Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (DR)/ Tez adı : DİSMENORELİ ADÖLESANLARDA REİKİ UYGULAMASININ AĞRI, YORGUNLUK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 2015-2020
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı ve Öz-Etkililik-Yeterlilik Durumunun Sosyo-Ekonomik Durum ile İlişkisi 2006-2009
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./ 2001-2006
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2020-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2017-
İdari Görevler
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Bildiriler
Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı ve Öz-Etkililik-Yeterlilik Durumunun Sosyo-Ekonomik Durum ile İlişkisi TAŞ FERDANE,AKIN BELGİN Ulusal - Özet bildiri - (25.03.2010 - 27.03.2010) - 3.Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi
Compassion Fatigue and Compassion Satisfaction in Nurses and Midwives During the COVID-19 Pandemic AŞCI ÖZLEM, KOÇOĞLU FERDANE, DEMİRGÖZ BAL MELTEM Uluslararası - Özet bildiri - (24.09.2021 - ) - 4.Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi
Hemşirelik Öğrencilerinin Yoksulluk ve Sağlık Ilişkisi Konusundaki Bilgi Ve Düşünceleri TAŞ FERDANE,AKIN BELGİN,EGE EMEL,TANYER DENİZ Ulusal - Özet bildiri - (23.10.2007 - 26.10.2007) - 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Hemşirelik Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutumlarının Belirlenmesi KOCAÖZ SEMRA,TAŞ FERDANE,KARA PINAR Uluslararası - Özet bildiri - (23.04.2018 - 02.04.2018) - 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
Lise öğrencilerinde dismenore sıklığının ve şiddetinin sosyal-okul yaşamına etkisinin incelenmesi TAŞ FERDANE,ZİNCİR HANDAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.04.2018 - 26.04.2018) - 1. Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
COVID-19 Pandemi Sürecinde Kadınların Meme, Serviks ve Kolorektal Kanser Tarama Programlarına Katılımları ve Etkileyen Faktörler KOÇOĞLU FERDANE, AŞCI ÖZLEM, KOCAÖZ SEMRA Uluslararası - Özet bildiri - (22.09.2022 - ) - 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Hemşirelik Öğrencilerinin Akreditasyon Algılarının Belirlenmesi KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Özet bildiri - (22.09.2022 - ) - 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Ebelik Bölümü Öğrencileri ile Annelerinin Meme Kanseri Taramalarındaki Sağlık İnançları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi TAŞ FERDANE,Çelebi İlayda,KARA PINAR,AŞCI ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (19.04.2019 - 21.04.2019) - 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi
THE IMPACTS OF CHILDHOOD SEXUAL ABUSE ON ADULT FEMALE SEXUAL FUNCTION AND SEXUAL DISTRESS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS AŞCI ÖZLEM, DEMİRGÖZ BAL MELTEM, KOÇOĞLU FERDANE Uluslararası - Özet bildiri - (11.11.2021 - ) - 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi
Gebe Kadınlarda Düşme: Sıklık, Etkileyen Faktörler ve Tedavi Arama Davranışları AŞCI ÖZLEM,KOCAÖZ SEMRA,KARA PINAR,TAŞ FERDANE Uluslararası - Özet bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - 4. Uluslararası ve 5. Ulusal Ebelik Kongresi
Klimakterik Dönemdeki Kadınlarda Görülen Menopozal Semptomlar İle Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki TAŞ FERDANE, KOCAÖZ SEMRA, KARA PINAR, AŞCI ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (07.01.2021 - ) - 2. Uluslararasi 3. Ulusal Halk Sagligi Hemsireligi Kongresi
Hemşirelik ve Ebelik Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerde Ağır Menstrual Kanama Sıklığı: Okul ve Sosyal Yaşama Olan Etkileri KOCAÖZ SEMRA,KARA PINAR,TAŞ FERDANE Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi
Doğumsonu Evde Bakım TAŞ FERDANE Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.10.2019 - 06.10.2019) - 2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresİ