Eğitim Bilgileri
Doktora University of Essex Biyoloji Tez adı : Phenotypic plasticity in aphids 1994-1998
Yüksek Lisans University of Essex 1994-1995
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./ 1986-1990
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 2016-
PROFESÖR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/ZOOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2016
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/ZOOLOJİ ANABİLİM DALI 2008-2014
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/ZOOLOJİ ANABİLİM DALI 1998-2008
Yönetilen Tezler
MERVE ÖZBAY Doktora Ballarda tağşişin belirlenmesi için spektroskopik ve kromatografik çok değişkenli kemometrik modellerin geliştirilmesi 2022
DİLEK PARMAKSIZ DURMAZ Yüksek Lisans Atatürk barajı çevresinin afit faunasının belirlenmesi 2019
ÖZHAN ŞENOL Doktora Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Niğde illerinde dağılım gösteren Hyalopterus (Hemiptera:Aphidoidea:Aphididae) cinsi üyelerinin morfometrik ve genetik varyasyonlarının belirlenmesi 2017
HAYAL AKYILDIRIM BEĞEN Doktora İç Batı Anadolu ve Niğde ilinde yayılım gösteren Cinara spp.'nin morfolojik ve moleküler varyasyonlarının belirlenmesi 2016
GİZEM GEZİCİ Yüksek Lisans İç Batı Anadolu bölümünde belirlenen Schizolachnus türlerinin morfolojik varyasyonlarının belirlenmesi 2016
EMİN DEMİRTAŞ Yüksek Lisans İç Batı Anadolu bölümünde (Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde) Quercus türleri üzerinde beslenen Thelaxes türlerinin morfolojik varyasyonlarının belirlenmesi 2014
GÜLAY OLCABEY Yüksek Lisans Kayseri ve niğde illerinde Populus spp.'de gal oluşturan Pemphigus spyrothecae afit türünün ortamdan kaynaklanabilecek genetik farklılıklarının analizi 2012
HAYAL AKYILDIRIM Yüksek Lisans İstanbul ili Büyükada ilçesi (Hemiptera: Aphidoidea) afit faunasının belirlenmesi 2010
İLKER TEPECİK Yüksek Lisans Karabük ilinin afit faunasının belirlenmesi 2010
SAFİYE İPEK ESER Yüksek Lisans İzmir ili Urla ilçesindeki bitkilerde zarar yapan afit (Hemiptera: Aphidoidea) türlerinin belirlenmesi 2009
FİGEN ÇOTA Yüksek Lisans Bartın yöresi Aphioidea türleri üzerine raştırmalar 2007
MELEK ŞAHİN Yüksek Lisans Kayseri merkez afit (Homoptera:Aphididae)faunasının belirlenmesi 2007
AYŞE ÇIRAKLI Yüksek Lisans Denizli merkez afit faunasının belirlenmesi 2006
ESİN AKASLAN GENECİ Yüksek Lisans Aksaray merkez ilçe afit (İnsecta: Homoptera: Aphidoidea) faunasının belirlenmesi 2005
NEVA AYDIN Yüksek Lisans Niğde ili süs bitkilerinde bulunan Aphidoidea (Homoptera) türlerinin belirlenmesi 2005
HİCRAN DEMİR Yüksek Lisans Niğde ili ve çevresinde gal yapan afit (Homoptera: Aphidoidea) türlerinin belirlenmesi 2005
NİLÜFER BAYINDIR Yüksek Lisans Niğde ili ve çevresinde sebzelerde zararlı olan afit (Insecta:Homoptera:Aphidoidea) türlerinin belirlenmesi 2003
SERDAR YÜKSEL Yüksek Lisans Niğde ve yöresinde buğday bitkisinde bulunan afit (Insecta:Homoptera:Aphidoidea) türlerinin belirlenmesi 2003
NERİMAN ARZU DOYGUN GÜRBÜZ Yüksek Lisans Niğde ve yöresinde yumuşak çekirdekli meyvelerde zararlı olan afit (insecta: homoptera: aphidoidea) türlerinin belirlenmesi 2001
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı İç Batı Anadolu ve Niğde ilinde Yayılım Gösteren Cinara spp Morfolojik ve Moleküler Varyasyonlarının Belirlenmesi (24.11.2013-20.09.2016)
-Tübitak 1001 Tamamlandı Antalya, Karaman ve Muğla İlleri Afit (Hemiptera:Aphidoidea) Faunasının Araştırılması (15.11.2019-09.11.2022)
-Tübitak 1001 Tamamlandı Adıyaman Malatya Ve Şanlıurfa İlleri Afit Hemiptera Aphidoidea Faunasının Belirlenmesi (01.04.2015-29.08.2018)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı İç Batı Anadolu Bölümü Afit Hemiptera Aphidoidea Faunasının belirlenmesi (01.04.2012-01.04.2014)
-Tübitak 1002 Tamamlandı Ballarda Tağşişin Belirlenmesi için Spektroskopik ve Kromatografik Çok Değişkenli Kemometrik Modellerin Geliştirilmesi (01.03.2021-01.03.2022)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Trabzon Rize ve Artvin illerinin Afit HOMOPTERA APHIDIDAE faunasının belirlenmesi (-)
BAP Tamamlandı İstanbul Kayseri ve Niğde illerinde Populus spp türlerinde gal oluşturan Pemphigus spyrothacea türünün mitokondriyal sitokrom b sekansı yardımıyla genetik analizi (-)
DİĞER Tamamlandı Bartın Yöresi Aphidoidea türleri üzerine araştırmalar (-)
DİĞER Tamamlandı Kayseri ili ve çevresinin afit faunası ve doğal düşmanlarının belirlenmesi (-)
DİĞER Tamamlandı Niğde yöresi afit faunasının ve ekolojilerinin ortaya çıkartılması (-)
DİĞER Tamamlandı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kuru Pelit Kampusü Afit Faunasının Belirlenmesi (-)
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2020
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007-2009
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2001-2004
Makaleler
NEW ADDITIONS TO THE APHID (HEMIPTERA: APHIDIDAE) FAUNA OF TÜRKİYE FROM ERZURUM PROVINCE Başer Gizem, GÖRÜR GAZİ, ŞENOL ÖZHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Research in Agricultural Science 2024
A Further Contribution to the Aphid (Hemiptera:Aphidoidea) Fauna of Turkey Including a Description of a New Host Plant Associations and Colony Appearances GÖRÜR GAZİ, ŞENOL ÖZHAN, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, Başer Gizem, Venhar AKÇAY Bengisu Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of the Entomological Research Society 2023
