Eğitim Bilgileri
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (DR)/ Tez adı : Türk turizm sektöründeki gelişmelerin cari işlemler dengesine muhtemel etkileri: Akdeniz ülkeleriyle karşılaştırmalı bir analiz 1992-1999
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Petrolün bir enerji kaynağı olarak Türkiye ekonomisindeki önemi 1988-1992
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./ 1983-1988
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI/ 2003-
YARDIMCI DOÇENT CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI/ 2001-2003
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU/İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/ 1993-1999
Yönetilen Tezler
AHMET TURAN ÖZKUR Türkiye'de yeni ekonomi ve elektronik ticaret 2003
PINAR TUNÇBİLEKLİ Turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi: Nevşehir örneği 2006
EMİNE KILIÇ Türkiye'de sağlık sektöründe ekonomik gelişmişlik düzeyi: Seçilmiş AB ülkeleriyle karşılaştırmalı bir analiz 2008
GAMZEGÜL SÜT Yerel kalkınmada bir araç olarak organize sanayi bölgeleri: Sivas ve Erzincan örneği 2009
AYÇA TEKELİ Türkiye'de makroekonomik faktörlerin bankacılık sektörü riskleri üzerine etkilerinin ampirik analizi: 1995-2008 2010
HANDAN YETİŞEN İktisada feminen bir bakış: Feminist iktisat 2010
YILDIZ ÜNLÜLEBLEBİCİ KOBİ kredilerin ekonomik büyümeye etkileri: Türkiye örneği 2011
BANU AYDOĞAN Bölgesel ekonomik kalkınmanın yeni pusulası: Bölgesel inovasyon stratejileri (RIS) Mersin örneği 2011
AYŞEGÜL TANRIVER Türkiye ekonomisinde sigortacılık sektörünün gelişim süreci 2006
ŞULE ALTAN Türkiye'de ekoturizm uygulamaları ve ekonomiye katkıları 2006
NAZİFE ÖZGE KILIÇ Yerel kalkınma ve rekabetçilik ekseninde değişen yeni bölgeselcilik ve Kayseri 2013
SOLMAZ AYTEKİN Yerel ekonomik kalkınmada siviltoplum kuruluşlarının rolü: Kayseri örneği 2013
SAKİNE DEMİRHAN Türkiye'de yoksulluğun azaltılmasında turizmin rolü 2018
NURAN YAZIRLI Ev dışı gıda tüketimini etkileyen faktörler: Nazilli örneği 2015
CEMİLE ALPASLAN Mikro kredinin kadın yoksulluğunu azaltmadaki rolü: Niğde örneği 2015
HATİCE ŞAHİN Küreselleşme ekseninde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde kadın istihdamının analizi 2016
ESRA MERAL Göçün ekonomik analizi: Niğde uygulaması 2016
KUTAY İŞLER Yolsuzluk Ekonomisi ve Türkiye 2018
RAMAZAN TAŞ Kadın yoksulluğu ile mücadelede mikro finansman ( Bursa örneği) 2019
CANSU AYTEKİN Yeşil Lojistik Kavramı ve Türkiye'deki Yeşil Lojistik Uygulamaları 2019
AYŞEGÜL YILMAZ Yerel ekonomik kalkinmada sosyal sermayenin rolü:Nigde uygulaması 2019
HATİCE KALINKILIÇ Yerel ekonomik kalkınmada turizmin rölü ve Niğde uygulaması 2019
FATMA DEMİR Futbol sektörünün Türkiye ve İspanya ekonomilerinde karşılaştırmalı analizi 2019
MUSTAFA AVŞAR Türkiye'de kırsal kalkınma politikaları (1923-2016) 2019
FURKAN UĞUR Merkez Bankasının Bağımsızlığı ve Makro Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi 2020
Projeler
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı MİKRO KREDİNİN KADIN YOKSULLUĞUNU AZALTMADAKİ ROLÜ NİĞDE ÖRNEĞİ (11.12.2014-07.06.2015)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2004-2007
Dekan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2002-2003
Makaleler
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE KALKINMA BAĞLAMINDA EKONOMİYE KATKI TÜRKİYE’NİN GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,YILMAZ Ayşegül Uluslararası - Hakemli - Route Educational and Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Turkish Education IndexOpen Academic Journal IndexDirectory Of Research Journals IndexingGoogle Scholarcitefact issjournalsOur journal is indexed in these Indexes.Acar Index - Özgün Makale - Route Educational and Social Science Journal 2020
Turizm Sektörünün Kırılgan Yüzü: Terör KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ÇOBAN Songül Uluslararası - Hakemli - International Scientific Indexing (ISI)Index CopernicusResearchBibOpenAIRDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)International Society for Research Activity (ISRA)InfoBaseIndexScientific Indexing Services (SIS)Open J-GateInternational Institute of Organized Research (I2OR) - Özgün Makale - Journal of Current Researches on Social Sciences 2020
