Eğitim Bilgileri
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (DR)/ Tez adı : Taksi Sürücülerinde Sağlık İnanç Modeli Temelli Sosyal Medya ve Kısa MesajGirişimlerinin Diyabet Riskinin Azaltılmasına Etkisi 2016-2020
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Taksi sürücülerinde diyabet risk faktörlerinin ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi 2014-2016
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./ 2009-2013
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2019-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2014-2019
Bildiriler
Hemşirelik Öğrencileri Tip 2 Diyabet Risk Faktörlerinin Farkında mı? avcı Nihal,Karslı Kübra,ERDOĞAN GİRAY,COŞANSU GÜLHAN Ulusal - Özet bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - 16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Taksi Sürücülerinde Diyabet Risk Faktörleri ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi: bir pilot çalışma ERDOĞAN GİRAY,COŞANSU GÜLHAN Ulusal - Özet bildiri - (20.04.2016 - 24.04.2016) - 52. Ulusal Diyabet Kongresi
Hemşire Adayları Diyabet Risk Faktörlerinin Farkında mı? ERDOĞAN GİRAY,COŞANSU GÜLHAN Ulusal - Özet bildiri - (19.04.2017 - 23.04.2017) - 53.Ulusal Diyabet Kongresi
Diyabetin Önlenmesi ve E-Sağlık ERDOĞAN GİRAY,COŞANSU GÜLHAN Ulusal - Özet bildiri - (18.04.2018 - 22.04.2018) - 20. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu,
Diyabetli Bireylere Verilen Aşı Farkındalık Eğitimlerinin Değerlendirilmesi Ön Sonuçlar COŞANSU GÜLHAN, ERDOĞAN GİRAY, Erdem Demirhan Yeliz, Yurtsever Çelik sultan, ÇELİK SELDA, OLGUN NERMİN Uluslararası - Özet bildiri - (13.12.2020 - ) - Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu
Bilgisayar Oyunu Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki EtkilerininDeğerlendirilmesi İNCİ RAMAZAN,SAĞLAM MEHMET,ERDOĞAN GİRAY Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2018 - 13.04.2018) - 1.Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi
İki Dilliliğin Çocuklarda Yeni Dil Öğrenimine Etkisi İNCİ RAMAZAN,SAĞLAM MEHMET,ERDOĞAN GİRAY Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2018 - 13.04.2018) - 1.Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi
Diyabetli Bireylere Verilen Aşı Farkındalık Eğitimlerinin Değerlendirilmesi: Ön sonuçlar COŞANSU GÜLHAN,ERDOĞAN GİRAY,Erdem Demirhan Yeliz,Yurtsever Çelik Sultan,ÇELİK SELDA,OLGUN NERMİN Uluslararası - Özet bildiri - (11.11.2020 - 13.11.2020) - Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Uluslararası Katılımlı Aşı Sempozyumu
COVID-19 PANDEMI SÜRECINDE TÜRK MEDYASINDA “HEMŞIRELIK” COŞANSU GÜLHAN,ERDOĞAN GİRAY Ulusal - Özet bildiri - (07.11.2020 - 08.11.2020) - 22.Ulusal diyabet Hemşireliği Sempozyumu
Türkiye’de Sağlık Çalışanlarında Covid-19 Fobisi ve Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumların İncelenmesi Yurtsever Çelik sultan, ERDOĞAN GİRAY, Yıldırım Nurdan, Erdem Demirhan Yeliz, COŞANSU GÜLHAN, ÇELİK SELDA, OLGUN NERMİN Uluslararası - Özet bildiri - (07.01.2021 - 09.01.2021) - 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
Mülteci Çocuklara Yönelik Türkiye’ deki Sağlık Politikalarının Değerlendirilmesi İNCİ RAMAZAN,SAĞLAM MEHMET,ERDOĞAN GİRAY,Sağlam Hasan Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 06.10.2017) - , 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri SAĞLAM MEHMET,ÜNAL MERVE,İNCİ RAMAZAN,ERDOĞAN GİRAY Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 06.10.2017) - 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ SAĞLAM MEHMET,ÜNAL MERVE,İNCİ RAMAZAN,ERDOĞAN GİRAY Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 06.10.2017) - ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI2.VE EĞİTİMİ KONGRESİ
MÜLTECİ ÇOCUKLARA YÖNELİK TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM POLİTİKALARININDEĞERLENDİRİLMESİ İNCİ RAMAZAN,SAĞLAM MEHMET,ERDOĞAN GİRAY,GENÇ HASAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 06.10.2017) - ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI2.VE EĞİTİMİ KONGRESİ
Diyabet Risk Farkındalığı: Bir Metropol Örneği. Koç Feza,Kalaycı Sümeyye,Dağ Betül,Kanıboz Büşra,ERDOĞAN GİRAY,COŞANSU GÜLHAN Ulusal - Özet bildiri - (04.04.2018 - 06.04.2018) - 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Diyabet konusunda hizmetiçi eğitim yapan hemşirelerin hizmetiçi eğitim konularının değerlendirilmesi ERDEM DEMİRHAN Yeliz, YURTSEVER ÇELİK Sultan, BEKTAŞ Belgin, YILDIRIM Nurdan, ERDOĞAN GİRAY, ÇELİK SELDA, OLGUN NERMİN, ERDOĞAN SEMRA Ulusal - Özet bildiri - (03.11.2020 - ) - 22. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sepozyumu
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Türk Medyasında ”Hemşirelik” COŞANSU GÜLHAN,ERDOĞAN GİRAY Ulusal - Özet bildiri - (03.11.2020 - 10.11.2020) - 56.Ulusal Diyabet Kongresi, 22.Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
Bir Sınır Sorunu: Ergenler ve İnternet ERDOĞAN GİRAY,COŞANSU GÜLHAN Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2016 - 04.05.2016) - 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi
Kitap
Diyabet Hemşireliği COŞANSU GÜLHAN, ERDOĞAN GİRAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tip 2 Diyabetin Epidemiyolojisi, Önlenmesi ve Erken Tanısı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Tıp Kitabevleri - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:382 - ISBN:9786053356325 - (Bölüm Sayfaları:37 - 50) 2021