Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Sosyal bilgiler öğretiminde bütünsel beyin yaklaşımı ile modellendirilmiş etkinliklerin akademik başarı ve tutumlar üzerine etkisi 2002-2007
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Orta öğretim coğrafya programında yer alan nüfus konularının öğretiminde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi 1999-2002
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1995-1999
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2014-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2007-2014
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2007-2007
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2001-2007
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2000-2001
Yönetilen Tezler
ELİF ÇAM Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 2021
MEVLÜDE KILIÇ Yüksek Lisans 2009-2019 yılları arası sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili yayınlanan makalelerin incelenmesi 2020
SIDIKA EZGİ GENÇOĞLU Yüksek Lisans 6.sınıf öğrencilerinin doğal afetlere yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi(KİT) yoluyla incelenmesi 2019
HAYRİYE YILMAZ Yüksek Lisans 5.sınıf öğrencilerinin Türkiye'nin bölgelerine yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi (KİT) yoluyla incelenmesi 2019
ARİFE TİLKİ Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel dershanelere gitme nedenleri ve özel dershanede aldıkları eğitime ilişkin görüşleri 2019
YASEMİN KARAKUŞ Yüksek Lisans 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında ders programındaki kavramların yer alma durumu 2019
HACER OĞUZ TUNÇ Yüksek Lisans Alternatif ölçme değerlendirme etkinliklerinin sosyal bilgilerde başarı ve kalıcılığına etkisi 2019
BAYRAM YESARİ Yüksek Lisans Kavram bulmacalarının sosyal bilgiler 6. sınıf demokrasinin serüveni ünitesindeki öğrenci başarısına etkisi 2018
HATİCE ORHAN Yüksek Lisans Ortaokul öğrencilerinin çevre sorunları algılarının karikatür yoluyla belirlenmesi 2018
HACI MURAT DEMİRBAŞ Yüksek Lisans Aksaray ili Güzelyurt (Gelveri) ilçesinin sosyo?kültürel ve ekonomik yapısı 2012
GÖZDE ALKAN Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi 2010
CEM KAYHAN Yüksek Lisans İlköğretim sosyal bilgiler 4. ve 5. sınıf ünite kazanımları ile ders kitapları hazırlık ve değerlendirme sorularının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hedefler açısından karşılaştırılması 2010
ERHAN ÇEVİK Yüksek Lisans İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile seviye belirleme sınavı sorularının programa uygunluğunun incelenmesi 2009
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2013
Ödüller
KAN BAĞIŞI TEŞEKKÜR KIZILAY Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2015
AHMET YESEVİ TÜRK EĞİTİMİNDE BAŞARI ÖDÜLÜ ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ (UAESEB) Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2016
BİLGE TONYUKUK TÜRK EĞİTİMİNE HİZMET ÖDÜLÜ Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2020
Bildiriler
Temel Eğitimde Öğrenciler Türk Dünyası Hakkında Ne Biliyorlar DOĞAN YASİN,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (31.07.2015 - 03.05.2015) - ? Symposium of Turkish World Education, Cultur, Identity and Togetherness (Türk Dünyası Eğitim Kültür ve Birliktelik ÇalıştayI),
Evaluation of Secondary School Geography Students Questions to Ask Skills TOKCAN HALİL, GENÇ ALİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.11.2007 - 01.12.2007) - Jubilee Scientific Conference With International Parcipation Under the Heading “Science, Education and Time as Our Concern
Kavram bulmacalarinin sosyal bilgiler 6. sinif demokrasinin serüveni ünitesindeki öğrenci başarisina etkisi YESARİ BAYRAM,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III. INES Education and Social Science Congress
Etkin Vatandaş Olmada Sosyal Bilgilerde Topluma Hizmet Uygulamaları nın Etkisi Yapılan Uygulamalar ve Öğrenci Görüşleri Niğde ÜniversitesiEğitim Fakültesi Örneği TOKCAN HALİL,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2014 - 30.04.2014) - III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USBES III)
İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Toprak Kirliliğini Algılama Biçimleri X Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi MUTLU MEHMET, TOKCAN HALİL Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde
Sosyal Bilgiler Programının Belirlediği Değerlerin 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabına Yansıma Boyutlarının Değerlendirilmesi TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, SANCAK YUSUF, ULU KALIN ÖZLEM Ulusal - Tam metin bildiri - (26.10.2011 - 28.10.2011) - Değerler Eğitimi Sempozyumu "Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi” Eskişehir: Osman Gazi Üniversitesi
2012 Eğitim Reformuna SosyalBilgiler Eğitimi PaydaşlarincaBir Bakiş Bir Durum Çalişmasi TORUN FATMA,TOKCAN HALİL,DOĞAN YASİN,AKGÜN İSMAİL HAKAN Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2013 - 28.04.2013) - Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II)
2012 Eğitim Reformuna Sosyal Bilgiler Eğitimi PaydaşlarıncaBir Bakış Bir Durum Çalışması TORUN FATMA, TOKCAN HALİL, DOĞAN YASİN, AKGÜN HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2013 - 28.04.2013) - Uluslar arası Sosyal Bilgiler Sempozyumu II (UBSES II). Aksaray Üniversitesi, Aksaray
İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ GÖRSELTASARIM İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZDEMİR SONER MEHMET,TOKCAN HALİL,VOLKAN ORHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2019)
ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA ENGELLİ BİREYLERİN YERALMA DURUMU TOKCAN HALİL,AYYILDIZ Mustafa Kemal,CANBOLAT Elif Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2019)
Ders Kitaplarında Etkinlik Olarak Anlam Çözümleme Tablosu TOKCAN HALİL,ÖZDEMİR SONER MEHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2019)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Amaçları TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2008 - 25.06.2004) - International Conference on Educational Sciences (ICES'08)
Tasarım yoluyla anlamak: anlamlı öğrenme için yeni bir model AKBAŞ OKTAY,ÖZDEMİR SONER MEHMET,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (23.05.2018 - 25.03.2018) - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK-ISCE2018)
Öğretmen adaylarının ders çalışma ve sınavlara hazırlanma yaklaşımlarının incelenmesi. ÖZDEMİR SONER MEHMET,AKBAŞ OKTAY,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (23.05.2018 - 25.03.2018) - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK-ISCE2018)
Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla 5 Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetlere İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi TOKCAN HALİL,YİTER SIDIKA,OĞUZ HACER,KESMECİ YASEMİN,KARAKUŞ HASAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.04.2015 - 25.05.2015) - IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu.
Katılımcı internet sözlüklerinde eğitim fakültesi hakkindaki düşünceler TOKCAN HALİL,ÖZDEMİR SONER MEHMET,AKBAŞ OKTAY Uluslararası - Özet bildiri - (23.03.2018 - 25.05.2018) - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK-ISCE2018)
KPSS SOSYAL BİLGİLER ÖABT TESTİ DİĞER SOSYAL BİLİMDALLARINA AİT SORU DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ AYYILDIZ MustafAa Kemal,TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.11.2018 - 25.11.2018) - 1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
2018 Sosyal Bilgiler Lisans Programı Üzerine Düşünceler TOKCAN HALİL,TANGÜLÜ ZAFER,TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (22.11.2018 - 25.11.2018) - 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (İSCESS),
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’nınTavsiye Ettiği Filmleri İzleme Durumu TOKCAN HALİL,VELİ ARSLAN Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Cumhuriyetten Günümüze Türkiye de Yüksek Öğretim Sistemi TOKCAN HALİL,Suleimenova JARKİN Uluslararası - Özet bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Öğretmen Adaylarının Öğretmen Atama Sürecine İlişkin Görüşleri̇ (Öabt, Mülakat, Sözleşmeli̇). KILIÇ REMZİ,TOKCAN HALİL,GENÇER YUSUF Uluslararası - Özet bildiri - (18.05.2017 - 20.05.2017) - 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress),
Ortaokul Öğrencilerinin Türk Tarihinde Yer Alan Önemli̇ Kadın Şahsiyetler Hakkındaki̇ Bilgi Düzeyleri. TOKCAN HALİL,Kolyiğit Emre Uluslararası - Özet bildiri - (18.05.2017 - 20.05.2017) - 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress),
5 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Somut Olmayan Kültürel Miras Öğeleri TOKCAN HALİL,HACER OĞUZ,YASEMİN KESMECİ Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.05.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Sosyal bilgiler ders kitaplarında tekrarlanan hatalı bilgiler ve bunun üzerine düşünceler. TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES7),
Katılımcı internet sözlüklerinde sosyal bilgiler hakkındaki düşünceler. TOKCAN HALİL,KILIÇ MEVLÜDE Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES7)
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çocuk Hakları Algılarının Karikatür Yoluyla Belirlenmesi TOKCAN HALİL,TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS),
Ortaöğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Barış Değer Algılarının Karikatür Yoluyla Belirlenmesi XV Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu USOS TOPKAYA YAVUZ,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS),
Öğretmen Adaylarının Ortadoğu Algısının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi Kilis ve Niğde Örneği TOKCAN HALİL,TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS),
Katılımcı İnternet Sözlüklerinde Sınıf Öğretmenliği Hakkındaki Düşünceler. TOKCAN HALİL,KILIÇ REMZİ,GENÇER YUSUF Uluslararası - Özet bildiri - (11.04.2018 - 14.04.2018) - 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018),
İlkokul Öğrencilerinin Sevdiği-Sevmediği Dersler ve Nedenleri. KILIÇ REMZİ,TOKCAN HALİL,GENÇER YUSUF Uluslararası - Özet bildiri - (11.04.2018 - 14.04.2018) - 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018),
5 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Programın Belirlediği Değerlerin Yansıma Düzeyleri TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, ÇOŞKUN KEREM, SANCAK YUSUF Ulusal - Tam metin bildiri - (08.09.2011 - 10.09.2011) - 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı " Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sosyal Bilgiler Branş Öğretmenlerinin Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, ÇOŞKUN KEREM, UYANIKER AHMET Ulusal - Tam metin bildiri - (08.09.2011 - 10.09.2011) - 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi Dersinden Beklentileri DÖL ATTİLA,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16 th International Primary Teacher Education Symposium USOS 2017, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuUSOS 2017
