Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (DR)/ Tez adı : Madde takımları içeren testlerde farklı modellerden elde edilen madde ve yetenek parametrelerinin karşılaştırılması 2011-2016
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLKÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım ile cebirde sembolik ve sözel gösterimleri dönüştürme becerileri arasındaki ilişki 2009-2011
Lisans BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (TAM BURSLU)/ 2004-2008
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI 2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI 2016-2017
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (DR) 2013-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI 2012-2013
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Bildiriler
Türkiye'nin PISA 2012 sonuçlarına göre öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin kanonik korelasyon ile incelenmesi YILMAZ KOĞAR ESİN,YURTÇU MELTEM,ZORLU MİNE Uluslararası - Özet bildiri - (31.05.2016 - 03.06.2016) - IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER)
Examination of Dimensionality and Latent Trait Scores on Mixed-Format Tests YILMAZ KOĞAR ESİN,KOĞAR HAKAN Uluslararası - Özet bildiri - (20.12.2017 - 21.12.2017) - 28th International Conference on Teaching, Education Learning (ICTEL)
Comparison the Different Dimensionality Methods for Ordinal Variables KOĞAR HAKAN,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Özet bildiri - (20.12.2016 - 21.12.2016) - 5th Business and Social Science Conference: Paris 2016
PISA 2012 Matematik Okuryazarlığını Açıklayan Öğretim Uygulamaları Ve Niteliklerinin CHAID Analizi İle İncelenmesi KARAMAN HAYDAR,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2017 - 23.04.2017) - 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Bilgisayar Kullanarak Ev Ödevi Yapma Sıklığının Öğrenci Başarısına Etkisi KOĞAR HAKAN,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Özet bildiri - (16.05.2016 - 18.05.2016) - 10th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS)
PISA 2012 Verilerine göre Türkiye'deki Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Aşinalıkları Arasındaki İlişki YILMAZ KOĞAR ESİN,KOĞAR HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.05.2016 - 18.05.2016) - 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS)
Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı Matematik Temel Alanının Kapsam Geçerliği Açısından İncelenmesi AYGÜN BERNA,YILMAZ KOĞAR ESİN Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Comparison of Different Estimation Techniques for Categorical and Ordered Data in Confirmatory Factor Analysis KOĞAR HAKAN,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Özet bildiri - (13.05.2015 - 15.05.2015) - International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015)
Uç Değerle Baş Etmede Kullanılan Farklı Tekniklerin Bazı İstatistiksel Analiz Sonuçları Üzerindeki Etkisi YILMAZ KOĞAR ESİN,KOĞAR HAKAN Ulusal - Özet bildiri - (09.06.2014 - 13.06.2014) - IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
Cronbach Alfa Katsayısı: Bir Meta Analizi Çalışması İNAL HATİCE,YILMAZ KOĞAR ESİN,DEMİRDÜZEN EDA,GELBAL SELAHATTİN Ulusal - Özet bildiri - (09.06.2014 - 13.06.2014) - IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Erken Çocukluk Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi UYSAL HATİCE,YILMAZ KOĞAR ESİN,DURMUŞOĞLU MİNE CANAN Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - International Congress Of Eurasian Social Sciences
Değişen Madde Fonksiyonun Madde Ayıklamaya Göre İncelenmesi YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2018 - 08.09.2019) - 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology
Eğitim Araştırmalarında Eğilim Puanı Eşleştirme Yönteminin Kullanılması YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2017 - 08.09.2018) - 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology
Examination of the Variable that Influence the Engagement with and at School through A Path Analysis KOĞAR HAKAN,YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.12.2015 - 06.12.2015) - Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning
Madde Takımları İçeren Testlerde Tek ve Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı Modellerinden Elde Edilen Madde ve Yetenek Parametrelerinin Karşılaştırılması YILMAZ KOĞAR ESİN,KELECİOĞLU HÜLYA Ulusal - Özet bildiri - (01.09.2016 - 03.09.2016) - V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi