Eğitim Bilgileri
Bütünleşik Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)/ Tez adı : Yerel yoksulluk yönetimi: İngiltere örneği ve sosyal belediyecilik bağlamında Türkiye'de büyükşehir belediyeleri üzerine bir araştırma 2008-2015
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (İNGİLİZCE)/ 2002-2007
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2023-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ University of Birmingham/Institute of Local Government Studies (INLOGOV)/Local Government Studies 2012-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2008-2016
Yönetilen Tezler
MERYEM ZEREN Yüksek Lisans CEZA İNFAZ KURUMLARINDA AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ: MARMARA KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ÖRNEĞİ 2023
SANİYE SAYIN Yüksek Lisans Kadınların yerel siyasete katılımı çerçevesinde kent konseyi kadın meclisi: Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi örneği 2022
YAŞAR SAMED GÜNDOĞAN Yüksek Lisans Türk kamu yönetiminde açık veri uygulamaları ve yerel yönetimlerin açık veri portallarının incelenmesi 2022
DERYA ÖZALP Yüksek Lisans Türkiye'de Elektronik Katılım Ekseninde Elektronik Belediye Uygulamaları: Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Büyükşehir ve İl Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma 2022
MUSTAFA KÜÇÜKYAVUZ Yüksek Lisans Akıllı Şehirlerde Afet Yönetimi 2021
RAHMAN SAYLAM Yüksek Lisans 6360 Sayılı Kanun İle Kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: İç Anadolu Örneği 2019
Makaleler
Katılımcı Yönetişim Üzerine Normatif ve Pratik Tartışmalar SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute - Doi: 10.30794/pausbed.1114973 2022
Akıllı Şehirlerde Vatandaş Katılımı: Sistematik Bir Literatür Analizi SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi - Doi: 10.30783/nevsosbilen.998684 2021
Covid-19 Pandemisinde Gelişmekte Olan Ülkelerin Sosyal Koruma Önlemleri Üzerine Bir Analiz SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.17065/huniibf.901036 2021
Akıllı Şehir Projelerine Vatandaş Katılımı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.848261 2021
Refah Çoğulculuğu ve Birleşik Krallık'ta Quangolar SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, OpenAire, ESJI - Özgün Makale - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi - Doi: https://doi.org/10.33712/mana.608565 2019
İngiltere Yerel Yönetimlerinde Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ombudsman Akademik 2018
Sosyal Belediyecilik Bağlamında Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Faaliyetleri SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,ÖMÜRGÖNÜLŞEN UĞUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 2018
Türkiye'de Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Hakemli - EBSCO, Acarındex, SOBİAD - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi 2017
Kamu Yönetimi ve Yoksulluk Bağlamında Yeni Yoksulluk Yönetimi SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Toplum ve Sosyal Hizmet 2017
Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım: Konya Örneği UÇAR KOCAOĞLU BELGİN,SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2015
Niklas Luhmann'ın Autopoietik Toplum Görüşü ve Yerelleşme Olgusu SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi 2014
Kamu Yönetimi Alanında Düzenlenen Bilimsel Toplantıların Gelişimi ve Kurumsallaşması Süreci: Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) Örneği SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,YILDIZ METE Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, DOAJ, Asos Index - Özgün Makale - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012
Bildiriler
Türk Kamu Yönetiminde Açık Devlet Verisi Uygulamaları: Büyükşehir Belediye Portalları Üzerine Bir İnceleme Gündoğan Yaşar Samed, SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2023 - ) - Cumhuriyetin 100. yılında Nasıl Bir Kamu Yönetimi? Uluslararası Kamu Yönetimi Kongersi
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yerel Yönetimlerin Akıllı Kent Uygulamaları: Amsterdam ve Kopenhag Örnekleri SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Özet bildiri - (20.08.2022 - 21.08.2022) - Ubak 14th International Scientific Research Congress
Afet Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Gönüllü Katılım Faaliyetleri: Üç Büyükşehir Belediyesi Örneğinde Bir İnceleme SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Özet bildiri - (23.09.2021 - 24.09.2021) - 18. Kamu Yönetimi Forumu
Covid-19 Pandemic and Universal Basic Income Debate in The Context of Crisis Management in Public Administration SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Özet bildiri - (06.11.2020 - ) - 13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
Türkiye'de Etik Yönetim Sisteminin Dönüşümü ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun Etik Eğitimi İşlevi Üzerine Bir Araştırma SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - 17. Kamu Yönetimi Forumu
