Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI 2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI 2016-2017
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (DR) 2013-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI 2012-2013
Makaleler
Item parameter recovery via traditional 2PL, Testlet and Bi-factor models for Testlet-Based tests SOYSAL SÜMEYRA, YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Assessment Tools in Education - Doi: 10.21449/ijate.948182 2022
Suggestions for Designing Multiple Choice Items for High-Order Thinking Skills with Examples from the Healthcare Field YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Nursology - Doi: 10.5152/JANHS.2022.875827 2022
Examining the Factor Structure of the Anxiety Sensitivity Index-3 in a Turkish Sample: The Factor Structure of the Anxiety Sensitivity Index-3 YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Psychological Reports - Doi: 10.1177/00332941211040427 2022
Using a bifactor exploratory structural equation modeling framework to examine the factor structure of the Depression Anxiety and Stress Scales-21 YILMAZ KOĞAR ESİN, KOĞAR HAKAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Current Psychology - Doi: 10.1007/s12144-022-03710-x 2022
A validation study of the self-compassion scale-short form (SCS-SF) with ant colony optimization in a Turkish sample YILMAZ KOĞAR ESİN, KOĞAR HAKAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Psihologija - Doi: 10.2298/PSI211127015K 2022
Comparison of Testlet Effect on Parameter Estimates Using Different Item Response Theory Models YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Hakemli - ESCI: Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology - Doi: 10.21031/epod.948227 2021
TALIS 2018 İş Doyumu Ölçeğinin Ölçme Değişmezliğinin Türkiye Örneklemi Üzerinden İncelenmesi YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) - Doi: 10.17755/esosder.779089 2021
Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinde Cinsiyet Farklılıkları Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması GÖK AYŞE, YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost - Özgün Makale - Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psycholog - Doi: 10.35365/ctjpp.21.2.15 2021
An Investigation of Item Position Effects by Means of IRT-Based Differential Item Functioning Methods SOYSAL SÜMEYRA, YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Assessment Tools in Education - Doi: 10.21449/ijate.779963 2021
An Investigation of the Mediating Role of Various Variables in the Effect of Both Gender and Economic, Social and Cultural Status on Reading Literacy YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Progressive Education - Doi: 10.29329/ijpe.2020.329.24 2021
Investigation of Scientific Literacy According to Different Item Types: PISA 2015 Turkey Sample YILMAZ KOĞAR ESİN,KOĞAR HAKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.46660-467271 2019
Eğilim Puanı Eşleştirme Analizinin Eğitim Araştırmalarında Kullanılması YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Amasya Eğitim Fakültesi Dergisi 2019
The Investigation of the Relationship Between Mathematics and Science Literacy and Information and Communication Technology Variables YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - lnternational Electronic Journal of Elementary Education - Doi: 10.26822/iejee.2019349250 2019
Examination of Dimensionality and Latent Trait Scores on Mixed-Format Tests YILMAZ KOĞAR ESİN,KOĞAR HAKAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Google Scholar - Özgün Makale - PEOPLE: International Journal of Social Sciences - Doi: 10.20319/pijss.2018.41.165185 2018
Öğretmenlerin Matematik Konularına Yönelik Hazırlık Düzeylerinin Matematik Başarısı ile İlişkisi: TIMSS 2015 Türkiye ve Singapur Örneği KOĞAR HAKAN,YILMAZ KOĞAR ESİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Başkent University Journal of Education 2017
Cronbach's Coefficient Alpha: A Meta Analysis Study İNAL HATİCE,YILMAZ KOĞAR ESİN,DEMİRDÜZEN EDA,GELBAL SELAHATTİN Uluslararası - Hakemli - ESCI: Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Hacettepe University Journal of Education - Doi: 10.16986/HUJE.2016017219 2017
Examination of Different Item Response Theory Models on Tests Composed of Testlets YILMAZ KOĞAR ESİN,KELECİOĞLU HÜLYA Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Learning - Doi: doi:10.5539/jel.v6n4p113 2017
6.- 7.- 8. Sınıf Matematik Dersi Öğrenme Alanlarına Ilişkin Ölçekleme Çalışması YILMAZ KOĞAR ESİN,DEMİRCİOĞLU EBRU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Başkent University Journal of Education 2016
Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG)’nın Matematik Temel Alanına Ait Testlerin Kapsam Geçerliğinin İncelenmesi YILMAZ KOĞAR ESİN,AYGÜN BERNA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi - Doi: 10.14527/pegegog.2015.036 2015
Uç Değerle Baş Etmede Kullanılan Farklı Tekniklerin Bazı İstatistiksel Analiz Sonuçları Üzerindeki Etkisi YILMAZ KOĞAR ESİN,KOĞAR HAKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Başkent University Journal of Education 2015
