Eğitim Bilgileri
Doktora MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)/ Tez adı : Psiko-eğitim Programı ile Psikodramanın Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisinin Karşılaştırılması 2007-2013
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Sosyal Beceri Envanteri’nin Ergenler İçin Geçerlik ve Güvenirliği 1995-1999
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR./ 1991-1995
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2014-
Yönetilen Tezler
ERKAN BALCI Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Travma ile Başa Çıkabilme Algısı ile Bilinçli Farkındalık ve Duyguları Yönetebilme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2022
Projeler
Diğer (Ulusal) Tamamlandı Yaşam Rehberim Ref TR71 15 SK 068 (01.01.2015-01.01.2016)
Ödüller
Teşekkür Belgesi MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Kamu, TÜRKİYE 1998
Makaleler
Grupla Psikolojik Danışmada Liderin Özfarkındalığının Önemi ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Hakemli - Ulusal - Derleme Makale - Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi 2022
Relationships Amongst Aggression, Self-Theory, Loneliness, and Depression in Emerging Adults YAVUZER YASEMİN,ALBAYRAK GÜLDENER,KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Psychological Reports - Doi: 10.1177/0033294118784866 2019
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi YAVUZER YASEMİN,ALBAYRAK GÜLDENER,KELDAL GÖKAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Hacettepe University Journal of Education - Doi: doi: 10.16986/HUJE.2017027085 2018
Pozitif Psikoloji ve Psikolojik Sağlamlık ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Hakemli - ERİC - Özgün Makale - ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 2018
Bildiriler
Grupla Psikolojik Danışmada Kendini Açma ve Direnç ALBAYRAK GÜLDENER, ERDOĞAN ESMA BAHAR Ulusal - Özet bildiri - (27.10.2022 - ) - 6. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
Psikodrama Temelli Grupla Psikolojik Danışmada Liderin (Yöneticinin) Yetkinliği ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Özet bildiri - (27.10.2022 - ) - 6. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
Psikodrama Deneyimlerine Göre Bireylerin, Psikodrama’ya İlişkin Algılarının Metaforlar Yolu ile İncelenmesi ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Özet bildiri - (29.05.2019 - 01.06.2019) - Uluslararası Katılımlı 44. Grup Psikoterapileri Kongresi
Yaratıcı Drama Yöntemi İçeren Grup Uygulamasının, Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerine Etkisi ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 28.10.2018) - 29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi
Ortaokul Öğrencilerinin Kariyer Beklentisi ve Motivasyon ile İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (13.09.2018 - 15.09.2018) - I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Psikolojik Danışma Sürecinde Öz Şefkat ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (13.09.2018 - 15.09.2017) - : I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Stres Döngüsü ve Stresle Başaçıkma AVŞAROĞLU SELAHATTİN,YILMAZ HASAN,ALBAYRAK GÜLDENER,KOYUNCU ECENUR Uluslararası - Özet bildiri - (28.05.2018 - 01.05.2018) - III. INES International Education and Social Science Congress
Ebeveyn, Öğretmen ve Yönetici Bağlamına Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetinde Önleyici Hizmetler ALBAYRAK GÜLDENER,ŞAHİN CENGİZ Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III. INES International Education and Social Science Congress
Self-Disclosure and Sympathy Within Interpersonal Communication AVŞAROĞLU SELAHATTİN,ALBAYRAK GÜLDENER,BOZOROVA SABOHAT,ASEM İDAEVA Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III. INES International Education and Social Science Congress
Türk ve Kırgızistan’lı Öğrencilerin, Psikolojik Danışman Kavramına İlişkin Metaforik Algıları ALBAYRAK GÜLDENER,AVŞAROĞLU SELAHATTİN Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III. INES International Education and Social Science Congress
Değerler ve Merhamet ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2018 - 30.04.2018) - X.Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kongresi
Köy İlkokullarına Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmeti Uygulamasının ve Okul Psikolojik Danışanlarının Tükenmişlik ve Mesleki Doyum Düzeylerine Etkisi ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2018 - 30.04.2018) - X. Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kongresi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı Öğrencilerinin Kariyer Psikolojik Danışmanı Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (18.04.2018 - 22.04.2018) - 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi - Doi: 10.14527/978-605-241-229-9
