Eğitim Bilgileri
Doktora VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/VETERİNERLİK ANATOMİSİ (DR)/ Tez adı : Taze ve alkid resin tekniğiyle hazırlanan rat beyinlerinin renk, koku ve textür özelliklerinin karşılaştırılması 2014-2019
Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER PR./ 2007-2012
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ANATOMİ ANABİLİM DALI 2019-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/FİZYOTERAPİ PR. 2019-2019
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK ANATOMİSİ ANABİLİM DALI 2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK ANATOMİSİ ANABİLİM DALI 2013-
Projeler
ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor Sihler’s Metodu Kullanılarak Orbicularis Oculi Kasının Sinir İnnervasyonunun Değerlendirilmesi (15.06.2021-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Ratın Alkid Resin Metodu İle İşlenerek Eğitim Öğretim Materyali Hazırlanması (15.03.2016-15.04.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Quantum Dot nokta temelli prob kullanılarak ratlarda beyin drenajı (Glymphatik sistem) üzerine bir araştırma, TOA-2018-8500 (11.12.2018-20.12.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Kuantum nokta qdot temelli biyosensörün konjuktivaya uygulanması (05.11.2017-16.04.2018)
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Ödüller
En iyi sözlü sunum ödülü Veteriner Anatomi Derneği Mesleki Dernekler, TÜRKİYE 2015
Patentler
SECTION A - HUMAN NECESSITIES Patent Biyolojik Dokuların Kadavra Olarak Hazırlamasında Kullanılan Bir Kimyasal Ve Buna ilişkin Bir Yöntem Patent Başvuru Sahipleri:Selim Çınaroğlu,Hacı Keleş Patent Buluş Sahipleri:Selim Çınaroğlu,Hacı Keleş 2023
Makaleler
Gender and Height Estimation from Hand and Handprint Sizes in the Turkish Population KELEŞ HACI, ÇINAROĞLU SELİM, ÇİÇEK FATİH, CERANOĞLU FARUK GAZİ, TEKELİ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of the Anatomical Society of India - Doi: 10.4103/jasi.jasi_159_22 2023
Evaluation of the Correlations of SYNTAX scores, Anthropometric Measurements and Epicardial fat tissue in Predicting the Risk of Coronary Artery Disease ÇINAROĞLU SELİM, AKKAYA HASAN, KELEŞ HACI, ÇİÇEK FATİH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Medical Records - International Medical Journal - Doi: 10.37990/medr.1241128 2023
Evaluation of Autografts Used in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in Terms of Tensile Strength MERT AHMET, ÇINAROĞLU SELİM, KELEŞ HACI, AYDIN MURAT, ÇİÇEK FATİH Uluslararası - Hakemli - Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Özgün Makale - CUREUS - Doi: 10.7759/cureus.39927 2023
A new definition about the relationship of intercellular fluid in the brain with the mandibular and parotid lymph nodes NUR İSMAİL HAKKI, KELEŞ HACI, ÜNLÜKAL NEJAT, SOLMAZ MERVE, ERDOĞAN ENDER, Pérez William Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Microscopy Research and Technique - Doi: 10.1002/jemt.23898 2022
Location of the Optic Foramen Relative to the Sphenoid Sinus and Orbital Apex Structures ÇINAROĞLU SELİM, ZOR KÜRŞAD RAMAZAN, GÜREŞÇİ KÜRŞAT, KELEŞ HACI Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Iranian Journal of Radiology - Doi: 10.5812/iranjradiol-118828 2022
Repeated use of fibrin sealants kept at room temperature in conjunctival autografting: An animal study ZOR KÜRŞAD RAMAZAN, ÇINAROĞLU SELİM, KÜÇÜK ERKUT, KELEŞ HACI, ÖZTÜRK ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Indian Journal of Ophthalmology - Doi: 10.4103/ijo.IJO_2588_21 2022
Survey Study on Evaluation of Anatomy Theoretical and Practical Lessons with Distance Education in the Covid 19 Pandemic ÇINAROĞLU SELİM, KELEŞ HACI, ÇİÇEK FATİH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Tıp Eğitimi Dünyası - Doi: 10.25282/ted.1069499 2022
A new technique for preparing cadavers using PMMA: Rat and mouse example ÇINAROĞLU SELİM, KELEŞ HACI Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger - Doi: 10.1016/j.aanat.2022.151919 2022
Taze ve alkid resin tekniğiyle hazırlanan rat beyinlerinin renk, koku ve textür özelliklerinin karşılaştırılması KELEŞ HACI, KARADAĞ HÜSEYİN Ulusal - Hakemli - Index Copernicus, Türkiye Atıf Dizin, CABI, Chemical Abstracts Services (CAS), DRJI - Özgün Makale - Van Sağlık Bilimleri Dergisi - Doi: 10.52976/vansaglik.916522 2021
Origin and distribution of the brachial plexus of the Van cats NUR İSMAİL HAKKI, KELEŞ HACI, Pérez William Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Anatomia, Histologia, Embryologia - Doi: 10.1111/ahe.12523 2020
Application of quantum dot‐based biosensor to the conjunctiva in Wistar albino rats NUR İSMAİL HAKKI,saçmaci şerife,KELEŞ HACI,Abumandour Mohamed,TESTERECİ HALUK Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA 2020