Novel Contribution to the Türkiye Aphid Fauna with a New Host Plant Associations GÖRÜR GAZİ, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, ŞENOL ÖZHAN, Başer Gizem Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Teknik Not - North Western Journal of Zoology 2023
Antalya, Karaman ve Muğla’dan belirlenen yeni kayıt afit (Hemiptera: Aphidoidae) türleri AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, GÖRÜR GAZİ, ŞENOL ÖZHAN, Başer Gizem, Venhar AKÇAY Bengisu Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Entomology - Doi: 10.16970/entoted.1272814 2023
New Contributions to Türkiye Aphid Fauna with Invasive Species Başer Gizem, GÖRÜR GAZİ, ŞENOL ÖZHAN, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Hakemli - CABI - Özgün Makale - Munis Entomology and Zoology 2023
NEW RECORDS OF APHIDS (HEMIPTERA:APHIDOIDEA) FROM TURKIYE WITH NEW HOST PLANT AND ANT INTERACTIONS GÖRÜR GAZİ, Başer Gizem, Venhar AKÇAY Bengisu, ŞENOL ÖZHAN, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Hakemli - CABI - Özgün Makale - Journal of the Applied Biological Sciences 2023
Effects of Temperature Fluctuations on Aphids Life Cycle: Four Case Species GÖRÜR GAZİ, Başer Gizem, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, ŞENOL ÖZHAN, AKYÜREK BAŞAK Uluslararası - Hakemli - CABI - Özgün Makale - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online) 2023
Contribution to the aphid fauna of the Ordu province with first record of an exotic aphid species, Euceraphis gillettei Davidson, 1915, in Turkey GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Zoology - Doi: 10.55730/zoo-2108-22 2022
Qualitative and Quantitative Detection of Monofloral, Polyfloral, and Honeydew Honeys Adulteration by Employing Mid-Infrared Spectroscopy and Chemometrics ÖZBAY MERVE, ASLAN FATMA NUR, GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - FOOD ANALYTICAL METHODS - Doi: 10.1007/s12161-022-02266-7 2022
Incorporation of Turkish Hyalopterus spp. into recent species reassessment based on their molecular and morphometric features ŞENOL ÖZHAN, GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - ZOOTAXA 2022
Evaluation of Interactions Among Aphids, Endosymbionts, and Host Plants: A Foresight for the Future OLCABEY ERGİN Gülay, ÖZTÜRK AYTEN, GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Derleme Makale - Atatürk University Journal of Agricultural Faculty 2022
Contributions to the Turkish Aphid Fauna from Aegean and Mediterranean Part of Turkey ŞENOL ÖZHAN, GÖRÜR GAZİ, Başer Gizem, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021
AN INVASIVE SPECIES FOR TURKISH APHID FAUNA: SIPHONATROPHIA CUPRESSI (SWAIN, 1918) (HEMIPTERA: APHIDIDAE) OĞUZOĞLU ŞÜKRAN, ŞENOL ÖZHAN, AVCI MUSTAFA, GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Munis Entomology & Zoology 2021
The Aphid Fauna (Hemiptera:Aphidoidea) and Host Plants of The Büyükada Island (İstanbul, Turkey) AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences - Doi: 10.28979/jarnas.890866 2021
Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna GÖRÜR GAZİ,ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,AKYÜREK BAŞAK Uluslararası - Hakemli - CABI - Özgün Makale - Atatürk University Journal of Agricultural Faculty 2020
Türkiye’nin farklı bölgelerinden Cinara cedri’xxnin (Hemiptera: Aphidoidea: Lachninae) morfometrik analizi AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Hakemli - ASOS Index - Özgün Makale - Turkish Journal of Biodiversity 2020
Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi GÖRÜR GAZİ,ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Hakemli - Rootindexing - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 2019
Phenotypic Plasticity in Morphological Characters of Cinara (Schizolachnus Mordvilko) (Aphididae: Lachninae) Species Collected From Dierent Localities in Turkey GÖRÜR GAZİ,GEZİCİ Gizem Uluslararası - Hakemli - SCOPUS - Özgün Makale - Journal of Applied Biological Sciences (JABS) 2019
Contributions of the Anatolian Diagonal effect on Turkish aphid diversity ŞENOL ÖZHAN,GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Artvin Çoruh University Journal of Forestry Faculty 2019
Cinara (Hemiptera: Aphidoidea) species distributed in Turkey and their host plants AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ,ŞENOL ÖZHAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Turkish Journal of Biodiversity 2019
New Records for Aphid Fauna of Turkey from Samsun Province AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,GÖRÜR GAZİ,KARAVİN MURAT Uluslararası - Hakemli - Zoological Record - Özgün Makale - Munis Entomology Zoology 2019
Determined aphid-host plant relations from Eastern Black Sea regions of Turkey. GÖRÜR GAZİ,ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Turkish Journal of Biodiversity 2019
Molecular Phylogeny of Some Cinara Species (Hemiptera: Aphidoidae) Feeding on Cupressaceae Species in Turkey AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY 2019
New Aphid (Hemiptera: Aphidoidea) records from South Eastern Parts of Turkey Şenol Özhan,GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Hakemli - ZooBank - Özgün Makale - Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2017
Recent findings on aphid fauna from east and south eastern parts of Turkey Şenol Özhan,GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Hakemli - Zooogical Records, Thomson Reuters - Özgün Makale - Biological Diversity and Conservation 2017