Tek ve Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramına Dayalı Bir Veri Analizi Yazılımı: IRTPRO 2.1 YILMAZ KOĞAR ESİN,ÇAKICI ESER DERYA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi - Doi: 10.21031/epod.29597 2015
Comparison of Different Estimation Methods for Categorical and Ordinal Data in Confirmatory Factor Analysis KOĞAR HAKAN,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi - Doi: 10.21031/epod.94857 2015
Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Ünitesinin Tyler'ın Hedefe Dayalı Program Değerlendırme Modeli İle Değerlendirilmesi İNAL HATİCE,YILMAZ KOĞAR ESİN,ÖZDEMİR BURHANETTİN Ulusal - Hakemli - DergiPark Akademik, Akademik Araştırmalar İndeksi - Özgün Makale - Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015
Bildiriler
Türkiye'nin PISA 2012 sonuçlarına göre öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin kanonik korelasyon ile incelenmesi YILMAZ KOĞAR ESİN,YURTÇU MELTEM,ZORLU MİNE Uluslararası - Özet bildiri - (31.05.2016 - 03.06.2016) - IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER)
Examination of Dimensionality and Latent Trait Scores on Mixed-Format Tests YILMAZ KOĞAR ESİN,KOĞAR HAKAN Uluslararası - Özet bildiri - (20.12.2017 - 21.12.2017) - 28th International Conference on Teaching, Education Learning (ICTEL)
Comparison the Different Dimensionality Methods for Ordinal Variables KOĞAR HAKAN,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Özet bildiri - (20.12.2016 - 21.12.2016) - 5th Business and Social Science Conference: Paris 2016
PISA 2012 Matematik Okuryazarlığını Açıklayan Öğretim Uygulamaları Ve Niteliklerinin CHAID Analizi İle İncelenmesi KARAMAN HAYDAR,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2017 - 23.04.2017) - 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Bilgisayar Kullanarak Ev Ödevi Yapma Sıklığının Öğrenci Başarısına Etkisi KOĞAR HAKAN,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Özet bildiri - (16.05.2016 - 18.05.2016) - 10th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS)
PISA 2012 Verilerine göre Türkiye'deki Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Aşinalıkları Arasındaki İlişki YILMAZ KOĞAR ESİN,KOĞAR HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.05.2016 - 18.05.2016) - 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS)
Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı Matematik Temel Alanının Kapsam Geçerliği Açısından İncelenmesi AYGÜN BERNA,YILMAZ KOĞAR ESİN Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Comparison of Different Estimation Techniques for Categorical and Ordered Data in Confirmatory Factor Analysis KOĞAR HAKAN,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Özet bildiri - (13.05.2015 - 15.05.2015) - International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015)
Uç Değerle Baş Etmede Kullanılan Farklı Tekniklerin Bazı İstatistiksel Analiz Sonuçları Üzerindeki Etkisi YILMAZ KOĞAR ESİN,KOĞAR HAKAN Ulusal - Özet bildiri - (09.06.2014 - 13.06.2014) - IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
Cronbach Alfa Katsayısı: Bir Meta Analizi Çalışması İNAL HATİCE,YILMAZ KOĞAR ESİN,DEMİRDÜZEN EDA,GELBAL SELAHATTİN Ulusal - Özet bildiri - (09.06.2014 - 13.06.2014) - IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Erken Çocukluk Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi UYSAL HATİCE,YILMAZ KOĞAR ESİN,DURMUŞOĞLU MİNE CANAN Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - International Congress Of Eurasian Social Sciences
Değişen Madde Fonksiyonun Madde Ayıklamaya Göre İncelenmesi YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2018 - 08.09.2019) - 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology
Eğitim Araştırmalarında Eğilim Puanı Eşleştirme Yönteminin Kullanılması YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2017 - 08.09.2018) - 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology
Examination of the Variable that Influence the Engagement with and at School through A Path Analysis KOĞAR HAKAN,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.12.2015 - 06.12.2015) - Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning
Madde Takımları İçeren Testlerde Tek ve Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı Modellerinden Elde Edilen Madde ve Yetenek Parametrelerinin Karşılaştırılması YILMAZ KOĞAR ESİN,KELECİOĞLU HÜLYA Ulusal - Özet bildiri - (01.09.2016 - 03.09.2016) - V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
Kitap
MPLUS ve R ile İleri Düzey Psikometri Uygulamaları YILMAZ KOĞAR ESİN, KOĞAR HAKAN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:263 - ISBN:978-625-8044-59-1 2022
Küreselleşen Dünyada Eğitim KARAMAN HAYDAR,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:MATEMATİK OKURYAZARLIĞINI AÇIKLAYAN ÖĞRETİM UYGULAMALARININ VE NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:902 - ISBN:978-605-318-798-1 - (Bölüm Sayfaları:402 - 414) 2017
Editör
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi GELBAL SELAHATTİN,SAYIN AYFER,YILMAZ KOĞAR ESİN,ATALMIŞ ERKAN HASAN,GÖÇER ŞAHİN SAKİNE Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark - Yrd. Editör 2019
Studies in Educational Research and Development VURAN SEZGİN,ÖKSÜZ YÜCEL,PEŞMAN HAKİ,EFE HÜSEYİN,ERHAN GÖNÜL,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Artvin Çoruh Üniversitesi - Yayın Kurulu Üyeliği 2019