Eğitim Bilgileri
Doktora NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)/ Tez adı : Sosyal-yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımının öğrenenlerin akademik başarılarına, derse yönelik tutumlarına ve bilişüstü farkındalık düzeylerine etkileri ile öğrenme sürecine katkıları 2011-2015
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2016-
Yönetilen Tezler
ZAFER NURİ DEMİRCİ Yüksek Lisans Lise müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmenlerin öğrenen okul algısı arasındaki ilişki 2023
EMİNE GÖZET YAYLA Yüksek Lisans Okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinin yönetsel davranışları ile öğretmenleri motive etme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi 2023
RECEP AKKOÇ Yüksek Lisans Okul yönetiminde liderlik yaklaşımlarının öğretmen motivasyonu ile ilişkisi: Bir meta-analiz çalışması 2023
OKTAY UZUN Yüksek Lisans TIMSS 2019 DÖNGÜSÜNDEKİ ÖĞRENCİ KAYNAKLI FAKTÖRLERİN MATEMATİK VE FEN BAŞARISINA ETKİLERİ 2023
AYŞE NUR VİLDAN KÜÇÜK Yüksek Lisans Türk Eğitim Sisteminde Uluslararası Geniş-Ölçekli Değerlendirmelerin eğitim politikası oluşturmadaki rolü 2023
HANAN MOHAMMAD ABDELGHANI HASSAN Yüksek Lisans Oyun tekniğinin ortaokul öğrencilerinin yabanci dil öğrenme kaygısına etkisi 2020
Makaleler
Interplay of teacher feedback, parental involvement and peer support on homework engagement of students BAŞ GÖKHAN,Xu Jianzhong Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - British Educational Research Journal - Doi: 10.1002/berj.4049 2024
Effect of Summer Vacation on Learning Loss in Mathematics: A Meta-Analysis of the Findings BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Education for Life/Yaşadıkça Eğitim - Doi: 10.33308/26674874.2023372572 2023
Classroom assessment beliefs of teachers: Scale validity and reliability study ŞENTÜRK CİHAD, BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Educational Research for Policy and Practice - Doi: 10.1007/s10671-023-09339-2 2023
Türkiye’de Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğretim Uygulamaları: TALIS 2018 Örneği BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - The Journal of International Educational Sciences 2023
Effect of student teachers’ teaching beliefs and attitudes towards teaching on motivation to teach: mediating role of self-efficacy BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Education for Teaching - Doi: 10.1080/02607476.2021.2006043 2022
Factors Influencing Teacher Efficacy in Inclusive Education BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - Australian Education Index - Özgün Makale - Australasian Journal of Special and Inclusive Education - Doi: 10.1017/jsi.2021.22 2022
Traditional, cooperative, constructivist, and computer-assisted mathematics teaching: A meta-analytic comparison regarding student succes BAŞ GÖKHAN, KIVILCIM ZAFER SAVAŞ Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Technology in Education - Doi: 10.46328/ijte.133 2021
Teacher Beliefs About Educational Reforms: A Metaphor Analysis BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Educational Reform - Doi: 10.1177/1056787920933352 2021
Teaching-learning conceptions, teaching motivation, and perceptions towards ICT: A research in Turkish public high schools BAŞ GÖKHAN, BAŞTUĞ MUHAMMET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Education and Information Technologies 2021
Improving Efficacy of Pre-Service Teachers in Educational Research Through Peer Review Process BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO, Index Copernicus - Özgün Makale - The New Educational Review - Doi: 10.15804/tner.2021.63.1.17 2021
Investigating the relationship between teachers’ teaching beliefs and their affinity for lifelong learning: The mediating role of change tendencies ŞENTÜRK CİHAD, BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - British Education Index - Özgün Makale - International Review of Education - Doi: 10.1007/s11159-021-09917-7 2021
Perceptions of teachers about the curriculum: A metaphor analysis BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Research in Pedagogy - Doi: 10.5937/IstrPed2002338B 2020
High school students’ conceptions about learning and instruction: A metaphor analysis BAŞ GÖKHAN,KIVILCIM ZAFER SAVAŞ Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Pedagogical Research 2020
Türkiye’de öğrencilerin merkezi sistem sınavları ile ilgili algıları: Bir metafor analizi çalışması BAŞ GÖKHAN,KIVILCIM ZAFER SAVAŞ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 2019
Öğretmenlik uygulamalarının öğretmen adaylarının özyeterlik inancı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu üzerindeki etkisi BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi - Doi: https://doi.org/10.31704/ijocis.2019.001 2019
