Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR)/ Tez adı : Şah İsmail Hikayesi üzerine mukayeseli bir araştırma 1991-1994
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Niyazi’xxnin Mansur-Name’xxsi 1984-1986
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./ 1982-1984
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2010-2015
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Girne Amerikan Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı 2002-2004
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 1995-2010
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU 1994-1995
Yönetilen Tezler
ROGHAIYEH AZIZPOUR Doktora Türk Edebiyatında Kahramân-nâmeler ve Kahramân-nâme'nin İran Nüshası 2021
MEHMET ŞAHİN Doktora KAHRAMANMARAŞ'TA ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE ÂŞIKLARI 2021
PERIZAT YERTAYEVA Doktora Kazak ve Kırgız Türklerinde şeşendik sözler 2020
YERZHAN ZHUMABEKOV Doktora KAZAKİSTAN'DA TOY KÜLTÜRÜ 2020
GAMZE ERASLAN Yüksek Lisans ADANALI AŞIK HAKKI TANRIKULU HAYATI-SANATI ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 2020
GAMZE KÖKSAL Yüksek Lisans 16 VE 17. YÜZYIL AŞIKLARININ ŞİİRLERİNDE ATASÖZLERİ VE DEYİMLER 2020
ROGHAİYEH AZİZPOUR Yüksek Lisans Tebriz'de yayınlanan Dede Korkut dergisi üzerine bir ‎inceleme (1980-1982)‎ 2019
YELİZ OKAY Doktora Refik Halid Karay'ın eserlerinin halkbilim ve toplumsal değişme açısından incelenmesi 2017
UYGAR KURUM Doktora BEKTAŞİ VELAYETNAMELERİNİN MOTİF YAPISI 2017
YASEMİN SAYGILI Yüksek Lisans Kırşehir ili Abdallarında geçiş ritüelleri 2015
İLKNUR DEMİR Yüksek Lisans Niğde geleneksel çocuk oyunları ve halkbilimsel incelemesi 2015
ZEYNEP PITIR Yüksek Lisans Orhan Kemal'in eserlerinde folklorik unsurlar 2012
DAVUT BÜLBÜL Yüksek Lisans Düziçi'nde geçiş dönemleri (doğum-evlenme-ölüm) 2006
FATMA GÜL GÜRBÜZ Yüksek Lisans Gökyurt köyü'nde (Konya) eski Türk inançlarının izleri 2006
EROL ALBAYRAK Yüksek Lisans Erciş'te eski Türk inançlarının izleri 2006
MUSTAFA BOZKURT Yüksek Lisans Aşık Dertli Polat 2002
ÜLKÜ DEMİRAY Yüksek Lisans Şan Kızı üzerinene mukayeseli bir araştırma 2002
TİMUR YILMAZ Yüksek Lisans Niğde yöresi ağıtları 2002
GÜLNUR İLHAN Yüksek Lisans Anadolu sahası Türk halk hikayelerinde çocuk 2002
MEHMET MENDİLLİ Yüksek Lisans Köroğlu'nun sonu kolu üzerine mukayeseli bir araştırma 2001
HATİCE TOMAN Yüksek Lisans Anadolu sahası Türk halk hikayelerinde kadın 2000
NEDİM BAKIRCI Yüksek Lisans Niğde masalları 2000
SAFFET AKKAŞ Yüksek Lisans Derdiyok ile Zülfisiyah hikayesi üzerine mukayeseli bir araştırma 1999
OSMAN ŞENTÜRK Yüksek Lisans Evliya Çelebi Seyahatnamesi`nde folklorik unsurlar 1999
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Karamanlıca Halk Hikâyeleri (21.01.2009-04.11.2014)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde Folkloru (10.12.2000-01.08.2002)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde de Halk Hekimliği (01.07.2008-26.08.2010)
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2018-2018
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2018-2018
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2019
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2015
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-2018
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-2013
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2005-2005
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1999-2001
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1998-2002
Makaleler
Hatıralarımdki SaimHoca ÇOLAK FARUK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Yorum - Akpınar - Doi: NiğdeÖmer Halisdemir Üniversitesi 2020
Kırgız Halkının Çeçenleri ve Çeçenlik Geleneği ÇOLAK FARUK,Yertayeva Perizat Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Eurasian journal of phılology: science anda education - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2017
Kırgız Türklerinin Şeşenleri ve Şeşendik Geleneği YERTAYEVA PERIZAT,ÇOLAK FARUK Uluslararası - Hakemli - 75880 25880 - Derleme Makale - El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Habarşı Dergisi 2017