Sınıf Öğretmen Adaylarının Sanat Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi (Kit) Yoluyla Belirlenmesi DÖL ATTİLA,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16 th International Primary Teacher Education Symposium USOS 2017, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuUSOS 2017
5 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Ders Programındaki Kavramların Yer Alma Durumu TOKCAN HALİL,KESMECİ YASEMİN,KARAKUŞ HASAN,YİTER SIDIKA,OĞUZ HACER Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi.
6 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İpek Yolunda Türkler Ünitesinde Kavram Bulmacalarının Başarıya Etkisi TOKCAN HALİL,HACER OĞUZ,SIDIKA YİTER,YASEMİN KESMECİ,HASAN KARAKUŞ Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Öğretmen adayları hangi türk cumhuriyetini merak ediyor? TOKCAN HALİL,ATEŞ SİNAN Uluslararası - Özet bildiri - (07.12.2018 - 08.12.2018) - II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi,
Öğretmen Eğitim Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İncelenmesi ÖZDEMİR SONER MEHMET,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (07.12.2017 - 08.12.2017) - International Conference on Quality in Higher Education(ICQH)
İlk Türk Devletleri Konularının Öğretimine Uygun Alternatif Etkinlik Önerisi: Kavram Bulmacaları TOKCAN HALİL,ÖZDEMİR SONER MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (07.12.2017 - 08.12.2017) - International Conference on Quality in Higher Education (ICQH)
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DRAMAYA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININKELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ (KİT) ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ AY EBRU,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ ICOESS CONGRESS 2017
Eğitici Çizgi Romanlara Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri TOPKAYA YAVUZ,TOKCAN HALİL,DİLEK HIZIR Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Öğretmen Adaylarının Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Bayrak ve Başkent Bilgisi TOKCAN HALİL,KARACA AYTEN Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Öğretmen Adaylarının Türk Dünyası Devletlerini Haritada Saptama Düzeyleri TOKCAN HALİL,BALCI MERVE Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
4 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabına Değerlerin Yansıması TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, SANCAK YUSUF Ulusal - Tam metin bildiri - (05.05.2011 - 07.05.2011) - 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu ", Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.
Sınıf Öğretmenlerinin Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, SANCAK YUSUF Ulusal - Tam metin bildiri - (05.05.2011 - 07.05.2011) - 10. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ", Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi
Türkiye Üniversitelerinde Sosyal BilgilerÖğretmenliği Anabilim Dallarının Mevcut Durumu(2017) TOKCAN HALİL,TİLKİ ARİFE Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES VI)
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimini KolayBuldukları ve Zorlandıkları Üniteler TOKCAN HALİL,TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES VI)
Türkiye deki Değer Eğitimiyle İlgili Yapılan Araştırmalara Genel Bir Bakış TOPKAYA YAVUZ, METİN MUSTAFA, ÇOŞKUN KEREM, TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.05.2011 - 07.05.2011) - III. Internatıonal Congress Of Educatıonal Research
Using Graphic Illustrations with Social Studies Textbooks ORUÇ ŞAHİN, BALOĞLU UĞURLU NİHAL, TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conference on Educational Sciences (WCES-2010). Bahçeşehir Universty, İstanbul, Turkey
Effects of Conditions on Learning and Brain TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.02.2009 - 07.02.2010) - World Conference on Educational Sciences (WCES-2009) Near East University, North Cyprus
Yüksek Öğretime Alımlarda Coğrafya Hangi Puan Türünde Olmalı? SÖZEN EROL,TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.10.2019 - 05.10.2019) - II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK 2019)
Değişen Birey Devlet İlişkileri Bağlamında Sosyal Bilgiler Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi KARA CİHAN, TOPKAYA YAVUZ, ŞİMŞEK UFUK, TOKCAN HALİL Ulusal - Özet bildiri - (03.10.2013 - 05.10.2013) - VI. SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ TRABZON
Öğretmen Adaylarının Öğretmen Ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Kit Yoluyla Belirlenmesi TOKCAN HALİL,KILIÇ REMZİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.12.2016 - 04.12.2016) - Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi,
Sosyal Bilgiler 4 Sınıf Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri ORUÇ ŞAHİN, TAY BAYRAM, TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.10.2009 - 03.10.2009) - Uluslararası V. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi,
Türkiye de Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dünya Vatandaşlığının Öğretimi İle İlgili Görüşleri DOĞAN YASİN, TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (01.10.2009 - 03.10.2009) - Uluslararası V. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi,
Determining the Turkish World Perceptions of Candite Social Studies Teachers through Word Association Test TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2016 - 03.09.2016) - III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları hakkındaki bilişsel farkındalık düzeyleri TAY BAYRAM,TOKCAN HALİL,ORUÇ ŞAHİN Uluslararası - Özet bildiri - (01.05.2009 - 03.05.2009) - The First International Congress of Educational Research.
