Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Sosyal bilgiler öğretiminde bütünsel beyin yaklaşımı ile modellendirilmiş etkinliklerin akademik başarı ve tutumlar üzerine etkisi 2002-2007
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Orta öğretim coğrafya programında yer alan nüfus konularının öğretiminde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi 1999-2002
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1995-1999
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2014-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2007-2014
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2007-2007
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2001-2007
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2000-2001
Yönetilen Tezler
MEVLÜDE KILIÇ Yüksek Lisans 2009-2019 Yılları Arası Sosyal Bilgiler Eğitimi İle İlgili Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi 2020
ELİF ÇAM Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 2020
SIDIKA EZGİ GENÇOĞLU Yüksek Lisans 6.sınıf öğrencilerinin doğal afetlere yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi(KİT) yoluyla incelenmesi 2019
HAYRİYE YILMAZ Yüksek Lisans 5.sınıf öğrencilerinin Türkiye'nin bölgelerine yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi (KİT) yoluyla incelenmesi 2019
ARİFE TİLKİ Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel dershanelere gitme nedenleri ve özel dershanede aldıkları eğitime ilişkin görüşleri 2019
YASEMİN KARAKUŞ Yüksek Lisans 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Ders Programındaki Kavramların Yer Alma Durumu 2019
HACER OĞUZ TUNÇ Yüksek Lisans Alternatif ölçme değerlendirme etkinliklerinin sosyal bilgilerde başarı ve kalıcılığına etkisi 2019
BAYRAM YESARİ Yüksek Lisans Kavram bulmacalarının sosyal bilgiler 6. sınıf demokrasinin serüveni ünitesindeki öğrenci başarısına etkisi 2018
HATİCE ORHAN Yüksek Lisans Ortaokul öğrencilerinin çevre sorunları algılarının karikatür yoluyla belirlenmesi 2018
HACI MURAT DEMİRBAŞ Yüksek Lisans Aksaray ili Güzelyurt (Gelveri) ilçesinin sosyo?kültürel ve ekonomik yapısı 2012
GÖZDE ALKAN Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi 2010
CEM KAYHAN Yüksek Lisans İlköğretim sosyal bilgiler 4. ve 5. sınıf ünite kazanımları ile ders kitapları hazırlık ve değerlendirme sorularının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hedefler açısından karşılaştırılması 2010
ERHAN ÇEVİK Yüksek Lisans İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile seviye belirleme sınavı sorularının programa uygunluğunun incelenmesi 2009
Projeler
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları (03.07.2017-07.07.2017)
BAP Tamamlandı Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Teknolojisi Konusunda Eğitimi (-)
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2013
Ödüller
KAN BAĞIŞI TEŞEKKÜR KIZILAY Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2015
AHMET YESEVİ TÜRK EĞİTİMİNDE BAŞARI ÖDÜLÜ ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ (UAESEB) Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2016
BİLGE TONYUKUK TÜRK EĞİTİMİNE HİZMET ÖDÜLÜ Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2020
Makaleler
Alternatif Ölçme Değerlendirme Etkinliklerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Kalıcılığa Etkisi OĞUZ TUNÇ HACER, TOKCAN HALİL Uluslararası - Hakemli - DRJI (http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2602-3873) - Özgün Makale - Turkish Journal of Primary Education (TUJPED) 2020
KAVRAM BULMACALARININ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER BAŞARISINA ETKİSİ YESARİ BAYRAM, TOKCAN HALİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2019
2006 ve 2018 Sosyal Bigiler Öğretmenliği Lisans Programı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Çalışması TOKCAN HALİL,TANGÜLÜ ZAFER Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2019
An Investigation of Prospective Social Studies Teachers’ CognitiveStructures Regarding Creative Drama AY EBRU,TOKCAN HALİL Uluslararası - Hakemli - ERİC - Özgün Makale - International Education Studies - Doi: 10.5539/ies.v12n5p56 2019
İlk Türk Devletleri Konularının Öğretimine Uygun Alternatif Etkinlik Önerisi: Kavram Bulmacaları TOKCAN HALİL,ÖZDEMİR SONER MEHMET Uluslararası - Hakemli - index copernicus - Özgün Makale - Turkish Journal of Primary Education 2018