İngiltere'de Refah Hizmetlerinin Yönetişimi ve Yerel Yönetimlerin Bu Konudaki Rolü SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.11.2018 - 03.11.2018) - Alanya Yerel Yönetimler Sempozyumu
Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ, TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Özet bildiri - (01.11.2017 - 04.11.2017) - 15. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR15)
Local Poverty Management Strategies of Metropolitan Municipalities in Turkey SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2014 - ) - Economic and Social Development 7th International Scientific Conference
Türk Kamu Yönetiminde Etik Yönetim Sistemi Oluşturulması Sürecinde Dışsal Faktörlerin Bir Ürünü Olarak Kamu Görevlileri Etik Kurulu SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Tam metin bildiri - (19.10.2011 - 21.10.2011) - KAYFOR 2011
An Examination of the Relationship Between Decentralization and Corruption SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Özet bildiri - (06.10.2011 - 08.10.2022) - 7th International Conference on Business Management and Economics
The Problems of Conflict of Authorisation and Ambiguity of Duty in the Turkish Public Bureaucracy: The Case of Council of Ethics for the Public Service (CEPS) SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,ÖMÜRGÖNÜLŞEN UĞUR Uluslararası - Özet bildiri - (06.09.2010 - 08.09.2010) - European Group of Public Administration Conference
Niklas Luhmann'la Yerelleşme Olgusuna Autopoietik Bir Bakış SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Özet bildiri - (06.10.2009 - ) - VII. Kamu Yönetimi Forumu
Küreselleşme Kurumsallaşma ve Kamu Yönetimi Alanında Düzenlenen Bilimsel Toplantılar: Kayfor Örneği YILDIZ METE, SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Özet bildiri - (06.10.2009 - ) - VII. Kamu Yönetimi Forumu
Kitap
Citizen Centered Public Policy Making in Turkey SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Citizen-Centric Smart City Practices of Local Governments During COVID-19: Istanbul Metropolitan Municipality Case - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:476 - ISBN:978-3-031-35364-2 - (Bölüm Sayfaları:271 - 288) 2023
Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler ve Yerel Siyaset Tartışmaları SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Covid 19 Pandemisi Sürecnde Türkiye'de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Orion Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:283 - ISBN:9786258307290 2022
Kamu Yönetiminde Katılım Üzerine Güncel Tartışmalar SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kamu Yönetiminde Katılım Üzerine Geleneksel ve Güncel Tartışmalara İlişkin Genel Bir Çerçeve - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:437 - ISBN:978-625-8275-22-3 - (Bölüm Sayfaları:1 - 36) 2022
Kamu Yönetiminde Elektronik Vatandaş Katılımı SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kamu Yönetiminde E-Katılım Çalışmalarına İlişkin Kavramsal Çerçeve - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:273 - ISBN:9786257588966 - (Bölüm Sayfaları:21 - 46) 2021
Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yıl Armağanı SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ, YILDIZ METE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Prof. Dr. Tayfur Özşen ve Kamu Yönetimi Forumu - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Memleket Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:753 - ISBN:978-9944-5435-4-5 - (Bölüm Sayfaları:54 - 56) 2014
Kamu Yönetiminde Doğrudan Vatandaş Katılımı SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Doğrudan Vatandaş Katılımına İlişkin Kavramsal Çerçeve - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İmaj Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:140 - ISBN:978-605-7905-18-5 - (Bölüm Sayfaları:51 - 70) 2019
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Citizen Participation in Smart Sustainable Cities - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Gobal - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:622 - ISBN:9781799849780 - (Bölüm Sayfaları:443 - 463) 2021
Economic Issues in Retrospect and Prospect SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Complexity of the Relationship Between Globalization and Poverty - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:477 - ISBN:978-1-912503-45-2 - (Bölüm Sayfaları:209 - 220) 2018
Tüketici Yazıları (II) ÖKTEM MUSTAFA KEMAL,SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi Bağlamında Bireyin Yeri: Vatandaş mı Tüketici mi? - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araştırma - Danışma Test ve Eğitim Merkezi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:378 - ISBN:978-975-491-283-8 - (Bölüm Sayfaları:23 - 45) 2010
Editör
Kamu Yönetiminde Katılım Üzerine Güncel Tartışmalar SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gazi Kitabevi - Editör - ISBN:978-625-8275-22-3 2022