: 10.1007/s13353-020-00607-y 2021
Combined Application of Biochar and Biocontrol Agents Enhances Plant Growth and Activates Resistance Against Meloidogyne incognita in Tomato Usman Arshan, Azeem Farrukh, Mustafa Ghulam, BAKHSH ALLAH, TOKTAY HALİL, McGifen Milt, Nawaz Muhammad Amjad, Naveed Muhammad, Ali Muhammad Amjad Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Gesunde Pflanzen - Doi: 10.1007/s10343-021-00580-4 2021
Effect of Mi Gene and Nematode Resistance on Tomato Genotypes Using Molecular and Screening Assay BOZBUĞA REFİK, DAŞGAN HAYRİYE YILDIZ, AKHOUNDNEJAD YELDEREM, İMREN MUSTAFA, CESUR GÜNAY ÖZLEM, TOKTAY HALİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Cytology and Genetics - Doi: 10.3103/S0095452720020048 2020
Phytophagous nematodes in cereal fields in Niğde Province, Turkey TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA,AKYOL GÜLSÜM BADEL,EVLİCE EMRE,RILEY IAN T,DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 2020
Characterization of Potato Golden Cyst Nematode Populations (Globodera rostochiensis) in Turkey TOKTAY HALİL,Evlice Emre,İMREN MUSTAFA,ÖZER GÖKSEL,Ali Muhammad Amjad,Dababat Abdelfattah Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY - Doi: 10.17957/IJAB/15.1390 2020
Identification and prevalence of potato cyst nematodes and root-knot nematodes in the potato production areas of İzmir Province, Turkey DEMİRBAŞ PEHLİVAN HÜLYA, KAŞKAVALCI GALİP, KASAPOĞLU ULUDAMAR ECE BÖRTEÇİNE, TOKTAY HALİL, ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY - Doi: 10.16970/entoted.683173 2020
Resistance to Cereal Cyst Nematodes in Wheat and Barley: An Emphasis on Classical and Modern Approaches Ali Muhammad Amjad,Shahzadi Mahpara,Zahoor Adil,Dababat Abdelfattah A,TOKTAY HALİL,BAKHSH ALLAH,Nawaz Muhammad Azhar,Li Hongjie Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - International Journal of Molecular Sciences - Doi: 10.3390/ijms20020432 2019
Effect of Purpureocillium lilacinum on Root Lesion Nematode, Pratylenchus thornei KEPENEKCİ İLKER,TOKTAY HALİL,OKSAL ERÇİN,Bozbuğa R,İMREN MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Tarım Bilimleri Dergisi - Doi: 10.15832/ankutbd.456647 2018
Morphometric and genetic variability among Mediterranean cereal cyst nematode (Heterodera latipons) populations in Turkey İMREN MUSTAFA,YILDIZ ŞENOL,TOKTAY HALİL,DUMAN Nagihan,DABABAT Abdelfattah A Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 2018
Occurrence and identification of cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi (nemata: Heteroderidae), in Bolu province of Turkey İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,KÜTÜK HALİL,DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Nematropica 2016
Association analysis of resistance to cereal cyst nematodes (iHeterodera avenae/i) and root lesion nematodes (iPratylenchus neglectus/i and iP. thornei/i) in CIMMYT advanced spring wheat lines for semi-arid conditions DABABAT ABDELFATTAH,Ferney Gomez Becerra Hugo,Erginbaş Orakçı Gül,DREISIGACKER SUSANNE,İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,Mekete Tesfamariam,Nicol Julie M,Ansari Omid,Ogbonnaya Francis Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Breeding Science - Doi: 10.1270/jsbbs.15158 2016
Assessment of a new qPCR tool for the detection and identification of the root knot nematode Meloidogyne enterolobii by an international test performance study Andrea Braun-Kiewnick,Nicole Viaene,Laurent Folcher,Fabrice Ollivier,Géraldine Anthoine,Björn Niere,Melanie Sapp,de Vossenberg van,TOKTAY HALİL,Sebastian Kiewnick Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - European Journal of Plant Pathology - Doi: 10.1007/s10658-015-0754-0 2016
Effects of Some Indigenous Plant Extracts on Mortality of the Root Lesion Nematod KEPENEKCİ İLKER,TOKTAY HALİL,SAĞLAM HAYRİYE DİDEM,Erdoğuş Dolunay,İMREN MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Egyptian Journal of Biological Pest Control 2016
Distribution of Steinernema Rhabditida Steinernematidae and Heterorhabditis Rhabditida Heterorhabditidae nematodes in the Southern Anatolia Region of Turkey CANHİLAL RAMAZAN,Wayenberge Lieven,TOKTAY HALİL,Bozbuğa Refik,ÇETİNTAŞ RAMAZAN,İMREN MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Egyptian Journal of Biological Pest Control 2016
Evaluation of Turkish wild Emmers Triticum dicoccoides Koern andwheat varieties for resistance to the root lesion nematodes Pratylenchus thornei and Pratylenchus neglectus TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,ABDELFATTAH DABABAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY - Doi: 10.16970/ted.62843 2015