Çocuk Edebiyatı Materyali Olarak Folklorik Ürünler ve Eflatun Cem Güney in Bu Konudaki Görüşleri ÇOLAK FARUK Uluslararası - Hakemli - DRJI, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, ACADEMIC KEYS, RESEARCHBIB, COSMOS IMPACT FACTOR, SYSTEMATIC IMPACT FACTOR, İSAM, ADVANCE SCIENCE INDEX, ROOT INDEXING, ASOS INDEX - Özgün Makale - The Journal of Turkic Language and Literature Surveys - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2016
Türklerde Lider Kadın Tipolojisi ve Gülnar Hatun Efsanesi ÇOLAK FARUK Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2016
Seyranî ile İlgili Bazı Bilgiler ve Seyrani nin Bilinmeyen Bir Şiiri ÇOLAK FARUK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Erciyes Dergisi - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2015
Hüdaî nin Bir Şiiri ve Bir Terim Teklifi ÇOLAK FARUK Uluslararası - Hakemli - EBSCO, DOAJ, IC, ZDB, Open Academic Journal Index, İBZ, DNB, Journalseek, BASE, Academik Journal Database, Ulrich's Periodical Directory - Özgün Makale - Zeitschrift für die Welt der Türken - Doi: 1868-8934 2014
Folklor Nehrinden Doğan Bir Fenomen Soğuk Rüya ÇOLAK FARUK Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Berceste 2013
Gerdek Pınarı Gaziantep Efsanesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler ÇOLAK FARUK Uluslararası - Hakemli - CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2012
Türk Edebiyatının Tarihi Damıu Yene Ulu Tulgalardın Közkarastarı ÇOLAK FARUK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Habarşi/Vestnuk Filologia Seriası 2012
Yunus Emre de Kaf Dağı Anlayışı veya Kaftan Kafa Atılmak ÇOLAK FARUK Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Kün 2012
Yerle İlgili Bazı Atasözleri ve Deyimlerin Mitolojik Bağlantısı ÇOLAK FARUK Uluslararası - Hakemli - CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2010
Gök Keçinin Püsküllü Oğlağı Olmak Deyiminin Mitolojik Değerlendirmesi ÇOLAK FARUK Uluslararası - Hakemli - MLA, ULAKBİM, TA - Özgün Makale - Türk Kültürü İncelemeleri - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2008
Nasreddin Hocayla İlgili Bazı Anlatmalarda Mitolojik Unsurlar ÇOLAK FARUK Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2007
İnsan Kurban Etme Konulu Bir Kıbrıs Türk Efsanesi Hakkında Karşılaştırmalı Bir Araştırma ÇOLAK FARUK Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2006
Şifaî ile Selvihan Hikâyesi ÇOLAK FARUK Uluslararası - Hakemli - Historical Abstract, America: History and Life - Özgün Makale - Journal of Turkish Studies - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2005
Bir Anadolu Türk Efsanesinin Oğuz Kağan ve Göç Destanlarıyla İlişkisi ÇOLAK FARUK Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2002
XVI Yüzyıl Sivas ında Olağanüstü Hamilelik ve Fil Ata Miti ÇOLAK FARUK Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2001
Başlangıçtan Bugüne Âşık Edebiyatının Coğrafyası ÇOLAK FARUK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Erciyes Dergisi - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 1994
Teknolojinin Folklora Tesiri Yahut Tekerlemeler Değişiyor mu ÇOLAK FARUK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Erciyes Dergisi - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 1993
Bildiriler
Hurşit ile Mahmihri Hikayesinin Aksaray Anlatması ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Arzu ile Kamber Hikayesinin Aksaray Anlatması ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu
Kazakça Hallac-ı Mansur Kıssası ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Başına Dönmek Başına Çevrilmek Deyiminin Kültürel Evreni Ve Yeni Kaynaklar ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Zor İmtihanı Başarma Motifi Üzerine Tarihi Bir Kaynak Ve Bir Hatırat ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Hacı Bektaş Velayetnamesinde Yeniden Dirilme ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Kazakça Hallac-ı Mansur Destanının Motifleri ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - 1. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Sağaltma Tekniği Olarak Tıbıka Tutma Uygulamasının Kültürel Kökeni ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Dede Korkutun Al Kanatlı Azaraili Üzerine Mitolojik Bir Değerlendirme ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.10.2015 - 23.10.2015) - II Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Orhun Vadisinden Anadolu ya Mezar Taşı Sözleri Bağlamında Bor Arısoy Mezarlığı ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2014 - 21.03.2014) - I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Sarıkız Anlatıları Üzerine Mitolojik Bir Değerlendirme ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.04.2015 - 17.04.2015) - Elginkan Vakfı 2. Türk Dili ve Edebiyatı –Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı- Kurultayı - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
ŞAH İSMAİL HİKÂYESİNİN KIRGIZ-KAZAK VERSİYONU KAHARLI HAN MASALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - VI Uluslarrası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Türklerde Lİder Kadın Tipolojisi ve Gülnar Hatun Efsanesi ÇOLAK FARUK Ulusal - Tam metin bildiri - (12.05.2016 - 14.05.2016) - Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Sesen/Şeşen/Çeçenin Mitolojik Kökenine Dair Bir Efsane Yertayeva Perizat,ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.06.2018 - 13.06.2018) - V Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Kıssa-i Navrızbay Töre ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.06.2018 - 13.06.2018) - V Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Mevlananın Mesnevisinde Ruhun Bedeni Geçici Olarak Terk Etmesi İnancı ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Şah İsmail Hikayesinin Süleymaniye Versiyonu Üzerine Bir Değerlendirme ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - 1st İnternational Academicresearch Congress - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Ahmed i Yesevinin Gözünden Hallac ı Mansur Kıssası ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - 1st İnternational Academic Research Congress - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Halk Şiirinin Dili ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - Multilangualism: Problems and Prospects - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432
Niğde Halk Hekimliğinde Dışkı ve İdrar Kullanılarak Yapılan Tedavi Usulleri ÇOLAK FARUK Uluslararası - Poster - ( - ) - I. Uluslararası Niğde Dil Kültür ve Tarih Sempozyumu
Tomarza Çocuk Oyunları ÇOLAK FARUK Ulusal - Tam metin bildiri - ( - ) - I. Tomarza Sempozyumu
Kayseri Çocuk Oyunlarında Değişimin İzleri ÇOLAK FARUK Ulusal - Tam metin bildiri - ( - ) - Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Neşet Ertaş ın Gelenekteki Yeri ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Bildiriler
Hüdaî nin Hikâyenâmesi ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - I. Uluslararası Niğde Dil Kültür ve Tarih Sempozyumu
Kayseri Çocuk Oyunları ÇOLAK FARUK Ulusal - Tam metin bildiri - ( - ) - II. Erciyes ve Yöresi Folklor Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu
Halk Hikâyelerinde İstanbul ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri
Karamanlıca Halk Hikâyeleri ÇOLAK FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Halk Edebiyatı Seksiyonu Bildirileri
Kitap
Toros dağlarından Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı Ali Berat Alptekin Armağanı ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KARAMANLICA BİR PEYGAMBERLER TARİHİ: MUKADDES TARİHE NAĞMELER - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:454460 - ISBN:978-605-2074-27-5 2019
Anadolu’da Bir Kurucu Akıl: Hacı Bektaş-ı Velî ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Hacı Bektaş Velâyetnâmesinde Dini Motifler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İncir Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-2316-01-6 - (Bölüm Sayfaları:227 - 252) 2017