Prospectıve teachers’ perceptions about concept of middle east through word association test. TOKCAN HALİL,TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - MANAS Journal of Social Studies 2018
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimini Kolay Buldukları ve Zorlandıkları Üniteler TOKCAN HALİL,TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (MJER) - Doi: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.138.2 2018
Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının MevcutDurumunun İncelenmesi (2017) TOKCAN HALİL,TİLKİ ARİFE Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi - Doi: https://dx.doi.org/10.17984/adyuebd.450947 2018
Determining the Turkish World Perceptions of CandidateSocial Studies Teachers through Word Association Test TOKCAN HALİL Uluslararası - Hakemli - ERİC - Özgün Makale - Universal Journal of Educational Research (HRPUB) - Doi: 10.13189/ujer.2017.050812 2017
5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetlere İlişkin BilişselYapılarının Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) Aracılığıyla İncelenmesi TOKCAN HALİL,YİTER EZGİ Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 2017
Türk Tarihinde Yer Alan Önemli Kadın ŞahsiyetlerHakkında Öğrenci Bilgi Düzeyleri TOKCAN HALİL,KOLYİĞİT EMRE Uluslararası - Hakemli - DERGİPARK - Özgün Makale - Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) 2017
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Grafik Hazırlama Becerisini Kazanma Düzeyleri ORUÇ ŞAHİN,TOKCAN HALİL,AKGÜN İSMAİL HAKAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research 2016
Concept Cartoons as a Teachıng Tool In Socıal Studies TOKCAN HALİL,TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournals - Özgün Makale - Route Educational and Social Science Journal 2015
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi TOKCAN HALİL,ALKAN GÖZDE Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 2013
İlköğretim II Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Programa Uygunluğunun İncelenmesi TOKCAN HALİL,ÇEVİK ERHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013
The Effect Of Cartoons On The Success Of Teaching Earthquake Topic In 4th Grade Socıal Studies Course TOKCAN HALİL Uluslararası - Hakemli - Master Journal List ISI-Thomson-Reuters - Özgün Makale - International Journal Of Academic Research (IJAR) - Doi: 10.7813/2075-4124.2013/5-2/B.44 2013
Success Effect of Documentary Use in Teaching of Global Warming Subject MUTLU MEHMET, TOKCAN HALİL Uluslararası - Hakemli - Master Journal List ISI-Thomson-Reuters, - Özgün Makale - Success Effect of Documentary Use in Teaching of Global Warming Subject. International Journal Of Academic Research (IJAR) - Doi: DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.40 2013
Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Belirlediği Değerlerin 6 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansıma Düzeylerinin Karşılaştırılması TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL Uluslararası - Hakemli - ebsco host, DOAJ, ASDS - Özgün Makale - Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergis 2013
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4 Ve 5 Sınıf Ünite Kazanımları ile Ders Kitapları Hazırlık ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel Duyuşsal ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması KAYHAN CEM, TOKCAN HALİL Uluslararası - Hakemli - EBSCO, MLA, ASOS - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science Studies. JASSS. 2013
Öğretmenlik Uygulaması Dersi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri TOPKAYA YAVUZ,TOKCAN HALİL,KARA CİHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO, MLA, ASOS - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science Studies. JASSS 2012
İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Toprak Kirliliği Hakkındaki Düşünceleri MUTLU MEHMET, TOKCAN HALİL Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - International Journal of Social Scıence Research (Uluslararası Alan Araştırmaları Dergisi). 2012
