Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (DR)/ Tez adı : Hemşirelere uygulanan ölüme ilişkin eğitimin hemşirelerin kaygı, depresyon ve tutumlarına etkisi 2003-2008
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Temel sağlık hizmetlerinde çalışan hekim ve hemşirelerin ruh sağlığı sorunu olan bireye karşı tutumları 2001-2003
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK PR./ 1994-1998
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2017-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2009-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2008-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2001-2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2000-2001
Yönetilen Tezler
GAMZE ÇAPAN Yüksek Lisans Kronik Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Bakım Verenlerde Algılanan Bakım yükü ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 2022
FEYZA KEZİBAN BİRGÜL Yüksek Lisans Yaşlı bireylerde COVİD 19 korkusu ile depresyon, umutsuzluk ve uyku kalitesi arasındaki ilişki 2022
MERVE GÜLCÜOĞLU Yüksek Lisans Toplum ruh sağlığı merkezinde şizofreni tanısıyla takip edilen hastaların bilişsel içgörü, toplumsal işlevsellik ve başa çıkma tutumları açısından değerlendirilmesi 2021
ECEM POLATDEMİR Yüksek Lisans Onkoloji hastalarıyla çalışan hekim ve hemşirelerin kansere yönelik tutumu, iş doyumu ve bunları etkileyen değişkenlerin belirlenmesi 2021
MUHAMMED MUSTAFA KÜÇÜK Yüksek Lisans Bir Pandemi Hastanesinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinde Algılanan Örgütsel Destek, İş Doyumu ve Bunlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2021
TUĞBA ÜZEL Yüksek Lisans Depresyon hastalarında çocukluk çağı travmaları, başa çıkma tutumları, intihar düşüncesinin düzeyi ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi 2020
FATMA UYSAL Yüksek Lisans Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin kültürel duyarlılıkları ile mülteci hastalara yönelik aile merkezli bakım uygulamaları 2020
NAZMİYE ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Ruh sağlığı sorunu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalama, sosyal destek ve bunların tedaviye uyuma etkisi 2019
YURDAGÜL SELVİ Yüksek Lisans Terminal dönemdeki hastalara bakım veren hemşirelerin ölüme karşı tutumları, manevi destek algıları ve bunlar arasındaki ilişkinin incelenmesi 2019
GAMZE GÜLSÜM KILIÇLI Yüksek Lisans Kırsal alanda yaşayan menopozal dönemdeki kadınlarda hipertansiyon görülme sıklığı ve etkileyen faktörler 2019
SEZGİN KILIÇ Yüksek Lisans Devlet hastanesinde çalışan hemşirelerde travmatik stres belirtileri, mesleki tatmin, tükenmişlik ve eşduyum yorgunluğunun incelenmesi 2018
ECEM POLATDEMİR Yüksek Lisans Onkoloji Hastalarıyla Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Kansere Yönelik Tutumu,İş Doyumu ve Bunları Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi 2018
DUYGU DURUŞ Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ANNELERİNİN İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARININ İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ 2018
NAZMİYE ÇALIŞKAN Yüksek Lisans RUH SAĞLIĞI SORUNU OLAN HASTALARDA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALAMA, SOSYAL DESTEK VE BUNLARIN TEDAVİYE UYUMA ETKİSİ 2017
BETÜL KUŞ Yüksek Lisans Esansiyel hipertansiyonu olan bireylere verilen uyku hijyeni eğitiminin uyku kalitesine etkisi 2014
HÜMEYRA DENİZ Yüksek Lisans Periferik kök hücre nakli yapılmış lösemi ve lenfomalı hastalara bakım veren bireylerin bakım verme yükü ve yaşam kaliteleri 2014
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-2014
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-2012
Ödüller
En İyi Poster Ödülü III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Diğer, TÜRKİYE 2009
Sözel Bildiri İkincilik Ödülü 23. Ulusal Kanser Kongresi Diğer, TÜRKİYE 2019
Bildiriler