Phenotypic plasticity in morphological features of Thelaxes suberi (Del Guercio, 1911) (Hemiptera: Aphidoidea) feed on Quercus (L.) species GÖRÜR GAZİ,Demirtaş Emin Uluslararası - Hakemli - Thomson Reuters, CAB Abstracts - Özgün Makale - Journal of Insect Biodiversity 2017
Reported Aphid Hemiptera Aphidoidea and Ant Hymenoptera Formicidae Species Associations from Samsun Province AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,GÖRÜR GAZİ,KARAVİN MURAT Ulusal - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of the Entomological Research Society 2016
New Additions and Invasive Aphid to Turkey Aphidofauna Hemiptera Aphidoidea Özhan Şenol,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ,Emin Demirtaş Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Zoology - Doi: 10.3906/zoo-1308-12 2015
Impact of warm weather event on prolongation of life cycle of Stomaphis Walker Hemiptera Aphididae Lachninae GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Bilirkişi Raporu vb. - TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 2015
Wing shape as a taxonomic trait Separating genetic variation from host induced plasticity in aphid parasitoids GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Bilirkişi Raporu vb. - ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 2015
Some new aphid records for the Turkish aphidofauna (Hemiptera Aphidoidae) Özhan Şenol,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ,Gizem Gezici Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Zoology in the Middle East 2015
Cinara curvipes Patch 1912 Hemiptera Aphididae as New Aphid Species for Turkish Aphidofauna GÖRÜR GAZİ,TOPER KAYGIN AZİZE,Şenol Özhan,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı - Özgün Makale - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2015
Some new records of aphid species Hemiptera Aphididae from the Middle East and Caucasus GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 2015
New Records For the Aphid Fauna Hemiptera Aphidoidea of Turkey Özhan Şenol,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ,Emin Demirtaş Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Acta Zoologica Bulgarica 2014
Determined Aphid and Ant associations from Trabzon Rize and Artvin Provinces of the Turkey Akyıldırım Hayal, Şenol Özhan, Görür Gazi, Aktaç NihatDemirtaş Emin Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of the Entomological Research Society 2014
Evaluation of the Zoogeographical Contents of Turkey aphid Hemiptera Aphidoidea fauna and Invasive components Akyıldırım Hayal, Şenol Özhan, Görür Gazi, Demirtaş Emin Ulusal - Hakemli - Zoological Records - Özgün Makale - BİBAD 2013
The aphid fauna of Turkey An updated checklist GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,Gülay Olcabey,AKYÜREK BAŞAK Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Archieves Biological Sciences - Doi: 10.2298/ABS1202675G 2012
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit kampüs alanının afit Hemiptera Aphididae türleri ve konak bitkileri AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Hakemli - Zoological Records - Özgün Makale - Türkiye Entomoloji Bülteni 2012
A contribution to the knowledge of the Turkish aphid Hemiptera Aphidoidea fauna GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,AKYÜREK BAŞAK,Gülay Olcabey Uluslararası - Hakemli - Zoological Record - Özgün Makale - EPPO 2011
Further contributions to the Turkey Aphid Hemiptera Aphidoidea Fauna AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY 2011
Additions to the Turkish Aphid fauna Hemiptera Aphidoidea Aphididae GÖRÜR GAZİ,İlker Tepecik,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,Gülay Olcabey Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 2011
New records of aphid species Hemiptera Aphidoidea for the Turkishfauna from Samsun province AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 2010
New records of aphid fauna in Turkey Kaygin Azize Toper , Gorur Gazi , Cota Figen Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF INSECT SCIENCE 2010
The determination of Aphid (Homoptera:Aphididae) in Kurupelit campus in Ondokuz Mayıs University. AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 2010
Zinc and cadmium accumulation in cabbage aphid Brevicoryne brassicae host plants and developmental instability GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Insect Science - Doi: 10.1111/j.1744-7917.2009.00255.x 2009
Aphid Hemiptera Aphididae species determined on herbaceous and shrub plants in Bartin Province in Western Blacksea Region of Turkey Kaygin Azize Toper , Gorur Gazi , Sade Figen C. Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 2009
New Records of Aphidoidea from Turkey GÖRÜR GAZİ,Işık Mustafa,AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY 2009
Aphid Hemiptera Aphidoidea species of the Urla District of İzmir Region Safiye İpek Eser,GÖRÜR GAZİ,İlker Tepecik,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Ulusal - Hakemli - Zoological Abstracts - Özgün Makale - Journal of Applied Biological Sciences 2009
Aphidicidial activity of seven essential oils aganist thecabbage aphid Brevicoryne brassicae L Hemiptera Aphididae Işık Mustafa,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Hakemli - Zoological Record - Özgün Makale - Munis Entomology and Zoology 2009