The importance and management strategies of cereal cyst nematodes Heterodera spp in Turkey ABDELFATTAH DABABAT,İMREN MUSTAFA,GÜL ERGİNBAŞ ORAKÇI,SAMAD ASHRAFI,YAVUZASLANOĞLU ELİF,TOKTAY HALİL,SHREE PARIYAR,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,ALEXEI MORGOUNOV,TESFAMERIAM MEKETE Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Euphytica - Doi: 10.1007/s10681-014-1269-z 2015
Identification of common bean Phaseolus vulgaris genotypes having resistance against root knot nematode Meloidogyne incognita BOZBUĞA REFİK,DAŞGAN HAYRİYE YILDIZ,YELDEREM AKNOUNDNEJAD,İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Legume Research - An International Journal - Doi: 10.18805/lr.v38i5.5948 2015
Alternative strategies to control root knot nematodes Meloidogyne spp with different irrigation systems in pepper greenhouses TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA,REFİK BOZBUĞA Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Bitki Koruma Bülteni 2015
Incidence of cereal cyst nematodes in the EastAnatolia Region in Turkey TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA,ÖCAL ATİLLA,LIEVEN WAYENBERGE,NICOLE VIANE,ABDELFATTAH DABABAT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Russian Journal of Nematology 2015
Resistance of winter wheat to Heterodera filipjevi in Turkey DABABAT ABDELFATTAH,ERGINBAS ORAKCI GÜL,TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA,AKIN BEYHAN,HANS JOACHIM BRAUN,SUSANNE DREİSİGACKER,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,MORGONOV ALEXEI Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture and Forestry 2014
Dayanıklılık Geni Cre1 in Akdeniz Tahıl kist nematodu Heterodera latipons a Franklin Karşı Etkinliğinin Araştırılması İMREN MUSTAFA,KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,ABDELFATTAH DABABAT,TOKTAY HALİL,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Tarım Bilimleri Dergisi - Doi: 10.15832/tbd.26896 2014
Plant Parasitic and Virus Vector Nematodes Associated with Vineyards in the Central Anatolia Region of Turkey KEPENEKCİ İLKER,TOKTAY HALİL,EVLİCE EMRE Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Pakistan Journal of Zoology 2014
Tu rkiye buğday faunası için yeni bir tu r Meloidogyne artiellia Franklin nın morfolojik ve moleku ler yöntemlerle tanımlanması İMREN MUSTAFA,ÖZARSLANDAN ADEM,KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,TOKTAY HALİL,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 2014
Meloidogyne incognita Kofoid White 1919 Chitwood ve Meloidogyne hapla Chitwood 1949 Nemata Meloidogynidae Yumurtalarının Açılmasına Farklı Uygulamaların Etkisi ve İkinci Dönem Larvalarının Beslenmeden Yaşayabilme Süreleri TOKTAY HALİL,REFİK BOZBUĞA,İMREN MUSTAFA,KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri 2014
Pathotype characterization of the cereal cyst nematode Heterodera filipjevi Madzhidov 1981 Stelter in Turkey TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA,BOZBUĞA REFİK,ERGİNBAŞ GÜL,DABABAT AMER,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 2013
Identification of genetic resistance to cereal cyst nematodes Heterodera avenae Wollenweber 1924 Heterodera filipjevi Madzhidov 1981 Stelter and Heterodera latipons Franklin 1969 in some international bread wheat germplasms İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,BOZBUĞA REFİK,ERGİNBAŞ ORAKCI GÜL,DABABAT AMER,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 2013
Pathotype determination of the cereal cyst nematode Heterodera avenae Wollenweber 1924 in the Eastern Mediterranean Region in Turkey İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,Bozbuga Refik,Abdelfattah Dababat,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 2013
Bazı buğday genotiplerinin Tahıl kist nematodu Heterodera avenae Wollenweber 1924 karşı dayanıklılıklarının araştırılması İmren Mustafa, Toktay Halil, Bozbuğa Refik, Dababat Amer, Ozkan Hakan, Elekcioglu İbrahim Halil Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 2013
Güneydoğu Anadolu Bölgesi tahıl alanlarında Tahıl kist nematodu Heterodera avenae group türlerinin belirlenmesi İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,Özarslandan adem,NICOL JULIE,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 2012
Screening for resistance to Heterodera filipjevi and Pratylenchus thornei in sister lines of spring wheat TOKTAY HALİL,YAVUZASLANOĞLU ELİF,İMREN MUSTAFA,NICOL JULIE,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 2012
Molecular characterization of cereal cyst nematodes from South Anatolian Region in Turkey using ITS rDNA sequences İMREN MUSTAFA,WAYENBERGE LIEVEN,VIANE NICOLE,TOKTAY HALİL,DABABAT AMER,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 2012