Teaching-learning conceptions and curriculum fidelity: A relational research BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Curriculum and Instruction 2019
Teachers’ voice: Teacher participation in curriculum development process BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - i.e.: inquiry in education 2019
Teachers’ educational beliefs and curriculum orientations: A relational research BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Teachers and Curriculum - Doi: 10.15663/tandc.v19i1.336 2019
Revisiting the Effect of Teaching of Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis of the Findings BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Uluslararası - Hakemli - ERiC - Özgün Makale - International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 2019
Foreign language learning anxiety: A comparison between high school and university students BAŞ GÖKHAN,ÖZCAN MEHMET Ulusal - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - International Journal of Human Sciences 2018
An evaluation of technological pedagogical content knowledge (TPACK) of in-service teachers: A study in Turkish public schools BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Educational Technology 2018
Homework and academic achievement: A meta-analytic review of research BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD,CİĞERCİ FATİH MEHMET Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Issues in Educational Research 2017
Homework and academic achievement A meta analytic review of research BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD,CİĞERCİ FATİH MEHMET Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Issues in Educational Research 2017
Sosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2017
Teachers’ Views about Educational Research: A Qualitative Study BAŞ GÖKHAN,Kıvılcım Zafer Savaş Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Progressive Education 2017
Research for Grit Levels of Prospective Teachers in terms of Some Variables BEYHAN ÖMER,BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Research in Education and Science 2017
Perceptions of Teachers about Information and Communication Technologies (ICT): A Study of Metaphor Analysis BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Contemporary Educational Technology 2017
Sınıf öğretmenlerinin program geliştirme yeterliklerine ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi - Doi: 10.15285/ebd.49293 2016
Teaching Learning Conceptions and Academic Achievement The Mediating Role of Test Anxiety BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Educational Psychology - Doi: http://dx.doi.org/10.17583/ijep.2016.2271 2016
The Effect of Multiple Intelligences Theory Based Education on Academic Achievement A Meta Analytic Review BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Educational Sciences: Theory and Practice - Doi: 10.12738/estp.2016.6.0015 2016
Öğretmenlerin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi - Doi: 10.21031/epod.34199 2016
Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik veGüvenirlik Çalışması BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi - Özgün Makale - Turkish Journal of Educational Studies 2016
Teachers perceptions towards ICTs in teaching learning process Scale validity and reliability study BAŞ GÖKHAN,KUBIATKO MILAN,SÜNBÜL ALİ MURAT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR - Doi: 10.1016/j.chb.2016.03.022 2016
Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Farkındalıkları İle Problem Çözme Beceri Algıları Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi KAPLAN ABDULLAH,DURAN MURAT,BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO HOST Education Research Complete - Özgün Makale - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.17679/iuefd.17119785 2016
Matematik Dersinde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi Bir Meta Analiz Çalışması KAPLAN ABDULLAH,DURAN MURAT,BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.17860/efd.54955 2015
Öğretmenlerin Eğitim Felsefesi İnançları ile Öğretme Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişki BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Egitim ve Bilim-Education and Science - Doi: 10.15390/EB.2015.4811 2015
Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014
İNGİLİZCE DERSİNDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMITEMELLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kastamonu Eğitim Dergisi 2014
Curriculum design orientation preferences of Turkish teachers BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - Australian Education Index - Özgün Makale - Curriculum and Teaching 2014
İlköğretim öğretmenlerinin öğretme öğrenme anlayışlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 2014
Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı,Kalıcılık ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlara Etkileri BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 2013
Lise Öğrencilerinin Problem Çözmeye YönelikYansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik veGeometri Derslerindeki Akademik BaşarılarıArasındaki İlişki BAŞ GÖKHAN,KIVILCIM ZAFER SAVAŞ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 2013
2005 İlköğretim Programları Hakkında Öğretmen Görüşleri BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013
İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLESEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARIARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLEİNCELENMESİ BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013
Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri:Nitel Bir Araştırma (Niğde ‹li Örneği) BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - EBSCO, ASOS - Özgün Makale - Yükseköğretim Dergisi 2013
Students’xx views on the constructivist learning environment in elementary schoos: A qualitative inquiry BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013
İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013
Öğretmen adaylarının öğretme öğrenme anlayışları ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013
Öğretmenlerin Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercih Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2013
İngilizce Dersinde Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin ÖğrencilerinAkademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARIDİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN BAZIDEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Dil Dergisi 2012
Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğrencilerinİngilizce Dersindeki Akademik Başarılarına,Tutumlarına ve Bilişötesi Farkındalık DüzeylerineEtkisi BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 2012
İLKÖĞRETİM 6. 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMATUTUMLARI VE YAZMA EĞİLİMLERİ İLE TÜRKÇEDERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ BAŞ GÖKHAN,ŞAHİN CEMİL Ulusal - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Turkish Studies 2012
THE EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNINGMETHOD ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT ANDATTITUDES TOWARDS ENGLISH LESSON BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Theory and Practice in Education 2012
İlköğretim İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik veGüvenirlik Çalışması BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - International Online Journal of Educational Sciences 2012
Investigating the correlation between students’xx perceptions on the constructivist learning environment and their academic success in science course with path analysis BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Baltic Science Education 2012
İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitsel İnternet Kullanımı Öz Yeterlik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama 2011
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Güven Algıları BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2011
Teacher student control ideology and burnout their correlation BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - Australian Education Index - Özgün Makale - Australian Journal of Teacher Education - Doi: http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2011v36n4.2 2011
Beyin Temelli Öğrenme Yönteminin İngilizce DersindeÖğrencilerin Erişilerine Ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - SCOPUS, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO - Özgün Makale - İlköğretim Online 2010
Perceptions of elementary teachers on the instructional leadershiprole of school principals YAVUZ MUSTAFA,BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - US-China Education Review 2010
Effects of multiple intelligence supported project based learning on student achievement levels and attitudes toward English lesson BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Electronic Journal of Elementary Education 2010
İngilizce dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin erişisi, derse karşı tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi BAŞ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Milli Eğitim Dergisi 2009
Bildiriler
Teachers’ Perceptions of Educational Beliefs and Curriculum Changes: A Relational Study ŞENTÜRK CİHAD, BAŞ GÖKHAN Ulusal - Özet bildiri - (21.03.2021 - 25.03.2021) - 8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
MIDDLE SCHOOL TEACHERS’ USE OF ICT IN CLASSROOM ASSESSMENT BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.10.2019 - 02.11.2019) - INTERNATIONAL CONGRESS of SCIENCE CULTURE and EDUCATION