Insecticidal activity of the Thymus Veronica and Agrimonia s essential oils against the cabbage aphid Brevicoryne brassicae Görür Gazi, İbrahim Abdullah Meysun, Işık Mustafa Uluslararası - Hakemli - Biological Abstracts - Özgün Makale - Acta Phytopathologica Hungarica 2008
Contribution to the Aphid Homoptera Aphididae Species Damaging on Woody Plants in Bartın Türkiye TOPER KAYGIN AZİZE,GÖRÜR GAZİ,Figen Çota Ulusal - Hakemli - Zoological Abstracts - Özgün Makale - International Journal of Natural and Engineering Sciences 2008
Türkiye Afit Faunasinin Son Durumu Ve Afitlerin Ekonomik Önemi GÖRÜR GAZİ Ulusal - Hakemli - Zoological Abtsracts - Özgün Makale - Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2008
Denizli İl Merkezinde Belirlenen Afit Hemiptera Aphididae Türleri Ayşe Çıraklı,GÖRÜR GAZİ,Işık Mustafa Ulusal - Hakemli - Zoological Records - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2008
Seksüel Seleksiyon Sezer Metin, Görür GAzi Ulusal - Hakemli - Zoological Abstracts - Özgün Makale - Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2008
Effects of host plant contaminated with heavy metals on the life historytraits of aphids Brevicoryne brassicae L GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - POLISH JOURNAL OF ECOLOGY 2007
Phenotypic plasticity in host choice behavior in black bean aphid Aphis fabae Homoptera Aphididae GÖRÜR GAZİ,Cecilia Lomonaco,Aulay Mackenzie Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Arthropod-Plant Interactions - Doi: 10.1007/s11829-007-9017-0 2007
The effects of heavy metal contamination in host plants to cabbage aphid performance and morphology Gorur Gazi Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2007
Relationships between developmental instability in morphological characters and fitness of Aphis fabae population reared on two host plants Görür G., Lomonaco C., Mackenzie A. Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Russian Journal of Ecology - Doi: 10.1134/S1067413607020099 2007
Aphid Homoptera Aphididae species of Central Aksaray Esin Geneci,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Hakemli - Zoological BAstracts - Özgün Makale - International Journal of Natural and Engineering Sciences 2007
Developmental instability in cabbage aphid Brevicoryne brassicae populations exposed to heavy metal accumulated host plants GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Ecological Indicators - Doi: 10.1016/j.ecolind.2005.09.001 2006
Effects of Heavy Metal Accumulation in Host Plants to Cabbage Aphid Brevicoryne brassicae Morphology GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Ekologia 2006
Phenotypic plasticity in host plant specialisation in Aphis fabae GÖRÜR GAZİ,Cecilia Lomonaca,Aulay Mackenzie Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Ecological Entomology - Doi: 10.1111/j.0307-6946.2005.00742.x 2005
CO2 Seviyesinin ve Sıcaklık Artışının Herbivor Böcek Konak Bitki İlişkisine Olası Etkileri GÖRÜR GAZİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Tabiat ve İnsan Dergisi 2005
Developmental Noise in Cabbage Aphid Brevicoryne brassicae Homoptera Aphididae Reared on both Cabbage and Radish GÖRÜR GAZİ Ulusal - Hakemli - Biological Abstracts - Özgün Makale - Journal of the Entomological Research Society 2004
Aphid Homoptera Aphididae species on pome fruit trees in Niğde Province of Turkey GÖRÜR GAZİ Ulusal - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Entomology 2004
Phenotypic plasticity of morphological characters in cabbage aphidreared on both radish and cabbage GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - ITALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY 2003
Yaprakbitlerine Afitlere Karşı Yapılan Biyolojik Mücadele Uygulamalarının Prensipleri ve Önemi GÖRÜR GAZİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Tabiat ve İnsan Dergisi 2002
New Records for Turkish aphid fauna GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Zoology in the Middle East 2002
The role of phenotypic plasticity in host race formation and sympatric speciation in phytophagous insects, particularly inaphids. GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal oz Zoology 2000
Bildiriler
Investigation of Morphometric Variations on Pterochloroides persicae (Cholodkovsky, 1898) (Hemiptera: Aphididae) Depends on Host Plant Preferences Başer Gizem, GÖRÜR GAZİ, ŞENOL ÖZHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.09.2023 - 20.09.2023) - V. International Agricultural, Biological & Life Science Conference
NEW HOST PLANT APHID INTERACTIONS FROM KARAMAN, ANTALYA, MUĞLA PROVINCES Başer Gizem, GÖRÜR GAZİ, ŞENOL ÖZHAN, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, Venhar AKÇAY Bengisu Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - ) - 5. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi 15-17 Eylül 2023, Bişkek - Kırgızistan
Implicatons of the recent aphid (Aphidoidea:Hemiptera) studies conducted in different localities of Türkiye GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - ) - 5. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi 15-17 Eylül 2023, Bişkek - Kırgızistan
Additions to Türkiye Aphid Fauna With New Biological Interactions from Mediterranean Region GÖRÜR GAZİ, ŞENOL ÖZHAN, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, Başer Gizem, Venhar AKÇAY Bengisu Uluslararası - Özet bildiri - (11.09.2022 - 17.09.2022) - XI International Anniversary Symposium on Aphids (XI ISA)
