Eğitim Bilgileri
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (DR)/ Tez adı : Yerel sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi bağlamında çevreye duyarlı bütçeleme sistemi ve Türkiye'de uygulanabilirliği 2012-2017
Yüksek Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Çok yıllı bütçeleme sistemi ve Türkiye değerlendirmesi 2009-2012
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE PR. (İÖ)/ 2005-2009
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI 2010-2017
Yönetilen Tezler
MUSTAFA POLAT Yüksek Lisans Vergi iade uygulamalarının Türk gelir vergisi açısından değerlendirilmesi 2022
AYŞEGÜL DAVAL Yüksek Lisans Yerel Yönetimlerde Demokratik Dönüşüm: Katılımcı Bütçelemede Türkiye Belediye Örnekleri Üzerine Bir Analiz 2021
Makaleler
Türk Gelir Vergisi Kanunu Bakımından Vergi İade Uygulamalarının Değerlendirilmesi Polat Mustafa, KILIÇER ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.1175720 2023
Bildiriler
Vergi Hukukunda Yer Alan Tecil Düzenlemesinin Vergi Uyumu Kapsamında Değerlendirilmesi PEKER KILIÇER İMREN,KILIÇER ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.06.2020 - 08.06.2020) - Selçuk 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Matrah Aşındırılması ve Kar Aktarımı Eylem Planı Kapsamında Ülkelerin Anlık Bilgi Değişiminin Değerlendirilmesi KILIÇER ERKAN,TOPARLAK EKREM Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - II. International Congress on Multidisciplinary Studies
Beyannameye Dayalı Vergi Toplamanın Demokrasi Bağlamında Değerlendirilmesi Baykan Uğurcan,KILIÇER ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 04.05.2018) - II. Uluslararası Ekonomi Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu
Bitcoin’in Vergilendirilmesinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Dikoğlu Ayşenur,KILIÇER ERKAN,TUTAR ERDİNÇ Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2018 - 04.05.2018) - II. Uluslararası Ekonomi Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu
Tarım Sektörüne Verilen Sübvansiyonların Çevrenin Korunması Bağlamında Değerlendirilmesi KILIÇER ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2018 - 14.04.2018) - 2. INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH ANDFINANCIAL MARKETS CONGRESS
Mali Küreselleşme Sürecinde OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımının Düzeltilmesinde Uygulanan Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - 3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”
Küresel Ekonomik Düzende Vergileme Alanında Reform: Matrah Aşındırılması ve Kâr Aktarımı Eylem Planı ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme PEKER KILIÇER İMREN,KILIÇER ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - 3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”
Kırmızı Et ve Süt Ürünleri Tüketiminin Kontrol Altına Alınmasına Yönelik Mali Politikalar: Çevrenin Korunması Bağlamında Bir Değerlendirme KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Uluslararası - Özet bildiri - (28.06.2017 - 30.06.2017) - 8. International Conference of Political Economy
Çevreye Duyarlı Bütçeleme Sistemi: Heidelberg Uygulaması KILIÇER ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (28.06.2017 - 30.06.2017) - 8th International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century
Kitap
GÜNCEL MALİYE ÇALIŞMALARI TEORİ VE UYGULAMA KILIÇER ERKAN, Körükçüoğlu Merve Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Üçüncü Dünya Savaşına Giderken Örnek Ülkelerde ve Türkiye’de Savunma Harcamalarının Seyri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Basım Yayın Dağıtım - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:28 - ISBN:978-625-6952-93-5 2023
KAMU MALİYESİNDE TEORİK VE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR KILIÇER ERKAN, Körükçüoğlu Merve Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ENGELLİLER VE YAŞLILARIN HAYATININ KOLAYLAŞTIRILMASINA YÖNELİK SOSYAL BÜTÇE UYGULAMALARI: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Basım Yayın Dağıtım - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:433 - ISBN:978-625-6559-18-9 - (Bölüm Sayfaları:61 - 88) 2023
Institutions Economic Policies Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection Growth KILIÇER ERKAN, PEKER KILIÇER İMREN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Fiscal Policies for Controlling Consumption of Red Meat and Dairy Products (An Evaluation in the Context of Environmental Protection) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:12 - ISBN:978-1-9997035-7-8 2017
Dijital Ekonomide Vergilendirme: Örnek Ülke Uygulamaları KILIÇER ERKAN, PEKER KILIÇER İMREN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Seçkin - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:248 - ISBN:978-975-02-6695-9 2021
Dijital Ekonomide Vergilendirme: Örnek Ülke Uygulamaları KILIÇER ERKAN, PEKER KILIÇER İMREN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Seçkin Yayıncılık - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:271 - ISBN:9789750276507 2022
Political Economy of Taxation KILIÇER ERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye’de Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükünün Düşürülmesine İlişkin Öneriler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:International Journal of Politics Economics - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:10 - ISBN:978-0-9932118-7-4 - (Bölüm Sayfaları:101 - 108) 2016
Dijital Ekonomide Vergilendirme: Örnek Ülke Uygulamaları KILIÇER ERKAN,PEKER KILIÇER İMREN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Seçkin Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:224 - ISBN:978-975-02-6021-6 2020
Maliye Biliminde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşım ve Gelişmeler: Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe KILIÇER ERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Performans Esaslı Bütçe Sisteminin Etkinliğinin Artırılması: Program Bütçe Yaklaşımına Geri Dönüş - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:34 - ISBN:978-625-7358-92-7 2021
EKONOMİ VE SOSYAL POLİTİKA YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE İNCELEMELER: TEORİ, POLİTİKA, YÖNTEM VE YANSIMALAR KILIÇER ERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PERFORMANS ESASLI PROGRAM BÜTÇE SİSTEMİNİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAYAN FAKTÖRLER: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Publication House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:40 - ISBN:978-625-8007-50-3 2021
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR KILIÇER ERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:NİĞDE İLİNDE PATATES ÜRETİCİLİĞİ YAPANÇİFTÇİLERİN PATATES ÜRETİMİNE VERİLEN MALİDESTEKLERE İLİŞKİN ALGISININ BELİRLENMESİNEYÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD Publishing House - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-7695-19-2 2019