Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) HASTANELER/ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/ Tez adı : Kontrollü hipotansiyonla orta kulak cerrahisi yapılan hastalarda azot protoksitsiz düşük akımlı sevofloran anestezi uygulaması 2002-2007
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/TIP PR./ 1999-2001
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 2017-
İdari Görevler
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2021
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2023
Makaleler
Effect of Sugammadex on Coagulation Parameters in Cesarean Section Patients a Prospective Controlled Observational Study DESTEGÜL EMRE, DESTEGÜL DİLEK, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - European Journal of Therapeutics - Doi: 10.5152/eurjther.2021.21003 2022
Comparison of the breastfeeding outcomes and self-efficacy in the early postpartum period of women who had given birth by cesarean under general or spinal anesthesia ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET,DESTEGÜL DİLEK,KOCAÖZ SEMRA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - The Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine - Doi: 10.1080/14767058.2019.1639660 2021
The Relationship of Gastrointestinal Complications and Ventilator Related Status with Gastric Residual Volume in Intensive Care Patients KAÇMAZ MUSTAFA, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, DESTEGÜL DİLEK, YÜKSEL TURHAN ZEYNEP, BAYRAKTAR MUHAMMET Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Acta Medica Alanya - Doi: 10.30565/medalanya.868948 2021
YOĞUN BAKIMDA PERKÜTAN VE CERRAHİ TRAKEOSTOMİ DENEYİMLERİMİZ DESTEGÜL DİLEK,ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET,özkan kuşçu özlem Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2020
Anaesthetic Management of Two Siblings with Congenital Pain Insensitivity Syndrome with Anhydrosis DESTEGÜL DİLEK,ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET,SARI AHMET SİNAN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology - Doi: 10.14744/agri.2019.91297 2019
Effect of Ketamine on the Quality of Anesthesia and Postoperative Analgesia in Epidural Anesthesia EROL İBRAHİM MUSTAFA, ÖZDOĞAN LEVENT, ÖRNEK DİLŞEN HATİCE, TAŞPINAR VİLDAN, KALAYCI DİLEK, BARÇIN SEMİHA, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, ERK GÜLCAN, DİKMEN BAYAZİT Uluslararası - Hakemli - Scimago Journal & Country Rank - Özgün Makale - Journal of Experimental & Clinical Medicine - Doi: 10.1016/j.jecm.2014.02.008 2014
The Effects of Nitrous Oxide on Controlled Hypotension During Low Flow Anesthesia BARÇIN SEMİHA, ŞAHAN LEYLA, ÖRNEK DİLŞEN HATİCE, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, KILCI OYA, DEREN SERPİL, ERDOĞAN KAYHAN GÜLAY, ÜN CANAN, GAMLI MEHMET, DİKMEN BAYAZİT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Brazilian Journal of Anesthesiology - Doi: 10.1016/S0034-7094(13)70210-1 2013
Comparison of dexmedetomidine and alfentanil during middle ear surgery ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, DEREN SERPİL, ERDOĞAN GÜLAY, ÖRNEK DİLŞEN HATİCE, DİKMEN BAYAZİT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY 2011
Ağır iskemik kalp hastasına anestezik yaklaşımımız KARAKELLE NURSEL, ÖRNEK DİLŞEN HATİCE, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, KILCI OYA, CERİT GALİP NEŞET, HORASANLI EYÜP, MUSLU BÜNYAMİN, DİKMEN BAYAZİT Ulusal - Hakemli - Index Copernicus, EMBASE, Scopus - Vaka Takdimi - Turkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Sciences 2010
Dexmedetomidine for controlled hypotension in middle ear surgery with low-flow anesthesia: Controlled hypotension with low-flow anesthesia DİKMEN BAYAZİT, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, ÖRNEK DİLŞEN HATİCE, PALA YAŞAR, KILCI OYA, HORASANLI EYÜP, CANTÜRK MEHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY 2010
Difficult airway due to protruding macroglossia in a child with lymphangioma HORASANLI EYÜP, ÖRNEK DİLŞEN HATİCE, CANTÜRK MEHMET, ÖZDOĞAN LEVENT, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, DİKMEN BAYAZİT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Vaka Takdimi - B-ENT 2010
A comparison of epidural anesthesia and lumbar plexus-sciatic nerve blocks for knee surgery HORASANLI EYÜP,GAMLI MEHMET,pala yaşar,erol ibrahim mustafa,ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET,dikmen bayazit Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Clinics - Doi: 10.1590/S1807-59322010000100006 2010
