Eğitim Bilgileri
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (DR)/ Tez adı : Türkiye ve seçilmiş AB üyesi ülkeler arasındaki dış ticaret akımları üzerine analitik bir yaklaşım: Gümrük Birliği öncesi ve sonrası 2001-2006
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Teknoloji transferi, teknoloji transferinin azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerine etkisi, Niğde-Bor Deri İmalat Sanayii uygulaması 1998-2001
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./ 1991-1997
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI 2016-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI 2010-2016
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI 2007-2010
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSADİ GELİŞME, ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI 2001-2006
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI 1998-2001
Yönetilen Tezler
İSMAİL DEMİRTAŞ Yüksek Lisans Vergilerin ekonomik etkisi: Türkiye örneği 2022
JAMALUDDIN NOORY Yüksek Lisans ORTA ASYA'DAKİ TÜRK CUMHURİYETLERİNİN EKONOMİK GELİŞMESİNDE ENERJİNİN ÖNEMİ 2022
İLTERİŞ BERKER KORAŞ Yüksek Lisans Tarımdaki teknolojik gelişmelerin ekonomik büyümeye etkisi 2021
MUSTAFA ÖZDEMİR Yüksek Lisans İktisadi büyüme ve kurumsal iktisat ilişkisi 2021
KUBRA GÖGER Yüksek Lisans Kurumsal iktisat ve büyüme ilişkisi: Türk Cumhuriyetleri üzerine bir panel veri analizi 2020
DAMEZHAN SADYKOVA Doktora Kuzey Kazakistan ekonomik bölgesinin kalkınmasına Astana şehrinin "Marka şehir" olarak etkisi 2020
HATİCE DİLAVER Doktora TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ORTAK PARA BİRİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ 2020
HİLAL BUDAK Doktora Kurumsal İktisat Çerçevesinde Kurumsal Yapı ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi 2020
İHSAN YAPAR Doktora Kaliteli Ekonomik Büyüme Perspektifinde Devlet Teşviklerinin Rolü: KOSGEB Örneği 2020
DAMEZHAN SADYKOVA Doktora Kazakistan’ın Ekonomik Gelişimi ve Astana Şehrinin ”Marka Şehir” Olarak Kuzey Kazakistan Ekonomik Bölgesinin Kalkınmasına Etkisi 2019
MELİHA YANAR Yüksek Lisans İktisadi kalkınmada yeni kurumcu iktisat yaklaşımı üzerine bir değerlendirme 2019
KASIMU MAIMAITIAILI Doktora Devlerin yükselişi: İktisat politikalarının Çin ve Hindistan'ın kalkınmasındaki etkileri 2019
AKIN MUTLU Yüksek Lisans Uluslararası ticaret sisteminde yeni bir yaklaşım: Çok uluslu şirketler sosyolojisi 2018
İHSAN YAPAR Yüksek Lisans KOBİ'lerde inovasyon ve inovasyonun önemi: Kayseri ili örneği 2015
EMRAH LAZOĞLU Yüksek Lisans Uluslararası ekonomide ülkeler arası siyasi ilişkilerin yönetimi 2013
MEHMET ŞEN Yüksek Lisans İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinde ekonomik hayatın gelişim süreçleri 2012
AYŞE ERGİN Yüksek Lisans Oyun teorisi çerçevesinde stratejik ticaret politikası 2011
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ’NİN NİĞDE EKONOMİSİNE KATKILARI (17.12.2020-21.06.2021)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı KADİM TURAN EKONOMİSİ: İLKÇAĞDAN ORTAÇAĞA PARASAL VE MALİ SİSTEM (15.05.2019-06.08.2019)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Çin ve Hindistan’ın kalkınması ve bunun Asya ülkeleri ile ilişkilerindeki etkileri (03.09.2018-28.07.2020)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 2018 YILI NİĞDE İLİ VE İLÇELERİ ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI (03.09.2018-26.11.2018)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 2018 YILI NİĞDE İLİ VE İLÇELERİ ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI (03.09.2018-15.09.2018)
İdari Görevler
Dekan NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Dekan NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2020
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016-2016
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2016
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015-2016
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-2014
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-2014
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010
Ödüller
İkincilik Adana Ticaret Odası Diğer, TÜRKİYE 2005
birincilik Kent Araştırmaları Merkezi Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2008
Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2015
Makaleler
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin Niğde ekonomisine katkısı YÜCEL FATİH, UÇAN OKYAY, ÖZTÜRK ÇETENAK ÖZLEM, BUDAK HİLAL, GÖGER KUBRA, Karahasanoğlu Hilal, Koçak Esra Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2023
Devlet Teşviklerinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerindeki Etkisi: Türkiye'de Kaliteli Ekonomik Büyümeye Yönelik KOSGEB Destek Programları Örneği YAPAR İHSAN, YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index, Index Copernicus, Root Index - Özgün Makale - Uluslararası İleri Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırmaları Dergisi 2023
Analysis of the Planning Strategy of Astana as a "Brand City" in the Development of the Economic Zone North Kazakhstan YÜCEL FATİH, SADYKOVA DAMEZHAN Uluslararası - Hakemli - SCOPUS - Özgün Makale - Academy of Strategic Management Journal 2021
İktisat Politikalarının Çin ve Hindistan’ın Kalkınmasındaki Etkileri MAIMAITIAILI KASIMU,YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: https://doi.org/10.25287/ohuiibf.558466 2020
Uluslararası Stratejik Ekonominin Akıl Oyunları: Kur Savaşları veStratagemler YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index, Repec, Asos - Özgün Makale - Fiscaoeconomia 2018
Otomotiv Ürünleri İhracatında Stratejik Dış Ticaret Yaklaşımı ABD ve Japonya Üzerine Bir Uygulama YÜCEL FATİH,ERGİN AYŞE Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İİBFDergisi, 2015
A Dynamic Analysis of CO2 Emissions and the GDP Relationship Empirical Evidence from Highincome OECD Countries UÇAK HARUN,ASLAN ALPER,YÜCEL FATİH,TURGUT AHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy - Doi: 10.1080/15567249.2010.514586 2015
Dynamic Analysis of CO2 Emissions an GDP Relationship Evidence from High Income OECD Countries UÇAK HARUN,ASLAN ALPER,YÜCEL FATİH,TURGUT AHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 2015
Otomotiv Ürünleri İhracatında Stratejik Dış Ticaret Yaklaşımı ABD ve Japonya Üzerine Bir Uygulama YÜCEL FATİH,ERGİN AYŞE Uluslararası - Hakemli - index copernicus, EBSCO Index - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2015
A Dynamic Analysis of CO Emissions and the GDP Relationship Empirical Evidence from High income OECD Countries UÇAK HARUN,ASLAN ALPER,YÜCEL FATİH,TURGUT AHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy - Doi: 10.1080/15567249.2010.514586 2015
Uluslararası Siyasal Ekonominin Akıl Oyunları Hegemonik Sistem Ve Ulus Devlet Çatışmasının Geleceği YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - index copernicus, ebsco - Özgün Makale - PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi 2015
Energy Consumption and Economic Growth Nexus Evidence from Developed Countries in Europe UÇAN OKYAY,ARICIOĞLU EBRU,YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - econlit, scopus - Özgün Makale - International Journal of Energy Economics and Policy 2014
Energy Consumption and Economic Growth Nexus Evidence from Developed Countries in Europe UÇAN OKYAY,ARICIOĞLU EBRU,YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - Scopus, Econlit, Ideas, Repec - Özgün Makale - International Journal of Energy Economics and Policy 2014
Cari Açık Krizi Senaryolarında Öncü Göstergelerin Güvenirliliği Kayıt Dışı Ekonomi ve GSYİH İlişkisi YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - ebsco - Özgün Makale - Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 2014
Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Üzerine Ekolojik Bir Yaklaşım SELİM KILIÇ, FATİH YÜCEL Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Çağ Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi 2013
Cittaslow Movement An Opportunity For Branding Small Towns and Economic Development In Turkey KARABAĞ ÖZGÜR,YÜCEL FATİH,İNAL MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - Econ-Lit - Özgün Makale - International Journal of Economics and Research 2012
Finasal Krizlerin Öncü Göstergeleri Ve Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları: Türkiye Örneği YÜCEL FATİH,kalyoncu hüseyin Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Maliye Dergisi 2010