Niğdeli Bir Siyasetçi, Eğitimci ve Aydın: Mehmet Emin Erişirgil İŞERİ KAMİL,TOKCAN HALİL Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Niğdeli Bir Siyasetçi, Eğitimci ve Aydın: Mehmet Emin Erişirgil. 2011
Using graphic illustrations with social studies textbooks ORUÇ ŞAHİN,BALOĞLU UĞURLU NİHAL,TOKCAN HALİL Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Social and Behavioral Sciences 2010
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ÖZDEMİR SONER MEHMET,TOKCAN HALİL Ulusal - Hakemli - asosindex - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 2010
Osmanlı Devleti Son Dönemlerinde Coğrafya Öğretimi Buluş Yoluyla Öğretime Bir Örnek TOKCAN HALİL,ORUÇ ŞAHİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kastamonu Eğitim Dergisi 2009
Effects of conditions on learning and brain TOKCAN HALİL Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Social and Behavioral Sciences 2009
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bütünsel Beyin Yaklaşımının Akademik Başarı Üzerine Etkisi TOKCAN HALİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2007
Öğretmen Adaylarının İklim Kavramı Algılamaları Fenomenografik Bir Çalışma DEMİRKAYA HİLMİ,TOKCAN HALİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2007
Halil Fikret Kanad ve Coğrafya Eğitimi Üzerine Bir Eseri Coğrafya nın Tedris Usulü ÇETİN TURHAN,ORUÇ ŞAHİN,TOKCAN HALİL Ulusal - Hakemli - ISI WEB of SCIENCE (Zoological Record) - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006
Coğrafya Öğretiminde Televizyon ve Video Kullanımı DEMİRKAYA HİLMİ,TOKCAN HALİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Millî Eğitim Dergisi 2006
Sosyal Bilgiler 6 Sınıf Ders Kitapları Ünite Değerlendirme Sorularının Sosyal Bilgiler Programına Göre Kapsam Geçerliği ve Bloom un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Analizi TOKCAN HALİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2005
İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerine Yön kavramı Öğretiminde Kullanılabilecek Metotlar DEMİRKAYA HİLMİ,ÇETİN TURHAN,TOKCAN HALİL Ulusal - Hakemli - ISI WEB of SCIENCE (Zoological Record) - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2004
İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Coğrafya Dersinde Akademik Başarı Üzerine Etkisi SEZER ADEM,TOKCAN HALİL Ulusal - Hakemli - ISI WEB of SCIENCE (Zoological Record) - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2003
Bildiriler
Temel Eğitimde Öğrenciler Türk Dünyası Hakkında Ne Biliyorlar DOĞAN YASİN,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (31.07.2015 - 03.05.2015) - ? Symposium of Turkish World Education, Cultur, Identity and Togetherness (Türk Dünyası Eğitim Kültür ve Birliktelik ÇalıştayI),
Evaluation of Secondary School Geography Students Questions to Ask Skills TOKCAN HALİL, GENÇ ALİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.11.2007 - 01.12.2007) - Jubilee Scientific Conference With International Parcipation Under the Heading “Science, Education and Time as Our Concern
Kavram bulmacalarinin sosyal bilgiler 6. sinif demokrasinin serüveni ünitesindeki öğrenci başarisina etkisi YESARİ BAYRAM,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III. INES Education and Social Science Congress
Etkin Vatandaş Olmada Sosyal Bilgilerde Topluma Hizmet Uygulamaları nın Etkisi Yapılan Uygulamalar ve Öğrenci Görüşleri Niğde ÜniversitesiEğitim Fakültesi Örneği TOKCAN HALİL,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2014 - 30.04.2014) - III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USBES III)
İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Toprak Kirliliğini Algılama Biçimleri X Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi MUTLU MEHMET, TOKCAN HALİL Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde
Sosyal Bilgiler Programının Belirlediği Değerlerin 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabına Yansıma Boyutlarının Değerlendirilmesi TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, SANCAK YUSUF, ULU KALIN ÖZLEM Ulusal - Tam metin bildiri - (26.10.2011 - 28.10.2011) - Değerler Eğitimi Sempozyumu "Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi” Eskişehir: Osman Gazi Üniversitesi