İntratekal alfentanil kullanımının sezaryen operasyonlarında anestezi kalitesine etkisi Sönmez Hasan Karahan, ARSLAN MAHMUT, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, DEREN SERPİL, DİKMEN BAYAZİT, Karakelle Nursel Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kadın Doğum Dergisi 2007
Anesthesia for laparoscopic cholecystectomy: comparative evaluation--desflurane/sevoflurane vs. propofol.(PMID:18044283) erk gülcan,ERDOĞAN KAYHAN GÜLAY,ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET,taşpınar vildan,dikmen bayazit Uluslararası - Hakemli - PubMed - Özgün Makale - MIDDLE EAST JOURNAL OF ANAESTHESİOLOGY
Bildiriler
KONJENİTAL AĞRI DUYARSIZLIK VE ANHİDROZİS SENDROMU OLAN İKİ KARDEŞİN ANESTEZİK YÖNETİMİ ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET,DESTEGÜL DİLEK,SARI AHMET SİNAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.02.2019 - 17.02.2019) - ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA KONGRESİ
Bir eğitim araştırma hastanesinde trombositopeni yönetimi GÜRGEN FEYZA,KAÇMAZ MUSTAFA,ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET,ERDEM DENİZ Ulusal - Tam metin bildiri - (07.11.2018 - 10.11.2018) - TARK-2018
Erken postpartum dönemde genel ve spinal anesteziyle doğum yapan kadınların emzirme sonuçları ve öz yeterliliklerinin karşılaştırılması ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET,DESTEGÜL DİLEK,KOCAÖZ SEMRA Ulusal - Özet bildiri - (07.11.2018 - 11.11.2018) - TARD 52. Ulusal Kongresi (TARK 2018)
Orta kulak cerrahisinde deksmedetomidin ve alfentanilin karşılaştırılması ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, DEREN SERPİL, ERDOĞAN KAYHAN GÜLAY, Örnek Dilşen, DİKMEN BAYAZİT Ulusal - Özet bildiri - (27.10.2010 - 31.10.2010) - TARK 2010, 27-31 Ekim, Antalya
Santral venöz katater ile plevral drenaj uygulaması MUSLU BÜNYAMİN, KILCI OYA, Turan Şen Özlem, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, Nazlı Bahattin, DİKMEN BAYAZİT Ulusal - Özet bildiri - (23.11.2005 - 27.11.2005) - XXXIX TARK 23-27 Kasım 2005, Antalya
Comparing inthrathecal alfentanil and fentanyl in improving bupivacaine anesthesia quality Sönmez Hasan Karahan, DİKMEN BAYAZİT, DEREN SERPİL, Karakelle Nursel, ARSLAN MAHMUT, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET Uluslararası - Özet bildiri - (28.05.2005 - 31.05.2005) - Euroanaesthesia 28-31 May Vienna, Austria, 2005
Knee surgery: combined spinal-epidural anesthesia versus lumbar plexus + sciatic nevre block with ropivacaine 3,75 mg/ml HORASANLI EYÜP, GAMLI MEHMET, Pala Yaşar, Erol Mustafa, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, DİKMEN BAYAZİT Uluslararası - Özet bildiri - (08.09.2004 - 12.09.2004) - XXIII Annual ESRA Congress 8-12 September Greece, 2004
Knee surgery:epidural anaesthesia versus lumbar plexus sciatic nerve blocks with ropivacaine 3,75mg/ml HORASANLI EYÜP,GAMLI MEHMET,pala yaşar,erol ibrahim mustafa,ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET,dikmen bayazit Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2004 - ) - xxııı Annual ESRA Congress Greece 2004
Ağır iskemik kalp hastasına anestezik yaklaşımımız KARAKELLE NURSEL, ÖRNEK DİLŞEN HATİCE, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, CERİT GALİP NEŞET, MUSLU BÜNYAMİN, HORASANLI EYÜP, DİKMEN BAYAZİT Ulusal - Özet bildiri - (15.01.2004 - 18.01.2004) - Rejyonel Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonel Anestezi Derneği 2. Ortak Toplantısı
kontrollü hipotansiyonda kullanılan deksmedetomidinin ısofloran tüketimine etkisi ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET,örnek dilşen,pala yaşar,kılcı oya,cantürk mehmet,dikmen bayazit Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - TARD 2005
epidural anestezide ketamin uygulamasının anestezi kalitesi ve postoperatif analjeziye etkisi erol ibrahim mustafa,özdoğan levent,taşpınar vildan,kalaycı dilek,barçın semiha,ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET,erk gülcan Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - TARD 2006
kistik higroma:rekürren lezyonu olan 5 yaşındaki kız hastada anestezi yönetimi cantürk mehmet,örnek dilşen,özdoğan levent,ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET,dikmen bayazit,aygenç erdinç Ulusal - Özet bildiri - ( - ) - TARD 2006