Demographic and Professional Predictors of Professional Quality of Life Among Nurses Working in the Field of Oncology: A Nation-wide Study From Turkey GÜNER PERİHAN,HİÇDURMAZ DUYGU,YILDIRIM NAZMİYE,İNCİ FİGEN,Fernandez Ritin,ÖZDEMİR SEVGÜL,İNCE AYŞEGÜL,YETER YILDIRIM Uluslararası - Özet bildiri - (28.10.2018 - 02.11.2018) - IPOS 2018 - Doi: 10.1002/pon.4878
A National-wide Study of Turkish Oncology Nurses’xx Perceptions Towards Providing Care for Cancer Patients GÜNER PERİHAN,İNCİ FİGEN,HİÇDURMAZ DUYGU,YILDIRIM NAZMİYE,Fernandez Ritin,ÖZDEMİR SEVGÜL,İNCE AYŞEGÜL,YETER YILDIRIM Uluslararası - Özet bildiri - (28.10.2018 - 02.11.2018) - IPOS 2018 - Doi: 10.1002/pon.4878
A Nation-wide Study Determining Psychosocial Care Skill Perceptions of Turkish Nurses Working With Cancer Patients YILDIRIM NAZMİYE,GÜNER PERİHAN,İNCİ FİGEN,HİÇDURMAZ DUYGU,Fernandez Ritin,ÖZDEMİR SEVGÜL,İNCE AYŞEGÜL,YETER YILDIRIM Uluslararası - Özet bildiri - (28.10.2018 - 02.11.2018) - IPOS 2018 - Doi: 10.1002/pon.4878
Geriatrik Hematolji Hastalarında Terminal Dönemde Ölüme Yaklaşım İNCİ FİGEN Ulusal - Davetli konuşmacı - (26.09.2014 - 28.09.2014) - 3. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi
Sağlık Ekibinin Psikolojik Travmadan Korunması ve Özbakım İNCİ FİGEN Ulusal - Davetli konuşmacı - (25.06.2016 - ) - Psikiyatri Hemşireleri Derneği Güçlendirme Semineri
Onkoloji Hemşirelerinin Kanser Hastalarıyla Çalışmaya İlişkin Memnuniyetlerini Yordayan Faktörlerin İncelenmesi GÜNER PERİHAN,İNCİ FİGEN,HİÇDURMAZ DUYGU,YILDIRIM NAZMİYE,Fernandez Ritin Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2019 - 28.04.2019) - 18. International Eastern Mediterrianean Family Medicine Congress
Psychosocial Care From The Perspective of Nurses Working in Oncology Field: A Qualitative Study GÜNER PERİHAN,HİÇDURMAZ DUYGU,YILDIRIM NAZMİYE,İNCİ FİGEN Uluslararası - Özet bildiri - (25.02.2018 - 28.02.2018) - World Psychiatric Association’xxs Thematic Congress Innovation in Psychiatry: Effective Interventions for Health and Society
Ölüm İyi Ölüm ve Yas İNCİ FİGEN Ulusal - Davetli konuşmacı - (23.03.2016 - 27.03.2016) - 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
Ölüm İyi Ölüm Yas İNCİ FİGEN Ulusal - Davetli konuşmacı - (23.03.2016 - 27.03.2016) - 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
Türkiye ve Amerika da Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Kendi Rol ve İşlevlerini Algılama Durumları Kültürler Arası Karşılaştırmalı Bir Çalışma ÖZCAN CELALE TANGÜL,OFLAZ FAHRİYE,İNCİ FİGEN,JOHNSON JENNIFER Uluslararası - Poster - (22.09.2011 - 24.09.2011) - I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
Bereavement Rituals and Effects of Culture on Bereavement Rituals in Eastern Turkey İNCİ F, TANHAN F Uluslararası - Özet bildiri - (22.06.2011 - 25.06.2011) - ADEC 33rd Annual Conference
Doğum Travmasının Önlenmesinde Gebe Eğitim Sınıflarının Önemi İSBİR G G, İNCİ F Ulusal - Poster - (21.09.2012 - 23.09.2012) - 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
Effects of Giving Consultancy to Patients with Breast Cancer on Their Adaptation to the Illness Coping Methods and Problem Solving Skills ÖZ F, DİL S, ARI F, KAMIŞLI S Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2007 - 24.09.2007) - World Congress of World Association for Social Psychiatry - Doi: 10.1097/NCC.0b013e31822ea237
Post Traumatic Stress Symptoms Following Childbirth in Nigde Province Central Anatolia of Turkey Prevelance and Risk Factors GÖKÇE İSBİR GÖZDE,İNCİ FİGEN,BEKTAŞ MURAT,DİKMEN YILDIZ PELİN,AYERS SUSAN Uluslararası - Poster - (21.05.2015 - 23.05.2015) - 2. European Congress on Intrapartum Care
Doğuma Hazırlık Sınıfının Doğum Korkusu, Doğumda Öz-Yeterlilik, Doğumla İlişkili Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri Üzerine Etkisi GÖKÇE İSBİR GÖZDE,İNCİ FİGEN,ÖNAL HATİCE,DİKMEN YILDIZ PELİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.10.2018 - 21.10.2018) - 1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