Genç Yetişkinlerin Depresyon Düzeylerinin Özyeterlilik ve Öznel Mutluluk Değişkenleri Açısından İncelenmesi ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (18.04.2018 - 22.04.2018) - 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Üniversite Öğrencilerinde Değerlerin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı ve Yaşam Amaçları ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (05.04.2018 - 06.04.2018) - 3. Uluslararası Değerler Eğitim Kongresi
Boşanma Olgusu ve Kadının Başa Çıkma Yolları ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Genç Yetişkinlerin Evliliğe Yönelik Tutumlarının Yordayıcıları Olarak, Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Genç Yetişkinlikte Yaşam Amacının Yordayıcıları Olarak Bilişsel Esneklik ve Karar Verme Stilleri ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (23.03.2018 - 25.03.2018) - Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Türkiye’de Öğrenim Gören Orta Asyalı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (23.03.2018 - 25.03.2018) - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık, Psikolojik İyi Oluş, Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisi ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. International Academic Research Congress
Narsisizim ve Benlik Saygısının Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerindeki Yordayıcı Rolü ŞAHİN CENGİZ,KUMCAĞIZ HATİCE,ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. İnternational Academic Research Congress
Pozitif Psikoloji ve Psikolojik Sağlamlık ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
Öğretmen Adaylarının Kadın Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu
Öznel İyi Oluş Düzey inin Yordayıcıları Olarak, Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu
Farklı Teknikler Dersinin, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Yaşam Doyumu, İletişim Becerileri, KendiniAçma, Kişilerarası İlişkiler Düzeylerine Etkisi ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
Psikolojik Danışma Kuramları Temelli Eğitim Uygulamasının, Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Bilgi Düzeylerine Etkisi ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
Grupla Psikolojik Danışmada Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Grup Lideri ve Üyeler Üzerindeki Etkileri ALBAYRAK GÜLDENER,AVŞAROĞLU SELAHATTİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Aday Öğretmenlerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Yordayıcıları Olarak, Genel Yetkinlik İnancı ve Öğrenilmiş Güçlülük ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2017 - 23.04.2017) - 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi - Doi: 10.14527/9786053188353
Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Okul Psikolojik Danışmanlarının Tükenmişlik ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerine Etkisi ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Özet bildiri - (01.12.2016 - 03.12.2016) - VI. PDR Uygulamaları Kongresi
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Sosyal Beceri Yalnızlık ve Sosyal Karşılaştırma Düzeylerinin İncelenmesi ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi
Stresle Başaçıkma Becerilerinde Bilişsel Yaklaşımın Faydaları AVŞAROĞLU SELAHATTİN,ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi
Üniversite Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Belirlenmesi KOCAÖZ SEMRA,GÖRDELES BEŞER NALAN,KARATAŞ ABDULLAH,ALBAYRAK GÜLDENER,FURAT MİNA,ÖZKAN RECEP,CAN YÜCEL,ŞAHAN ARZU Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeylerinin Yordayıcıları Olarak Depresyon ve Yalnızlık ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
PDR Hizmetleri İle İlgili Okul Psikolojik Danışmanları ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri ALBAYRAK GÜLDENER,DAĞLI ÇETİNKAYA MERVE Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Zorluk Deneyimi Depresyon Düzeyleri Algıladıkları Sosyal Destek ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki YAVUZER YASEMİN,KELDAL GÖKAY,ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Özet bildiri - (04.09.2014 - 06.09.2014) - 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Yaratıcı Drama Yönteminin Lise Öğrencilerinin İnsani Değerler ve Özgecilik Düzeylerine Etkisi ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Özet bildiri - (21.10.2009 - 23.10.2009) - 10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Psikodrama Temelli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Psikolojik Belirti Düzeylerine Etkisi ALBAYRAK GÜLDENER,ERKAN ZÜLAL Ulusal - Özet bildiri - (21.10.2009 - 23.10.2009) - 10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Kanser Hastası Yakını Ergenlere Yönelik Grupla Psikolojik Danısma Süreci Önerisi ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Özet bildiri - (18.07.2008 - 20.07.2008) - II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Sempozyumu