The aphid species (Hemiptera: Aphidoidea) detected on forest trees in Mugla province. Başer Gizem, ŞENOL ÖZHAN, GÖRÜR GAZİ, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, Venhar AKÇAY Bengisu Uluslararası - Özet bildiri - (12.05.2022 - 14.05.2022) - 4th International Forest Entomology and Pathology Symposium (ENFITO 2022)
Gall forming aphid species that were determined from Antalya province of Turkey Venhar AKÇAY Bengisu, ŞENOL ÖZHAN, Başer Gizem, GÖRÜR GAZİ, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (12.05.2022 - 14.05.2022) - 4th International Forest Entomology and Pathology Symposium (ENFITO 2022)
Some contributions to the aphid (Hemiptera: Aphidoidea) and host plant composition of Antalya province in Turkey ŞENOL ÖZHAN, GÖRÜR GAZİ, Başer Gizem, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, Venhar AKÇAY Bengisu Uluslararası - Özet bildiri - (12.05.2022 - 14.05.2022) - 4th International Forest Entomology and Pathology Symposium (ENFITO 2022)
THE APHID SPECIES (HEMIPTERA: APHIDOIDEA) DETERMINED ON CONIFEROUS TREES IN KARAMAN PROVINCE Başer Gizem, GÖRÜR GAZİ, ŞENOL ÖZHAN, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, Venhar AKÇAY Bengisu Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.02.2022 - 20.02.2022) - 4.INTERNATIONAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS
The Aphid Species (Hemiptera:Aphidoidea) Detected on Poaceae Members in Karaman Province Başer Gizem, ŞENOL ÖZHAN, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, GÖRÜR GAZİ, Venhar AKÇAY Bengisu Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2021 - 03.09.2021) - III.International Agricultural, Biological & Life Sciences Conference
DEVELOPMENT OF MULTIVARIABLE CHEMOMETRIC MODELS WITH ATR-FTIR SPECTROSCOPY TECHNIQUE FOR DETERMINATION OF ADULTERATION IN FLOWER AND HONEYDEW HONEYS ÖZBAY MERVE, ASLAN FATMA NUR, GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2021 - 17.04.2021) - 5. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
DETERMINATION OF THE SUGAR PROFILES BY HPLC–ELSD TECHNIQUE FOR THE ASSESSMENT OF ADULTERATION OF SOME HONEYS PRODUCED IN TURKEY ÖZBAY MERVE, ASLAN FATMA NUR, GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2021 - ) - 5. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
INVESTIGATION OF 5-(HYDROXYMETHYL)-2-FURALDEHYDE (HMF) CONTENT OF SOME HONEYS PRODUCED IN TURKEY ÖZBAY MERVE, ASLAN FATMA NUR, GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Özet bildiri - (15.03.2021 - 16.03.2021) - EURO ASIA 8th. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
Molecular Investigation of Lachnus spp. (Hemiptera:Aphidoidea) Distributed in Turkey ŞENOL ÖZHAN, İBİŞ OSMAN, TEZ COŞKUN, GÖRÜR GAZİ, Teber Saffet Uluslararası - Özet bildiri - (26.02.2021 - ) - International Congress on Biological and Health Sciences
ERMENEK BARAJI VE ÇEVRESİNDE BULUNAN AFİT TÜRLERİ VE KONAKÇI BİTKİLERİ Başer Gizem, GÖRÜR GAZİ, ŞENOL ÖZHAN, AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (04.01.2021 - ) - 2. Uluslararası Çukurova Tarım ve Veteriner Kongresi
Preliminary Indications of the Determined Aphid Species on Populus spp. from Karaman, Muğla and Antalya Provinces of Turkey GÖRÜR GAZİ,ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,Başer Gizem Uluslararası - Özet bildiri - (18.11.2020 - 20.11.2020) - 2nd International Symposium on Biodiversity Research
Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna and Implications for Turkic World Countries GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ŞENOL ÖZHAN,Başer Gizem Uluslararası - Özet bildiri - (14.11.2020 - 15.11.2020) - TURK-COSE 2020: 2. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi
Karaman, Muğla ve Antalya İllerinde Malus spp. üzerinden belirlenen afit türleriyle ilgili ilk verilerin elma üretimine etkiler açısından değerlendirilmesi GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ŞENOL ÖZHAN,Başer Gizem Ulusal - Özet bildiri - (18.10.2020 - 18.10.2020) - 7. Ulusal Tarım Kongresi
Importance of Aphid Studies in Turkey. GÖRÜR GAZİ,ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - UTUFEM 2019
Contributions of the Anatolian diagonal effect on Turkish aphid diversity ŞENOL ÖZHAN,GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (24.06.2018 - 29.06.2018) - 8th European Hemiptera Congress (EHC 8)
Determined Ant and Aphid Mutualism from Adıyaman, Malatya and Şanlıurfa Provinces ŞENOL ÖZHAN,GÖRÜR GAZİ,Aktaç Nihat,ÇAMLITEPE YILMAZ Uluslararası - Özet bildiri - (18.06.2018 - 23.06.2018) - International Ecology Symposium 2018
Adıyaman ve Malatya illerinde meşe zararlısı afit türleri ŞENOL ÖZHAN,GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Ulusal - Özet bildiri - (10.05.2018 - 12.05.2018) - III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu
Aphid Pest for Forest Trees of Malatya Province Şenol Özhan,GÖRÜR GAZİ,Gezici Gizem,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 20.10.2017) - International symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR 2017)
Different Approaches to Aphid-Endosimbiyont-Host Plant Relationship. Olcabey Ergin Gülay,GÖRÜR GAZİ,ÖZTÜRK AYTEN Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2017 - 08.09.2017) - 10th International symposium on Aphids (10th ISA)
Some studies on Cinara species in Turkey. AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ,Şenol Özhan Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2017 - 08.09.2017) - 10th International symposium on Aphids (10th ISA)
