Eğitim Bilgileri
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOKİMYA (DR)/ Tez adı : Hepatosellüler karsinomaya neden olan genlerin gen ekspresyonunun kantitatif ölçümü 2007-2011
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TIBBİ BİYOKİMYA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Hemoglobinopatilerin mikroarray yöntemiyle belirlenmesi 2004-2007
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR. (İÖ)/ 2000-2004
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 2012-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Yapay Zekâ Yöntemleri Kullanarak Akut İskemik İnme Tanısının Tespit Edilmesi (19.01.2015-03.11.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi (12.04.2016-07.11.2017)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Biyokimyasal Çalişmalarda Analitik Yöntemler, Biyoteknoloji Ve Nanoteknoloji Uygulamaları (Proje NO: 119B157) (01.07.2020-01.01.2022)
İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2022
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2015
Makaleler
Prevalence of Hemoglobinopathies in Premarital Screening in the Province of Nigde, Turkey SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA, AYAN DURMUŞ, BALCI TEVFİK, BAYRAKTAR MUHAMMET, GÜNTÜRK İNAYET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Informa UK Limited - Doi: 10.1080/03630269.2023.2206971 2023
Evaluation of oxidative stress, 3-Nitrotyrosine, and HMGB-1 levels in patients with wet type Age-Related Macular Degeneration ZOR KÜRŞAD RAMAZAN, SARI İSMAİL, YILDIRIM BİÇER GAMZE, GÜNTÜRK İNAYET, KÜÇÜK ERKUT, ERŞAN SERPİL, SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY - Doi: 10.5937/jomb0-32189 2022
Ankilozan spondilit hastalarında adenozin deaminaz aktivitesi GÜNTÜRK İNAYET, ERSOY EMRE, SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA, ERŞAN SERPİL, SARI İSMAİL, YAZICI CEVAT, KÖSE SEMA KADER Uluslararası - Hakemli - EBSCOHOST - Özgün Makale - Journal of Health Sciences - Doi: 10.34108/eujhs.1073877 2022
Deneysel hipertiroidide fiziksel ve vital bulguların ve karnozinin etkisinin değerlendirilmesi dağlı fatma, GÜNTÜRK İNAYET, SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA, YAZICI CEVAT Uluslararası - Hakemli - DOAJ,EBSCO - Özgün Makale - Cukurova Medical Journal - Doi: 10.17826/cumj.1099652 2022
Effect of N-acetylcysteine on cisplatin induced apoptosis in rat kidney GÜNTÜRK İNAYET, SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA, dağlı fatma, YAY ARZU HANIM, YAZICI CEVAT, KÖSE SEMA KADER Uluslararası - Hakemli - DOAJ,EBSCO - Özgün Makale - Cukurova Medical Journal - Doi: 10.17826/cumj.783088 2022
The Effect Of Acute Step-Aerobic Exercise On Adiponectın And Leptin Levels in Premenopausal Women SARI İSMAİL,HABİPOĞLU SEDEF,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,ERŞAN SERPİL,GÜNTÜRK İNAYET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS - Doi: 10.23736/S0022-4707.20.11297-0. 2021
Assessment of Blood Inflamatory Parameters in Elderly Patients With Peripheral Vertigo DOLANBAY TURGUT, ŞAHİN LEVENT, GÜL HÜSEYİN FATİH, SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA, ARAS MURAT Uluslararası - Hakemli - Crossref,DOAJ, Index Copernicus - Özgün Makale - Journal of Contemporary Medicine - Doi: 10.16899/jcm.976130 2021
Investigation of miR-144-3p expression levels in HbSS cases with high and normal HbF GÜZELGÜL FİGEN,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,ALPARSLAN ZELİHA NAZAN,Aksoy kıymet Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Biochemistry 2021
The effect of hemoglobin variants on high-performance liquid chromatography measurements of glycated hemoglobin SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA, GÜZELGÜL FİGEN Uluslararası - Hakemli - Proquest, Tübitak Ulakbim - Özgün Makale - International Journal of Medical Biochemistry - Doi: 10.14744/ijmb.2020.91885 2021
β-Globin Gene Mutations in Pediatric Patients with β-Thalassemia in the Region of Çukurova, Turkey GÜZELGÜL FİGEN,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,Aksoy kıymet Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Hemoglobin - Doi: https://doi.org/10.1080/03630269.2020.1792489 2020
Effect of Different Doses of Exogenous Gonadotropin Administration on Serotonin and Melatonin Levels SARI İSMAİL,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZMEN ESMA,GÜNTÜRK İNAYET,ERŞAN SERPİL,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Journal of the Institute of Science and Technology - Doi: 10.21597/jist.707835 2020
