Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (DR)/ Tez adı : DİSMENORELİ ADÖLESANLARDA REİKİ UYGULAMASININ AĞRI, YORGUNLUK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 2015-2020
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı ve Öz-Etkililik-Yeterlilik Durumunun Sosyo-Ekonomik Durum ile İlişkisi 2006-2009
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./ 2001-2006
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2020-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2017-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2024-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2024-
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Makaleler
Çocukluk Çağında Cinsel İstismara Maruz Kalmanın Kadın Cinsel İşlevi ve Cinsel Sıkıntısı Üzerine Etkisi: Bir Sistematik Gözden Geçirme ve Meta-Analiz AŞCI ÖZLEM, DEMİRGÖZ BAL MELTEM, KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Türk Psikiyatri Dergisi - Doi: 10.5080/u26991 2024
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKREDİTASYON ALGILARININ BELİRLENMESİ KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus,Crossref - Özgün Makale - GÖBEKLİTEPE International Journal Of Health Sciences - Doi: 10.55433/gsbd/196 2023
The impact of the COVID-19 pandemic on the contraceptive use and fertility preferences and behaviors of married women in Turkey KOÇOĞLU FERDANE, AŞCI ÖZLEM, KOCAÖZ SEMRA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Journal of Public Health 2023
Hemşirelik Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutumlarının Belirlenmesi KOÇOĞLU FERDANE, KOCAÖZ SEMRA, KARA PINAR Uluslararası - Hakemli - Rootindexing, Index Copernicus International - Özgün Makale - Ordu University Journal of Nursing Studies - Doi: 10.38108/ouhcd.932843 2022
Relationship between menopausal symptoms and sleep quality in women during the climacteric period: a cross-sectional study KOÇOĞLU FERDANE, KOCAÖZ SEMRA, KARA PINAR, AŞCI ÖZLEM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Obstetrics and Gynaecology - Doi: 10.1080/01443615.2022.2062224 2022
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Klonlamaya Bakış Açılarının Keşfedilmesi KOÇOĞLU FERDANE, ÖZDEMİR GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sağlık ve Toplum 2022
THE EFFECTS OF HEAVY MENSTRUAL BLEEDING ON SCHOOL AND SOCIAL LIFE IN NURSING AND MIDWIFERY STUDENTS KOCAÖZ SEMRA, KARA PINAR, KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus,Crossref - Özgün Makale - GÖBEKLİTEPE International Journal Of Medical Sciences - Doi: 10.55433/gsbd.162 2022
Compassion fatigue and satisfaction in nurses and midwives during the COVID-19 pandemic in Turkey KOÇOĞLU FERDANE, AŞCI ÖZLEM, DEMİRGÖZ BAL MELTEM Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Clinical and Experimental Health Sciences - Doi: 10.33808/clinexphealthsci.998790 2022
Effect of dysmenorrhea severity on social and school lives of high school students KOÇOĞLU FERDANE, ZİNCİR HANDAN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Cukurova Medical Journal - Doi: 10.17826/cumj.910344 2021
The Effect of Reiki on Pain, Fatigue, and Quality of Life in Adolescents With Dysmenorrhea KOÇOĞLU FERDANE, ZİNCİR HANDAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Holistic Nursing Practice - Doi: 10.1097/HNP.0000000000000477 2021
Falls during Pregnancy in Turkish Women: Prevalence, Affecting Factors and Treatment-Seeking Behaviors AŞCI ÖZLEM, KOCAÖZ SEMRA, KARA PINAR, KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Hakemli - CINAHL, EBSCHO - Özgün Makale - Journal of Midwifery & Reproductive Health - Doi: 10.22038/jmrh.2021.53270.1655 2021
Hemşirelik Öğrencilerinin Yoksulluk, Sağlık ve HemşireninRolü Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri TAŞ FERDANE,AKIN BELGİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sağlık ve Toplum 2020
The effect of knowledge and health beliefs about colorectal cancer on screening behaviour TAŞ FERDANE,KOCAÖZ SEMRA,ÇIRPAN RABİYE Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CLINICAL NURSING - Doi: 10.1111/jocn.15032 2019
Sağlığı geliştirici yaşam tarzı ve öz etkililik-yeterlilik durumunun sosyo-ekonomik durum ile ilişkisi TAŞ FERDANE,AKIN BELGİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sağlık ve Toplum 2018
Bildiriler
COVİD-19’UN KANSER TARAMA PROGRAMLARINA ETKİSİ VE TARAMAYA KATILIMI ARTIRMA ÖNERİLERİ KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2023 - 22.05.2023) - 9TH INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES
Kolorektal Kanser Risk Değerlendirme Araçları Olarak Kullanılan İnternet Veri Tabanlarının İncelenmesi KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Özet bildiri - (11.01.2023 - 13.01.2023) - 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
Hemşirelerin “Çocuk istismarı” Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Özet bildiri - (11.01.2023 - 13.01.2023) - 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
COVID-19 Pandemi Sürecinde Kadınların Meme, Serviks ve Kolorektal Kanser Tarama Programlarına Katılımları ve Etkileyen Faktörler KOÇOĞLU FERDANE, AŞCI ÖZLEM, KOCAÖZ SEMRA Uluslararası - Özet bildiri - (23.09.2022 - 25.09.2022) - 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Hemşirelik Öğrencilerinin Akreditasyon Algılarının Belirlenmesi KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Özet bildiri - (23.09.2022 - 25.09.2022) - 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi
THE IMPACTS OF CHILDHOOD SEXUAL ABUSE ON ADULT FEMALE SEXUAL FUNCTION AND SEXUAL DISTRESS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS AŞCI ÖZLEM, DEMİRGÖZ BAL MELTEM, KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Özet bildiri - (11.11.2021 - 14.11.2021) - 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi
Compassion Fatigue and Compassion Satisfaction in Nurses and Midwives During the COVID-19 Pandemic AŞCI ÖZLEM, KOÇOĞLU FERDANE, DEMİRGÖZ BAL MELTEM Uluslararası - Özet bildiri - (24.09.2021 - 26.09.2021) - 4.Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi
Klimakterik Dönemdeki Kadınlarda Görülen Menopozal Semptomlar İle Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki TAŞ FERDANE, KOCAÖZ SEMRA, KARA PINAR, AŞCI ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (07.01.2021 - ) - 2. Uluslararasi 3. Ulusal Halk Sagligi Hemsireligi Kongresi
Gebe Kadınlarda Düşme: Sıklık, Etkileyen Faktörler ve Tedavi Arama Davranışları AŞCI ÖZLEM,KOCAÖZ SEMRA,KARA PINAR,TAŞ FERDANE Uluslararası - Özet bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - 4. Uluslararası ve 5. Ulusal Ebelik Kongresi
Doğumsonu Evde Bakım TAŞ FERDANE Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.10.2019 - 06.10.2019) - 2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresİ
Ebelik Bölümü Öğrencileri ile Annelerinin Meme Kanseri Taramalarındaki Sağlık İnançları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi TAŞ FERDANE,Çelebi İlayda,KARA PINAR,AŞCI ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (19.04.2019 - 21.04.2019) - 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi
Hemşirelik ve Ebelik Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerde Ağır Menstrual Kanama Sıklığı: Okul ve Sosyal Yaşama Olan Etkileri KOCAÖZ SEMRA,KARA PINAR,TAŞ FERDANE Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi
Lise öğrencilerinde dismenore sıklığının ve şiddetinin sosyal-okul yaşamına etkisinin incelenmesi TAŞ FERDANE,ZİNCİR HANDAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.04.2018 - 26.04.2018) - 1. Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
Hemşirelik Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutumlarının Belirlenmesi KOCAÖZ SEMRA,TAŞ FERDANE,KARA PINAR Uluslararası - Özet bildiri - (23.04.2018 - 02.04.2018) - 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı ve Öz-Etkililik-Yeterlilik Durumunun Sosyo-Ekonomik Durum ile İlişkisi TAŞ FERDANE,AKIN BELGİN Ulusal - Özet bildiri - (25.03.2010 - 27.03.2010) - 3.Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi
Hemşirelik Öğrencilerinin Yoksulluk ve Sağlık Ilişkisi Konusundaki Bilgi Ve Düşünceleri TAŞ FERDANE,AKIN BELGİN,EGE EMEL,TANYER DENİZ Ulusal - Özet bildiri - (23.10.2007 - 26.10.2007) - 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Kitap
Sağlık Bilimleri Araştırmaları Hemşirelik ve Ebelik KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kolorektal Kanser - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Özgür Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:18 - ISBN:978-975-447-591-3 - (Bölüm Sayfaları:9 - 27) 2023
Sağlık Bilimlerinde Yenilikçi Çalışmalar KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Okul Hemşireliği Uygulamaları Çerçevesi ve Okul Sağlığı Uygulama Örneklerinin İncelenmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:13 - ISBN:978-625-6507-22-7 - (Bölüm Sayfaları:497 - 510) 2023