2012 Eğitim Reformuna SosyalBilgiler Eğitimi PaydaşlarincaBir Bakiş Bir Durum Çalişmasi TORUN FATMA,TOKCAN HALİL,DOĞAN YASİN,AKGÜN İSMAİL HAKAN Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2013 - 28.04.2013) - Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II)
2012 Eğitim Reformuna Sosyal Bilgiler Eğitimi PaydaşlarıncaBir Bakış Bir Durum Çalışması TORUN FATMA, TOKCAN HALİL, DOĞAN YASİN, AKGÜN HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2013 - 28.04.2013) - Uluslar arası Sosyal Bilgiler Sempozyumu II (UBSES II). Aksaray Üniversitesi, Aksaray
İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ GÖRSELTASARIM İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZDEMİR SONER MEHMET,TOKCAN HALİL,VOLKAN ORHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2019)
ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA ENGELLİ BİREYLERİN YERALMA DURUMU TOKCAN HALİL,AYYILDIZ Mustafa Kemal,CANBOLAT Elif Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2019)
Ders Kitaplarında Etkinlik Olarak Anlam Çözümleme Tablosu TOKCAN HALİL,ÖZDEMİR SONER MEHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2019)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Amaçları TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2008 - 25.06.2004) - International Conference on Educational Sciences (ICES'08)
Tasarım yoluyla anlamak: anlamlı öğrenme için yeni bir model AKBAŞ OKTAY,ÖZDEMİR SONER MEHMET,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (23.05.2018 - 25.03.2018) - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK-ISCE2018)
Öğretmen adaylarının ders çalışma ve sınavlara hazırlanma yaklaşımlarının incelenmesi. ÖZDEMİR SONER MEHMET,AKBAŞ OKTAY,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (23.05.2018 - 25.03.2018) - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK-ISCE2018)
Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla 5 Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetlere İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi TOKCAN HALİL,YİTER SIDIKA,OĞUZ HACER,KESMECİ YASEMİN,KARAKUŞ HASAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.04.2015 - 25.05.2015) - IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu.
Katılımcı internet sözlüklerinde eğitim fakültesi hakkindaki düşünceler TOKCAN HALİL,ÖZDEMİR SONER MEHMET,AKBAŞ OKTAY Uluslararası - Özet bildiri - (23.03.2018 - 25.05.2018) - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK-ISCE2018)
2018 Sosyal Bilgiler Lisans Programı Üzerine Düşünceler TOKCAN HALİL,TANGÜLÜ ZAFER,TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (22.11.2018 - 25.11.2018) - 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (İSCESS),
KPSS SOSYAL BİLGİLER ÖABT TESTİ DİĞER SOSYAL BİLİMDALLARINA AİT SORU DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ AYYILDIZ MustafAa Kemal,TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.11.2018 - 25.11.2018) - 1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’nınTavsiye Ettiği Filmleri İzleme Durumu TOKCAN HALİL,VELİ ARSLAN Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Cumhuriyetten Günümüze Türkiye de Yüksek Öğretim Sistemi TOKCAN HALİL,Suleimenova JARKİN Uluslararası - Özet bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Öğretmen Adaylarının Öğretmen Atama Sürecine İlişkin Görüşleri̇ (Öabt, Mülakat, Sözleşmeli̇). KILIÇ REMZİ,TOKCAN HALİL,GENÇER YUSUF Uluslararası - Özet bildiri - (18.05.2017 - 20.05.2017) - 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress),
Ortaokul Öğrencilerinin Türk Tarihinde Yer Alan Önemli̇ Kadın Şahsiyetler Hakkındaki̇ Bilgi Düzeyleri. TOKCAN HALİL,Kolyiğit Emre Uluslararası - Özet bildiri - (18.05.2017 - 20.05.2017) - 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress),
5 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Somut Olmayan Kültürel Miras Öğeleri TOKCAN HALİL,HACER OĞUZ,YASEMİN KESMECİ Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.05.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Sosyal bilgiler ders kitaplarında tekrarlanan hatalı bilgiler ve bunun üzerine düşünceler. TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES7),
Katılımcı internet sözlüklerinde sosyal bilgiler hakkındaki düşünceler. TOKCAN HALİL,KILIÇ MEVLÜDE Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES7)