Onkoloji Hemşirelerinin Psikososyal Bakım Becerileri İle İlgili Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi: Türkiye Örnekleminde Kesitsel Bir Çalışma YILDIRIM NAZMİYE,GÜNER PERİHAN,HİÇDURMAZ DUYGU,İNCİ FİGEN,Fernandez Ritin Ulusal - Özet bildiri - (17.04.2019 - 21.04.2019) - 23. Ulusal Kanser Kongresi
Sağlık Ekibinin Psikolojik Travmadan Korunması İNCİ FİGEN Ulusal - Davetli konuşmacı - (10.09.2015 - 13.09.2015) - XXI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
The Effect of Sleep Hygiene Education on Sleep Quality of Individuals with Essential Hypertension KUŞ BETÜL,İNCİ FİGEN Uluslararası - Özet bildiri - (10.06.2017 - 11.06.2017) - 18th International Conference on Nursing Midwifery
Posttraumatic Growth Among Emergency Medical Staff İNCİ FİGEN Uluslararası - Özet bildiri - (10.06.2015 - 12.06.2015) - XIV. Conference of European Society for Traumatic Stress Studies Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice
Travmatik Yaşantılara Maruz Kalan Sağlık Çalışanları İNCİ FİGEN Ulusal - Davetli konuşmacı - (10.05.2016 - ) - 12 Mayıs Hemşirelik Haftası
Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği İNCİ FİGEN Ulusal - Davetli konuşmacı - (07.09.2013 - 10.09.2013) - 20. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 4 Sınıf Öğrencilerinin Toplum Ruh Sağlığı Uygulamasında Ele Aldıkları Hemşirelik Tanıları ÖZ F, BABAOĞLU E, ARI F Ulusal - Özet bildiri - (05.06.2003 - 07.06.2003) - Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu
Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimi Ardından Annelerde Sosyal Destek ve Olayların Etkisinin Travma Sonrası Büyümeyi Yordama Düzeyi BOZTEPE H, İNCİ F, TANHAN F Uluslararası - Özet bildiri - (04.10.2012 - 07.10.2012) - II.Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi - Doi: 10.13112/PC.2015.3
Travma Sonrası Büyüme Öldürmeyen Acı Güçlendirir mi İNCİ F, BOZTEPE H Uluslararası - Poster - (04.10.2012 - 07.10.2012) - II.Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi - Doi: 10.5505/phd.2013.29392
Hemşirelik Öğrencilerinin Ölüm Kaygısı ile Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ÖZ F, İNCİ F, BAHADIR E Ulusal - Poster - (04.06.2009 - 06.06.2009) - III. Ulusal Psikiyatri Hemşireleri Kongresi
Sağlık Yüksekokulu 1 Sınıf Öğrencilerinde Psikiyatrik Semptomlar GÖRDELES BEŞER N, İNCİ F Ulusal - Poster - (04.06.2009 - 06.06.2009) - III. Ulusal Psikiyatri Hemşireleri Kongresi
Hemşirelik Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Öğretimi Sürecinde Ruhsal Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutumları ÖZ F, İNCİ F Ulusal - Poster - (04.06.2009 - 06.06.2009) - III. Ulusal Psikiyatri Hemşireleri Kongresi
Ölüme İlişkin Eğitimin Hemşirelerin Kaygı Depresyon ve Tutumlarına Etkisi İNCİ FİGEN,ÖZ FATMA Ulusal - Poster - (04.06.2009 - 06.06.2009) - III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
Üniversite 1 Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi GÖRDELES BEŞER NALAN,İNCİ FİGEN Uluslararası - Poster - (01.09.2014 - 03.09.2014) - III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
Üniversite 1 Sınıf Öğrencilerinin Ayrılma Bireyselleşme Özelliklerinin Belirlenmesi GÖRDELES BEŞER NALAN,İNCİ FİGEN Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2014 - 03.09.2014) - III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşadığı Güçlüklerin Belirlenmesi Kalitatif Bir Araştırma CERİT ESİN,İNCİ FİGEN,ŞİMŞEK NURAY Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2014 - 03.09.2014) - III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
Kitap
Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları İNCİ FİGEN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Pandemide Yas: Vedalaşamamak - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türkiye Klinikleri - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:7 - ISBN:978-625-401-699-8 2022