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİNDE İNOVASYON POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,BATTAL Esra Uluslararası - Hakemli - ResearchBible (Academic Resource Index)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)Advanced Science IndexInfoBase IndexGeneral Impact FactorDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific World Index ( SCIWIN)Scientific Indexing Services (SIS)Root Society for Indexing and Impact Factor ServiceInternational Index CopernicusSociety of Economics and DevelopmentScience Library IndexCosmos Impact FactorSOBİAD Atıf DiziniCitefactor Acedemic Scientific Journals - Özgün Makale - International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies) 2020
Yolsuzlukla Mücadele: Seçilmiş Ülke Örnekleri İŞLER KUTAY,KUTLUAY TUTAR FİLİZ Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Europub (Academic and Scholarly Research Publication Center), Researchbib (Academic Resource Index), Sis Index (Scientific Indexing Services), Citefactor.org, Asos Index, Google Scholar, Academia.edu, Advanced Sciences Index - Özgün Makale - İZMİR SOSYAL BİLİMLER 2020
Geleneksel Üretim Yönteminden İyi Tarım Uygulamalarına Geçiş: Türkiye Örneği TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TOK Ahmet Uluslararası - Hakemli - Internation Scientific Indexing (ISI)International Index CopernicusScientific Indexing Services (SIS)Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)Cite Factor Academic Scientific JournalsResearchBible (Academic Resource Index)Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific World Index ( SCIWIN)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Root Society for Indexing and Impact Factor ServiceSociety of Economics and DevelopmentI2OR Indexing Services Evaluation of Publication ImpactFactor (PIF)Social Science Research Network (SSRN)infoBase ındexScience Library IndexSysyematic Impact Factor (SIF)Active Search Results Engineer (ASR)ISSUU Journal ListingsCosmos Impact FactorOCLC WorldCatGeneral Impact Factor - Özgün Makale - SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2020
DÜZENLEYİCİ, DENETLEYİCİ VE YÖNLENDİRİCİ DEVLETİN PİYASALARA KURUMSAL MÜDAHALESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EKİCİ Merve Uluslararası - Hakemli - ResearchBible (Academic Resource Index)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)Advanced Science IndexInfoBase IndexGeneral Impact FactorDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific World Index ( SCIWIN)Scientific Indexing Services (SIS)Root Society for Indexing and Impact Factor ServiceInternational Index CopernicusSociety of Economics and DevelopmentScience Library IndexCosmos Impact FactorSOBİAD Atıf DiziniCitefactor Acedemic Scientific Journals - Özgün Makale - International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies) 2020
KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE MİKRO FİNANSMANIN ROLÜ: BURSA UYGULAMASI KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TAŞ Ramazan Uluslararası - Hakemli - Social Science Research Network (SSRN)Scientific World IndexGeneralImapctFactorSosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)ResearchBible (Academic Resource Index)International Index CopernicusEurasian Scientific Journal Index (ESJI)Advanced Science IndexDirectory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Root İndexing (RI)İnfoBase IndexCrossrefSJI FactorScientific Indexing Services (SIS)WorldCatI2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) - Özgün Makale - International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020
YEREL KALKINMANIN YENİ YEREL AKTÖRÜ: SOSYAL SERMAYE KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,UĞUR Furkan Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)ResearchBible (Academic Resource Index)Scientific World Index ( SCIWIN)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Society of Economics and Development Active Search Results Engineer (ASR)Root Society for Indexing and Impact Factor ServiceISSUU Journal ListingsGeneral Impact FactorCosmos Impact FactorOCLC WorldCatI2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF)Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific Indexing Services (SIS)Science Library IndexCiteFactor Academic Sicentific Journals - Özgün Makale - JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2020