Improved methodology for resistance screening in spring wheat against the root lesion nematode Pratylenchus thornei Sher et Allen 1953 TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA,NICOL JULIE,DABABAT AMER,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 2012
Heterodera avenae yumurtalarının inkübasyonu üzerine sıcaklığın etkisi ile en uygun deneme yöntem ve materyallerinin araştırılması Imren Mustafa, Toktay Halil, Ozarslandan Adem, Dababat Amer, Elekcioglu Ibrahim Halil Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 2012
The international Breeding strategy for the identificaiton of resistance in bread wheat against soil borne pathogens dryland root rot and cyst lesion cereal nematodes NICOL JULİE,BOLAT NECMETTIN,BAĞCI SEYDİ AHMET,TRETHOWAN RICHARD,WILLIAM MANILAL,HEKİMHAN HAKAN,YILDIRIM FAİK,YAVUZASLANOĞLU ELİF,ERGİNBAŞ GÜL,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,TOKTAY HALİL,TUNALI BERNA,BRAUN HANS,VANGINKEL MARTEN,KESER MESUT,YORGANCILAR AYSEL,TÜLEK ADNAN,ERDURMUŞ DURMUŞ,BÜYÜK ORHAN,AYDOĞDU MEHMET Uluslararası - Hakemsiz - - Özgün Makale - Annual Wheat Newslette 2008
Identification of common root lesion nematode Pratylenchus thornei Sher et Allen loci in bread wheat TOKTAY HALİL,McIntyre Lynne,Nicol Julie,ÖZKAN HAKAN,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Genome - Doi: 10.1139/G06-090 2006
Potato Solanum tuberosum L Solanaceae fıg Fıcus spp and mulberry Morus spp Moraceae new hosts record of root knot nematodes ın Turkey Kepenekci İlker, Toktay Halil, Evlice Emre, Ozarslandan Adem Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Pakistan Journal of Nematology 2006
Doğu Akdeniz Bölgesi nde turunçgil nematodu Tylenchulus semipenetrans Cobb ırklarının belirlenmesi Toktay Halil, İbrahim Halil Elekcioglu, Ozarslandan Adem Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Bitki Koruma Bülteni 2005
Research on Root rots and nematodes Progress Update of Turkey CIMMYT Colloboration from 2003 JULIE NICOL,YAVUZASLANOĞLU ELİF,HANS BRAUN,ARNIE HEDE,TRETHOWAN RICHARD,VAN GINKEL MARTEN,WILLIAM MANILAL,BOLAT NECMETTİN,HEKIMHAN HAKAN,TUNALI BERNA,YILDIRM ALİ,KAPLAN ASUMAN,YORGANCILAR AYSEL,TÜLEK ADNAN,UÇKUN ZAFER,KAYA YALÇIN,BÜYÜK ORHAN,ERDURMUŞ DURMUŞ,ÇALIŞKAN MİKAİL,URANBEY SERKAN,TEKEOĞLU MÜCELLA,EKİZ HASAN,KESER MESUT,BAĞCI SEYDİ AHMET,TOKTAY HALİL,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,RİVOAL ROGER Uluslararası - Hakemsiz - - Özgün Makale - Annual wheat newsletter 2004
Research on Root and Nematodes AKTAŞ HÜSEYİN,BAĞCI SEYDİ AHMET,BOLAT NECMETTİN,BÜYÜK ORHAN,ÇEKİÇ CEMAL,BRAUN HANS,EKİZ HASAN,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,GÜLTEKİN İSMAİL,HEKİMHAN HAKAN,KAYA YALÇIN,KESER MESUT,MOHAMMET MERGOUM,JULIE NICOL,OZSEVEN İBRAHİM,ROGER RİVOAL,YAVUZASLANOĞLU ELİF,TEKEOĞLU MÜCELLA,TRETHOWAN RICHARD,TOKTAY HALİL,TUNALI BERNA,TÜLEK ADNAN,UÇKUN ZAFER,VAN GINKEL MANILAL,YILDIRIM ALİ FAİK,YORGANCILAR AYSEL Uluslararası - Hakemsiz - - Özgün Makale - Annual Wheat Newsletter 2003
Bildiriler
Niğde ili lahana üretim alanlarındaki Heterodera schachtii (Schmidt,1871) (Nematoda: Heteroderidae)’nin popülasyon takibi Akyol Gülsüm Badel, TOKTAY HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - 17.09.2023) - 5. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi
Current status of cereal cyst nematodes (Heterodera filipjevi) in Türkiye TOKTAY HALİL, AKYOL GÜLSÜM BADEL, ATIYA OSAMEH SALAHDIN, ERDAL BURHAN EGEMEN, YATKIN GÖKHAN, EVLİCE EMRE, İMREN MUSTAFA, DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2022 - ) - 8th INTERNATIONAL CEREAL NEMATODES SYMPOSIUM
Identification of soil-borne pathogens in wheat and barley with collaboration with international institutes KHARIPZHANOVA AIDANA, DUTBAYEV YERLAN, ERGINBAS-ORAKCI GUL, DABABAT ABDELFATTAH, KORKULU SERİFE, AYDIN SEVİM, TOKTAY HALİL, PAULITZ TIMOTHY Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2022 - ) - 8th INTERNATIONAL CEREAL NEMATODES SYMPOSIUM
8th INTERNATIONAL CEREAL NEMATODES SYMPOSIUM ATIYA OSAMEH SALAHDIN, ASHRAFI SAMAD, DABABAT ABDELFATTAH, TOKTAY HALİL, MAIER WOLFGANG Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2022 - ) - 8th INTERNATIONAL CEREAL NEMATODES SYMPOSIUM
Screening methods to Assess the resistance in wheat against cereal nematodes Pratylenchus spp. and Heterodera spp TOKTAY HALİL, ATIYA OSAMEH, İMREN MUSTAFA, DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Özet bildiri - (03.10.2019 - 06.10.2019) - 7th International Cereal Nematodes Symposium 2019, New Delhi, India
Calreticulin Geni Kullanılarak Meloidogyne türlerinde Moleküler Filogenetiği BOZBUĞA REFİK, GÖK GÜLER PAKİZE, TOKTAY HALİL, İMREN MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2018 - 28.10.2018) - Environment and Health Congress
