Eğitim Bilgileri
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SPOR BİLİMLERİ (DR)/ Tez adı : Spor tüketicilerinin satın alma davranışlarında elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM) ve ünlü kullanımı etkisi 2018-2023
Yüksek Lisans MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Sporun kamu diplomasisi açısından Türkiye’xxnin imajına etkisi 2015-2018
Lisans MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR./ 2008-2012
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2018-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI 2017-2018
Projeler
TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor Sporcuların sosyal medya reklamlarına tıklamasını ve satın alma niyetini ne etkiler? Ünlü uzmanlığı, güveni ve çekiciliğin rolleri (26.03.2024-)
TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor Futbol kulüplerinin taraftar sadakati oluşumunda ünlü oyuncuların marka Kimliği ve marka özgünlüğünün etkisi: Türkiye Süper Ligi Örneği" (26.03.2024-)
Makaleler
Why do athletes consume luxury brands? A study on motivations and values from the lens of theory of prestige consumption AKOĞLU HALİL ERDEM,YILDIZ KADİR,KUMAR SUSHANT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Marketing Intelligence & Planning - Doi: 10.1108/MIP-10-2023-0577 2024
Online purchase behavior of sports consumers: the effect of eWOM and celebrity endorsements AKOĞLU HALİL ERDEM, ÖZBEK OĞUZ Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MARKETING & SPONSORSHIP - Doi: 10.1108/IJSMS-09-2023-0193 2024
The effect of brand experiences on brand loyalty through perceived quality and brand trust: a study on sports consumers AKOĞLU HALİL ERDEM, ÖZBEK OĞUZ Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics - Doi: 10.1108/APJML-05-2021-0333 2022
How Academics' Work Motivation Affects Job Satisfaction? The Mediating Roles of The Four-Frame Leadership Model AKOĞLU HALİL ERDEM, MUTLU TONGUÇ OSMAN, ŞENTÜRK HALİL EVREN, ÇETİNKAYA ASİL Uluslararası - Hakemli - HW Wilson Index - Özgün Makale - Spor Bilimleri Arastirmalari Dergisi - Doi: 10.25307/jssr.1142380 2022
The Analysis of High School Students' Attitudes Towards Physical Education and Sports Class MUTLU TONGUÇ OSMAN, ŞENTÜRK HALİL EVREN, AKOĞLU HALİL ERDEM, ÇETİNKAYA ASİL Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - i-manager\u2019s Journal on Educational Psychology - Doi: 10.26634/jpsy.14.3.17663 2021
An Analysis of Youth Leadership Traits Among Students at Faculty of Sports Sciences ÇETİNKAYA ASİL, MUTLU TONGUÇ OSMAN, AKOĞLU HALİL ERDEM, ŞENTÜRK HALİL EVREN Uluslararası - Hakemli - CrossRef, DOAJ, J-Gate, Google Scholar, Research Bible, DRJI, Journal Index, Mendeley, Open Access Journals, Academic Keys, Scientific Indexing Services, ASOS, İSAM, SOBIAD, Arastirmax - Özgün Makale - International Journal of Sport Culture and Science - Doi: 10.14486/IntJSCS.2022.650 2021
Adaptation of the Challenge and Threat in Sport Scale into Turkish: A Validity And Reliability Testing Study GÜRBÜZ BÜLENT, AKOĞLU HALİL ERDEM, ÖNCÜ ERMAN, ÖZBEK OĞUZ Uluslararası - Hakemli - CAB ABSTRACTS, INDEX COPERNICUS, DOAJ-DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS, CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY - Özgün Makale - Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi - Doi: 10.33468/sbsebd.254 2021
The Effect of Sports Science Students’ Social Media Addictions on Redundant Purchasing Behavior DOĞANER SEÇKİN,AKOĞLU HALİL ERDEM Uluslararası - Hakemli - ERIC - Education Resources Information Center - Özgün Makale - Asian Journal of Education and Training - Doi: 10.20448/journal.522.2020.64.616.626 2020
The Effect of Using Social Media on Purchasing of Sports Products: A Qualitative Study on Faculty of Sport Sciences Academicians AKOĞLU HALİL ERDEM,DOĞANER SEÇKİN Uluslararası - Hakemli - CABI Abstracts - Özgün Makale - International Journal of Sport, Exercise Training Sciences - Doi: 10.18826/useeabd.605334 2020
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarının İncelenmesi MUTLU TONGUÇ OSMAN,ŞENTÜRK HALİL EVREN,AKOĞLU HALİL ERDEM,ÇETİNKAYA ASİL,AĞILÖNÜ ALİ Uluslararası - Hakemli - Cabi, Doaj, Sobiad - Özgün Makale - Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi - Doi: 10.33468/sbsebd.131 2020
Çocuklarda Hayal Etme Algısının Sportif Etkinlikler Açısından İncelenmesi DOĞANER SEÇKİN,AKOĞLU HALİL ERDEM,TÜRKEŞ MELEK SERAY Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Journal of Global Sport and Education Research 2020