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çocuk Hakları Algılarının Karikatür Yoluyla Belirlenmesi TOKCAN HALİL,TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS),
Ortaöğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Barış Değer Algılarının Karikatür Yoluyla Belirlenmesi XV Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu USOS TOPKAYA YAVUZ,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS),
Öğretmen Adaylarının Ortadoğu Algısının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi Kilis ve Niğde Örneği TOKCAN HALİL,TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS),
Katılımcı İnternet Sözlüklerinde Sınıf Öğretmenliği Hakkındaki Düşünceler. TOKCAN HALİL,KILIÇ REMZİ,GENÇER YUSUF Uluslararası - Özet bildiri - (11.04.2018 - 14.04.2018) - 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018),
İlkokul Öğrencilerinin Sevdiği-Sevmediği Dersler ve Nedenleri. KILIÇ REMZİ,TOKCAN HALİL,GENÇER YUSUF Uluslararası - Özet bildiri - (11.04.2018 - 14.04.2018) - 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018),
5 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Programın Belirlediği Değerlerin Yansıma Düzeyleri TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, ÇOŞKUN KEREM, SANCAK YUSUF Ulusal - Tam metin bildiri - (08.09.2011 - 10.09.2011) - 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı " Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sosyal Bilgiler Branş Öğretmenlerinin Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, ÇOŞKUN KEREM, UYANIKER AHMET Ulusal - Tam metin bildiri - (08.09.2011 - 10.09.2011) - 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi DersindenBeklentileri DÖL ATTİLA,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuUSOS 2017
Sınıf Öğretmen Adaylarının Sanat Kavramlarına İlişkinAlgılarının Kelime İlişkilendirme Testi (Kit) YoluylaBelirlenmesi DÖL ATTİLA,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuUSOS 2017
5 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Ders Programındaki Kavramların Yer Alma Durumu TOKCAN HALİL,KESMECİ YASEMİN,KARAKUŞ HASAN,YİTER SIDIKA,OĞUZ HACER Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi.
6 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İpek Yolunda Türkler Ünitesinde Kavram Bulmacalarının Başarıya Etkisi TOKCAN HALİL,HACER OĞUZ,SIDIKA YİTER,YASEMİN KESMECİ,HASAN KARAKUŞ Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Öğretmen adayları hangi türk cumhuriyetini merak ediyor? TOKCAN HALİL,ATEŞ SİNAN Uluslararası - Özet bildiri - (07.12.2018 - 08.12.2018) - II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi,
Öğretmen Eğitim Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İncelenmesi ÖZDEMİR SONER MEHMET,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (07.12.2017 - 08.12.2017) - International Conference on Quality in Higher Education(ICQH)
İlk Türk Devletleri Konularının Öğretimine Uygun Alternatif Etkinlik Önerisi: Kavram Bulmacaları TOKCAN HALİL,ÖZDEMİR SONER MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (07.12.2017 - 08.12.2017) - International Conference on Quality in Higher Education (ICQH)
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DRAMAYA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININKELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ (KİT) ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ AY EBRU,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ ICOESS CONGRESS 2017
Eğitici Çizgi Romanlara Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri TOPKAYA YAVUZ,TOKCAN HALİL,DİLEK HIZIR Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Öğretmen Adaylarının Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Bayrak ve Başkent Bilgisi TOKCAN HALİL,KARACA AYTEN Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Öğretmen Adaylarının Türk Dünyası Devletlerini Haritada Saptama Düzeyleri TOKCAN HALİL,BALCI MERVE Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
4 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabına Değerlerin Yansıması TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, SANCAK YUSUF Ulusal - Tam metin bildiri - (05.05.2011 - 07.05.2011) - 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu ", Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.