Determination of Let 7 family expression levels on sickle cell anemia by RT-PCR güzelgül figen,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,ALPARSLAN ZELİHA NAZAN,Aksoy kıymet Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özet - Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi 2018
YAŞLI BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMSİ SARIKAYA MEHMET,POLAT METİN,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,KORKMAZ ERYILMAZ SELCEN GÖKTÜRK Ulusal - Hakemli - SPORT DISCUS with Full Text (EBSCOhost) Academic Journals DatabasearastirmaxAcademic Social Sciences Index (aSOS) - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 2018
Economic growth leads to increase of obesity and associated hepatocellular carcinoma in developing countries SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,kücükoğlu özlem,akifbaş akif,demir Oğuz,yılmaz sezai,Akkiz Hikmet,otan emrah,Sowa Jan Peter,canbay ali Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Annals of Hepatology - Doi: 10.5604/16652681.1212316 2016
Identification of HB O ARAB With Mıcroarray Method SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,Aksoy Kıymet Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özet - Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi 2016
The Effects of Hemoglobin Variants on Measurements of HbAB1C by HPLC SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,GÜZELGÜL FİGEN,YALIN ALİ ERDİNÇ,SÖNMEZ ESİN,AKSOY KIYMET Uluslararası - Hakemli - SCI - Özet - The FEBS Journal - Doi: 10.1111/febs.13808 2016
Determination of Hb A1c values in beta thalassemia GÜZELGÜL FİGEN,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,YALIN ALİ ERDİNÇ,SÖNMEZ ESİN,AKSOY KIYMET Uluslararası - Hakemli - SCI - Özet - The FEBS Journal - Doi: 10.1111/febs.13808 2016
Endoplasmic Reticulum Stress and Apoptosis Mechanisms SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,AKSOY KIYMET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Archives Medical Review Journal 2012
The Role of Stress-Induced Ligands in Immune Response SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,AKSOY KIYMET Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2011
Vitamin D ameliorates stress ligand expression elicited by free fatty acids in the hepatic stellate cell line LX-2 Seydel Seyda, Beilfuss Anja, Alişan Kahraman, Aksoy Kıymet, Gerken Guido, Akkiz Hikmet, Canbay Ali Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Gastroenterology - Doi: 10.4318/tjg.2011.0254 2011
LOW SERUM VITAMIN D IN NASH PATIENTS AND ANTIFIBROGENIC PROPERTIES OF VITAMIN D IN VITRO: IMPLICATIONS FOR NASH BEİLFUSS ANJA,SYDOR SILVIA,SOWA JAN,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,Wing-Kin Syn,AKKIZ HİKMET,Margarete Odenthal,Guido Gerken,Robert K Gieseler,Canbay Ali Uluslararası - Hakemli - SCI - Özet - HEPATOLOGY 2010
Features and Usage Areas of MicroRNAs as Oncogenes and Tumor Suppressors SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,AKSOY KIYMET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Archives Medical Review Journal 2009
Abnormal hemoglobin established cukurova region determine by microarray YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK SEDEFGÜL,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,AKSOY KIYMET Uluslararası - Hakemli - SCI - Özet - FEBS JOURNAL 2009
Genomic and Proteomic Properties of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Enzyme in Çukurova Region MENZİLETOĞLU YILDIZ ŞULE SULTAN,YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK SEDEFGÜL,ÜNLÜKURT İSA,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,Aksoy kıymet Uluslararası - Hakemli - SCI - Özet - FEBS Journal 2006
Membrane deformation in sickle cell anemia YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK SEDEFGÜL,YALIN SERAP,YALIN ALİ ERDİNÇ,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,AKSOY KIYMET Uluslararası - Hakemli - SCI - Özet - FEBS JOURNAL 2006
Bildiriler
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Enflamasyon Parametreleri ile Sytax Skoru arasındaki ilişki SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA, GÜNTÜRK İNAYET, AKKAYA HASAN, GÜNTÜRK ERTUĞRUL EMRE Ulusal - Özet bildiri - (26.11.2022 - 27.11.2022) - II. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri
HbA1C Düzeyinin Covid-19’lu Hastalarda Değerlendirilmesi SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA, GÜZELGÜL FİGEN, BATMAZ LEYLA Ulusal - Özet bildiri - (27.04.2022 - 29.04.2022) - VII.Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu ''İnflamasyon''