Kitap
Afetler ve Afet Eğitimi TOKCAN HALİL, GÖKÇINAR BETÜL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Teknolojik Afetler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğiten Kİtap - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:446 - ISBN:978-625-8297-88-1 - (Bölüm Sayfaları:355 - 376) 2022
Afetler ve Afet Eğitimi TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Afetler ve Afet Türleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğiten Kİtap - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:424 - ISBN:978-625-8297-88-1 - (Bölüm Sayfaları:1 - 28) 2022
Yapılandırmacı Yaklaşıma Bir Örnek Osmanlı Dönemi Coğrafya ve Coğrafya Öğretimi ORUÇ ŞAHİN,TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PEGEM AKADEMİ - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:189 - ISBN:978-605-318-813-1 2017
Uygulama Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (Strateji-Yöntem-Teknik) TOKCAN HALİL, TANGÜLÜ ZAFER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi Ve Sosyal Bilgilerde Kullanımı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:711 - ISBN:978-625-439-906-0 - (Bölüm Sayfaları:43 - 67) 2021
Eğitimde Mizah TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Mizahın Tarihsel Gelişimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:747 - ISBN:978-625-417-347-9 - (Bölüm Sayfaları:17 - 44) 2021
Çevre Eğitimi TÜRKSEVER ÖMER, TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çevre Kirlilik Türleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:446 - ISBN:978-625-8044-36-2 - (Bölüm Sayfaları:147 - 191) 2021
Çevre Eğitimi TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çevre Eğitiminde Yöntem ve Teknikler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:446 - ISBN:978-625-8044-36-2 - (Bölüm Sayfaları:299 - 322) 2021
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram Öğretimi TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kavram Gelişimi ve Aşamaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:465 - ISBN:978-625-7582-27-8 - (Bölüm Sayfaları:39 - 54) 2021
II Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu e kitap TOKCAN HALİL,Balcı Merve Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Öğretmen Adaylarının Türk Dünyası Devletlerini Haritada Saptama Düzeyleri. - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem AKADEMİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:979 - ISBN:978-605-318-655-7 - (Bölüm Sayfaları:164 - 174) 2016
II Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu TOKCAN HALİL,KARACA Ayten Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Öğretmen Adaylarının Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Bayrak ve Başkent Bilgisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:979 - ISBN:978-605-318-655-7 - (Bölüm Sayfaları:415 - 428) 2016
Yapılandırmacı Yaklaşıma Bir Örnek Osmanlı Dönemi Coğrafya ve Coğrafya Öğretimi ORUÇ ŞAHİN,TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PEGEM AKADEMİ - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:194 - ISBN:9786053188131 2020
Yapılandırmacı Yaklaşıma Bir Örnek Osmanlı Dönemi Coğrafya ve Coğrafya Öğretimi. ORUÇ ŞAHİN, TOKCAN HALİL, DEMİRKAYA HİLMİ Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:189 - ISBN:978-605-318-813-1 2017
Yapılandırmacı Yaklaşıma Bir Örnek Osmanlı Dönemi Coğrafya ve Coğrafya Öğretimi ORUÇ ŞAHİN,TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:BEYAZKALEM YAYINLARI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:189 - ISBN:9944-497-00-2 2006
Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:438 - ISBN:978-605-318-355-6 2015
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazıılı Edebiyat İncelemeleri TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Destanlar ile sosyal bilgiler eğitimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:485 - ISBN:978-605-318-378-5 - (Bölüm Sayfaları:25 - 58) 2016
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgiler ve Edebiyat - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:485 - ISBN:978-605-318-378-5 - (Bölüm Sayfaları:1 - 24) 2016
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Bir Etkinlik Türü Olarak Kavram Bulmacaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:413 - ISBN:978-605-241-007-3 - (Bölüm Sayfaları:59 - 95) 2017
Sosyal Bilgiler Öğretimi TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Strateji, Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:789 - ISBN:9786054282029 - (Bölüm Sayfaları:435 - 471) 2012
Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğrenme Teorileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:438 - ISBN:978-605-318-268-9 - (Bölüm Sayfaları:15 - 42) 2015