Liselerde Yer Alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinin Yapılandırılmasına İlişkin Örnek bir Uygulama ALBAYRAK GÜLDENER,ÇİFCİ HURİYE Ulusal - Özet bildiri - (17.10.2007 - 17.10.2007) - IX.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Uygulanması ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Özet bildiri - (17.10.2007 - 17.10.2007) - IX.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Lise Öğrencilerinin Alanlara Yönlendirilmesi Konusunda Örnek bir Uygulama ÇİFCİ HURİYE,ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Özet bildiri - (17.10.2007 - 17.10.2007) - IX.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Grup Rehberliği Temelli Liselere Yönelik Rehberlik Programı Modelinin İncelenmesi ÇİFCİ HURİYE,ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Özet bildiri - (21.09.2006 - 23.06.2006) - I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi
Lise Öğrencileriyle Yapılan Örnek Bir Mesleki Grup Rehberliği Çalışması ALBAYRAK GÜLDENER,ÇİFCİ HURİYE Ulusal - Özet bildiri - (21.09.2006 - 23.06.2006) - I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi
Grup Çalışmasının Ana Baba Tutumlarına Etkisi ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Özet bildiri - (29.03.2003 - 29.03.2003) - V. Özel Okullar PDR Servisleri Buluşması
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişki ALBAYRAK GÜLDENER,TRAŞ ZELİHA Ulusal - Özet bildiri - (08.03.2002 - 10.03.2002) - I. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi
Kitap
Çocuklarla Psikodrama ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikodrama Başlamadan Önce - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Bilim ve Sanat Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:278 - ISBN:9789757298946 - (Bölüm Sayfaları:63 - 74) 2021
Süleyman Demirel Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Okumakta Olan Öğrenci Sorunları ile ilgili Yapılan Alan Çalışması ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Kitap Tümü - - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Süleyman Demirel Üniversitesi PDR Hizmetleri Şubesi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:125 2002
Bireyi Tanıma Teknikleri ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Etkileşime Dayalı Teknikler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:362 - ISBN:9786053180678 - (Bölüm Sayfaları:293 - 336) 2015
Okullarda Motivasyonel Görüşme: Davranış ve Öğrenmeyi Geliştiren Görüşmeler ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Motivasyonel Görüşmenin Özü ve Şekli - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Vizetek Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:210 - ISBN:978-605-7523-34-1 - (Bölüm Sayfaları:19 - 25) 2020
Kişisel Gelişim ve İnsan İlişkileri ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sözsüz iletişim ve insan ilişkileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğiten Kitap - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:228 - ISBN:978-605-9254-18-2 - (Bölüm Sayfaları:129 - 150) 2015
Trauma Counseling ALBAYRAK GÜLDENER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psychosocial Intervention After Crisis and Trauma at Schools - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:468 - ISBN:978-605-80114-8-9 - (Bölüm Sayfaları:424 - 447) 2019
Travma Psikolojik Danışmanlığı ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Okulda Kriz ve Travma Sonrası Psikososyal Müdahale - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PEGEM AKADEMİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:562 - ISBN:978-605-241-805-5 - (Bölüm Sayfaları:480 - 505) 2019
Eğitim Psikolojisi ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ahlak Gelişimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:468 - ISBN:978-605-320-485-5 - (Bölüm Sayfaları:293 - 336) 2016
INES-Eğitim Araştırmaları 2017 ALBAYRAK GÜLDENER Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcıları Olarak , Psikolojik İyi Oluş ve Öznel İyi Oluş - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Çizgi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:290 - ISBN:978-605-196-090-6 - (Bölüm Sayfaları:41 - 47) 2017