Teachers’ Perceptions About Teaching Approaches and Classroom Management: A Relational Research BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Uluslararası - Özet bildiri - (09.10.2019 - 12.10.2019) - VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Öğretmenlerin öğretme yaklaşımları ve sınıf yönetimi algıları: İlişkisel bir araştırma BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Ulusal - Tam metin bildiri - (09.10.2019 - 12.10.2019) - VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2019)
Classroom Assessment Beliefs of Teachers: A Scale Validity and Reliability Study ŞENTÜRK CİHAD,BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.10.2019 - 12.10.2019) - VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Öğretmenlerin eğitim programı kavramına yönelik algıları: Bir metafor analizi çalışması BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2018 - 30.04.2018) - X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
Öğretmenlerin sesi: Program geliştirme sürecine öğretmen katılımı BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2018 - 30.04.2018) - X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
Öğretmenlerde öğretme-öğrenme anlayışları ve etkili yaşam boyu öğrenme: Değişim eğilimlerinin aracı rolü ŞENTÜRK CİHAD,BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (18.04.2018 - 22.04.2018) - 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilkokul matematik öğretim programına ilişkin görüşleri ŞENTÜRK CİHAD,BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (18.04.2018 - 22.04.2018) - 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve güç paylaşımı düzeyleri: İlişkisel bir araştırma ŞENTÜRK CİHAD,BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.03.2018 - 25.03.2018) - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) algıları: Devlet okullarında bir tarama araştırması BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Uluslararası - Özet bildiri - (23.03.2018 - 25.03.2018) - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
Revisiting the Effect of Teaching of Learning Strategies on Academic Achievement BEYHAN ÖMER,BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.03.2018 - 08.03.2018) - IISES Annual Conference, Sevilla
İşbirlikli, Bilgisayar Destekli ve Yapılandırmacı Matematik Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması BAŞ GÖKHAN,Kıvılcım Zafer Savaş Uluslararası - Özet bildiri - (03.11.2017 - 05.11.2017) - 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Öğretme-öğrenme anlayışları ve öğretim programına bağlılık: İlişkisel bir araştırma BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Uluslararası - Özet bildiri - (03.11.2017 - 05.11.2017) - 1. Uluslararası SosyalBilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu (ISCER, 2017)
Investigation of middle school students’ attitudes towards STEM ŞENTÜRK CİHAD,BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2017 - 29.10.2017) - International Conference on Science and Education (IConSE)
Learning Beliefs and Sense of Efficacy: A Relational Research on Prospective Teachers in Turkey BEYHAN ÖMER,BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (04.07.2017 - 06.07.2017) - 2017 International Conference on Education and Distance Learning
Öğretme-öğrenme anlayışları ve özyeterlik: Öğretmen adayları üzerine bir araştırma BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2017 - 23.04.2017) - 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Eğitim felsefesi inançları ve eğitim programı tasarım yaklaşımları İlişkisel bir araştırma BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD Ulusal - Özet bildiri - (27.10.2016 - 30.10.2016) - 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Ev ödevinin akademik başarıya etkisi Bir meta analiz çalışması BAŞ GÖKHAN,CİĞERCİ FATİH MEHMET,ŞENTÜRK CİHAD Ulusal - Özet bildiri - (13.10.2016 - 15.10.2016) - VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi
Research for grit levels of prospective teachers in terms of different variables BEYHAN ÖMER,BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.05.2016 - 22.05.2016) - International Conference on Research in Education and Science
Matematik Dersinde Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması KAPLAN ABDULLAH,BAŞ GÖKHAN,Duran Murat Ulusal - Özet bildiri - (16.05.2015 - 18.05.2015) - Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2
High School Students’ Conceptions About Learning and Instruction: A Study of Metaphor Analysis BAŞ GÖKHAN,KIVILCIM ZAFER SAVAŞ Ulusal - Özet bildiri - (13.05.2015 - 15.05.2015) - International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges
