Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)/ Tez adı : Afit ve endosimbiyotik bakteri buchnera arasındaki ilişkiyeazot kaynağının etkisi 2013-2019
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Kayseri ve niğde illerinde Populus spp.’xxde gal oluşturan Pemphigus spyrothecae afit türünün ortamdan kaynaklanabilecek genetik farklılıklarının analizi 2009-2012
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR. (İÖ)/ 2005-2009
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/FİZYOTERAPİ PR. 2020-
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Yüksekokul Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Bölüm Teşvik Komisyon Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Kalite Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2021
Bildiriler
Karabük İlinde Bitkilerde Belirlenen Afit Türleri ve Türkiye Afit Faunasına Katkılar TEPECİK İLKER,OLCABEY ERGİN GÜLAY,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Özet bildiri - (28.06.2011 - 30.06.2011) - Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi
Geographical Composition of The Turkey Aphid Fauna and Invasive species GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ŞENOL ÖZHAN,OLCABEY ERGİN GÜLAY Uluslararası - Özet bildiri - (25.06.2012 - 29.06.2012) - Sixth European Hemiptera Congress
An overview of the obligate endosymbiotic bacterium Buchnera aphidicola OLCABEY ERGİN GÜLAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2022 - 24.06.2022) - TURK-COSE 2022: IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering
Türkiye Afit (Hemiptera: Aphidoidea) faunası için Trabzon, Rize ve Artvin illerindeki odunsu bitkiler üzerinden yeni kayıtlar GÖRÜR GAZİ,AKYÜREK BAŞAK,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,TEPECİK İLKER,OLCABEY ERGİN GÜLAY Ulusal - Özet bildiri - (21.06.2010 - 25.06.2010) - 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Determining the stress levels of the host plants treated with some fungi used in controlling aphids OLCABEY ERGİN GÜLAY, CANPOLAT ŞÜKRÜ, ÖZTÜRK AYTEN Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - ) - V. International Turkic World Congress on Science and Engineering
Rhodopseudomonas palustris NU51 Suşunun Benzoatı Kullanma Yeteneği Üzerine Çeşitli Ağır Metallerin Etkisi OLCABEY ERGİN GÜLAY,ÖZTÜRK AYTEN,ÇELİK LEYLA,SOMUNCUOĞLU CEREN,UMAR FİLİZ Ulusal - Özet bildiri - (14.09.2015 - 17.09.2015) - XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
Remazol Brillant Blue R’nin Dekolorizasyonunda Yardımcı Substrat Etkisi OLCABEY ERGİN GÜLAY,ÖZTÜRK AYTEN Ulusal - Özet bildiri - (14.09.2015 - 17.09.2015) - XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
Niğde Yöresel Peynirlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması CANPOLAT ELİF,OLCABEY ERGİN GÜLAY Ulusal - Özet bildiri - (05.09.2016 - 09.09.2016) - 23. Ulusal Biyoloji Kongresi,
Antibiyotik Kullanımının Vicia Faba (Bakla) Bitkisinin Gelişmesi Üzerine Etkisi OLCABEY ERGİN GÜLAY,ÖZTÜRK AYTEN,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Özet bildiri - (05.09.2016 - 09.09.2016) - 23. Ulusal Biyoloji Kongresi
Different Approaches to Aphid-Endosimbiyont- Host Plant Relationship OLCABEY ERGİN GÜLAY,GÖRÜR GAZİ,ÖZTÜRK AYTEN Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2017 - 08.09.2017) - 10th International Symposium on Aphids
Türkiye’de Yayılış Gösteren Kök Afiti (Hemiptera: Aphidoidea) Türleri ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,OLCABEY ERGİN GÜLAY,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Özet bildiri - (03.09.2012 - 07.09.2012) - 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Niğde ve Kayseri illerinde Populus spp. üzerinde gal oluşturan Pemphigus spyrothecea türünün RAPD tekniği ile genetik analizi OLCABEY ERGİN GÜLAY,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ŞENOL ÖZHAN,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Özet bildiri - (03.09.2012 - 07.09.2012) - 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Türkiye Afit Faunasının Zoocoğrafik Özellikleri ve İstilacı Türler GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ŞENOL ÖZHAN,OLCABEY ERGİN GÜLAY Ulusal - Özet bildiri - (03.09.2012 - 07.09.2012) - 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
The determination of the genetic diversity of Pemphigus spyrothecae (Hemiptera: Aphidoidea) distributed in Istanbul, Niğde and Kayseri Provinces of Turkey AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,OLCABEY ERGİN GÜLAY,ŞENOL ÖZHAN,GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Özet bildiri - (02.06.2013 - 06.06.2013) - 9th International Symposium on Aphid