Eğitim Bilgileri
Doktora MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)/ Tez adı : Kariyer psiko-eğitim programının on birinci sınıf öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik ve eğitsel sonuç beklenti düzeylerine etkisi 2015-2020
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : LİSE ÖĞRENCİLERİNDE MESLEK KARARI VERME YETKİNLİĞİ VEKARİYER DENETİM ODAĞININ İNCELENMESİ 2005-2013
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR./ 2000-2004
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2021-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2016-2020
Yönetilen Tezler
NİMET KOÇER Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Akademik Ertelemenin Yordayıcıları: Akademik Güdülenme, Umut ve Kişilik Özellikleri 2022
HİLAL ACAR Yüksek Lisans Kariyer Kararsızlığı İle İlişkili Değişkenler: Kariyer Kaygısı, Aile Desteği ve Kariyer Kararı Verme Yetkinliği 2022
Makaleler
Kariyer Uyumluluğu ile Yaşam Doyumu ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkide Umudun Aracı Rolü ŞEKER GÜRCAN, ÇAPRİ BURHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Bayburt Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.35675/befdergi.1272345 2023
KARİYER KARAR PİŞMANLIĞI VE AKADEMİK ERTELEME ARASINDAKİ İLİŞKİDE KARİYER UYUMUNUN ARACI ROLÜ DOĞANÜLKÜ HACI ARİF, ŞEKER GÜRCAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Nevsehir Haci Bektas Veli Universitesi SBE Dergisi - Doi: 10.30783/nevsosbilen.1164558 2023
Eğitsel Sonuç Beklentisi Ölçeği: Lise Öğrencileri Örnekleminde Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ŞEKER GÜRCAN, ÇAPRİ BURHAN Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - Cumhuriyet International Journal of Education - Doi: 10.30703/cije.1065300 2022
Liseye Geçişte Kariyer Planlaması: Umut ve Aile Desteğinin Rolü ŞEKER GÜRCAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ESJI, - Özgün Makale - Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi 2022
Marriage or Career? Young Adults\u2019 Priorities in Their Life Plans KELDAL GÖKAY, ŞEKER GÜRCAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - The American Journal of Family Therapy - Doi: 10.1080/01926187.2021.1915213 2022
The Effect of the Career Psychoeducation Program on the Career Decision Self-Efficacy and Educational Outcome Expectations of Eleventh-Grade Students ŞEKER GÜRCAN, ÇAPRİ BURHAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Progressive Education - Doi: 10.29329/ijpe.2022.431.6 2022
Well-Being and Career Anxiety as Predictors of Career Indecision ŞEKER GÜRCAN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION - Doi: 10.9779/pauefd.706983 2021
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Etkili Olan Faktörler ŞEKER GÜRCAN,ÇAPRİ BURHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.17860/mersinefd.746789 2020
Examining Career and Academic Outcome Expectations of Turkish High School Students ŞEKER GÜRCAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Educational Issues - Doi: 10.5296/jei.v6i2.17532 2020
The Relationship between Vocational Personality Types and Vocational Values ŞEKER GÜRCAN,ÇAPRİ BURHAN Uluslararası - Hakemli - ERA, MİAR - Özgün Makale - Journal of Education and Training Studies 2019
Mesleki Karar Verme Programının Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlık Düzeyleri Üzerinde Etkililiğinin Sınanması ŞEKER GÜRCAN,KAYA ALİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2019
Lise Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Aile Desteği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ŞEKER GÜRCAN,KAYA ALİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2018
Ergenlerde Okul Tükenmişliğinin Yordayıcısı Olarak Akademik Kontrol Odağı ŞEKER GÜRCAN,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2017
Bildiriler
Lise Öğrencilerinin Kariyer Kararsızlıklarının Yordayıcıları: Kariyer Kararı Verme Yetkinlik Beklentisi ve Kariyer Denetim Odağı ŞEKER GÜRCAN Uluslararası - Özet bildiri - (17.11.2023 - 19.11.2023) - 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ MESLEKİ DOYUMUNUN HESAP VERİLEBİLİRLİK VE LİDERLİK-DEĞERLENDİRME YETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ŞEKER GÜRCAN, YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Özet bildiri - (20.07.2022 - 23.07.2022) - VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Adanmışlıkları ile Algıladıkları Kariyer Engelleri Arasındaki ilişkide Kariyer Planlama ve Kariyer Uyumunun Çoklu Aracılık Rolü ŞEKER GÜRCAN Uluslararası - Özet bildiri - (13.06.2022 - 15.06.2022) - 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
YAŞAM DOYUMU VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK İLE KARİYER UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİDE UMUDUN ARACI ROLÜ ŞEKER GÜRCAN, ÇAPRİ BURHAN Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2021 - 03.09.2021) - VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN SOSYAL BİLİŞSEL KARİYER KURAMI TEMELLİ KARİYER PSİKOEĞİTİM PROGRAMI ŞEKER GÜRCAN, ÇAPRİ BURHAN Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2021 - 03.09.2021) - VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması: Psikolojik Danışman Adaylarıve Okul Psikolojik Danışmanları Gözüyle Bir Değerlendirme ŞEKER GÜRCAN,ÇAPRİ BURHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.11.2019 - 17.11.2019) - IX. Uluslararası Yükseköğretimde PsikolojikDanışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER SONUÇ BEKLENTİLERİ ŞEKER GÜRCAN Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi
Kariyer Kararsızlığının Yordayıcısı Olarak İyi Oluş ve Kariyer Kaygısı ŞEKER GÜRCAN Uluslararası - Özet bildiri - (18.04.2018 - 22.04.2018) - 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi - Doi: DOI 10.14527/978-605-241-229-9
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenleri (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği) ŞEKER GÜRCAN,ÇAPRİ BURHAN Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - 1.Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Mesleki Değerler ile Mesleki Kişilik Tipleri Arasındaki İlişki ŞEKER GÜRCAN,ÇAPRİ BURHAN Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 14.05.2017) - IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
Mesleki Karar Verme Programının Onuncu Sınıf Öğrencileri Üzerinde Etkililiğinin Sınanması ŞEKER GÜRCAN,KAYA ALİM Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2017 - 23.04.2017) - 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi - Doi: 10.14527/9786053188353
Lise Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Yordayıcısı Olarak Akademik Kontrol Odağı ŞEKER GÜRCAN,YAVUZER YASEMİN Ulusal - Özet bildiri - (07.10.2015 - 09.10.2015) - 13.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Lise Öğrencilerinde Kariyer Denetim Odağının Yordayıcısı Olarak Meslek Kararı Verme Yetkinliği ve Bazı Demografik Değişkenlerin İncelenmesi ŞEKER GÜRCAN Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE MESLEK KARARI VERME YETKİNLİĞİ VE KARİYER DENETİM ODAĞININ İNCELENMESİ ŞEKER GÜRCAN,YEŞİLYAPRAK BİNNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.11.2014 - 27.11.2014) - 2.Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi
Kitap
PSİKOLOJİK DANIŞMA ETİK KODLARI KIRDÖK OĞUZHAN, KORKMAZ OZAN, BALKAN Kemal, ŞEKER GÜRCAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Etik Standartlar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:145 - ISBN:978-605-80653-3-8 - (Bölüm Sayfaları:134 - 137) 2021