Population dynamics of Meloidogyne chitwoodi and M. hapla on potato EVLİCE EMRE, TOKTAY HALİL, YATKIN GÖKHAN, ERDOĞUŞ FATMA DOLUNAY, İMREN MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (14.10.2018 - 17.10.2018) - Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi
TOHUMLUK PATATES YUMRULARINDA KÖK-UR NEMATODU(Meloidogyne chitwoodi) ZARARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ KAÇAR AVCI GÜLTEN,PIRLAK UĞUR,TOKTAY HALİL,Özarslandan Adem,İMREN MUSTAFA,CANHİLAL RAMAZAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.09.2018 - 13.09.2018) - TURKEY 6th SEED CONGRESSWITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Management and Control of Heterodera schachtii in Cabbage Fields in Niğde Province, Turkey TOKTAY HALİL, BOZBUĞA REFİK, İMREN MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (03.06.2018 - 06.05.2018) - International Agriculture Congress
Morphological Diagnostics of Cereal Cyst Nematodes İMREN MUSTAFA, KOCA ABDURRAHMAN SAMİ, BOZBUĞA REFİK, YILDIZ ŞENOL, DUMAN NAGİHAN, TOKTAY HALİL, KÜTÜK HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 06.05.2018) - International Agriculture Congress
Sanitary status of potato cyst nematodes Globodera spp. in Turkey TOKTAY HALİL, İMREN MUSTAFA, EVLİCE EMRE, BOZBUĞA REFİK, ULUBAŞ SERÇE ÇİĞDEM Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 06.05.2018) - International Agriculture Congress
Identification of Beet Cyst Nematode: Heterodera schachtii İMREN MUSTAFA,KOCA ABDURRAHMAN SAMİ,BOZBUĞA REFİK,YILDIZ ŞENOL,DUMAN NAGİHAN,TOKTAY HALİL,KÜTÜK HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 06.05.2018) - INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS
Investigation of Resistance against the Mediterranean Cereal Cyst Nematodes, Heterodera latipons in Some Barley and Wheat Germplasm İMREN MUSTAFA, KOCA ABDURRAHMAN SAMİ, BOZBUĞA REFİK, ÇİFTÇİ VAHDETTİN, YILDIZ ŞENOL, DUMAN NAGİHAN, TOKTAY HALİL, KÜTÜK HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 06.05.2018) - International Agriculture Congress
Discovery on Distribution of Root Lesion Nematode, Pratylenchus spp. on Potato Growing Areas in Bolu, Turkey İMREN MUSTAFA, KOCA ABDURRAHMAN SAMİ, BOZBUĞA REFİK, YILDIZ ŞENOL, DUMAN NAGİHAN, TOKTAY HALİL, KÜTÜK HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - ) - International Agriculture Congress
STATUS AND CONTROL OF SUGARBEET CYST NEMATODEHeteroderaschachtii) ON CABBAGE IN NİĞDE TOKTAY HALİL,Bozbuğa Refik,İMREN MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (26.11.2017 - 28.11.2017) - İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi
USING RIBOSOMAL DNA SEQUENCES FOR MOLECULARPHYLOGENETICS OF POTATO NEMATODES IN TURKEY Bozbuğa Refik,Özarslandan Adem,İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (26.11.2017 - 28.11.2017) - İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi
ORTHOLOGOUS GENLER KULLANILARAK MELOIDOGYNETÜRLERİNDE MOLEKÜLER FİLOGENETİKLER Bozbuğa Refik,Özarslandan Adem,TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (26.11.2017 - 28.11.2017) - İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi
Screening Resistant Genes (Cre) in Wheat Germplasms Against Cyst Nematode (Heterodera latipons) with Molecular Markers İMREN MUSTAFA,YILDIZ ŞENOL,TOKTAY HALİL,DUMAN NAGİHAN,DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2017 - 15.10.2017) - Sixth InternationalCereal Nematodes Symposium
Identification of Cereal Cyst Nematode, Heterodera filipjevi TOKTAY HALİL,YILDIZ ŞENOL,İMREN MUSTAFA,Öcal Atilla,Bozbuğa Refik,DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2017 - 15.10.2017) - Sixth InternationalCereal Nematodes Symposium
Global Importance of the Root-Knot Nematodes (Meloidogyne Spp.) Associated with Cereals Evlice Emre,TOKTAY HALİL,Erdoğuş Dolunay,Yatkın Gökhan,İMREN MUSTAFA,DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2017 - 15.10.2017) - Sixth InternationalCereal Nematodes Symposium
Long term research on the Root lesion nematodes (Pratylenchus neglectus, P. thornei) and Cereal cyst nematodes (Heterodera avenae, H. filipjevi, H. latipons) in Turkey ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL, İMREN MUSTAFA, TOKTAY HALİL, KASAPOĞLU ULUDAMAR ECE BÖRTEÇİNE, YAVUZASLANOĞLU ELİF, DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Özet bildiri - (11.09.2017 - 17.09.2017) - Sixth International Cereal Nematodes Symposium
STUDIES ON THE CEREAL NEMATODES, HETERODERA SPP. AND PRATYLENCHUS SPP. IN EAST ANATOLIAN REGION OF TURKEY TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA,ÖCAL ATİLLA,BOZBUĞA REFİK,DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Özet bildiri - (31.07.2017 - 06.08.2017) - Abstracts of the 12th International Symposium of the Russian Society of Nematologists “Nematodes and other Ecdysozoa under the growing ecological footprint on ecosystems”.