Temel Bileşenler Yöntemiyle Türk Sermaye Piyasası Gelişiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkilerinin Bir Analizi YÜCEL FATİH Ulusal - Hakemli - EconLit, Ebsco, ASOS - Özgün Makale - SOSYOEKONOMİ 2009
Causal Relationships between Financial Development Trade Openness and Economic Growth the Case of Turkey YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - Econlit - Özgün Makale - Journal of Social Science 2009
Currency substitution: evidence from Turkey KAPLAN MUHİTTİN,kalyoncu hüseyin,YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Int. Res. J. Finance Econ. 2008
Alternative Hicksian Measures of Trade Creation and Trade Diversion Effects of Customs Union between Turkey and the European Union Turkish Manufacturing Industry YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - econlit, American Economic Association (AEA) electronic indexes - Özgün Makale - The Empirical Economics Letters 2008
Currency Substitution Evidence From Turkey KAPLAN MUHİTTİN,KALYONCU HÜSEYİN,YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - ECONLIT - Özgün Makale - INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL FINANCE AND ECONOMICS 2008
Panel Veri Yaklaşımı Altında Gümrük Birliği Anlaşmasının Türk İmalat Sanayine Etkilerinin Bir Analizi MAHİR FİSUNOĞLU, FATİH YÜCEL Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Niğde Ünv. İİBF Dergisi 2008
İktisat Disiplini ve Ahlâk Felsefesinin Etkileşimi Birliktelik ve Karşıtlık FATİH YÜCEL, SELMAN TEZEKİCİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Karaman SBMYO Dergisi 2007
An analytical approach on defense expenditure and economic growth: The case of Turkey and Greece kalyoncu hüseyin,YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - ESCI: Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Journa of Economic Studies 2006
Dış Ticaretin Belirleyicileri Üzerine Teorik Bir Yaklaşım YÜCEL FATİH Ulusal - Hakemli - ebsco - Özgün Makale - SOSYOEKONOMİ 2006
Türkiye de cari işlem açıkları sürdürülebilir mi Zaman serileri perspektifinden bir bakış YÜCEL FATİH,YANAR RÜSTEM Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005
Türkiye de Cari İşlem Açıkları Sürdürülebilir mi Zaman Serileri Perspektifinden Bir Bakış YÜCEL FATİH,YANAR RÜSTEM Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005
Türk Sigorta Sektöründe Ölçek Ekonomilerinin Değerlendirilmesi Eşbütünleşme Analizi YÜCEL FATİH Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - SOSYOEKONOMİ 2005
EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK TESTLERİ ALTINDA İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI YÜCEL FATİH,ATA AHMET YILMAZ Uluslararası - Hakemli - EBSCO-CEEAS - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 2003
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında çevre korumanın ve ekonomik kalkınmanın karşıtlığı ve birlikteliği YÜCEL FATİH Uluslararası - Hakemli - ebsco - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2003
Bildiriler
Uluslararası Siyasal Ekonominin Akıl Oyunları Uluslararası Stratejik Ekonomi YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.05.2011 - 01.06.2011) - 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
KURUMLAR, DEMOKRASİ VE EKONOMİ İLİŞKİSİ YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.09.2018 - 30.09.2018) - 2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR YÜCEL FATİH,DİLAVER HATİCE Uluslararası - Özet bildiri - (28.06.2019 - 29.06.2019) - 1. ULUSLARARASI UMAY INOVATIF ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ülkelerin Ekonomik Kalkınma Süreçlerinde Kapsayıcı ve Sömürücü Kurumların Etkileri YÜCEL FATİH,BERKMAN AYBERK NURİ Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2018 - 30.06.2018) - 4. International Congress on Economics and Business ICEB 2018
Energy Consumption and Economic Growth Nexus Evidence from Developed Countries in Europe UÇAN OKYAY,ARICIOĞLU EBRU,YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2013 - 28.10.2013) - GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM
KADİM TURAN EKONOMİSİ’NİN KODLARI: İLKÇAĞLARDA DOĞU TURAN EKONOMİSİNİN YÜKSELİŞİ YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
