Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans Wayne State University {Michigan} İnşaat Mühendisliği Tez adı : Ultrasonic shear wave velocity measurementalgorithms, experimental procedures, data processing techniques and applications 1999-2001
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/ 1994-1999
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)/ Tez adı : Estimation of potential earthquake losses for the evaluation of earthquake insurance risks -2014
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI 2019-
Projeler
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı Evaluaton of Concrete Permeability by Ultrasonic Methods (01.01.1998-18.06.2001)
İdari Görevler
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Ödüller
ACI Schwing Award American Concrete Institute Mesleki Dernekler, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2001
Makaleler
Betonarme binalarda düzensiz çerçeveleşmenin yanal ötelemeye etkilerini bulmak için yeni bir yaklaşım KARACA HAKAN, AYDIN ERSİN, SEVERCAN METİN HAKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University - Doi: 10.17341/gazimmfd.1071722 2023
Hazard functions and conditional probability of earthquake occurrences in major fault zones in Turkey KARACA HAKAN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Iranian Journal of Earth Sciences - Doi: 10.30495/ijes.2022.1952666.1722 2023
Inter-event time distribution pattern of earthquakes and its spatial, temporal, and magnitude sensitivity: the case of Turkey KARACA HAKAN Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Journal of Arabian Geosciences - Doi: 10.1007/s12517-022-11107-0 2023
Örneklerle TBDY 2019 Zemin Parametrelerinin Kullanılan Yapısal Malzeme Miktarına ve Çatı Katı Yanal Ötelenmesine Etkisi KARACA HAKAN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Journal of Polytechnic - Doi: 10.2339/politeknik.680595 2022
Depremler Arası Sürelerin Dağılım Modelleriyle Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yöntem, Türkiye Örneği KARACA HAKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Deprem Araştırma Dergisi - Doi: 10.46464/tdad.996642 2021
AN INVESTIGATION INTO THE STABILIZATION OF SELECTED SEISMIC PARAMETERS AND HAZARD IN MARMARA REGION, TURKEY KARACA HAKAN Uluslararası - Hakemli - SCOPUS - Özgün Makale - Bulletin of International Institute of Seismology and Earthquake Engineering 2021
Seismicity Simulation and a Forecast Model Based on Monte Carlo Simulation Techniques and Performance of Distribution Models KARACA HAKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Earthquake and Tsunami - Doi: 10.1142/S1793431121500251 2021
Generation of synthetic catalog by using Markov chain Monte Carlo simulation and inverse Poisson distribution KARACA HAKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Seismology - Doi: 10.1007/s10950-021-10018-z 2021
2007 VE 2019 DEPREM YÖNETMELİKLERİNE GÖRE ELDE EDİLEN TASARIM İVMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, KAPADOKYA ÖRNEĞİ KARACA HAKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Afet ve Risk Dergisi - Doi: 10.35341/afet.828828 2021
YHTD'lerin Değerlendirilmesinde Yeni bir Yöntem KARACA HAKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - Doi: 10.29130/dubited.719224 2021
An Investigation into the Earthquake Migration Patterns in Marmara Region, Turkey KARACA HAKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Izvestiya, Physics of the Solid Earth - Doi: 10.1134/S1069351321060033 2021
Application of Markovian models for non-ergodic and non-stationary earthquake times series for the identification of seismic patterns and future projections KARACA HAKAN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Earthquake Science 2020
YAPISAL TASARIM BAĞLAMINDA 2007 VE 2018 DEPREM YÖNETMELİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, NİĞDE ÖRNEĞİ KARACA HAKAN,Erbil Merve,Oral Merve Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.667365 2020
SELECTION OF THE MOST APPROPRIATE GROUND MOTION PREDICTION EQUATION FOR LOCAL SEISMIC HAZARD ANALYSIS KARACA HAKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering - Doi: 10.18038/estubtda.514731 2020
Kuzeybatı Türkiye için Deprem Tahminleri Doğrulama Çalışması KARACA HAKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences - Doi: 10.7240/jeps.526906 2020
Determination of optimum kernel bandwidth for northern Marmararegion, Turkey KARACA HAKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Acta Geophysica 2018
Development of a Lateral Performance Prediction Equation (LPPE) KARACA HAKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Periodica Polytechnica Civil Engineering - Doi: 10.3311/PPci.9050 2018
Geliştirilmiş Deplasman Katsayı Yöntemi (GDKY) Kullanarak Bazı Yapısal Parametreler ile Depremsel Hasar Arasındaki İlişkinin Araştırılması KARACA HAKAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi - Doi: 10.17100/nevbiltek.263972 2017
Güncel veriler ve olasılıksal sismik tehlike analizi kullanarak Eskişehir için sismik tehlike haritası ve ivme eğrileri elde edilmesi KARACA HAKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi - Doi: 10.17341/gazimmfd.300615 2017
Bildiriler
The Influence of Magnitude Recurrence Models of Fault Sources over the Seismic Hazard, Case for Marmara Region KARACA HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2021 - 15.06.2021) - TURK-COSE 2021
Tasarım İvmelerinin 2007 ve 2019 Deprem Yönetmeliği Zemin Sınıflarına Göre Değişimi KARACA HAKAN Uluslararası - Özet bildiri - (14.11.2020 - 15.11.2020) - TURK-COSE 2020
COMPARISON OF SEISMIC HAZARD AND STRAIN RATE MAPS FOR MARMARA REGION KARACA HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.10.2019 - 11.10.2019) - 5th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology
Çığ Kaynaklı Afet Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi ve Önlemlerin Belirlenmesi Niğde Demirkazık Dağları Örneği ÖCAL KAAN,GÖKALP SERKAN,KARACA HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.09.2019 - 27.09.2019) - International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019
KONUT TASARIMI BAĞLAMINDA 2007 VE 2018 DEPREM YÖNETMELİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, NİĞDE ÖRNEĞİ KARACA HAKAN,Oral Merve,Erbil Merve Ulusal - Tam metin bildiri - (02.09.2019 - 06.09.2019) - 21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Güncel Etkinliği Ve Geleceği KARACA HAKAN Ulusal - Özet bildiri - (24.10.2018 - 26.10.2018) - Uluslararası katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu
Kapadokya bölgesinde kuraklık durum değerlendirmesi KARACA HAKAN,Türk Şevki Ulusal - Tam metin bildiri - (24.10.2018 - 26.10.2018) - Uluslararası katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu
DETERMINATION OF SEISMIC HAZARD IN CAPPADOCIA BYUSING SPATIALLY SMOOTHED SEISMICITY KARACA HAKAN Ulusal - Tam metin bildiri - (24.10.2018 - 26.10.2018) - Uluslararası katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu
Niğde’de Doğal Afetler, Tehlikeler, Önleme ve Zarar Azaltma Çalışmaları KARACA HAKAN,ÖCAL KAAN,GÖKALP SERKAN Ulusal - Tam metin bildiri - (24.10.2018 - 26.10.2018) - Uluslararası Katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu
MEKÂNSAL OLARAK DÜZLEŞTİRİLMİŞ SİSMİSİTE MODELİ İÇİN EN UYGUN DÜZLEŞTİRMEARALIĞI BELİRLENMESİ KARACA HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2017 - 13.10.2017) - 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı
OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ YÖNTEMİ VEDÜZLEŞTİRİLMİŞ SİSMİSİTE MODELİ KULLANILARAK SİSMİKTEHLİKE HARİTALARI ELDE EDİLMESİ KARACA HAKAN Ulusal - Tam metin bildiri - (14.10.2015 - 16.10.2015) - 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı
YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN ESKİŞEHİR ŞEHRİ İÇİN İSTATİSTİKSEL OLARAK UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ KARACA HAKAN,YÜCEMEN MEHMET SEMİH Ulusal - Tam metin bildiri - (11.10.2011 - 14.10.2011) - 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı
Kitap
Advances in Engineering Sciences KARACA HAKAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Identification of Seismicity by Using Markov Chain Models, Case of Western Anatolia, Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Platinus Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:12 - ISBN:978-625-6454-09-5 - (Bölüm Sayfaları:279 - 290) 2023
Engineering and Architecture Sciences, Theory, Current Research and New Trends KARACA HAKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Earthquake Forecast Model Based On Spatially Smoothed Seismicity, Turkish Case - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IVPE - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:234 - ISBN:978-9940-46-034-1 - (Bölüm Sayfaları:130 - 148) 2020