Aphid Fauna of Atatürk Dam Surroundings Parmaksız Dilek,GÖRÜR GAZİ,Şenol Özhan,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2017 - 08.09.2017) - 10th International symposium on Aphids (10th ISA)
Determined Root Aphids From Şanlıurfa, Adıyaman and Malatya Provinces of Turkey Parmaksız Dilek,GÖRÜR GAZİ,Şenol Özhan,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,Gezici Gizem Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2017 - 08.09.2017) - 10th International symposium on Aphids (10th ISA)
New aphid (Hemiptera: Aphidoidae: Aphididae) records for Turkey fauna from Samsun Province AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,GÖRÜR GAZİ,KARAVİN MURAT,Şenol Özhan Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2017 - 08.09.2017) - 10th International symposium on Aphids (10th ISA)
Lachninae (Hemiptera: Aphidoidae: Aphididae) Taxons and Their Host Plants from Samsun Province AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,GÖRÜR GAZİ,KARAVİN MURAT,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2017 - 08.09.2017) - 10th International symposium on Aphids (10th ISA)
Observed Aphid -Ant Relations From East And South Eastern Part Of Turkey GÖRÜR GAZİ,Şenol Özhan,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,Gezici Gizem,Parmaksız Dilek Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2017 - 08.09.2017) - 10th International symposium on Aphids (10th ISA)
Where we are in aphid studies in Turkey. GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,Şenol Özhan Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2017 - 08.09.2017) - 10th International symposium on Aphids (10th ISA)
Molecular Approaches to The Turkey Distributed Hyalopterus (Hemiptera: Aphididae) Species Şenol Özhan,GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2017 - 08.09.2017) - 10th International symposium on Aphids (10th ISA)
Ecological and zoogeographical implications of the determined aphid species fromEast and South eastern part of the Turkey GÖRÜR GAZİ,Şenol Özhan,Parmaksız Dilek,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (04.07.2017 - 08.07.2017) - The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2017)
Current aphid composition of Turkish aphid fauna with new additions from Eastern Part of the Turkey Şenol Özhan,GÖRÜR GAZİ,Gezici Gizem,Parmaksız Dilek,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (04.06.2017 - 08.06.2017) - HPIS 2017 3rd Hemipteran-Plant Interactions Symposium
Gall formed aphid species recorded from East and South Eastern Parts of Turkey Şenol Özhan,GÖRÜR GAZİ,Gezici Gizem,Parmaksız Dilek,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (04.06.2017 - 08.06.2017) - HPIS 2017 3rd Hemipteran-Plant Interactions Symposium
Host Plant Composition and Aphid Diversity of Adıyaman, Malatya and Şanlıurfa Provinces, Turkey Şenol Özhan,GÖRÜR GAZİ,Parmaksız Dilek,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 13.05.2017) - Ecology 2017 International Symposium
Evaluation of New Aphid Records from Eastern and South-Eastern Regions of Turkey Related With Global Warming Effects GÖRÜR GAZİ,Şenol Özhan,Parmaksız Dilek,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 13.05.2017) - Ecology 2017 International Symposium
Determined Cereal Aphids from East and South Part of Turkey Parmaksız Dilek,GÖRÜR GAZİ,Şenol Özhan,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 13.05.2017) - ECOLOGY 2017
MOLECULAR VARIATIONS in Cinara (Aphididae, Lachninae) SPECIES on Cedrus spp. AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Özet bildiri - (24.04.2017 - 28.04.2017) - INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS
Antibiyotik kullanımının Vicia faba bakla bitkisinin gelişmesi üzerine etkisi Ergin Olcabey Gülay,ÖZTÜRK AYTEN,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Sözlü Bildiri - (05.09.2016 - 09.09.2016) - 23. Ulusal Biyoloji Kongresi
Turkish Aphid Diversity With New Additions From Eastern Part of Turkey ŞENOL ÖZHAN,GÖRÜR GAZİ,Gezici Gizem,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL Uluslararası - Özet bildiri - (23.05.2016 - 27.05.2016) - Sympossium on EuroAsian Biodiversity, SEAB 2016
İşgalci Türler ve Türkiye’de Afit Faunasının İşgalci Türler Açısından İncelenmesi. ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ,Gezici Gizem Ulusal - Özet bildiri - (14.09.2015 - 17.09.2015) - 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
Afyonkarahisar Kütahya ve Uşak illerinde Cinara türlerinin Hemiptera Aphididae Zarar Yaptığı Bitki Türleri AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,Özhan Şenol,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Poster - (25.08.2015 - 28.08.2015) - Ulusal Botanik Kongresi
A new host for Tuberolachnus salignus Hemiptera Aphidoidea from Turkey AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,GÖRÜR GAZİ,KARAVİN MURAT Uluslararası - Poster - (19.07.2015 - 24.07.2015) - 7th Hemiptera Congress
Plant Composition and Aphid Species of The Inner West Anatolian Subregion ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ,GEZİCİ Gizem Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.09.2014 - 27.09.2014) - International Workshop on Scientific and Technological Cooperation in the Field of Plant Biodiversity and Biotechnology Between Turkey and Germany