The Use of Alkyd Resin Method in Wistar Rats for the Preparation of Teaching Materials and Museum Exhibits ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 2020
Taze ve Alkid Resinle Hazırlanan Rat Sindirim Sistemi Organlarının Tekstür ve Renk Değerlerinin Karşılaştırılması KELEŞ HACI,ÇINAROĞLU SELİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2019
A stereological study on calculation of volume values of the cervical spinal segments in ducks ÇAKMAK GAMZE,KARADAĞ HÜSEYİN,SOYGÜDER ZAFER,RAĞBETLİ MURAT ÇETİN,YILDIRIM SERKAN,KELEŞ HACI Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES - Doi: 10.3906/vet-1803-89 2018
Bildiriler
Evaluation of Anthropometric Characteristics of the Patella in Terms of Gender Prediction Using MR Images ÇİÇEK FATİH, ÇINAROĞLU SELİM, KELEŞ HACI, CERANOĞLU FARUK GAZİ, TEKELİ MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.10.2022 - ) - 9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
PLEXUS BRACHIALIS' İN KLİNİK ANATOMİSİ ÖZTEKİN HÜSEYİN CAHİT, KELEŞ HACI, GÖKTÜRK Çağatay Ulusal - Özet bildiri - (07.07.2021 - ) - 2. Ulusal Meram Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi
Koroner Arter Hastalığının ġiddetini Belirlemede Kullanılan Gensini Skoru ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki Korelasyon ÇINAROĞLU SELİM, AKKAYA HASAN, KELEŞ HACI Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.04.2021 - ) - 6. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Preparation of cadaver brain by using alkyd resin method ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI Ulusal - Özet bildiri - (27.08.2019 - 31.08.2019) - 20. Ulusal Anatomi Kongresi
Application of quantum dot based biosensor to the conjunctiva NUR İSMAİL HAKKI,KELEŞ HACI,SAÇMACI ŞERİFE Uluslararası - Özet bildiri - (12.07.2018 - 15.07.2018) - 4.İnternational Congress on Veterinary and Animal sciens
Comparison of texture, color and odor values of fresh muscle tissue and muscle tissue prepared by Alkyd Resin method (Taze Kas Dokusu İle Alkid Resin Metodu İle Hazırlanmış Kas Dokunun Textür, Renk ve Koku Değerlerinin Karşılaştırılması) ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 05.05.2018) - 1ST Internatıonal Congress On Sports, Anthropology, Nutrıtıon, Anatomy And Radıology
Use of Experimental Animals in Neuroscience Studies (Sinir Bilimi Araştırmalarında Deney Hayvanlarının Kullanımı) KELEŞ HACI,ÇINAROĞLU SELİM Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 05.05.2018) - 1ST Internatıonal Congress On Sports, Anthropology, Nutrıtıon, Anatomy And Radıology
Alkid Resin Metodu İle Hazırlanmış Örnekler Sergi Amaçlı Kullanılabilir Mi? Rat Örneği ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI Ulusal - Özet bildiri - (25.01.2018 - 28.01.2018) - Anatomi Kış Günleri
Preparation of rat liver cadaver using alkyd resin method ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI,SOYGÜDER ZAFER Uluslararası - Özet bildiri - (27.07.2016 - 30.07.2016) - The XXXIth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists - Doi: 10.1111/ahe.12236
Preparation of cadever of front legs of rat using alkyd resin KELEŞ HACI,ÇINAROĞLU SELİM Uluslararası - Özet bildiri - (27.07.2016 - 30.07.2016) - The XXXIth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists - Doi: 10.1111/ahe.12236
Comparisin of the Equine Kidney Prepared By Alkyd Resin Method With By Formaldhyde Method ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI,ARI HASAN HÜSEYİN Uluslararası - Özet bildiri - (16.09.2015 - 20.09.2015) - International Congress On Applied Biological Sciences
Alkid Resin Metodu Kullanılarak Equide Larynx Kadavrasının Hazırlanması ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI,SOYGÜDER ZAFER,ARI HASAN HÜSEYİN Ulusal - Özet bildiri - (07.09.2015 - 10.09.2015) - Alkid Resin Metodu Kullanılarak Equide Larynx Kadavrasının Hazırlanması
Alkid Resin Metodu Kullanılarak Ruminant Karaciğerinin Kadavrasının Hazırlanması ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI,SOYGÜDER ZAFER,ARI HASAN HÜSEYİN Ulusal - Özet bildiri - (07.09.2015 - 10.09.2015) - 9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi
Alkid Resin Metodu Kullanılarak Boz Ayının Kadavrasının Hazırlanması. ÇINAROĞLU SELİM,KELEŞ HACI,YILMAZ OSMAN,öntürk mahmut Ulusal - Özet bildiri - (27.05.2015 - 30.05.2015) - I. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi
Kitap
Aci̇l İşlemler A’dan Z’ye Görüntüleme DOLANBAY TURGUT, KELEŞ HACI Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PELVİK FRAKTÜR - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kongre Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:357 - ISBN:978-605-74070-8-5 - (Bölüm Sayfaları:123 - 125) 2022