Sınıf Öğretmenlerinin Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, SANCAK YUSUF Ulusal - Tam metin bildiri - (05.05.2011 - 07.05.2011) - 10. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ", Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi
Türkiye Üniversitelerinde Sosyal BilgilerÖğretmenliği Anabilim Dallarının Mevcut Durumu(2017) TOKCAN HALİL,TİLKİ ARİFE Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES VI)
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimini KolayBuldukları ve Zorlandıkları Üniteler TOKCAN HALİL,TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES VI)
Türkiye deki Değer Eğitimiyle İlgili Yapılan Araştırmalara Genel Bir Bakış TOPKAYA YAVUZ, METİN MUSTAFA, ÇOŞKUN KEREM, TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.05.2011 - 07.05.2011) - III. Internatıonal Congress Of Educatıonal Research
Using Graphic Illustrations with Social Studies Textbooks ORUÇ ŞAHİN, BALOĞLU UĞURLU NİHAL, TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conference on Educational Sciences (WCES-2010). Bahçeşehir Universty, İstanbul, Turkey
Effects of Conditions on Learning and Brain TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.02.2009 - 07.02.2010) - World Conference on Educational Sciences (WCES-2009) Near East University, North Cyprus
Yüksek Öğretime Alımlarda Coğrafya Hangi Puan Türünde Olmalı? SÖZEN EROL,TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.10.2019 - 05.10.2019) - II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCAK II)
Değişen Birey Devlet İlişkileri Bağlamında Sosyal Bilgiler Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi KARA CİHAN, TOPKAYA YAVUZ, ŞİMŞEK UFUK, TOKCAN HALİL Ulusal - Özet bildiri - (03.10.2013 - 05.10.2013) - VI. SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ TRABZON
Öğretmen Adaylarının Öğretmen Ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Kit Yoluyla Belirlenmesi TOKCAN HALİL,KILIÇ REMZİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.12.2016 - 04.12.2016) - Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi,
Sosyal Bilgiler 4 Sınıf Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri ORUÇ ŞAHİN, TAY BAYRAM, TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.10.2009 - 03.10.2009) - Uluslararası V. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi,
Türkiye de Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dünya Vatandaşlığının Öğretimi İle İlgili Görüşleri DOĞAN YASİN, TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (01.10.2009 - 03.10.2009) - Uluslararası V. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi,
Determining the Turkish World Perceptions of Candite Social Studies Teachers through Word Association Test TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2016 - 03.09.2016) - III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları hakkındaki bilişsel farkındalık düzeyleri TAY BAYRAM,TOKCAN HALİL,ORUÇ ŞAHİN Uluslararası - Özet bildiri - (01.05.2009 - 03.05.2009) - The First International Congress of Educational Research.
Kitap
Yapılandırmacı Yaklaşıma Bir Örnek Osmanlı Dönemi Coğrafya ve Coğrafya Öğretimi ORUÇ ŞAHİN,TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PEGEM AKADEMİ - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:194 - ISBN:9786053188131 2020
Yapılandırmacı Yaklaşıma Bir Örnek Osmanlı Dönemi Coğrafya ve Coğrafya Öğretimi ORUÇ ŞAHİN,TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:BEYAZKALEM YAYINLARI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:189 - ISBN:9944-497-00-2 2006
Yapılandırmacı Yaklaşıma Bir Örnek Osmanlı Dönemi Coğrafya ve Coğrafya Öğretimi. ORUÇ ŞAHİN, TOKCAN HALİL, DEMİRKAYA HİLMİ Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:189 - ISBN:978-605-318-813-1 2017
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazıılı Edebiyat İncelemeleri TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Destanlar ile sosyal bilgiler eğitimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:485 - ISBN:978-605-318-378-5 - (Bölüm Sayfaları:25 - 58) 2016
Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:438 - ISBN:978-605-318-355-6 2015
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgiler ve Edebiyat - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:485 - ISBN:978-605-318-378-5 - (Bölüm Sayfaları:1 - 24) 2016
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Bir Etkinlik Türü Olarak Kavram Bulmacaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:413 - ISBN:978-605-241-007-3 - (Bölüm Sayfaları:59 - 95) 2017
Sosyal Bilgiler Öğretimi TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Strateji, Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:789 - ISBN:9786054282029 - (Bölüm Sayfaları:435 - 471) 2012
Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi TOKCAN HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğrenme Teorileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:438 - ISBN:978-605-318-268-9 - (Bölüm Sayfaları:15 - 42) 2015