YEREL EKONOMİK KALKINMADA KOBİ’LERİN ROLÜ: NİĞDE ÖRNEĞİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ÖKTEM Hatice Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)ResearchBible (Academic Resource Index)Scientific World Index ( SCIWIN)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Society of Economics and Development - Özgün Makale - JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2020
TURİZM SEKTÖRÜNÜN YEREL EKONOMİK KALKINMADAKİ ROLÜ: NİĞDE’DE YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMESİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KALINKILIÇ Hatice Uluslararası - Hakemli - ındex copernıcus,crossref - Özgün Makale - The Journal of Social Sciences 2020
BÖLGESİNİN PARLAYAN YILDIZI AZERBAYCAN: EKONOMİK DEĞİŞİM SÜRECİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,MİRALİYEV RAMİL Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) - Özgün Makale - JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES - Doi: 10.31589/JOSHAS.91 2019
ASYA ULAŞTIRMA KORİDORLARININ AVRUPAYA ENTEGRASYONUGİRİŞİMLERİ: AZERBAYCAN`A ETKİLERİ TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,MİRALİYEV RAMİL Uluslararası - Hakemli - INDEX COPERNICUS,SJI Factor, Root Indexing,Crossref,WorldCat - Özgün Makale - JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH 2019
TÜRKİYE’ DE KOOPERATİFÇİLİKTE YENİ AÇILIM: ENERJİKOOPERATİFLERİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ Uluslararası - Hakemli - Index Copernıcus, ESJI,SJI Factor,Root Indexing,Crossref,WorldCat,PIF - Özgün Makale - JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH 2019
Ülkelerin Ekonomik Olarak Gelişmesinde ve Büyümesinde Kültürün Etkisi KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ÖZTÜRK GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - ESJI,SPARC Indexing, İnternational Index Copernicus,DRJI,CiteFactor Academic Scientific Journals - Özgün Makale - Social Sciences Studies Journal - Doi: 10.26449/sssj.1649 2019
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YOKSULLUĞU AZALTMADAKİ ROLÜ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,DEMİRHAN SAKİNE Uluslararası - Hakemli - ESJI,General Impact Factor,InfoBase Index,Advanced Science Index,ResearchBible,Science Library Index - Özgün Makale - International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies) - Doi: 10.26728/ideas.196 2019
ÇİN’İN YENİ İPEK YOLU PROJESİ: BİR KUŞAK BİR YOL KUTLUAY TUTAR FİLİZ,BAHSİ KOÇER FATMA ŞURA Uluslararası - Hakemli - ESJI,ASR,ISSUU Journal Listings, SCIWIN,SIS - Özgün Makale - JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES - Doi: 10.31589/JOSHAS.144 2019
Yolsuzluk ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği İŞLER KUTAY,KUTLUAY TUTAR FİLİZ Uluslararası - Hakemli - OCLC WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International ResearcBible (Academic Resource Index), Scientific World Index (SCIWIN), Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF), Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Active Search Results Engineer (ASR), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, ISSUU Journal Listing, General Impact Factor, Cosmos Impact Factor - Özgün Makale - ATLAS JOURNAL - Doi: 10.31568/atlas.267 2019
Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya Ve Enerji Politikaları KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TATLI MERAM Uluslararası - Hakemli - Internation Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) - Özgün Makale - SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL - Doi: 10.31576/smryj.196 2019
Yerel Ekonomilerin Yoksullukla Mücadelesinde Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarının Rolü: Niğde Örneği KUTLUAY TUTAR FİLİZ Uluslararası - Hakemli - Index Copernıcus, ESJI - Özgün Makale - Social Sciences Studies Journal - Doi: 10.26449/sssj.1293 2019
KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA İPEK YOLU’NUN ORTA ASYA ÜLKELERİNİN JEOPOLİTİĞİNE ETKİSİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TATLI MERAM Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) - Özgün Makale - SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2019
