Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ The University of Birmingham/Institute of Local Government Studies/Local Government Studies 2011-2012
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2008-2015
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2016
Bildiriler
Türkiye'de Etik Yönetim Sisteminin Dönüşümü ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun Etik Eğitimi İşlevi Üzerine Bir Araştırma SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - 17. Kamu Yönetimi Forumu
Afet Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Gönüllü Katılım Faaliyetleri: Üç Büyükşehir Belediyesi Örneğinde Bir İnceleme SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Özet bildiri - (23.09.2021 - 24.09.2021) - 18. Kamu Yönetimi Forumu
Türk Kamu Yönetiminde Etik Yönetim Sistemi Oluşturulması Sürecinde Dışsal Faktörlerin Bir Ürünü Olarak Kamu Görevlileri Etik Kurulu SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.10.2011 - 21.10.2011) - KAYFOR 2011
Covid-19 Pandemic and Universal Basic Income Debate in The Context of Crisis Management in Public Administration SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Özet bildiri - (06.11.2020 - ) - 13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
The Problems of Conflict of Authorisation and Ambiguity of Duty in the Turkish Public Bureaucracy: The Case of Council of Ethics for the Public Service (CEPS) SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,ÖMÜRGÖNÜLŞEN UĞUR Uluslararası - Özet bildiri - (06.09.2010 - ) - European Group of Public Administration Conference
İngiltere'de Refah Hizmetlerinin Yönetişimi ve Yerel Yönetimlerin Bu Konudaki Rolü SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.11.2018 - 03.11.2018) - Alanya Yerel Yönetimler Sempozyumu
Türkiye'de Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - 04.11.2017) - 15. Kamu Yönetimi Forumu
Kitap
Kamu Yönetiminde Doğrudan Vatandaş Katılımı SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Doğrudan Vatandaş Katılımına İlişkin Kavramsal Çerçeve - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İmaj Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:140 - ISBN:978-605-7905-18-5 - (Bölüm Sayfaları:51 - 70) 2019
Kamu Yönetiminde Elektronik Vatandaş Katılımı SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kamu Yönetiminde E-Katılım Çalışmalarına İlişkin Kavramsal Çerçeve - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:273 - ISBN:9786257588966 - (Bölüm Sayfaları:21 - 46) 2021
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Citizen Participation in Smart Sustainable Cities - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Gobal - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:622 - ISBN:9781799849780 - (Bölüm Sayfaları:443 - 463) 2021
Economic Issues in Retrospect and Prospect SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Complexity of the Relationship Between Globalization and Poverty - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:477 - ISBN:978-1-912503-45-2 - (Bölüm Sayfaları:209 - 220) 2018
Tüketici Yazıları (II) ÖKTEM MUSTAFA KEMAL,SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi Bağlamında Bireyin Yeri: Vatandaş mı Tüketici mi? - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araştırma - Danışma Test ve Eğitim Merkezi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:378 - ISBN:978-975-491-283-8 - (Bölüm Sayfaları:23 - 45) 2010