Correlation Between Teachers’ Educational Philosophies and Their Conceptions on Teaching and Learning BAŞ GÖKHAN Ulusal - Özet bildiri - (13.05.2015 - 15.05.2015) - International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges
Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Üstbilişsel Farkındalıkları ile Problem Çözme Beceri Algıları Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi KAPLAN ABDULLAH,BAŞ GÖKHAN,Duran Murat Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 19.04.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,
Lise Öğrencilerinin “Sınav” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları KIVILCIM ZAFER SAVAŞ,BAŞ GÖKHAN Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 19.04.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik algıları: Nitel bir araştırma BAŞ GÖKHAN,KIVILCIM ZAFER SAVAŞ Ulusal - Özet bildiri - (24.10.2014 - 25.10.2014) - II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Fen Lisesi Öğrencilerinin Bilime İlişkin Metaforik Algıları KIVILCIM ZAFER SAVAŞ,BAŞ GÖKHAN Ulusal - Özet bildiri - (25.09.2014 - 27.09.2014) - 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Ortaöğretim TÜBİTAK Proje Yarışmalarına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri BAŞ GÖKHAN,KIVILCIM ZAFER SAVAŞ Ulusal - Özet bildiri - (05.06.2014 - 08.05.2014) - VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
Sınıf Öğretmenlerinin Program Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi BAŞ GÖKHAN Ulusal - Özet bildiri - (07.05.2014 - 09.05.2014) - III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması BAŞ GÖKHAN Ulusal - Özet bildiri - (22.11.2013 - 24.11.2013) - Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu
Lise Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi BAŞ GÖKHAN,KIVILCIM ZAFER SAVAŞ Ulusal - Özet bildiri - (05.09.2013 - 07.09.2013) - 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Ortaokul Öğrencilerinin Özyeterlik İnancı Kaynakları ile Türkçe Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki BAŞ GÖKHAN,ŞAHİN CEMİL Ulusal - Özet bildiri - (04.07.2013 - 06.07.2013) - VI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı
Öğretmen Adaylarının Öğretme–Öğrenme Anlayışları ile Öğrenci Kontrol İdeolojileri Arasındaki İlişki BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Ulusal - Özet bildiri - (09.05.2013 - 11.05.2013) - Uluslararası Öğretmen Eğitiminde Yeni Yönelimler Sempozyumu
Öğretmenlerin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algılarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Ulusal - Özet bildiri - (19.09.2012 - 21.09.2012) - III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
Lise öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik ve geometri derslerindeki akademik başarıları arasındaki ilişki BAŞ GÖKHAN,KIVILCIM ZAFER SAVAŞ Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Kitap
Kuramdan Uygulamaya Öğrenme-Öğretme Süreci BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Etkili Öğrenme ve Öğretim - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:47 - ISBN:978-625-397-558-6 - (Bölüm Sayfaları:248 - 294) 2023
Paradigm Shifts in 21st Century Teaching and Learning ŞENTÜRK CİHAD,BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:An Overview of Learning and Teaching From the Past to the Present: New Learning and Teaching Paradigms in the 21st Century - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Global Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:400 - ISBN:9781799831464 - (Bölüm Sayfaları:1 - 19) 2020
Health and Academic Achievement: New Findings BAŞ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Relation between Student Mental Health and Academic Achievement Revisited: A Meta-Analysis - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IntechOpen - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:15 - ISBN:978-1-83881-090-0 - (Bölüm Sayfaları:1 - 15) 2021
FEN ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI BAŞ GÖKHAN,ÖZDEMİR GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Fen Öğretiminin Amacı ve Temel İlkeleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:446 - ISBN:978-605-7846-88-4 - (Bölüm Sayfaları:11 - 30) 2019
eğitimden damlalar ERBEN KEÇİCİ SAYİME,YILMAZ ERCAN,YILMAZ HASAN,YÜCEL ERDİNÇ,ÖZASLAN GÖKHAN,BEYHAN ÖMER,BALIKÇI ABDULLAH,BAŞ GÖKHAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Palet Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:103 - ISBN:978-605-2338 - (Bölüm Sayfaları:23 - 32) 2017
Eğitimden Damlalar BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal-yapılandırmacı Yaklaşım ve öğrenme-öğretme süreci - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Palet - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:117 - ISBN:978-605-2338-30-8 - (Bölüm Sayfaları:71 - 95) 2017