İç Batı Anadolu Bölümünde Dağılım Gösteren Hyalopterus Hemiptera Aphidoidae Üyelerinin Morfometrik Olarak Değerlendirilmesi ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ,Demirtaş Emin,Gezici Gizem Ulusal - Tam metin bildiri - (23.06.2014 - 27.06.2014) - 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
İç Batı Anadolu Bölümünden Belirlenen Afit Türleri ve Benzer Lokal Çalışmaların Türkiye Afit Faunası Açısından Önemi Şenol Özhan, Beğen Akyıldırım Hayal, Gezici Gizem, Görür GaziDemirtaş Emin Ulusal - Poster - (23.06.2014 - 27.06.2014) - 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
Niğde Yöresinden belirlenen afit Hemiptera Aphidoidae türleri ve ekonomik önemleri GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ŞENOL ÖZHAN,DEMİRTAŞ Emin Ulusal - Tam metin bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - 1. Tarım ve Gıda kongresi
Afit Karınca İlişkilerinin Ekolojik Süreçler Açısından Önemi ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ,DEMİRTAŞ Emin Ulusal - Tam metin bildiri - (01.10.2013 - 04.10.2013) - XI.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
İç Batı Anadolu Bölümünden Türkiye Afit Hemiptera Aphidoidae Faunasına Katkılar ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ,DEMİRTAŞ Emin Ulusal - Tam metin bildiri - (28.08.2013 - 31.08.2013) - 1.Ulusal Zooloji Kongresi
The determination of the genetic diversity of Pemphigus spyrothecae Hemiptera Aphidoidea distributed in Istanbul Niğde and Kayseri Provinces of Turkey AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,OLCABEY Gülay,ŞENOL ÖZHAN,GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.06.2013 - 06.06.2013) - 9th International Symposium on Aphids
Determination of the morphometric variations in Hyalopterus pruni Hemiptera Aphidoidea populations associated with different host plants and localities ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,DEMİRTAŞ Emin,GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.06.2013 - 06.06.2013) - 9th International Symposium on Aphids
The determination of the genetic variations in Cinara cedri Hemiptera Aphidoidea populations collected on Cedrus spp from different locations in Turkey AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ŞENOL ÖZHAN,GÖRÜR GAZİ,DEMİRTAŞ Emin Uluslararası - Özet bildiri - (02.06.2013 - ) - Sixth European Hemiptera Congress
Bitkisel Kökenli İnsektisitler ve Ekolojik Önemleri GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ŞENOL ÖZHAN,DEMİRTAŞ Emin Ulusal - Özet bildiri - (01.11.2012 - 04.11.2011) - III. Biyosidal Kongresi
Samsun İlindeki Odunsu Bitkiler Üzerinde Bulunan Yaprakbiti Hemiptera Aphidoidea Türleri AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,GÖRÜR GAZİ,KARAVİN MURAT Ulusal - Poster - (03.09.2012 - 07.09.2012) - 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Türkiye Afit Faunasının Zoocoğrafik Özellikleri ve İstilacı Türler GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ŞENOL ÖZHAN,OLCABEY Gülay Ulusal - Özet bildiri - (03.09.2012 - 07.09.2012) - 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Aphis Hemiptera Aphididae Aphidinae Taksonları ve Konukçu Bitkileri AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,GÖRÜR GAZİ,KARAVİN MURAT Ulusal - Poster - (03.09.2012 - 07.09.2012) - 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Türkiye de Yayılış Gösteren Kök Afiti Hemiptera Aphidoidea Türleri ŞENOL ÖZHAN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,Olcabey Gülay,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Tam metin bildiri - (03.09.2012 - 07.09.2012) - 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Niğde ve Kayseri illerinde Populus spp üzerinde gal oluşturan Pemphigus spyrothecea türünün RAPD tekniği ile genetik analizi Olcabey Gülay,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ŞENOL ÖZHAN,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Tam metin bildiri - (03.09.2012 - 07.09.2012) - 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Türkiye de Gal Yapan Afit Hemiptera Aphidoidea Türleri AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ŞENOL ÖZHAN,Güneş Şahin,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Tam metin bildiri - (03.09.2012 - 07.09.2012) - 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Geographical Composition of The Turkey Aphid Fauna and Invasive species GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,ŞENOL ÖZHAN,OLCABEY Gülay Uluslararası - Özet bildiri - (25.06.2012 - ) - Sixth European Hemiptera Congress
Büyükada İlçesinde Bitkilere Zarar Yapan Afit Hemiptera Aphidoidea Türleri AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,Tepecik İlker,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Poster - (28.06.2011 - 30.06.2011) - Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi
Karabük İlinde Bitkilerde Belirlenen Afit Türleri ve Türkiye Afit Faunasına Katkılar Tepecik İlker,Olcabey Gülay,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Poster - (28.06.2011 - 30.06.2011) - Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi
Türkiye Afit Hemiptera Aphidoidea faunası için Trabzon Rize ve Artvin illerindeki odunsu bitkiler üzerinden yeni kayıtlar Görür Gazi, Akyürek Başak, Akyıldırım Hayal, Zeybekoğlu ÜnalTepecik İlkerOlcabey Gülay Ulusal - Özet bildiri - (21.06.2010 - ) - 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Afit Hemiptera Aphidoidea Sistematiğinde Karşılaşılan Zorluklar GÖRÜR GAZİ Ulusal - Davetli konuşmacı - (21.06.2010 - ) - 20. Ulusal Biyoloji Kongresi.
