Eğitim Bilgileri
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2019-
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/MÜZİK BİLİMLERİ (DR)/ 2018-2019
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2015-2019
Yüksek Lisans ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİN MUSİKİSİ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Orta Anadolu ve Ege Abdal kültürleri arasındaki ilişkinin müzikal analiz üzerinden değerlendirilmesi 2014-2017
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)/ 2009-2014
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI/MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ/MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI 2019-
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bildiriler
Gelenek Alanını “Kelam ve Makam” Üzerinden Anlamak: Abdal Âşıklar Örneği GÜRAY CENK, TEKİN ARICI EZGİ, KARADENİZ İSMET Ulusal - Tam metin bildiri - (28.05.2021 - 29.05.2021) - Çevrimiçi “Müzikte Değişim” Sempozyumu
Gelenek Alanını “Kelam Ve Makam” Üzerinden Anlamak “Abdal Âşıklar Örneği” GÜRAY CENK, TEKİN ARICI EZGİ, Karadeniz İsmet Ulusal - Tam metin bildiri - (28.05.2021 - ) - Çevrimiçi Müzikte Değişim Sempozyumu
Şeyh Bedreddin Meselesinin Siyasi Yönüne Müzikal ve Edebi Zeminden Bir Bakış TEKİN ARICI EZGİ,GÜRAY CENK Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.03.2018 - 24.03.2018) - Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu
Anadolu'da Devirsel İbadet Sistemlerinin Oluşumunda Bereket Kültünün ve Ana Tanrıça Tapınımının Etkisinin Değerlendirilmesi TEKİN ARICI EZGİ, GÜRAY CENK Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.05.2021 - 23.05.2021) - Kadınlar Dünyayı Çalıyor/Söylüyor-Müzik ve Kadın Sempozyumu
Anadolu’da Abdallık Geleneğinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Tasavvufi ve Dini Yapılanmalar ile Abdalların Müzikle İlişkisinde Bu Yapıların Etkisi TEKİN ARICI EZGİ,GÜRAY CENK Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.11.2017 - 23.11.2017) - 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
From Female Minstrels of Alevism to Female Poets of Mevleviyeh: An Overview of the Position of Women in Sufism-Based Art Production Through Leyla Hanım, Poet of Mevleviyeh, and Şah Sultan, Minstrel of Alevism TEKİN ARICI EZGİ,LEVENDOĞLU ÖNER NAZİFE OYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2019 - 19.04.2019) - Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu Bildirileri, 2019
Alevi Kadın Aşıklardan Mevlevi Kadın Şairlere: Tasavvuf Temelli Sanat Üretimlerine Alevi Aşık Şah Sultan ve Mevlevi Şair Leyla Hanım Üzerinden Bir Bakış TEKİN ARICI EZGİ,LEVENDOĞLU ÖNER NAZİFE OYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2019 - 19.04.2019) - İTÜ Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu
Eğlence Kültürü Olarak Taşkale Düğünlerinde ve Seyirlik Oyunlarında Müziğin Yeri ve İşlevi, Geçmişten Günümüze Değişimi ve Aktarımı TEKİN ARICI EZGİ,GÜRAY CENK Ulusal - Özet bildiri - (15.04.2017 - 16.04.2017) - Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu
Women as a Symbol of Reproductivity in Anatolian Myth TEKİN ARICI EZGİ,GÜRAY CENK Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.11.2016 - 16.11.2016) - 1. Uluslararası Kadın Kongresi
Koç Baba Deyişleri, Koyun Baba Semahı - Makamsal, Ezgisel ve Sözel Analizleri TEKİN ARICI EZGİ,GÜRAY CENK,YAŞAR ALİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.05.2016 - 14.05.2016) - Nehrin Piri Koyunbaba Sempozyumu
Yirminci Yüzyıl Sazeseri Besteciliğinde Radikal Bir Dönüşümün Temsilcisi: Cönuçen Tanrıkorur LEVENDOĞLU ÖNER NAZİFE OYA,TEKİN ARICI EZGİ Ulusal - Tam metin bildiri - (02.05.2019 - 03.05.2019) - Neta Art Birinci Türk Müziği Sempozyumu