SEÇİLMİŞ GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME: KIRGIZİSTAN, KAZAKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN ÖRNEĞİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,DİLAVER Hatice Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),General Impact Factor, Advanced Science Index,DIIF, ResearchBible - Özgün Makale - International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies) - Doi: 10.26728/ideas.142 2019
YEREL EKONOMİK KALKINMANIN AKTÖRÜ OLARAK GİRİŞİMCİLİK: AKSARAY VE NİĞDE İLLERİNİN KIYASLAMASI KUTLUAY TUTAR FİLİZ Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, CEEOL - Özgün Makale - The Journal of Social Sciences - Doi: 10.16990/SOBIDER.4763 2019
İPEK YOLU EKONOMİSİNDE DİN, DİL, KÜLTÜR-SANAT FAKTÖRÜ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,AYDIN RAMAZAN Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific World Index ( SCIWIN) - Özgün Makale - JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES - Doi: 10.31589/JOSHAS.77 2019
EKONOMİK GELİŞMENİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ VE TURİZME ETKİLERİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ Uluslararası - Hakemli - Index Copernıcus, ESJI - Özgün Makale - Social Sciences Studies Journal - Doi: 10.26449/sssj.1195 2019
Yerel Kalkınma Modeli Olarak Cittaslow: Türkiye Uygulaması KUTLUAY TUTAR FİLİZ,UĞUR FURKAN Uluslararası - Hakemli - International Index Copernicus,DRJI,PIF,SPARC Indexing,CiteFactor Academic Scientific Journals - Özgün Makale - Social Sciences Studies Journal - Doi: 10.26449/sssj.1569 2019
BÖLGESEL KALKINMADA TEKNOLOJİ YUVALARININ ROLÜ: GİRİŞİMCİLERİN BULUŞMA NOKTASI NİĞDE TEKNOPARK KUTLUAY TUTAR FİLİZ Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Internation Scientific Indexing (ISI),DIIF, SCIWIN,SIS,ISSUU Journal Listings,Cosmos Impact Factor - Özgün Makale - SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 2019
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA ENERJİ POLİTİKALARI KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,AKER GÜLHAN Uluslararası - Hakemli - ESJI - Özgün Makale - Social Sciences Studies Journal - Doi: 10.26449/sssj.756 2018
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA TURİZM POLİTİKALARI KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TOK AHMET Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) - Özgün Makale - ATLAS INTERNATIONAL REFEREEDJOURNAL ON SOCIAL SCIENCES 2018
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE KADIN İSTİHDAMININ ANALİZİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ŞAHİN HATİCE Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost - Özgün Makale - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2017
KADIN YOKSULLUĞUYLA MÜCADELEDE MİKRO KREDİNİNETKİSİ VE NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ALPASLAN CEMİLE Uluslararası - Hakemli - asos ,EBSCOHost - Özgün Makale - ÇAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ Journal of Institute of Social Sciences 2017
Hanehalkı Ev Dışı Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Nazilli Örneği KUTLUAY TUTAR FİLİZ,YAZIRLI NURAN Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost, ASOS, OAJI - Özgün Makale - Çankırı Karatekin SBE Dergi 2016
SPOR SEKTÖRÜNÜN MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ETKİLERİNİNTEORİK ANALİZİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ELMALI GÜLHAN Uluslararası - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournals - Özgün Makale - Route Educational and Social Science Journal - Doi: dx.doi.org/10.17121/ressjournal.396 2015
THE ROLE OF WOMEN IN ECONOMIC DEVELOPMENT TURKEY AND ITALY AS MODELS KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,HANDAN YETİŞEN Uluslararası - Hakemli - Open Academic Journal İndex, Directory Of Research Journals İndexing - Özgün Makale - Route Educational and Social Science Journal - Doi: http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.287 2015
YEŞİL EKONOMİ YEŞİL TURİZM TÜRKİYEDE TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ TREND YEŞİLLENEN OTELLER PROJESİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ Uluslararası - Hakemli - INDEX COPERNİCUS - Özgün Makale - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi - Doi: dx.doi.org/10.16992/ASOS.679 2015