Sosyal Bilgiler Öğretimi TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Strateji, Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PEGEMA YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:789 - ISBN:9786054282029 - (Bölüm Sayfaları:435 - 471) 2009
EDUCATIONAL AND SCIENCE OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1980 - 2000 TOKCAN HALİL, TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES WONDER WHICH TURKISH REPUBLIC? - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Iksad Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:231 - ISBN:978-625-7687-15-7 - (Bölüm Sayfaları:153 - 160) 2020
EDUCATIONAL AND SCIENCE OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1980 - 2000 TOKCAN HALİL, TOPKAYA YAVUZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:CONCEPTUAL CHANGE TEXTS AS AN ACTIVITY TOOL IN SOCIAL STUDIES - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Iksad Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:231 - ISBN:978-625-7687-15-7 - (Bölüm Sayfaları:194 - 207) 2020
Sosyal Bilgiler Öğretimi TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Strateji, Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:4 - Sayfa Sayısı:789 - ISBN:9786054282029 - (Bölüm Sayfaları:435 - 471) 2015
Sosyal Bilgiler Öğretimi TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Strateji, Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler - Ders Kitabı - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:789 2015
Sosyal Bilgiler Öğretimi TOKCAN HALİL,AVAROĞULLARI MUHAMMET,ÇOŞKUN KEREM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgiler Ders ve Ünite Planı - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:ANI YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:310 - ISBN:978-605-170-104-2 - (Bölüm Sayfaları:22 - 55) 2016
II Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu TOKCAN HALİL,KARACA Ayten Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Öğretmen Adaylarının Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Bayrak ve Başkent Bilgisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:979 - ISBN:978-605-318-655-7 - (Bölüm Sayfaları:415 - 428) 2016
II Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu e kitap TOKCAN HALİL,Balcı Merve Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Öğretmen Adaylarının Türk Dünyası Devletlerini Haritada Saptama Düzeyleri. - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem AKADEMİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:979 - ISBN:978-605-318-655-7 - (Bölüm Sayfaları:164 - 174) 2016
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı kolukısa enver aydın,TOKCAN HALİL,AKBABA BÜLENT Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:A YAYINLARI 2006
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı KOLUKISA ENVER AYDIN, TOKCAN HALİL, AKBABA BÜLENT Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:A YAYINLARI 2006
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 Sınıf Ders Kitabı KOLUKISA ENVER AYDIN, TOKCAN HALİL, AKBABA BÜLENT Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:A YAYINLARI 2006
Editör
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS DOĞAN YASİN,ALTUN ADNAN,TOKCAN HALİL,KAYMAKCI SELAHATTİN,AKDAĞ HAKAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: İJONASS - Yayın Kurulu Üyeliği 2019
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) DOĞAN YASİN,ALTUN ADNAN,TOKCAN HALİL,KAYMAKCI SELAHATTİN,AKDAĞ HAKAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ijonass - Yayın Kurulu Üyeliği 2019
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi TOKCAN HALİL Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi - Editör 2019
Comtemporary Approaches in Education and Social Science. TOKCAN HALİL,ALTUNÇEKİÇ ALPER Uluslararası - Diğer Yayınlar - Yayın Evi: Old Publishing - Editör - ISBN:978-1-950636-01-3 2019
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi GEBD 2016 TOKCAN HALİL,ÇALIŞKAN HÜSEYİN,AKBABA BÜLENT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti. - Editör 2016
“Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi - IJONASS ” TOKCAN HALİL Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: NA - 2018
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi - IJONASS TOKCAN HALİL Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: NA - Konuk Editör 2018
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri TOKCAN HALİL Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Pegem Akademi - Editör - ISBN:978-605-318-378-5 2016
TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TOKCAN HALİL Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Akademisyenler Birliği - Editör 2016
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi GEBD TOKCAN HALİL,ÇALIŞKAN HÜSEYİN,AKBABA BÜLENT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Gazi Akademik Yayıncılık - Editör 2015
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi GEBD TOKCAN HALİL,ÇALIŞKAN HÜSEYİN,AKBABA BÜLENT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Gazi akademik Yayıncılık (Gazi Kitabevi) - Editör 2015