Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOKİMYA (DR)/ 2019-
Yüksek Lisans SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOKİMYA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Göz kapağı, konjunktiva ve orbita tümörlü hastalarda DUSP/MKP-1 gen ailesinin ekspresyon düzeylerinin 2016-2019
Lisans-ÇiftAnadal CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR./ 2012-2016
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/BİYOKİMYA BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA PR./ 2012-2016
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 2020-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı GÖZ KAPAĞI TÜMÖRLÜ HASTALARDA BAP1,OGT VE YY1 GENLERİNİN SANGER DİZİ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE MUTASYONLARININ BELİRLENMESİ--SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BAP DESTELİ (26.12.2017-04.02.2020)
-Tübitak 3501 Tamamlandı Diyabetik Retinopati ve Epoksieikosatrienoik Asit Metabolizması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (25.09.2020-17.11.2023)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Diyabetik Retinopatili Hastalarda Serum Eser Element Düzeyleri ve İlişkili Parametrelerin İncelenmesi (24.12.2020-)
-Tübitak 1002 Tamamlandı Çözünür Epoksit Hidrolaz Enziminin Hidrolaz Aktivitesini Kodlayan Gen Bölgesi Varyantları ve Tip 2 Diyabet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (15.02.2023-15.08.2023)
ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor EPHX2 Geni Promotor Polimorfizmleri ile Tip II Diyabet Arasındaki İlişkinin Araştırılması veFonksiyonel Öneminin Değerlendirilmesi (13.06.2022-)
ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor Laparoskopik Kolesistektominin Esansiyel Yağ Asitleri Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi (12.01.2022-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı FIBROMIYALJI SENDROMULU HASTALARDA VOLTAJ KAPILI POTASYUM IYON KANAL PROTEIN DÜZEYLERININ ARASTIRILMASI--SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BAP DESTELİ (08.05.2018-02.06.2020)
-Tübitak 3001 Tamamlandı Süperovulasyon Amacıyla Gonadotropin Uygulanmasının Pirna Yolağında Rol Alan Proteinlerin Ekspresyonları Üzerine Etkisinin Fare Modelinde Araştırılması (01.06.2017-01.06.2019)
ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor COVID-19’a karşı oluşan immün cevapta konakçı cinsiyetine bağlı genetik faktörlerin etkisinin araştırılması (01.01.2021-22.05.2022)
Ödüller
2250 - Lisansüstü Bursları Performans Programı Kamu, TÜRKİYE 2022
performans bursu Kamu, TÜRKİYE 2023
EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ Mesleki Dernekler, TÜRKİYE 2023
Makaleler
NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI PREDİYABETİK HASTALARDA İNSÜLİN DİRENCİ TAHMİNİNDE HOMA-IR İNDEKSİNE ALTERNATİF BİR BELİRTEÇ OLABİLİR Mİ?: BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA AYAN DURMUŞ, ZEYBEK AYDOĞAN KADER, BALCI TEVFİK, ÖZMEN ESMA, Karabay Umut Ulusal - Hakemli - ASOS INDEX - Özgün Makale - Istanbul University - Doi: 10.26650/JARHS2023-1183085 2023
Are VEGF and SCUBE1 gene expressions increased in diabetic retinopathy? AYAN DURMUŞ, ZOR KÜRŞAD RAMAZAN, ÖZMEN ESMA, YILDIRIM BİÇER GAMZE, ÖNDER ÇAĞATAY EMİR, SARI İSMAİL Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Turk J Biochem - Doi: 10.1515/tjb-2023-0008 2023
Tiroit kanserinde BRAF gen mutasyonuna demografik ve kanser kliniği perspektifinden bir bakış; Biyoinformatiksel kohort çalışması AYAN DURMUŞ, ÖZMEN ESMA, ERŞAN SERPİL, AKIN DİLARA FATMA, KÖSE BURCU Ulusal - Hakemli - index copernicus international - Özgün Makale - Future Biochemistry and Bioscience - Doi: 10.48086/ASD0053 2023