Sosyal Bilgiler Öğretimi TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Strateji, Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PEGEMA YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:789 - ISBN:9786054282029 - (Bölüm Sayfaları:435 - 471) 2009
EDUCATIONAL AND SCIENCE OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1980 - 2000 TOKCAN HALİL, TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:CONCEPTUAL CHANGE TEXTS AS AN ACTIVITY TOOL IN SOCIAL STUDIES - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Iksad Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:231 - ISBN:978-625-7687-15-7 - (Bölüm Sayfaları:194 - 207) 2020
EDUCATIONAL AND SCIENCE OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1980 - 2000 TOKCAN HALİL, TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES WONDER WHICH TURKISH REPUBLIC? - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Iksad Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:231 - ISBN:978-625-7687-15-7 - (Bölüm Sayfaları:153 - 160) 2020
Sosyal Bilgiler Öğretimi TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Strateji, Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:4 - Sayfa Sayısı:789 - ISBN:9786054282029 - (Bölüm Sayfaları:435 - 471) 2015
Sosyal Bilgiler Öğretimi TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Strateji, Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler - Ders Kitabı - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:789 2015
Sosyal Bilgiler Öğretimi TOKCAN HALİL,AVAROĞULLARI MUHAMMET,ÇOŞKUN KEREM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgiler Ders ve Ünite Planı - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:ANI YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:310 - ISBN:978-605-170-104-2 - (Bölüm Sayfaları:22 - 55) 2016
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı kolukısa enver aydın,TOKCAN HALİL,AKBABA BÜLENT Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:A YAYINLARI 2006
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı KOLUKISA ENVER AYDIN, TOKCAN HALİL, AKBABA BÜLENT Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:A YAYINLARI 2006
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 Sınıf Ders Kitabı KOLUKISA ENVER AYDIN, TOKCAN HALİL, AKBABA BÜLENT Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:A YAYINLARI 2006
Editör
Afetler ve Afet Yönetimi TOKCAN HALİL, TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Eğiten Kİtap - Editör - ISBN:978-625-8297-88-1 2022
Çevre Eğitimi TOKCAN HALİL, TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Pegem Akademi - Editör - ISBN:978-625-8044-36-2 - Doi: 10.14527/9786258044362 2021
Comtemporary Approaches in Education and Social Science TOKCAN HALİL,ALTUNÇEKİÇ ALPER Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Old Publishing - Editör - ISBN:978-1-950636-01-3 2019
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS DOĞAN YASİN,ALTUN ADNAN,TOKCAN HALİL,KAYMAKCI SELAHATTİN,AKDAĞ HAKAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: İJONASS - Yayın Kurulu Üyeliği 2019
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) DOĞAN YASİN,ALTUN ADNAN,TOKCAN HALİL,KAYMAKCI SELAHATTİN,AKDAĞ HAKAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ijonass - Yayın Kurulu Üyeliği 2019
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi TOKCAN HALİL Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi - Editör 2019
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi GEBD 2016 TOKCAN HALİL,ÇALIŞKAN HÜSEYİN,AKBABA BÜLENT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti. - Editör 2016
“Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi - IJONASS ” TOKCAN HALİL Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: NA - 2018
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi - IJONASS TOKCAN HALİL Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: NA - Konuk Editör 2018
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri TOKCAN HALİL Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Pegem Akademi - Editör - ISBN:978-605-318-378-5 2016
TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TOKCAN HALİL Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Akademisyenler Birliği - Editör 2016
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi GEBD TOKCAN HALİL,ÇALIŞKAN HÜSEYİN,AKBABA BÜLENT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Gazi Akademik Yayıncılık - Editör 2015
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi GEBD TOKCAN HALİL,ÇALIŞKAN HÜSEYİN,AKBABA BÜLENT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Gazi akademik Yayıncılık (Gazi Kitabevi) - Editör 2015