TÜRKİYE’DE YEREL KALKINMANIN YENİ AKTÖRÜ ÜÇÜNCÜSEKTÖR: KOOPERATİFLER KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ALPASLAN CEMİLE,TUTAR ERDİNÇ,TURGUT AHMET Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, SOBİAD - Özgün Makale - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014
Türkiye’de Kobi Kredilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ÜNLÜLEBLEBİCİ YILDIZ Uluslararası - Hakemli - INDEX COPERNICUS, ASOSINDEX ve EBSCO HOST Business Source Ultimate List - Özgün Makale - Global journal of economics and business studies 2014
TÜRKİYE’DE SUYUN EKONOMİK ANALİZİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KILIÇ NAZİFE ÖZGE,AYTEKİN SOLMAZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Adiyaman University Journal of Social Sciences - Doi: 10.14520/adyusbd.221 2013
Turizm Sektörünün İstihdam Üzerine Etkileri KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ALPASLAN CEMİLE,TUTAR ERDİNÇ,ERKAN ÇİSİL Uluslararası - Hakemli - EBSCO HOST-IEEE, Index Copernicus - Özgün Makale - Global Journal of Economics and Business Studies 2013
YEŞİL EKONOMİ VE TURİZM ERKAN ÇİSİL,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,EREN MEHMET VAHİT Ulusal - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ 2013
MEDENİYETLERİN YAŞATILDIĞI ŞEHİR NİĞDE VE TURİZM ALPASLAN CEMİLE,KUTLUAY TUTAR FİLİZ Ulusal - Hakemli - EBSCO, PROQUEST - Özgün Makale - ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ 2013
AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ERKAN ÇİSİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Adiyaman University Journal of Social Sciences - Doi: 10.14520/adyusbd.330 2012
Yerel Kalkınma ve Göç Gaziantep Örneği TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EREN MEHMET VAHİT Ulusal - Hakemli - ASOS-EBSCO - Özgün Makale - Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 2012
Ulaştırma Sektörünün Yarattığı Dışsal Maliyetlerin Ekonomik Etkileri NALÇAKAN MESERRET,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ Ulusal - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2012
Endüstriyel Bölgenin Gelişim Süreci Teorik Bir Yaklaşım KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ARIÇ KIVANÇ HALİL Ulusal - Hakemli - EBSCO, ESJI - Özgün Makale - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 2011
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Rolü Güvenirlilik Açısından Sorgulanması Ve Türkiye TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EREN MEHMET VAHİT Uluslararası - Hakemli - Academic Research Index - Özgün Makale - Akademik Bakış Dergisi, Sayı 2011
Geleceğin Enerjisi Hidrojen Ekonomisi ve Türkiye KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EREN MEHMET VAHİT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Uluslararası İktisadi ve İdari İnceleme Dergisi 2011
Bölgesel Yerel Ekonomik Kalkınmanın Popülerleşen Yeni Aktörü Kümelenme KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,EREN MEHMET VAHİT Uluslararası - Hakemli - EBSCO HOST, ASOS Index - Özgün Makale - Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 2011
Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Çevre Kalkınma ve Ticaret KUTLUAY TUTAR FİLİZ Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - MEVZUAT DERGİSİ 2011
Türkiye de Lojistik Sektörünün Gelişmişlik Düzeyinin Seçilmiş AB Ülkeleri Romanya ve Macaristan İle Karşılaştırmalı Bir Analizi TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,YETİŞEN HANDAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2009
TÜRKİYE’DE KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ ROLÜ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,YETİŞEN HANDAN Ulusal - Hakemli - ASOS-EBSCO - Özgün Makale - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ 2009
Uluslararası Ulaşım Koridorunda Yeni Bir Açılım TRACECA Projesi ve Türkiye TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EREN MEHMET VAHİT Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - www.mevzuatdergisi.com 2009