Changes in arginine metabolism in advanced Alzheimers patients: Experimental and theoretical analyses SARI İSMAİL, ERŞAN SERPİL, ÖZMEN ESMA, AYAN DURMUŞ, ERŞAN ETEM ERDAL, Berisha Avni, KAYA SAVAŞ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Molecular Structure - Doi: 10.1016/j.molstruc.2023.135254 2023
A significant association between rs2295190 polymorphism of the ESR1 gene and fibromyalgia syndrome KAYDOK ERCAN, ÖZMEN ESMA, SARI İSMAİL, Sen Cakıroglu Gozde, SİLİĞ YAVUZ, TAŞ AYÇA, HAYTA EMRULLAH Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - CMB Association - Doi: 10.14715/cmb/2022.68.7.30 2022
The Effect of Sex-Specific Genetic Factors on the Host Immune Response to COVID-19: A Pilot Study Akın Balı Dilara Fatma, ARSLAN GÜLEN TUĞBA, ÖZMEN ESMA, TÜRE YÜCE ZEYNEP, YILDIZ ORHAN, TURUNÇ TUBA, KAYABAŞ ÜNER Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Erciyes Med J - Doi: 10.14744/etd.2022.32955 2022
Potassium Ion Channel Protein (KCNH) Levels in Patients with Fibromyalgia Syndrome TAŞ AYÇA, HAYTA EMRULLAH, KARADAĞ AHMET, ZONTUL CEMİLE, ÖZMEN ESMA, AYDIN SÜLEYMAN, SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Celluler and moleculer biology - Doi: 10.14715/cmb/2021.67.5.57 2022
Alteration of butyrylcholinesterase level in cholelithiasis patients after laparoscopic cholecystectomy: Do butyrylcholinesterase levels affect lipid metabolism? AYAN DURMUŞ, BOLAT HACI, ÖZMEN ESMA, SARI İSMAİL Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Annals of Clinical and Analytical Medicine - Doi: 10.4328/ACAM.20655 2021
Expression levels of BAP1, OGT, and YY1 genes in patients with eyelid tumors TAŞ AYÇA, GÜMÜŞ ERKAN, ÖZMEN ESMA, ERDOĞAN HAYDAR, SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI - Doi: 10.1515/tjb-2021-0160 2021
Effect of Different Doses of Exogenous Gonadotropin Administration on Serotonin and Melatonin Levels SARI İSMAİL,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZMEN ESMA,GÜNTÜRK İNAYET,ERŞAN SERPİL,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Journal of the Institute of Science and Technology - Doi: 10.21597/jist.707835 2020
DETERMINATION OF THE IMPACTS OF TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES ON A NUMBER OF XENOBIOTIC-METABOLIZING ENZYMES IN RAT LIVER TAŞ AYÇA, KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE, Ağbektaş Tuğba, ZONTUL CEMİLE, ÖZMEN ESMA, SİLİĞ YAVUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Techno-Science Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University 2020
Serum Calcitonin Gene-Related Peptide and Receptor Protein Levels in Patients With Fibromyalgia Syndrome: A Cross-Sectional Study KORUCU RAGIP ULVİ,KARADAĞ AHMET,TAŞ AYÇA,ÖZMEN ESMA,HAYTA EMRULLAH,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Archives of Rheumatology - Doi: 10.46497/ArchRheumatol.2020.7783 2020
An in vitro Study of Cytotoxic Activity of Euphorbia macroclada boiss on Mcf–7 Cells TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÖZMEN ESMA,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research - Doi: 10.5530/ijper.52.4s.86 2018
The Cytotoxic Effects of TitaniumOxideNanoparticle on MDA-MB–231 AND MCF–7 Cells. ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TAŞ AYÇA,ÖZMEN ESMA,Çevik Esranur,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Hakemli - Open Academic Journals Index - Özgün Makale - International Journal of Scientific and Technological Research 2018
Bildiriler
COULD GENE REGION VARIANTS ENCODING HYDROLASE ACTIVITY OF THE SOLUBLE EPOXIDE HYDROLASE ENZIME BE ASSOCIATED WITH TYPE 2 DIABETES? " ÖZMEN ESMA, AKIN DİLARA FATMA, AYAN DURMUŞ, ÖNDER ÇAĞATAY EMİR, SARI İSMAİL, YAZICI CEVAT Ulusal - Özet bildiri - (29.10.2023 - 01.11.2023) - Uluslararası Biyokimya Kongresi-34.UlusalBiyokimya Kongresi