Plant Parasıtıc Nematodes Assocıated Wıth Persımmon (Diospyros kakı) And Pomegranate (Punıca granatum) Growıng Areas In Adıyaman Provınce, Turkey Öcal Atilla,TOKTAY HALİL,TAN AYŞE NUR,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (31.07.2017 - 06.08.2017) - 12th International Symposium of the Russian Society of Nematologists
Patates Çeşit ve Melezlerinde Patates Y Virüsü Potato Virus Y Dayanıklılığının Moleküler ve Biyolojik Karakterizasyonu ULUBAŞ SERÇE ÇİĞDEM,Mahmood Ayyaz,Bolat Vildan,ELÇİ EMİNUR,Ünlenen Abdullah Levent,TOKTAY HALİL,ÖZGEN ŞENAY Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2016 - 08.09.2016) - Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi
Sera koşullarında entomopatojen nematodların sulu süspansiyon ve enfekte kadavra uygulamalarının kök yara nematodu Pratylenchus thornei ye karşı etkinlikleri KEPENEKCİ İLKER,İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,BOZBUĞA REFİK Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2016 - 08.09.2016) - Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi
Heterodera latiponsun ülkemiz popülasyonları arasında fenotipik ve genetik farklılıkları İMREN MUSTAFA,Duman Nagehan,TOKTAY HALİL,Dababat Abdulfattah,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Poster - (05.09.2016 - 08.09.2016) - Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi
Cytochrome oxidase subunit II geni kullanarak kök ur nematodu türleri arasindaki genetik farkliliklarin belirlenmesi Bozbuğa Refik,İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,KEPENEKCİ İLKER Uluslararası - Poster - (05.09.2016 - 08.09.2016) - Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi
Ülkemiz Kök ur nematodu türleri arasındaki kalıtsal farklılıkların çoklu genler kullanarak belirlenmesi Bozbuğa Refik,İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,KEPENEKCİ İLKER Uluslararası - Poster - (05.09.2016 - 08.09.2016) - Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi
Performances of some East Anatolian wheat lanraces and wild relatives against root lesion nematodes Pratylenchus thornei and P neglectus TOKTAY HALİL,ÖCAL ATİLLLA,İMREN MUSTAFA,BOZBUĞA REFİK,DABABAT ABDULFATTAH,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Poster - (28.08.2016 - 01.09.2016) - 32nd European Society of Nematologists (ESN)
Barley wheat and oat resistance to the cereal cyst nematode Heterodera latipons in Turkey İMREN MUSTAFA,Duman Nagehan,TOKTAY HALİL,Dababat Abdulfattah,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Poster - (28.08.2016 - 01.09.2016) - 32nd European Society of Nematologists (ESN)
Cytochrome Oxidase Subunit II Geni Kullanarak Kök Ur Nematodu Türleri Arasındaki Genetik Farklılıkların Belirlenmesi BOZBUĞA REFİK, İMREN MUSTAFA, TOKTAY HALİL, KEPENEKCİ İLKER Ulusal - Özet bildiri - (05.08.2016 - ) - Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi
Importance of plant parasitic nematodes Helicotylenchus multicinctus H dihystera and Meloidogyne spp Nemata in banana growing areas of Turkey KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,İMREN MUSTAFA,Bozbuğa Refik,TOKTAY HALİL,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Poster - (17.05.2016 - 17.05.2016) - 68th International Symposium on Crop Protection
Current data on pathotype characterization and resistance reactions of cereal cyst nematodes Heterodera avenae and Heterodera filipjevi in Turkey İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,Dababat Abdulfattah,Bozbuğa Refik,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Poster - (17.05.2016 - 17.05.2016) - 68th International Symposium on Crop Protection, 17 May, Gent, Belgium
Genetic resistance to cereal nematodes Heterodera spp and Pratylenchus spp in Turkey İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,Dababat Abdulfattah,Bozbuğa Refik,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Sözlü Bildiri - (17.05.2016 - 17.05.2016) - 68th International Symposium on Crop Protection
The Cereal Cyst nematodes Heterodera avenae Wollenweber in Turkey Long Term Research with Regional Implications ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,REFİK BOZBUĞA,KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,ATİLLA ÖCAL,DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.09.2015 - 15.09.2015) - Fifth International Cereal Nematode Inıtiative Workshop
Genome Wide Assocation Studies for Identification of Different Resistance Genes in Wheat of Fertile Crescent BALOCH FAHEEM SHAHZAD,TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA,ATİLLA ÖCAL,REFİK BOZBUĞA,DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.09.2015 - 15.09.2015) - Fifth International Cereal Nematode Inıtiative Workshop
Occurence and Distribution of Cereal Nematodes in East Anatolian Region of Turkey TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA,ATİLLA ÖCAL,REFİK BOZBUĞA,SALGUT YAKUP,DEMİRBAŞ HANİFE,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.09.2015 - 15.09.2015) - Fifth International Cereal Nematode Inıtiative Workshop
The Plant Parasitic Nematodes Associated wih Cereal Crops in Bolu Turkey İMREN MUSTAFA,YILDIZ ŞENOL,KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,TOKTAY HALİL,KÜTÜK HALİL,DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.09.2015 - 15.09.2015) - Fifth International Cereal Nematode Inıtiative Workshop
The cereal nematodes Heterodera avena and Pratylenchus thornei assocated with wheat yield redution in Eastern Mediterranean Region of Turkey İMREN MUSTAFA, TOKTAY HALİL, ÖCAL ATİLLA, KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE, DABABAT ABDELFATTAH, ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (24.08.2015 - 27.08.2015) - XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC) 20
Morphological Molecular and Pathotype identification of the cereal cyst nematodes Heterodera spp in Turkey TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA,ÖCAL ATİLLA,KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,DABABAT ABDELFATTAH,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Poster - (24.08.2015 - 27.08.2015) - XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC) 2015
Occurence and geographical distribution of root lesion nematodes Pratylenchus thorne and neglectus associated wiht wheat in Turkey KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,YAVUZASLANOĞLU ELİF,BEHMAND TOHID Uluslararası - Poster - (24.08.2015 - 27.08.2015) - XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC) 20
Revealing the resistance response of common bean genotypes to the root knot nematode BOZBUĞA REFİK,DAŞGAN HAYRİYE YILDIZ,YELDEREM AKHOUNDNEJAD,İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Uluslararası - Poster - (24.08.2015 - 27.08.2015) - XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC) 20
Effects of some indigenous plant extracts on mortality of root lesion nematode Pratylenchus thornei Sher et Alen in invitro KEPENEKCİ İLKER,TOKTAY HALİL,SAĞLAM HAYRİYE DİDEM Uluslararası - Poster - (24.08.2015 - 27.08.2015) - XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC) 2015
Occurence and Distribution of Entomopathogenic nematodes Steinernematidae and Heterorhabditidae in Kayseri Province Turkey TOKTAY HALİL,İMREN MUSTAFA,ÖCAL ATİLLA,KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Poster - (24.08.2015 - 27.08.2015) - XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC) 20
Biological efficiency of Fluopyram on potato tuber against Colombia root knot nematode Meloidogyne chitwoodi in Turkey TOKTAY HALİL,SÖĞÜT MEHMET ALİ,KAYA MEHMET,ŞAHİN ŞAKİR,BOZDOĞAN VOLKAN,ŞİMŞEK MEHMET,NADİR CENK,AKSOY AKIN Uluslararası - Poster - (24.08.2015 - 27.08.2015) - XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC) 20
Patates kist nematodları Globodera spp nın Dünyada ve İç Anadolu bölgsindeki durumu ve mücadelesi TOKTAY HALİL,SALGUT YAKUP,ULUBAŞ SERÇE ÇİĞDEM Ulusal - Tam metin bildiri - (28.04.2015 - 30.04.2015) - İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongrsi,
Comparative transcriptome analysis of three cyst nematode species KASAPOĞLU ECE BÖRTEÇİNE,HABASH SAE,TOKTAY HALİL,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,FLORIAN GRUNDLER,NASSER ELASHRY Uluslararası - Poster - (15.10.2014 - 17.10.2014) - COST 2nd Annual Conference of the SUSTAIN Action.
Doğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu Heterodera spp Türlerinin Belirlenmesi Toktay Halil, İmren Mustafa, Bozbuğa Refik, Öcal Atilla, Kasapoğlu Ece börteçine, Dababat Amer, Elekcioğlu ibrahim Halil Ulusal - Özet bildiri - (03.02.2014 - 05.02.2014) - Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi
Adana ve Kahramanmaraş İllerinde Entomopatojen Nematodların Belirlenmesi Canhilal ramazan, Imren Mustafa, Toktay Halil, Bozbuga Refik, Çetintaş Ramazan, Kütük Halil, Ozdemir Yunus Emre, Doğan Sevim Ulusal - Poster - (03.02.2014 - 05.02.2014) - Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi
Farklı Meloidogyne incognita Kofoid White 1919 İnokulum SeviyelerininIn Vitro Koşullarda Domates Köklerinde Gal Oluşumuna Etkis Bozbuğa Refik, İmren Mustafa, Toktay Halil, Kasapoğlu Ece Börteçine, Elekcioğlu Ibrahim Halil Ulusal - Poster - (03.02.2014 - 05.02.2014) - Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Bulunan Önemli Bitki Paraziti Nematod Tu rlerinin Belirlenmesi Kasapoğlu Ece Börteçine, Imren Mustafa, Bozbuga Refik, Toktay Halil, Elekcioglu İbrahim Halil Ulusal - Poster - (03.02.2014 - 05.02.2014) - Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi
Doğu Akdeniz Bölgesi Koşullarında Tahıl Kist Nematodu Heterodera avenae nin Wollenweber 1924 Buğdayda Meydana Getirdiği Üru n Kaybının Belirlenmesi Imren Mustafa, Bozbuga Refik, Kasapoğlu Ece Börteçine, Toktay Halil, Elekcioglu İbrahim Halil Ulusal - Özet bildiri - (03.02.2014 - 05.02.2014) - Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi
Resistance screening of national and international spring wheat against the Cereal cyst nematodes Heterodera avenae and the Root lesion nematodes Pratylenchus thornei and P neglectus under controlled conditions in Turkey HALİL TOKTAY, MUSTAFA İMREN, Bozbuga. R,, Dababat A, Nicol JM, Elekcioglu I H Uluslararası - Özet bildiri - (23.09.2012 - 27.09.2012) - 31th International symposium of the European society of nematologists
Investigation of resistance against the Cereal Cysts Nematode Heterodera avenae in some wheat germplasm MUSTAFA İMREN, HALİL TOKTAY, Bozbuga. R,, Dababat A,Özkan, H, and Elekcioğlu I H Uluslararası - Özet bildiri - (23.09.2012 - 27.09.2012) - 31th International symposium of the European society of nematologists
Determination of some Cre genes efficiency against the cereal cyst nematodes Heterodera avenae H filipjevi and H latipons MUSTAFA İMREN, HALİL TOKTAY, Bozbuga R, Nicol, J M and Elekcioğlu, İ H Uluslararası - Özet bildiri - (23.09.2012 - 27.09.2012) - 31th International symposium of the European society of nematologists
Survival of the Root knot nematodes Meloidogyne spp without feeding Bozbuga. R,, HALİL TOKTAY, MUSTAFA İMREN Uluslararası - Özet bildiri - (23.09.2012 - 27.09.2012) - 31th International symposium of the European society of nematologists
Effeciency of the Cre1 gene against to Mediterranean cereal cyst nematode Heterodera latipons Franklin 1969 MUSTAFA İMREN, HALİL TOKTAY, Bozbuga. R,, Dababat A, Nicol JM, Elekcioglu I H Uluslararası - Özet bildiri - (22.09.2012 - 23.09.2012) - 3rd International Cereal Cyst Nematodes Initiative Workshop
Status of Cereal cyst nematodes in Turkey ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL, İMREN MUSTAFA, BOZBUĞA REFİK, TOKTAY HALİL, DABABAT ABDELFATTAH Uluslararası - Özet bildiri - (22.09.2012 - 23.09.2012) - 3rd International Cereal Cyst Nematodes Initiative Workshop
Screening of Wheat germplasm from Mexico against the Root Lesion nematodes and Cereal Cyst nematodes under controlled conditions in Turkey HALİL TOKTAY, MUSTAFA İMREN, Bozbuga. R,, Dababat A, Nicol JM, Elekcioglu I H Uluslararası - Özet bildiri - (22.09.2012 - 23.09.2012) - 3rd International Cereal Cyst Nematodes Initiative Workshop
Doğu Akdeniz Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl kist nematodu Heterodera avenae group türlerinin belirlenmesi İMREN MUSTAFA,TOKTAY HALİL,ÖZARSLANDAN ADEM,ÖCAL ATİLLA,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Ulusal - Özet bildiri - (28.06.2011 - 30.06.2011) - IV. Bitki Koruma Kongresi
Ekmeklik buğdayda Tahıl kist nematodu Heterodera avenae group ve Kök Yara nematodları Pratylenchus thornei P neglectus na karşı dayanıklı gen kaynaklarının araştırılması HALİL TOKTAY, MUSTAFA İMREN, Dababat. A, Nicol, JM, Elekçioglu, H, Ulusal - Sözlü Bildiri - (28.06.2011 - 30.06.2011) - IV. Bitki Koruma Kongresi