Firmaların Yenilik İnovasyon Yaratma Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü Kayseri Serbest Bölgesi Örneği KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KOCABAY MERAL,ARIÇ KIVANÇ HALİL Ulusal - Hakemli - asos index - Özgün Makale - SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2007
Turizm Sektöründe E Ticaret Uygulamaları Nevşehir Örneği KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KOCABAY MERAL,nurcan kılınç ata Ulusal - Hakemli - SBVT- EBSCO - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.BF Dergisi 2007
Yerel Ekonomilerin Yerel Aktörleri Bölgesel Kalkınma Ajansları KUTLUAY TUTAR FİLİZ,DEMİRAL MEHMET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2007
Eğitimin Ekonomik Büyümeye Katkısı DERVİŞ ÇANAKÇI,KUTLUAY TUTAR FİLİZ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - bilgiyönetimi.org 2007
Türkiye nin Sağlık Sektöründeki Ekonomik Gelişmişlik Potansiyeli Ve Farklı Ülke Örnekleriyle Mukayesesi KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KILINÇ ATA NURCAN Ulusal - Hakemli - ASOS ve EBSCOHOST - Özgün Makale - Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi 2007
Bir Bölgesel Kalkınma Projesi Olarak GAP ın Başarısını Artıracak Etmenler ve GAP a Yönelik Öneriler KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ÖZTÜRK NAZIM Ulusal - Hakemli - SBVT-EBSCO - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi 2002
Bildiriler
Kış Sporları Odaklı Kış Turizminin Ülke Kalkınmasındaki Önemi ÖZBAYOĞLU FAHRİ ULUÇ,TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.01.2011 - 27.01.2011) - Universiad Kış Konferansı, Erzurum
Eğitimin Doğu Anadolu Bölgesinde İktisadi Kalkınmaya Katkısı KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ÇANAKÇI DERVİŞ Ulusal - Tam metin bildiri - (23.05.2005 - 25.05.2005) - 1. Doğu Anadolu Sempozyumu, Elazığ.
SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMADA BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİNIN ROLÜ REC TÜRKIYE ÖRNEĞİ KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ALPASLAN CEMİLE Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.09.2015 - 24.10.2015) - III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
Anadolu ya Yayılan Üniversitelerin Bölgelerine Ekonomik Katkıları Niğde Üniversitesi Örneği TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ Ulusal - Tam metin bildiri - (21.10.2004 - 23.10.2004) - 11. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon.
E Öğrenmenin e learning Turizm Sektörüne Katkısı Kapadokya Örneği KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ÇANAKÇI DERVİŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.09.2005 - 23.09.2005) - 5th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE
YEREL KALKINMADA KOOPERATİFLERİN ROLÜ: Kırsal kesimde kadın kooperatifleri örneği KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TURGUT AHMET,ALPASLAN CEMİLE Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2014 - 21.03.2014) - I. Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Yerel Ekonomilerin Yeni Aktörü Bölgesel İnovasyon Stratejileri RIS Mersin Uygulaması KUTLUAY TUTAR FİLİZ,FIRAT EMİNE,ERKAN ÇİSİL,TUTAR ERDİNÇ Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.09.2013 - 18.09.2013) - İnternational Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg, Russia
YEREL EKONOMİK KALKINMADA YEREL DİNAMİKLER VE ESNEK ÜRETM İLİŞKİSİ TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ARIÇ KIVANÇ HALİL Ulusal - Tam metin bildiri - (17.06.2010 - 19.06.2010) - 2. Yerel Ekonomiler Kongresi, Sivas
The Effects of E Trade RD and Innovation Competitiviness of Small and Medium Sized Enterprises SMEs KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KOCABAY MERAL,KILINÇ ATA NURCAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2007 - 17.06.2007) - 3rd International Conference on Business, Management and Economics,ÇEŞME-İZMİR
Türkiye de Özelleştirmelerde Yabancı Sermayenin Yeri KUTLUAY TUTAR FİLİZ,YETİŞEN HANDAN Ulusal - Tam metin bildiri - (12.11.2008 - 14.11.2008) - Küreselleşme Sürecinde Türkiye:Fırsatlar Ve Sorunlar Sempozyumu, MERSİN
Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü Türkiye Örneği ÜN EMRE,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ERKAN ÇİSİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.11.2012 - 13.11.2012) - İnternational Conference on Eurasian Economies, Almaty, Kazakhstan.