Investigation of Psycho-Social Variables Affecting the Professional Life of Persons after the Coaching Education DOĞANER SEÇKİN,AKOĞLU HALİL ERDEM Uluslararası - Hakemli - ERIC - Education Resources Information Center - Özgün Makale - Asian Journal of Education and Training - Doi: 10.20448/journal.522.2020.63.527.535 2020
Spor Tüketicilerinin Marka Tatmini ve Marka Sadakati İlişkisi: Marka Güveni, Marka Duygusu ve Marka İmajının Aracılık Etkisi KAZAN MİKAİL,AKOĞLU HALİL ERDEM,POLAT ERCAN Uluslararası - Hakemli - Scientific Indexing Services, OAJI, ASOS Index - Özgün Makale - Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 2020
Antrenör Eğitim Sistemi Açısından 30978 Sayılı Antrenör Eğitimi Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi ÖZBEY ÖMER,AKOĞLU HALİL ERDEM,DONUK BİLGE Uluslararası - Hakemli - cabi - Özgün Makale - Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2020
Fiziksel Aktivite Yapan Ve Yapmayan Bireylerde Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının İncelenmesi POLAT ERCAN, AKOĞLU HALİL ERDEM, KONAK OSMAN, ÖZEN GÜÇLÜ Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Spormetre - Doi: 10.33689/spormetre.525753 2019
Sporda Sosyal Bütünleşme Düzeyi İle Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkiler Ve Etkileşimler POLAT ERCAN,AKOĞLU HALİL ERDEM,ÜZÜM HANİFİ Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ - Doi: DOI: 10.33689/spormetre.633004 2019
Uluslararası Spor Organizasyonlarına Katılan Sporcuların Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Ve Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi AKOĞLU HALİL ERDEM,AYYILDIZ ERDEM,SUNAY HAKAN Uluslararası - Hakemli - Cabi, doaj,copernicus,ideal online - Özgün Makale - Sportif Bakış Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi - Doi: https://doi.org/10.33468/sbsebd.111 2019
Sporda Sürdürülebilir Başarı İçin Gençlik ve Spor Bakanlığı Faaliyetlerinin İncelenmesi ÖZBEY ÖMER,AKOĞLU HALİL ERDEM,POLAT ERCAN Uluslararası - Hakemli - Sobiad Academic Keys, Rootindexing, Base, Google Scholar - Özgün Makale - International Journal of Social Science Research 2019
Olimpiyatlara Aday Olan Şehirlerin Adaylık Süreçlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (2020 Olimpiyatları Örneği) AKOĞLU HALİL ERDEM,ÖZBEY ÖMER,POLAT ERCAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.26466/opus.610613 2019
Antrenör adaylarının iletişim ve liderlik becerilerinin incelenmesi MUTLU TONGUÇ OSMAN,AKOĞLU HALİL ERDEM,ŞENTÜRK HALİL EVREN,AĞILÖNÜ ALİ,ÖZBEY ÖMER Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi - Doi: 10.33689/spormetre.467828 2019
Türkiye’nin Ulusal Gençlik ve Spor Politikalarının, Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutuyla İncelenmesi BALCI VELİTTİN,Gök Yasemin,AKOĞLU HALİL ERDEM Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.25307/jssr.399823 2018
Sporun Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin İmajına Etkisi AKOĞLU HALİL ERDEM,MUTLU TONGUÇ OSMAN Ulusal - Hakemli - sobiad - Özgün Makale - CBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 2018
Bildiriler
Farklı Spor Branşlarında Görev Yapan Antrenörlerin Algılanan Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi MUTLU TONGUÇ OSMAN,ÇETİNKAYA ASİL,ŞENTÜRK HALİL EVREN,AKOĞLU HALİL ERDEM,AĞILÖNÜ ALİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.09.2020 - 09.09.2020) - 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Davranışları İle İhtiyaç Dışı Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AKOĞLU HALİL ERDEM,DERMAN BAİZENUR,ÖZBEY ÖMER Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.11.2019 - 16.11.2019) - 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Spor Merkezlerinde Çalışan Antrenörlerin Duygusal Emek, Duygusal Tükenme ve İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi AKOĞLU HALİL ERDEM,KÖSE SERVET,BÜKER İBRAHİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.11.2019 - 16.11.2019) - 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
The Challenge And Threat In Sport Scale: Validity And Reliability Study GÜRBÜZ BÜLENT,AKOĞLU HALİL ERDEM,ÖNCÜ ERMAN,ÖZBEK OĞUZ Uluslararası - Özet bildiri - (11.04.2019 - 11.04.2019) - 2th. International Congress on Recreation and Sport Management