‘Determination of Methylation levels in the promoter region of the solouble epoxide hydrolase gene in patients with diabetic retinopathy’ ÖZMEN ESMA, BULUT SEYYİD MEHMET, ERŞAN SERPİL, ZOR KÜRŞAD RAMAZAN, KÜÇÜK ERKUT, abasıkeleş ismail, AYAN DURMUŞ, ASLAN FEYYAZ, SARI İSMAİL Uluslararası - Özet bildiri - (01.12.2022 - 02.12.2022) - 33 rd International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis
BUTYRYLCHOLINESTERASE ACTIVITY AND DOPAMINE, OXYTOCIN LEVELS IN ALZHEIMER DISEASE: A PRELIMINARY STUDY REPORT AYAN DURMUŞ, ÖZMEN ESMA, ERŞAN SERPİL, SARI İSMAİL, ERŞAN ETEM ERDAL Ulusal - Özet bildiri - (27.10.2021 - ) - 32nd National Biochemistry Congress
DETERMINATION OF THE EXPRESSION LEVELS OF DUSP 1, 2, 4, 6 AND 10 GENES IN PATIENTS WITH EYELID TUMORS ÖZMEN ESMA, TAŞ AYÇA, ERDOĞAN HAYDAR, SİLİĞ YAVUZ Ulusal - Özet bildiri - (27.10.2021 - ) - 32nd National Biochemistry Congress
VEGF AND TGFβ-1 LEVELS IN ALZHEIMER’S DISEASE KAYA ENDER, AYAN DURMUŞ, ÖZMEN ESMA, BULUT SEYYİD MEHMET, SARI İSMAİL, ERŞAN SERPİL Ulusal - Özet bildiri - (27.10.2021 - ) - 32nd National Biochemistry Congress
COVID-19’a Bağlı Makrofaj Aktivasyonu Sendromu Gelişiminde İmmün Cevapta Rol Alan ve Konakçı Cinsiyetine Bağlı Genetik Faktörlerin Etkisinin Araştırılması: Ön Sonuçlar BALI DİLARA FATMA, ARSLAN GÜLEN TUĞBA, ÖZMEN ESMA, TÜRE YÜCE ZEYNEP, YILDIZ ORHAN, TURUNÇ TUBA, KAYABAŞ ÜNER Ulusal - Özet bildiri - (10.09.2021 - ) - KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU
Investigation of Rabex-5 Levels in Alzheimer’s Patients ERŞAN SERPİL,ÖZMEN ESMA,SARI İSMAİL,KURT AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (25.09.2020 - 26.09.2020) - 4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Effect Of Polyethylene Glycol Modıfıcatıon Of Tio2 Nanopartıcles On Cytotoxıcıty And Gene Expressıons In Prostate Cancer TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,ÖZMEN ESMA,GÜMÜŞ ERKAN,SARI İSMAİL,Ağbektaş Tuğba,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (19.10.2019 - 21.10.2019) - I. Internatıonal Cancer Days
EFFECT OF POLYETHYLENE GLYCOL MODIFICATION OF TiO2NANOPARTICLES ON CYTOTOXICITY AND GENE EXPRESSIONS IN PROSTATE CANCER TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,ÖZMEN ESMA,GÜMÜŞ ERKAN,SARİ İSMAİL,Ağbektaş Tuğba,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (19.09.2019 - 21.09.2019) - I. INTERNATIONAL CANCER DAYS
CYTOTOXIC ACTIVITY OF THE TiO₂-PEG-DOX NANO CARRIER BASED DRUG SYSTEM ON HEALTHY MOUSE FIBROBLAST CELLS TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,ÖZMEN ESMA,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (03.07.2019 - ) - International Multidisciplinary Symposium on Drug Research Development (DRD 2019)
Investigation of PDGF-α expression in eyelid, conjunctival and orbital tumors GÜMÜŞ ERKAN,TAŞ AYÇA,ÖZMEN ESMA,ERDOĞAN HAYDAR,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2018 - 27.04.2018) - 7th International MolecularBiology and BiotechnologyCongress
DETERMINATION OF THE EXPRESSION PROFILES OF BAP1 ANDBAP1 ASSOCIATED SEVERAL GENES IN PATIENTS WITH EYEL,CONJUNCTIVA AND ORBITA TUMOURS TAŞ AYÇA,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZMEN ESMA,KÖSEOĞLU Ali,ERDOĞAN HAYDAR,SİLİĞ YAVUZ Ulusal - Özet bildiri - (19.09.2017 - 23.09.2017) - 28thNational BiochemistryCongress2017
Determination Of The Expression Level Of PECAM-1 in Patients with Eyelid, Conjunctival And Orbital Tumors TAŞ AYÇA,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZMEN ESMA,SARI İSMAİL,ERDOĞAN HAYDAR,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (19.09.2017 - 23.09.2017) - INTERNATIONAL BIOCHEMICALCONGRESS
THE INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC EFFECT OF FOLICACID-GRAPHENE OXIDE NANOPARTICLE ON PRODUCTION AND PROSTATE CANCER CELL LINE TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÖZMEN ESMA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,KÜÇÜKYAZICI Mustafa,EROĞLU Atakan,SİLİĞ YAVUZ Ulusal - Özet bildiri - (19.09.2017 - 23.09.2017) - 28thNational BiochemistryCongress 2017