ULUSLARARASI STRATEJİK EKONOMİNİN AKIL OYUNLARI KUR SAVAŞLARI VE STRATAGEMLER YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.08.2015 - 30.08.2015) - 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
Kök Türk Alfabeli Eski Türk Yazıtlarından Türklerin Yaşam Tarzı Üzerine Çıkarımlar UZUN MEHMET YILMAZ,YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 26.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kök Türk Alfabeli Eski Türk Yazıtlarından Türklerin Yaşam Tarzı Üzerine Çıkarımlar UZUN MEHMET YILMAZ,YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kök Türk Alfabeli Eski Türk Yazıtlarında Türklerin Geçim İktisat Hayatının Temelleri YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK DÜNYASINDAKARŞILAŞILAN EKONOMİK SORUNLAR YÜCEL FATİH,DİLAVER HATİCE Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.10.2020 - 23.10.2020) - VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları 982 Sempozyumu
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ТУРИЗМ ДАМЫТУ НЫСАНДАРЫ (Directions of Tourism Development in Astana) YÜCEL FATİH,SADYKOVA DAMEZHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.10.2020 - 23.10.2020) - VII. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASIARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
GEOGRAPHICAL FEATURE OF TOURISTIC OBJECT“ISSYK-KUL” YÜCEL FATİH,MAKHASHEVA Aigerim Sansyzbayeva,AIGUZHINA Saniya Uringaliyevna Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.03.2018 - 23.03.2018) - I. ULUSLARARASI ABAY KUNANBAYOĞLU KAZAK KÜLTÜRÜ, TARİHİ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU
KAZAKISTAN’I EKONOMİK BÖLGELERE BOLGELEŞMESİ YÜCEL FATİH,KOZHABEKOVA AKMARAL,IBICHEVA SALTANAT,SADYKOVA DAMEZHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.03.2020 - 21.03.2020) - International OECD Studies Conference onTransformative Educational Sciences
Türk Devletleri Stratejik İktisadi Birliği Olarak Olası Türkistan İktisadi Birliği Sürecine Yönelik GZTF Analizi YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2014 - 21.03.2014) - I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Energy Consumption and Economic Growth Nexus Evidence from Developed Countries in Europe YÜCEL FATİH,ARICIOĞLU EBRU,UÇAN OKYAY Uluslararası - Özet bildiri - (17.09.2013 - 19.09.2013) - Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism
KADİM TURAN EKONOMİSİ: İLKÇAĞDAN ORTAÇAĞA PARASAL VE MALİ SİSTEM YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - VI Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
COVİD-19 SÜRECİNİN DİJİTAL EKONOMİYE ETKİLERİ YÜCEL FATİH,BUDAK HİLAL Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.12.2020 - 12.12.2020) - International Scientific and Practical Conference KAZAKHSTAN: GLOBAL DIGITAL PROCESSES AND WORLD EXPERIENCE
MARKA ŞEHİR KAVRAMI VE ŞEHİRLERİN MARKALAŞMASI YÖNLERİ YÜCEL FATİH,SADYKOVA DAMEZHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.12.2020 - 12.12.2020) - International Scientific and Practical Conference KAZAKHSTAN: GLOBAL DIGITAL PROCESSES AND WORLD EXPERIENCE
KADİM TURAN EKONOMİ COĞRAFYASININ İLKÇAĞ SAVAŞÇI TÜCCARLARI İSKİTLER YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kriz Senaryolarında Cari İşlemler Açığı GSYİH Kayıt Dışı Ekonomi Arasındaki İlişkiler Öncü Gösterge Güvenirlilikleri Açısından Bir Değerlendirme YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.09.2012 - 12.09.2012) - 4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
Investigation of Functional IL-6 Gene Polymorphisms (rs1800796 and rs1800795) In Patients With COVID-19 Pneumonia YOSUNKAYA ŞEBNEM, GÖK FUNDA, YOSUNKAYA ALPER, TORUN ŞERİFE, YÜCEL FATİH, DEMİRBAŞ SONER Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.04.2021 - 10.04.2021) - 6thInternational Medicine andHealth Sciences Reserches Congress
Energy and Terrorism, considering the Aims, Ideology, and Implication A Case Study of Nigeria Sudan YÜCEL FATİH, Ogunkalu Harrison Oluwaseyi Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.06.2021 - ) - HUIC Hawaii University International Conferences