Anadolu’da Bir kurucu Akıl: Hacı Bektaş-ı Velî ÇOLAK FARUK,Uygar Kurum Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türk Edebiyatında Menkıbe/Velyetnâme Motiflerinin Tarih, Din-Tasavvuf, Mitoloji ve inanç Bağlamında Değerlendirilmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İncir Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-2316-01-6 - (Bölüm Sayfaları:314 - 329) 2017
Anadolu’da Bir Kurucu Akıl: Hacı Bektaş-ı Velî ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Hacı Bektaş Velâyetnâmesinde Gebelik ve Doğumla İlgili Motifler Üzerine Bir Değerlendirme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İncir Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-2316-01-6 - (Bölüm Sayfaları:253 - 264) 2017
Anadolu’da Bir Kurucu Akıl: Hacı Bektaş-ı Velî ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Hacı Bektaş Velâyetnâmesinde Geçen Karakter Özellikleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İncir Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-2316-01-6 - (Bölüm Sayfaları:265 - 278) 2017
13 Yüzyıldan 21 Yüzyıla asreddin Hoca ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Nasreddin Hoca'yla İlgili Bazı Anlatmalarda Mitolojik Unsurlar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İnsan Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:243 - ISBN:9789755747927 - (Bölüm Sayfaları:89 - 100) 2016
Karamanlıca Halk Hikâyeleri ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Tümü - - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Kömen Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:332 - ISBN:978-605-5184-42-1 2015
Yazılı ve Sözlü Belgeler Işığında Niğde Halk Hekimliği ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Tümü - - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Kömen Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:121 - ISBN:978-605-5184-43-8 2015
Geleneksel Kayseri Çocuk Oyunları ve Halkbilimsel İncelemesi ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:348 - ISBN:978-975-6527-39-9 2009
Prof Dr Saim Sakaoğlu nun 55 Yıl Armağanı ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Roman Olarak Şah İsmail Hikâyesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Bizim Gençlik Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:269 - ISBN:975-7344-07-9 1994
Bengü Bitig Dursun Yıldırım Armağanı ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:XVI Yüzyıl Amasyasında Bir Kurban Ritüeli Olarak Kuşlara Et Atma - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Öncü Kitap - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:662 - ISBN:978-605-4512-35-5 - (Bölüm Sayfaları:227 - 231) 2013
Altunhisarlı Âşık Şifâî ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Maya Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:386 - ISBN:978-605-5985-46-2 2009
Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Balkan Göçünün Hatırası: Helva Günü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:510 - ISBN:978-975-456-111-1 - (Bölüm Sayfaları:319 - 323) 2013
Prof Dr Ali Çelik Armağanı ÇOLAK FARUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:19. Yüzyıl Şairlerinden Borlu Galibi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akçağ Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:587 - ISBN:978-605-342-116-0 - (Bölüm Sayfaları:219 - 238) 2014
Editör
Tullis Journal The Journal of Turkic Language and Literature Surveys ÇOLAK FARUK Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Tullis - Yayın Kurulu Üyeliği - Doi: NiğdeÖmer Halisdemir Üniversitesi 2016
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi ÇOLAK FARUK Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Digital - Yayın Kurulu Üyeliği - Doi: NiğdeÖmer Halisdemir Üniversitesi 2017
NiğdeÖmer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergsi ÇOLAK FARUK Ulusal - Dergi - Yayın Evi: NiğdeÖmer Halisdemir Üniversitesi - - Doi: https://orcid.org/0000-0001-5438-8432 2019
Millî Kültür Araştırmaları Dergisi ÇOLAK FARUK Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Digital - Yayın Kurulu Üyeliği - Doi: NiğdeÖmer Halisdemir Üniversitesi 2017