Kardiyopulmoner Bypass Cerrahisi Geçiren Hastalarda Atriyal Fibrilasyon Gelişimi İle Operasyon Öncesi ve Sonrası Bazı Kan Parametrelerinin İlişkilerinin İncelenmesi GÜNTÜRK EMRE,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,ÖZMEN RIFAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.09.2020 - 26.09.2020) - 4nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
In vitro Iron Chelating and Antioxidant Activities Effect of Bisdemethoxycurcumin ÖZBOLAT GÜLÜZAR,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Özet bildiri - (06.03.2020 - 07.03.2020) - 3nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
TheEffect of N-acetylcysteine on Cisplatin Induced Apoptosis in Rat Kidney GÜNTÜRK İNAYET,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,dağlı fatma,YAY ARZU HANIM Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2019 - 31.10.2019) - 27th Balkan ClinicalLaboratoryFederation (BCLF) Congress and 30th NationalBiochemistryCongress (NBC)
Ankilozan Spondilit Hastalarında Miyeloperoksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi GÜNTÜRK İNAYET,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,ERŞAN SERPİL,Ersoy Emre Uluslararası - Özet bildiri - (04.10.2019 - 06.10.2019) - Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Hipertiroidi Oluşturulan Ratlarda ProteinOksidasyonu Aracılı Karaciğer Doku Hasarına Karnozinin Etkisi dağlı fatma,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,GÜNTÜRK İNAYET Uluslararası - Özet bildiri - (27.09.2019 - 29.09.2019) - 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi
YAŞLI BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ SARIKAYA MEHMET,POLAT METİN,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Özet bildiri - (15.11.2017 - 18.11.2017) - 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Prediction of Acute Ischemic Stroke From Hematological and Biochemical Parameters Using Artificial Intelligence Methods SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,Ibrikci Turgay,Koc İbrahim Uluslararası - Özet bildiri - (05.12.2016 - 07.12.2016) - 25th FAOBMB International Conference and 43rd PSBMB Annual Conventiton.
Microarray Reporter Design for HB D İRAN Mutation SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 13.05.2016) - International Symposium of Genetics and Human Phenomics
Probe Design with Microarray for Molecular Diagnosis of Abnormal Hemoglobins. SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,YALIN ALİ ERDİNÇ,AKSOY KIYMET Ulusal - - (29.11.2011 - 02.12.2011) - XXIII National Biochemistry Congress
Comparison of Proteomic and Genomic Levels in Cases of Hb Saskatoon and Hb G Coushatta. SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,YALIN ALİ ERDİNÇ,AKSOY KIYMET Ulusal - Özet bildiri - (19.10.2011 - 22.10.2011) - 37. National Hematology Congress
Anormal Hemoglobinlerin Tanımlanmasında Selüloz Asetat Elektroforezi, HPLC ve Mikroarray Yöntemlerinin Karşılaştırılması SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,YALIN ALİ ERDİNÇ,AKSOY KIYMET Ulusal - Özet bildiri - (27.09.2011 - 01.10.2011) - Clinic Biochemistry Specıalıst Society, 7.National Congress
Hepatosellüler Karsinoma Hücre Hatlarında Vitamin D2 ve Serbest Yağ Asidi ( FFA ) Tedavisinin Stres Ligand Genlerinin Ekspresyonu Üzerine Olan Etkisinin QRT-PCR ile Araştırılması SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,BEİLFUSS ANJA,KAHRAMAN ALİ,AKSOY KIYMET,GERKEN GUİDO,AKKIZ HİKMET,CANBAY ALİ Ulusal - - (27.09.2011 - 01.10.2011) - Clinic Biochemistry Specıalıst Society, 7.National Congress
Detection of ßeta Thalassemia Using Microarray Methods SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,AKSOY KIYMET Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2011 - 14.05.2014) - 12. International Conference on Thalassaemia and The Haemoglobinopathies
Vitamin D Ameliorates Stress Ligand Expression Elicited by Free Fatty Acids in the Hepatic Stellate Cell Line LX 2 SEYDEL SEYDA, BEİLFUSS ANJA, KAHRAMAN ALİŞAN, AKSOY K, GERKEN GUİDO, AKKİZ HİKMET, CANBAY ALİ Uluslararası - Poster - (17.02.2011 - 20.02.2014) - The 21st Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL)
Expression of Fibrogenic Factors in Hepatic Stellat Cells is Modulated by Vitamin D Status is Decreased in NAFLD Patients CANBAY ALİ,BEİLFUSS ANJA,SYDOR SLVIA,SOWA JAN,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,SYN WİN,AKKIZ HİKMET,ODENTHAL MARTİN,GERKEN GUIDO,GİESELER ROBERT Uluslararası - Özet bildiri - (20.06.2010 - 30.06.2010) - 21. Workshop für experimentalle und klinische lebertransplatation und Hepatologie.