19 yy da Uluslararası İktisat Açısından Âlî Paşa Ve Tunuslu Hayrettin Paşa nın Eserlerinde Avrupa dan Osmanlı ya Yansımalar YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.06.2014 - 10.06.2014) - 6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
KAZAKİSTAN TURİZMİN GELİŞME ÖZELLİKLERİ YÜCEL FATİH, sadık adilhankızı damecan Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.02.2016 - 09.02.2016) - Etno-pedegogy and etno-psychology in global and kazakhistani scientific and educational space
Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği BUDAK HİLAL,YÜCEL FATİH Uluslararası - Özet bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
EKONOMİK BÜYÜMENİN İHRACAT VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI (1983-2013) GÖGER KUBRA,YÜCEL FATİH Uluslararası - Özet bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - KAPSOSBİL-2019
KADİM BATI TURAN EKONOMİSİ: PEÇENEK HANLIĞI’NIN EKONOMİK YAPISI ÜZERİNE İNCELEME YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.06.2022 - 07.06.2022) - IX. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kadim Batı Turan Ekonomisi: Tuna (İç) Bulgar Devleti (I. Bulgar Devleti ve II. Bulgar Devleti) Ekonomik Yapılarının Bir İncelemesi YÜCEL FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.06.2021 - ) - VIII. UIuslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİSİ AÇISINDAN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ YÜCEL FATİH, DİLAVER HATİCE Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.06.2021 - ) - VIII. Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kitap
İKTİSAT MANAP ÖZGÜR,AKTÜRK DUYGU,ÖZCAN CEYHUN CAN,ÜNAL ÖZTÜRK FİSUN,PEKER AYŞE ESRA,YÜCEL FATİH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE DENGE MİLLİ GELİRİN BELİRLENMESİ - Ders Kitabı - Yayın Evi:Paradigma Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:297 - ISBN:9786056776120 - (Bölüm Sayfaları:163 - 190) 2017
Kent Esnaf ve Zanaatkarların Sorunları ve Çözüm Önerileri ÇİFTÇİ HAKKI,YÜCEL FATİH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Avrupa Birliği’xxne Giriş Sürecinde Öğrenen Kentler ve Rekabetin Değişen Doğası İçerisinde KOBİ Stratejileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kent Araştırmaları Merkezi KAM - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:237 - ISBN:978-9944-936-24-8 2008
Dış Ticaret Finansmanı YÜCEL FATİH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Döviz Piyasaları ve Döviz Kuru Sistemleri - Ders Kitabı - Yayın Evi:atatürk Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2018
İKTİSAT ÜNAL ÖZTÜRK FİSUN,ÖZKÖK FERAH,ŞAHİN İSMAİL,MANAP ÖZGÜR,AKTÜRK DUYGU,BOYACIOĞLU EBRU ZÜMRÜT,CESUR FATMA,YÜCEL FATİH,ÖZCAN CEYHUN CAN,YILDIRIM HACI MEHMET Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İSTİHDAM VE İŞSİZLİK - Ders Kitabı - Yayın Evi:Paradigma Akademi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-9743-16-7 - (Bölüm Sayfaları:237 - 246) 2015
İKTİSAT YÜCEL FATİH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PİYASALAR VE FİRMA DENGESİ - Ders Kitabı - Yayın Evi:PARADİGMA AKADEMİ BASIN YAYIN - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:284 - ISBN:978-605-9743-16-7 - (Bölüm Sayfaları:85 - 143) 2015
81 İlde Şehir ve Kültür Niğde YÜCEL FATİH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ekonomik Yapısı ve Gelişmeleriyle Niğde - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Boğaziçi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:334 - ISBN:978-975-451-336-3 - (Bölüm Sayfaları:115 - 132) 2015
Editör
Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi YÜCEL FATİH,KORAŞ HİKMET,ŞAHİN ÇİĞDEM,POLAT BAYRAM,TOPAL NEVZAT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Yrd. Editör 2019
Niğde ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ YÜCEL FATİH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ohuiibfdergi2018 - Yayın Kurulu Üyeliği 2018
Uluslararası Türk Dünyası AraştırmalarıDergisi YÜCEL FATİH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi - 2018
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi YÜCEL FATİH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: 0 - Yayın Kurulu Üyeliği 2015
İKTİSAT ÖZKÖK FERAH,YÜCEL FATİH Ulusal - Kitap - Yayın Evi: PARADİGMA AKADEMİ - Editör - ISBN:978-605-9743-16-7 2015