Hemşirelik Saha Referans El Kitabı İNCİ FİGEN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Özel Durumlar: Ölüm, Kayıp ve Yas - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Güneş Tıp Kitabevleri - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:7 - ISBN:9789752778825 - (Bölüm Sayfaları:1269 - 1275) 2022
Kanser Hastasında Kanıta Dayalı Palyatif Bakım KOCATEPE VİLDAN,KARADAKOVAN AYFER,KAV SULTAN,AYDINER ADNAN,CAN GÜLBEYAZ,MERON TİKVA,GAFER NAHLA,GRACE NAKATE MARY,AL JEBRİNİ NİDAL,İNCİ FİGEN,ECE TURHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dispne - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Tıp - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:200 - ISBN:978-605-335-396-6 - (Bölüm Sayfaları:19 - 42) 2018
Psikiyatri Hemşireliği Akıl Notları İNCİ FİGEN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Özel Durumlar: Ölüm, Kayıp ve Yas - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Güneş Tıp Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:328 - ISBN:978-975-277-815-3 - (Bölüm Sayfaları:289 - 302) 2020
Sparks Taylor’xxın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı İNCİ FİGEN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bakım Verici Rolünde Zorlanma, Kronik Düşük Benlik Saygısı Riski, Kendine Zarar Verme, Kendine Zarar Verme Riski - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Güneş Tıp Kitabevleri - Basım Sayısı:10 - Sayfa Sayısı:935 - ISBN:978-975-277-779-8 - (Bölüm Sayfaları:792 - 802) 2019
Psikiyatri Hemşireliği İleri Düzey Uygulamalar için Psikoterapi İNCİ FİGEN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikoterapiye Hümanistik-Varoluşçu ve Çözüm Odaklı Yaklaşımlar - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Ankara Nobel Tıp Kitabevleri - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:719 - ISBN:978-605-7578-71-6 - (Bölüm Sayfaları:369 - 406) 2019
PSİKOONKOLOJİ İNCİ FİGEN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Onkolojide Hasta ve Ailesiyle İletişimde Zor Konular: Ölüm ve Yas Süreci - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türkiye Klinikleri - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:75 - ISBN:978-605-7505-19-4 - (Bölüm Sayfaları:49 - 55) 2018
Kayıp ve Yas İçin Danışmanlık Becerileri İNCİ FİGEN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:21. Yüzyılda Kayıp ve Yasla İlgili Farklı Düşünmek - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:242 - ISBN:978-605-320-687-3 - (Bölüm Sayfaları:3 - 18) 2017
Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları İNCİ FİGEN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yas: Karmaşık/ Yas Riski: Karmaşık - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Andaç - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:720 - ISBN:978-605-191-010-9 - (Bölüm Sayfaları:664 - 670) 2017
Hemşirelik Teorileri ve Modelleri İNCİ FİGEN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Martha Elizabeth Rogers: Üniter İnsan Teorisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademi Basın - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:728 - ISBN:978-605-83287-8-5 - (Bölüm Sayfaları:465 - 488) 2017
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri İNCİ FİGEN,KURU ZEYNEP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yaslı Birey - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Akademisyen Tıp Kitabevi - ISBN:978-605-9942-41-6 - (Bölüm Sayfaları:786 - 808) 2015
Psikososyal Hemşirelik Genel Hasta Bakımı İçin İNCİ FİGEN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kültürel Hususlar: Psikosasyal Hemşirelik Bakımının Etkileri - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Akademisyen Tıp Kitabevi - ISBN:978-605-4649-89-1 2014
Ölüm Eğitimi TANHAN FUAT,İNCİ FİGEN Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Sayfa Sayısı:116 - ISBN:978-605-4282-23-4 2009
Editör
Sağlıkla Hemşirelik Dergisi TERZİOĞLU FÜSUN,BOZTEPE HANDAN,İNCİ FİGEN Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Hedef SC Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. A.Ş. - Yrd. Editör 2014