INVESTIGATION OF CYTOTOXIC PROPERTIES OFEUPHORBIAMACROCLADE BOIOP WATER EXTRACT ON DU-145CELL LINE ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ÇEVİK Esra,ZONTUL Cemile,ÖZMEN ESMA,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ Ulusal - Özet bildiri - (19.09.2017 - 23.09.2017) - 28thNational BiochemistryCongress
DETERMİNATION OF THE EXPRESSION LEVEL OF PECAM-1 IN PATIENTS WITH EYELID,CONJUNCTIVAL AND ORBITAL TUMORS TAŞ AYÇA,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZMEN ESMA,SARİ İSMAİL,ERDOĞAN HAYDAR,SİLİĞ YAVUZ Ulusal - Özet bildiri - (19.09.2017 - 23.09.2017) - 28thNational BiochemistryCongress 2017
AN IN VITRO STUDY OF CYTOTOXIC ACTIVITY OF EUPHORBIAMACROCLADA BOISS ONMCF–7 CELLS. TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÖZMEN ESMA,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (12.09.2017 - ) - . The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical andBiomedicalSciences
ANTICANCER PROPERTIES OF ACETONE EXTRACTS OF EUPHORBIAMACROCLADA BOISS ON MDA-MB–231 CELL LINE. ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,Çevik Esranur,ÖZMEN ESMA,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (11.09.2017 - 12.09.2017) - The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and BiomedicalSciences
The Cytotoxic Effects of Titanium Oxide Nanoparticleon MDA-MB–231 AND MCF–7 Cells ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TAŞ AYÇA,ÖZMEN ESMA,Çevik Esranur,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (06.09.2017 - 07.09.2017) - V. INTERNATIONAL CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES CONFERENCE
Grafen Oksit Nanopartikülünün MDA-MB-231 Ve MCF-7 Kanser Hücre Hatları Üzerine Sitotoksik Etkisi ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,ÖZMEN ESMA,Çevik Esranur,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2017 - 29.04.2017) - 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi
The Cytotoxıc Effects Of Methanol Extracts Of Euphorbıa Macroclada Boıss On MDAMB-231 and MCF-7 Cells ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ÖZMEN ESMA,Çevik Esranur,ZONTUL Cemile,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2017 - 29.04.2017) - 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi
Anticanser Properties Of Water Extracts Of Euphorbıa Macroclada Boıss. Against Two Different Breast Cancer Cells ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,Çevik Esranur,ÖZMEN ESMA,Ağbektaş Tuğba,SİLİĞ YAVUZ Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2017 - 29.04.2017) - 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi
RAT KARACIGER KSENOBIYOTIK METABOLIZE EDICI ENZIMLER ÜZERINE TITANYUM OKSIT TiO2NANOPARTiKÜLLERININ ETKISI. TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,ZONTUL Cemile,Ağbektaş Tuğba,ÖZMEN ESMA,SİLİĞ YAVUZ Ulusal - Özet bildiri - (02.11.2016 - 05.11.2016) - Sivas Biyokimya Günleri
RAT KARACIGER KSENOBIYOTIK METABOLIZE EDICI ENZIMLER ÜZERINE TITANYUM OKSIT TiO2 NANOPARTiKÜLLERININ ETKISI TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,ZONTUL Cemile,Ağbektaş Tuğba,ÖZMEN ESMA,SİLİĞ YAVUZ Ulusal - Özet bildiri - (02.11.2016 - 05.11.2016) - SİVAS Biyokimya Günleri
Kitap
Hastalıklar, Metabolizma ve Beslenme AYAN DURMUŞ, ÖZMEN ESMA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sirkadiyen Ritim, Kronoterapi ve Kanser - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:BİDGE Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:116 - ISBN:978-625-6645-00-4 2023
Hastalıklar, Metabolizma ve Beslenme ÖZMEN ESMA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:EPHX2 Geni ve Çözünür Epoksit Hidrolaz Enzimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:BİDGE Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:116 - ISBN:978-625-6645-00-4 2023