Identification of cereal cyst nematode species with morphometric and molecular methods in Turkey ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL, TOKTAY HALİL, İMREN MUSTAFA, YAVUZASLANOĞLU ELİF, DABABAT ABDELFATTAH, NICOL JULIE Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2011 - 25.05.2011) - COST 872 Final Meeting-Ghent
Identification of wheat genetic resistance sources to the cereal nematode complex including the root lesion nematode Pratylenchus thornei and P neglectus and cereal cyst nematode Heterodera avenae HALİL TOKTAY, MUSTAFA İMREN, Öcal. A,, Elekçioglu, H, Manes, Y, Dababat, AA, Nicol, JM Uluslararası - Özet bildiri - (19.09.2010 - 21.09.2010) - 30th ınternational symposium of the european society of nematologists
Long term studies on the cereal cyst nematode Heterodera filipjevi in Turkey international collaboration with regional implication Elekçioğlu İH, NicolJM, Bolat N, Şahin E, Yorgancılar A, Braun HJ, Yorgancılar O, Yıldırım AF, Kılınç AT, Toktay H, Çalişkan M, Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.10.2009 - 23.10.2009) - Proceedings of the First Workshop of The International Cereal Cyst Nematode Initiative
Occurrence of Cereal Cyst Nematode Heterodera avenae in Southeast Anatolia Turkey MUSTAFA İMREN, HALİL TOKTAY, A Öcal, J M Nicol and İ H Elekçioğlu Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.10.2009 - 23.10.2009) - Proceedings of the First Workshop of The International Cereal Cyst Nematode Initiative
Resistance of spring wheat against Root Lesion Pratylenchus thornei and Cereal Cyst Heterodera filipjevi nematode HALİL TOKTAY, E Sahin, Nicol. J M,, Trethowan and IH Elekcioglu Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2009 - 28.05.2009) - Proceedings of the third COST 872 Annual meeting
Phenotypic and molecular genetic analysis of partially resistantbread wheat cultivars against root lesion nematode Pratylenchus thornei TOKTAY HALİL,JULIE NICOL,LYNNE MCINTYRE,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,ÖZKAN HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.08.2008 - 29.08.2008) - 11th International wheat genetics symposium
The ICCNI International Cereal Cyst Nematode Initiative to bridge the needs of research to control cereal cyst nematode in wheat in global wheat production areas Nicol. JM, HI Elekcioglu,N Bolat, H Toktay, D Peng, R Rivoal, B Kerry, E Grenier, M Moens, N Viaene Uluslararası - Özet bildiri - (26.05.2008 - 28.05.2008) - Proceedings of the second COST 872 Annual meeting
Improved in Vitro screening Methodology against Root Lesion nematode Pratylenchus thornei Sher et Allen in wheat HALİL TOKTAY, JM Nicol and HI Elekcioglu Uluslararası - Özet bildiri - (05.06.2006 - 07.06.2006) - 28.th Europen Society of Nematologist Congress.
Identification of the chromosomal locations of root lesion nematode Pratylenchus thornei Sher et Allen resistance in the two partially resistant bread wheat cultivars HALİL TOKTAY, L McIntyre. JM Nicol, H Ozkan and HI Elekcioglu Uluslararası - Özet bildiri - (05.06.2006 - 07.06.2006) - 28.th Europen Society of Nematologist Congress
Plant parasitic nematodes associated with vineyards vitis vinifera l l in the central anatoliıa region of Turkey İLKER KEPENEKÇİ, E Evlice, HALİL TOKTAY Uluslararası - Özet bildiri - (05.06.2006 - 07.06.2006) - 28.th Europen Society of Nematologist Congress. Blagoevgrad
CIMMYT and Turkey s International Shuttle Breeding Program to Develop Wheat Lines with FusariumCrown Rot and Other Soil Borne Pathogen Resistances NICOL JULIE,BOLAT NECMETTİN,BAĞCI SEYDİ AHMET,TRETHOWAN RICHARD,WILLIAM MANILAL,HEKİMHAN HAKAN,YILDIRIM ALİ FAİK,YAVUZASLANOĞLU ELİF,TOKTAY HALİL,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,TUNALI BERNA,HEDE ARNIE,TANER SEYFİ,BRAUN HANS,PAYNE THOMAS,VAN GINKEL MAARTEN,KESER MESUT,ARISOY ZRT,YORGANCILAR AYSEL,TÜLEK ADNAN,ERDURMUŞ DURMUŞ,BÜYÜK ORHAN,AYDOĞDU MEHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.03.2006 - 17.03.2006) - The Global Fusarium Initiative for International Collaboration
International Breeding starategy for the Incorporation of Resistance in Bread Wheat against the soli borne pathogens Dryland root rot and Cyst and Lesion Cereal Nematodes Using Conventional and Molecular Methods NICOL JULIE,BOLAT NECMETTİN,BAĞCI SEYDİ AHMET,TRETHOWAN RICHARD,MAC WILLLIAM,HEKİMHAN HAKAN,YILDIRIM ALİ FAİK,YAVUZASLANOĞLU ELİF,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,TOKTAY HALİL,TUNALI BERNA,HEDE ARNİE,TANER AHMET,BRAUN HANS JOACHIM,VANM GINKEL,ARISOY ZAA,AYSEL YORGANCILAR,ADNAN TÜLEK,DURMUŞ ERDURMUŞ,ORHAN BÜYÜK,MEHMET AYDOĞDU Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.11.2005 - 02.12.2005) - 7th. International Wheat Congress
Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde kültür bitkilerinde ortaya çıkabilecek nematolojik sorunlar ve alınması gerekli önlemler EVLİCE EMRE,TOKTAY HALİL,KEPENEKCİ İLKER Ulusal - Tam metin bildiri - (21.09.2005 - 23.09.2005) - GAP IV. Tarım Kongresi
Tahılların Tahıl kist nematodu Heterodera filipjevi Madzhidov ve Kök lezyon nemaodu Pratylenchus thornei ye karşı sera koşullarında dayanıklılığın testi için kullaınılacak yöntemlerin tespiti HALİL TOKTAY, E Şahin. A Tülek, J Nicol, H Elekçioğlu, N Bolat Ulusal - Özet bildiri - (08.09.2004 - 10.10.2004) - Türkiye l. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
Cereal Nematodes are causing yield loss in dryland wheat production systems Current Information and Possible Control Options Nicol. J, Bolat, N, Elekcioglu, H, Yıldırım, AF, Sahin, E, Kaplan, Yorgancilar, A, Tulek, A, Toktay, H, Hekimhan, H, Çaliskan, M, Taner, A, Uranbey, S, Tekeoglu, M, Çekiç, C, Avcı, M, Braun, HJ, Hede, A, Trethowan, R and William, M, Uluslararası - Özet bildiri - (17.05.2004 - 19.05.2004) - International Symposium on Biodiversity of Nematodes in Pakistan
Monokültür buğday tarımında bitki korumü problemleri Uludag. A, M Gullu, F Tatli, H Toktay Ulusal - Tam metin bildiri - (03.10.2002 - 04.10.2002) - Congress and Exhibition of Wheat Technologies
Seralarda Fungal Kök Hastalıklarına ve Kök Ur Nematodlarına Karşı Solarizasyon ve Mikorizal Fungus Kombinasyonlarının Etkilerinin Araştırılması Yücel. S, Elekçioğlu, İ H, Özgönen, H, Toktay, H, Ortaş, İ Ulusal - Özet bildiri - (03.09.2001 - 08.09.2001) - Türkiye XI. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri
The Effects of Soil Solarization and Arbuscular Mycorrhizal AM Fungi on the Control of Soil borne Pathogens and Root knot Nematodes in Protected Vegetable Crops YÜCEL SERAL,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL,ÖZGÖNEN ÖZKAYA HÜLYA,TOKTAY HALİL,ORTAŞ İBRAHİM Uluslararası - Özet bildiri - (09.06.2001 - 11.06.2001) - Managing Arbuscular Fungi for Improving Soil Quality and Plant Health in Agriculture
Doğu Akdeniz bölgesinde Tylenchulus semipenetrans Cobb Nemata Tylenchulidae ın populasyon dalgalanması v Washington Navel portakal çeşidinde verime olan etkisinin belirlenmesi TOKTAY HALİL,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL Ulusal - Tam metin bildiri - (12.09.2000 - 15.09.2000) - Türkiye 4. Entomoloji Kongresi
Kitap
PATATES ENTEGRE MÜCADELE TEKNİK TALİMATI KEPENEKCİ İLKER,TOKTAY HALİL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PATATESTE ZARARLI NEMATODLAR - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011
ÖRTÜALTI ENTEGRE MÜCADELE TEKNİK TALİMATI DEVRAN ZÜBEYİR,MISIRLIOĞLU BİLGE,TOKTAY HALİL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ÖRTÜALTINDA ZARARLI NEMATODLAR - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011
ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI BİLGE MISIRLIOĞLU,BİROL BEYTUT,TOKTAY HALİL,KEPENEKCİ İLKER,AĞI YAVUZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bitki Paraziti Nematodlar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:BAŞAK MATBAACILIK 2008
Biodiversity and ecology of parasites MICHAEL PRIDANNIKOV,TOKTAY HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Key aspects of the study of ecology, economic importance and methods of management of cereal cyst nematodes complex in Russia and Turkey. - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:KMK 2012
Türkiye Ayrıntılı Nematoloji Bibliyografyası KEPENEKCİ İLKER,TÜLEK ADNAN,ERDOĞUŞ FATMA DOLUNAY,EVLİCE EMRE,TOKTAY HALİL,DEVRAN ZÜBEYİR,HAZIR SELÇUK Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitabevi - ISBN:978-605-4627-63-9 2014
TURUNÇGİL ENTEGRE MÜCADELE TEKNİK TALİMATI KEPENEKCİ İLKER,TOKTAY HALİL,DEVRAN ZÜBEYİR Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TURUNÇGİLDE ZARARLI NEMATODLAR - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011
BAĞDA ENTEGRE MÜCADELE TEKNİK TALİMATI MISIRLIOĞLU BİLGE,KEPENEKCİ İLKER,TOKTAY HALİL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:BAĞDA ZARARLI NEMATODLAR - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011
Editör
Combined nematicidal effect of nonacosan 10 ol and 23a homostigmast 5 en 3ß ol on Meloidogyne incognita Kofoid and White Chitwood Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY - Editör 2014