Spor Örgütlerinde İş Tatmin Düzeyinin İncelenmesi AKIN KERİM,AKOĞLU HALİL ERDEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.04.2019 - 14.04.2019) - 2. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi
The Effect of Social Media Use in Sports Purchasing in Academıc Staff of Sport Sciences AKOĞLU HALİL ERDEM,DOĞANER SEÇKİN Uluslararası - Özet bildiri - (11.04.2019 - 14.04.2019) - 2. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi
Yönetici Adaylarının İşsizlik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi MUTLU TONGUÇ OSMAN,ŞENTÜRK HALİL EVREN,ÇETİNKAYA ASİL,AKOĞLU HALİL ERDEM,AĞILÖNÜ ALİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.03.2019 - 24.03.2019) - II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
Spor yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Gençlik Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi MUTLU TONGUÇ OSMAN,ŞENTÜRK HALİL EVREN,AKOĞLU HALİL ERDEM,ÖNTÜRK YAVUZ,AĞILÖNÜ ALİ,ÇETİNKAYA ASİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.03.2019 - 24.03.2019) - II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
Uluslararası Spor Organizasyonlarına Katılan Sporcuların Sporda Ahlaktan Uzaklaşma ve Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi AKOĞLU HALİL ERDEM,AYYILDIZ ERDEM,SUNAY HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.03.2019 - 24.03.2019) - 2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
Yönetici Adaylarının İşsizlik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi MUTLU TONGUÇ OSMAN,ŞENTÜRK HALİL EVREN,ÇETİNKAYA ASİL,AKOĞLU HALİL ERDEM,AĞILÖNÜ ALİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.03.2019 - 24.03.2019) - II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ - YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ HAZAR ZEKİHAN,AKOĞLU HALİL ERDEM,CAN Berna Ulusal - Özet bildiri - (29.11.2018 - 30.11.2018) - 1. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi HAZAR ZEKİHAN,AKOĞLU HALİL ERDEM,CAN BERNA Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.11.2018 - 30.11.2019) - Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi
Antrenör Adaylarının İletişim ve Liderlik Becerilerinin İncelenmesi MUTLU TONGUÇ OSMAN,AKOĞLU HALİL ERDEM,ŞENTÜRK HALİL EVREN,AĞILÖNÜ ALİ,ÖZBEY ÖMER Uluslararası - Özet bildiri - (10.05.2018 - 13.05.2018) - ULUSLARARASI REKREASYON VE SPOR YÖNETİMİ KONGRESİ
Profesyonel Futbol Seyircilerinin Maça Katılım Kararları ve Seyretme Güdüleri Arasındakiİlişkilerin İncelenmesi POLAT ERCAN,AKOĞLU HALİL ERDEM,YILDIZ KADİR,YALÇIN HASAN BİROL Uluslararası - Özet bildiri - (23.11.2017 - 26.11.2017) - Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
Türkiye Gençlik ve Spor Politikalarının Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutlarıyla İncelenmesi BALCI VELİTTİN,GÖK YASEMİN,AKOĞLU HALİL ERDEM Uluslararası - Özet bildiri - (23.11.2017 - 26.11.2017) - Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
Kitap
Spor Bilimleri V DOĞANER SEÇKİN, ERDEVECİLER ÖVÜNÇ, AKOĞLU HALİL ERDEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:SPOR YÖNETİMİNDE GELİŞİM STRATEJİLERİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:14 - ISBN:978-625-399-383-2 - (Bölüm Sayfaları:165 - 178) 2023
Spor Bilimleri V DOĞANER SEÇKİN, AKOĞLU HALİL ERDEM, ERDEVECİLER ÖVÜNÇ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:SPOR YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİK YÖNELİMLER - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:10 - ISBN:978-625-399-383-2 - (Bölüm Sayfaları:179 - 188) 2023
SPOR BİLİMLERİNDE İLERİ VE ÇAĞDAŞ ÇALIŞMALAR 2 AKOĞLU HALİL ERDEM, DOĞANER SEÇKİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Spor Endüstrisinde Yapay Zekâ Uygulamaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:206 - ISBN:978-625-6643-12-3 - (Bölüm Sayfaları:140 - 155) 2023
SPORDA MESLEK ETİĞİ AKOĞLU HALİL ERDEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:SPOR YÖNETİCİLİĞİ MESLEK ETİĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:EFE AKADEMİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:224 - ISBN:978-625-6954-62-5 - (Bölüm Sayfaları:205 - 223) 2022
Editör
Journal of Exercise Science & Physical Activity Reviews AKOĞLU HALİL ERDEM Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Journal of Exercise Science & Physical Activity Reviews - Editör 2023
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi BALCI VELİTTİN, AKOĞLU HALİL ERDEM, UYAR YALÇIN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ - Yrd. Editör 2021