Yerel Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Rolü Gaziantep Örneği EREN MEHMET VAHİT,TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ERKAN ÇİSİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2012 - 13.10.2012) - İnternational Conference on Eurasian Economies, Almaty, Kazakhstan.
Türkiye nin Dış Borçlarının Analizi 1980 - 2012 ERKAN ÇİSİL,TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EREN MEHMET VAHİT Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2012 - 13.10.2012) - İnternational Conference on Eurasian Economies, ALMATY,KAZAKHSTAN
Bölgesel Ekonomik Kalkınmada İnanç Turizminin Rolü ve Kapadokya Örneği KUTLUAY TUTAR FİLİZ,CESUR NEDİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.06.2005 - 09.06.2005) - 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,Celalabad
Türkiye ile Suriye Arasındaki Sınır Ticaretinin Ülke Ekonomilerine Etkileri ÖCAL FATİH MEHMET,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EREN MEHMET VAHİT Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.11.2010 - 06.11.2010) - I. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
Türkiye de Sigortacılık Sektörünün Seçilmiş OECD Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Bir Analizi Çek Cumhuriyeti ve Polonya KUTLUAY TUTAR FİLİZ,YETİŞEN HANDAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.11.2010 - 06.11.2010) - Hukuk Bilimleri Kongresi,BAKÜ
Bölgesel Ekonomik Kalkınmada Yeni Açılım RIS Regional Innovation Strategies KUTLUAY TUTAR FİLİZ Ulusal - Tam metin bildiri - (02.06.2008 - 03.06.2008) - I. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Ulusal Sempozyumu
Bölgesel Ekonomik Kalkınma Kapsamında Niğde nin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi KUTLUAY TUTAR FİLİZ Ulusal - Tam metin bildiri - (01.10.2005 - 02.10.2005) - I. Yerel Ekonomiler Kongresi, Karaman.
Kitap
Turizm Ekonomi Türkiye ve OECD KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Seçkin Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:159 - ISBN:975-347-6620 2004
Bilimsel Araştırma Yöntemleri KUTLUAY TUTAR FİLİZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilimlerde Makale ve Bildiri Hazırlama Teknikleri - Ders Kitabı - Yayın Evi:Lisans - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:287 - ISBN:978-605-4350-24-7 - (Bölüm Sayfaları:259 - 270) 2010
Yerel Kalkınma, Kadın Yoksulluğu ve Niğde KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ALPASLAN CEMİLE Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Billur Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:253 - ISBN:978-605-5194-43-7 2019
BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNE YAZILAR KUTLUAY TUTAR FİLİZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TÜRKİYE’NİN AB’NE UYUM SÜRECİNDE YENİ BİRBÖLGE SINIFLANDIRMA SİSTEMİ UYGULAMASI:İBBS - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SAVAŞ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:393 - ISBN:978-605-4974-59-7 - (Bölüm Sayfaları:133 - 157) 2014
MİKRO İKTİSAT KUTLUAY TUTAR FİLİZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:OLİGOPOL PİYASA - Ders Kitabı - Yayın Evi:LİSANS - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:389 - ISBN:978-605-4350-73-5 - (Bölüm Sayfaları:229 - 252) 2012