NASH’da Yenilikler SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,AKKIZ HİKMET,CANBAY ALİ Ulusal - Özet bildiri - (18.03.2010 - 20.03.2010) - Hepatology 2010 Symposium
Genetic and Protein Propertıes of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase of Hatay-Altınozu Regıon by Microarray Technıques. MENZİLETOĞLU YILDIZ ŞULE SULTAN,YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK SEDEFGÜL,UNLUKURT ISA,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,AKSOY KIYMET Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2007 - 07.09.2007) - Balkan Journal of Clınıcal Laboratory
Thalassemia Mutation type of Hatay- Altınozu Regıon Tahiroğlu Murat,YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK SEDEFGÜL,MENZİLETOĞLU YILDIZ ŞULE SULTAN,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,AKSOY KIYMET Ulusal - Özet bildiri - (04.06.2007 - 06.06.2007) - VII. National Thrombosis, Haemostasıs and Angıology Congress
Kitap
Beslenme Biyokimyasına Giriş SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Beslenme ve Biyokimyasal Parametreler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:394 - ISBN:978-625-427-250-9 2023
Tıbbi Biyokimya SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Hormonlar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Tıp Kitabevleri - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:375 - ISBN:978-625-427-328-5 - (Bölüm Sayfaları:201 - 231) 2022
SAĞLIK & BİLİM 2022: Güncel Tıp-IV KULOĞLU NURHAN, GÜNTÜRK İNAYET, SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kanser Hücre Metabolizmasında Hipoksinin Etkileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Efe Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:364 - ISBN:978-625-6954-91-5 - (Bölüm Sayfaları:187 - 200) 2022
Covid-19 ve Sağlık Araştırmaları 4 GÜNTÜRK İNAYET, SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:COVID-19 VE KOAGÜLASYON: KLİNİK LABORATUVAR YAKLAŞIMI - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Efe Yayınevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-8065-80-0 - (Bölüm Sayfaları:101 - 115) 2021
Güncel Biyokimya Çalışmaları II SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Hepatokinler ve Metabolik Regülasyondaki Rolü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Yayın Evi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-7496-67-4 - (Bölüm Sayfaları:51 - 62) 2021
GÜNCEL BİYOKİMYA ÇALIŞMALARI-I ÖZBOLAT GÜLÜZAR,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,GÜL HÜSEYİN FATİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kök Hücre: Tanım, sınıflandırma ve Klinik Uygulamalar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitapevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:976-605-258-333-3 2019
Güncel Ebelik Çalışmaları GÜNTÜRK İNAYET,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Avantajları Ve Dezavantajları İle PrenatalTarama Ve Tanı Testleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-7707-87-9 - (Bölüm Sayfaları:17 - 28) 2020
Sağlık Bilimleri İçin Biyokimya SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,GÜNTÜRK İNAYET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Pürin ve Pirimidin Nükleotid Metabolizması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-779-530-2 - (Bölüm Sayfaları:213 - 227) 2020
Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,GÜNTÜRK İNAYET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TIP VE TIBBİ LABORATUVAR ALANINDA VERİMADENCİLİĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:471 - ISBN:978-625-7319-00-3 - (Bölüm Sayfaları:381 - 392) 2020
Sağlık Bilimleri için Biyokimya SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Mineraller - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:9786257795302 - (Bölüm Sayfaları:229 - 252) 2020
Editör
Journal of Aging and Gerontology Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Savvy Science Publishers - Yayın Kurulu Üyeliği 2013
International Journal of Medical and Health Sciences Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: International Journal of Medical and Health Sciences - Yayın Kurulu Üyeliği 2013
The International Journal of Genomics and Proteomics Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Bioinfo Publication - Yayın Kurulu Üyeliği - Doi: 10.9735/0976-4887 2013