Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI 2010-2017
Ödüller
Best Paper ICOPEC 2017 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2017
Makaleler
Koronavirüs Hastalığının Vergi Gelirlerine Olası Etkileri:Türk Vergi Sistemi Açısından Bir Değerlendirme KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Dünyası Dergisi 2020
Şekerli ve Tatlandırıcılı İçecekler Üzerindeki Vergi Algılarının Ölçülmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama KILIÇER ERKAN,ÇOBANOĞULLARI GÖKHAN,PEKER KILIÇER İMREN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Sorunları Dergisi 2019
Turist Vergisi: Yabancı Ülke Uygulamaları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mali Çözüm 2019
Patates Üreticiliği Yapan Çiftçilerin Üretim Maliyetlerine İlişkin Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma: Niğde İli Örneği KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 2019
Bir Yatırım Teşvik Kurumu Olarak Özel Endüstri Bölgeleri KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Sorunları Dergisi 2019
Yabancı Ülke Örnekleri Işığında Kırmızı Et Üzerine Vergisel Tartışmalar KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Dünyası 2019
Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Amortisman Uygulaması PEKER KILIÇER İMREN,KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2018
Devlet Bütçesinin Yönetiminde Devlet Muhasebesinin Rolü: Türkiye Değerlendirmesi KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 2018
Plastik Poşet Vergisi ve Örnek Ülke Uygulamaları KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Sorunları Dergisi 2018
Şekerli ve Tatlandırıcılı İçecek Vergisini Uygulayan Ülke Örnekleri veTürkiye Değerlendirmesi KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mali Çözüm Dergisi 2018
Vergi Planlaması Ve İşletmeleri Vergi Planlaması Yapmaya Yöneltebilecek Uygulamalar PEKER KILIÇER İMREN,KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 2017
Çevreye Duyarlı Bütçeleme Sistemi: Växjö Örneği KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - DRJI - Özgün Makale - Maliye Araştırmaları Dergisi 2017
Çevreye Duyarlı Bütçeleme Sistemi: Bologna Örneği KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 2017
Çevreye Duyarlı Bütçeleme KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Electronic Journal of Vocational Colleges 2016
Katalaksi Kavramı Çerçevesinde Vergileme Demokrasi İlişkisi Türkiye OECD Karşılaştırmalı Analizi KILIÇER ERKAN,AY FEHİME CEREN,ATAER SİNAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi 2016
Pişmanlık ve Islah Kurumunun Vergi Planlaması Açısından Değerlendirilmesi PEKER KILIÇER İMREN,KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Vergi Dünyası 2016
Türkiye Boyutu İle Vergi Rekabeti PEKER KILIÇER İMREN,KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Sorunları 2014
Zamanaşımı Müessesesini Kaldırmak Kayıtdışı Ekonomi Açısından Bir Değerlendirme KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - E-YAKLAŞIM 2013
Örnek Ülkelerde ve Türkiye de Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi TUNÇER MEHMET,KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Finas Politik Ekonomik Yorumlar 2013
Vergi Yükünün Düşürülmesine İmkân Yaratılması Bağlamında Alternatif Gelir Kaynakları ÇİFTÇİ TAHA EMRE,KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - HUKUK VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2012
Bildiriler
Kırmızı Et ve Süt Ürünleri Tüketiminin Kontrol Altına Alınmasına Yönelik Mali Politikalar: Çevrenin Korunması Bağlamında Bir Değerlendirme KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Uluslararası - Özet bildiri - (28.06.2017 - 30.06.2017) - 8. International Conference of Political Economy
Çevreye Duyarlı Bütçeleme Sistemi: Heidelberg Uygulaması KILIÇER ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (28.06.2017 - 30.06.2017) - 8th International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century
Tarım Sektörüne Verilen Sübvansiyonların Çevrenin Korunması Bağlamında Değerlendirilmesi KILIÇER ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2018 - 14.04.2018) - 2. INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH ANDFINANCIAL MARKETS CONGRESS
Vergi Hukukunda Yer Alan Tecil Düzenlemesinin Vergi Uyumu Kapsamında Değerlendirilmesi PEKER KILIÇER İMREN,KILIÇER ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.06.2020 - 08.06.2020) - Selçuk 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Mali Küreselleşme Sürecinde OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımının Düzeltilmesinde Uygulanan Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - 3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”
Küresel Ekonomik Düzende Vergileme Alanında Reform: Matrah Aşındırılması ve Kâr Aktarımı Eylem Planı ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme PEKER KILIÇER İMREN,KILIÇER ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - 3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”
Matrah Aşındırılması ve Kar Aktarımı Eylem Planı Kapsamında Ülkelerin Anlık Bilgi Değişiminin Değerlendirilmesi KILIÇER ERKAN,TOPARLAK EKREM Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - II. International Congress on Multidisciplinary Studies
Beyannameye Dayalı Vergi Toplamanın Demokrasi Bağlamında Değerlendirilmesi Baykan Uğurcan,KILIÇER ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 04.05.2018) - II. Uluslararası Ekonomi Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu
Bitcoin’in Vergilendirilmesinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Dikoğlu Ayşenur,KILIÇER ERKAN,TUTAR ERDİNÇ Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 04.05.2018) - II. Uluslararası Ekonomi Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu
Kitap
Dijital Ekonomide Vergilendirme: Örnek Ülke Uygulamaları KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Seçkin Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:224 - ISBN:978-975-02-6021-6 2020
Dijital Ekonomide Vergilendirme: Örnek Ülke Uygulamaları KILIÇER ERKAN, PEKER KILIÇER İMREN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Seçkin Yayıncılık - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:271 - ISBN:9789750276507 2022
Maliye Biliminde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşım ve Gelişmeler: Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe KILIÇER ERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Performans Esaslı Bütçe Sisteminin Etkinliğinin Artırılması: Program Bütçe Yaklaşımına Geri Dönüş - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:34 - ISBN:978-625-7358-92-7 2021
EKONOMİ VE SOSYAL POLİTİKA YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE İNCELEMELER: TEORİ, POLİTİKA, YÖNTEM VE YANSIMALAR KILIÇER ERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PERFORMANS ESASLI PROGRAM BÜTÇE SİSTEMİNİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAYAN FAKTÖRLER: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Publication House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:40 - ISBN:978-625-8007-50-3 2021
Political Economy of Taxation KILIÇER ERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye’de Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükünün Düşürülmesine İlişkin Öneriler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:International Journal of Politics Economics - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-0-9932118-7-4 - (Bölüm Sayfaları:101 - 108) 2016
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR KILIÇER ERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:NİĞDE İLİNDE PATATES ÜRETİCİLİĞİ YAPANÇİFTÇİLERİN PATATES ÜRETİMİNE VERİLEN MALİDESTEKLERE İLİŞKİN ALGISININ BELİRLENMESİNEYÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD Publishing House - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-7695-19-2 2019
Dijital Ekonomide Vergilendirme: Örnek Ülke Uygulamaları KILIÇER ERKAN, PEKER KILIÇER İMREN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Seçkin - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:248 - ISBN:978-975-02-6695-9 2021
Institutions Economic Policies Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection Growth KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Fiscal Policies for Controlling Consumption of Red Meat and Dairy Products (An Evaluation in the Context of Environmental Protection) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-1-9997035-7-8 2017