Türkiye Afit Hemiptera Aphidoidea Faunasına Doğu Karadeniz Bölgesinden Yeni Katkılar GÖRÜR GAZİ,AKYÜREK BAŞAK,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,Tepecik İlker Ulusal - Poster - (15.07.2009 - 18.07.2009) - III. Türkiye Bitki Koruma Kongresi
New Addition to the Turkey Aphid Hemiptera Aphidoidea Fauna Görür Gazi, Akyürek Başak, Zeybekoğlu Ünal, Akyıldırım HayalTepecik İlker Uluslararası - Özet bildiri - (09.06.2009 - ) - 8th International Symposium on Aphids,
New additions to the Turkey Aphid Hemiptera Aphidoidea Fauna and Future Aspects GÖRÜR GAZİ,ZEYBEKOĞLU ÜNAL,AKYÜREK BAŞAK,Işık Mustafa Uluslararası - Poster - (20.10.2008 - 23.10.2008) - International Congress on Biodiversity in the Middle East, Documenting, Analysing, and Managing Biodiversity in the Middle East
Kayseri den Tespit Edilen Afit Hemiptera Aphidoidea Türleri Işık Mustafa,Şahin Melek,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Poster - (23.06.2008 - 27.06.2008) - 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Aphid Homoptera Aphididae species on Woody Plants in Bartın Türkiye TOPER KAYGIN AZİZE,GÖRÜR GAZİ,Çota Figen Uluslararası - Poster - (17.09.2006 - 22.09.2006) - VIIIth European Congress of Entomology
Insecticidal activity of some essential oils to cabbage aphid Brevicoryne brassicae Görür Gazi, Işık Mustafa Uluslararası - Özet bildiri - (06.09.2006 - ) - VIIIth European Congress of Entomology
Aksaray Merkez Afit Faunası türleri Homoptera Aphidoidea ve Türkiye Afit Faunasının son durumu Akaslan Esin, Görür Gazi Ulusal - Özet bildiri - (26.06.2006 - ) - XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi
Niğde Yöresi Afit Insecta Homoptera Aphidoidea Faunası ve Türkiye Afit Faunasına Katkıları GÖRÜR GAZİ Ulusal - Özet bildiri - (21.06.2004 - ) - XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi
Phenotypic plasticity in aphids Myzus persicae in response to plant secondary chemicals Gazi Görür, Aulay Mackenzie Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.08.1998 - 12.08.1998) - Aphids in natural and managed ecosystems
The evolutionary impacts of host plant induced phenotypic planticity of host selection in aphids Aulay Mackenzie, Cecilia Lomonaco de Paula, Gazi Görür Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.08.1998 - 12.08.1998) - Aphids in natural and managed ecosystems
Phenotypic plasticity in aphids Myzus persicae in response to plant secondary chemicals Görür Gazi, Mackenzie Aulay Uluslararası - Özet bildiri - (10.09.1997 - ) - Fiftf International Symposium on aphids
The Evolutionary Impacts of Host Plant Induced Phenotypic plasticity in aphids Mackenzie Aulay, Lomonaco de Paula Cecilia, Görür Gazi Uluslararası - Özet bildiri - (10.09.1997 - ) - Fiftf International Symposium on aphids
Phenotypic plasticity in fitness and morphological traits of the black bean aphid Aphis fabae across host plants Gazi Görür, Cecilia Lomonaco de Paula, Aulay Mackenzie Uluslararası - Özet bildiri - (03.12.1996 - 05.12.1996) - Population Genetics Group, 30th Annual Meeting
Phenotypic plasticity in fitness and morphological traits of the black bean aphid Aphis fabae reared on different host plants Cecilia Lomonaco de Paula, Aulay Mackenzie, Gazi Görür Uluslararası - Özet bildiri - (03.09.1995 - 06.09.1995) - Fifth Congress of the European Society for Evolutionary Biology
Kitap
Biyoloji III GÖRÜR GAZİ,ESEN YUNUS Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Düşünceden Teoriye Evrim Kavramının Tarihsel Gelişimi, Anorganik Evrim, Organik Evrim - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:49 - ISBN:978-605-9498-88-3 - (Bölüm Sayfaları:251 - 290) 2020
Moleküler Biyoteknoloji: Rekombinant DNA Teknolojisinin Prensip ve Uygulamaları ŞENOL ÖZHAN,GÖRÜR GAZİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Transgenik Hayvanlar - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Palme Yayıncılık - Basım Sayısı:1 2020
Evrim Düşünceden Teoriye Evrim Kavramının Tarihsel Gelişimi GÖRÜR GAZİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Düşünceden Teoriye Evrim Kavramının Tarihsel Gelişimi - Ders Kitabı - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık - Basım Sayısı:1 2016
Niğde Yöresi Afitleri Insecta Homoptera Aphidoidea GÖRÜR GAZİ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Niğde Üniversitesi YAyınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:139 - ISBN:975- 8062-20-4 2004
Temel Ekolojik Kavramlar GÖRÜR GAZİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - Ders Kitabı - Yayın Evi:Nobel Yayıncılık - Sayfa Sayısı:20 - ISBN:978-9944-77-170-2 2007
Ekoloji ve Adaptasyon GÖRÜR GAZİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - Ders Kitabı - Yayın Evi:Nobel Yayıncılık - Sayfa Sayısı:15 - ISBN:978-9944-77-170-2 2007
The Importance of Phenotypic Plasticity in Herbivorous Insect Speciation GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - Ders Kitabı - Yayın Evi:Science Publishers - Sayfa Sayısı:26 - ISBN:1-57808-322-2 2005
The Insects An Outline of Entomology GÖRÜR GAZİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:“Zararlı Mücadelesi” (16. bölüm), - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Nobel Yayıncılık - (Bölüm Sayfaları:407 - 441) 2012
Tasarım
Türkiye Afit Faunası Kataloğu Tasarım Sahipleri:Gazi GÖRÜR, Özhan ŞENOL, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN,Başak AKYÜREK Uluslararası - Bilimsel Tasarım - 04.04.2021 -
Editör
Turkish Journal of Biodiversity EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Editör 2023
Acta Biologica Turcica GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Turkish Society of Biology - Editör 2021
Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi BİBAD GÖRÜR GAZİ Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Nobel Yayıncılık - Yayın Kurulu Üyeliği 2016
Contribution to the knowledge of the orchard aphid Hemiptera Aphididae fauna of Turkey GÖRÜR GAZİ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: TUBİTAK - Konuk Editör 2014