Eğitim Bilgileri
Doktora NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÖZEL EĞİTİM (DR)/ 2021-
Doktora NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ (DR)/ 2019-2021
Yüksek Lisans NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÖZEL EĞİTİM (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Özel eğitime ihtiyacı olan çocuğa sahip anne babaların psikolojik dayanıklılıklarının yordayıcısı olarak sosyal destek algısı ve benlik saygısının incelenmesi 2014-2018
Lisans NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ/ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 2009-2013
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2022-
Makaleler
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Geçiş Sürecini Değerlendirmesi: Risk Grubunda Yer Alan Çocuklar Açısından KONUK ER RUKİYE, KARAMAN ERKAN, YILDIRIM DOĞRU SAFİYE SUNAY Uluslararası - Hakemli - DRJI | Directory of Research Journals Indexing RI-ROOTINDEXING ReseachBib – Academic Resource Index ROAD | ROAD, The Directory of Open Access Scholarly Resources ISI | International Scientific Indexing Eurasian Scientific Journal Index ICI Index Copernicus International General Impact Factor CiteFactor Asos Index Scientific Indexing Services EuroPub Database - Özgün Makale - Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, - Doi: 10.26677/TR1010.2022.926 2022
Özel Eğitim Gereksinimli Bireye Sahip Anne Babaların Bazı Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi EFİLTİ ERKAN, KARAMAN ERKAN Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.29299/kefad.789980 2021
Opinions of special education teachers on mobbing EFİLTİ ERKAN, KOÇBEKER EİD BEYHAN NAZLI, KARAMAN ERKAN Uluslararası - Hakemli - ERİC - Özgün Makale - African Educational Research Journal - Doi: 10.30918/AERJ.8S2.20.045 2020
Investigation of Social Support Perception and Self-Esteem as Predictors of Psychological Resilience of Parents Who Have Children with Special Educational Needs KARAMAN ERKAN, EFİLTİ ERKAN Uluslararası - Hakemli - ERİC - Özgün Makale - Asian Journal of Education and Training - Doi: 10.20448/journal.522.2019.51.112.120 2019
Bildiriler
Yükseköğretim Kurumlarında Kapsayıcılık: Öğretim Elemanlarının “Vinyette Tekniği” ile Görüşlerin İncelenmesi KARAMAN ERKAN, DİKİCİ HİDAYET Uluslararası - Özet bildiri - (22.12.2023 - ) - v. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Özel Eğitimde Kademeler Arası Geçiş Sorunlarının ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma KARAMAN ERKAN, KONUK ER RUKİYE Ulusal - Özet bildiri - (25.10.2023 - ) - 33. ulusal Özel Eğitim Kongresi
Deprem Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukları Nasıl Etkiledi?: Anne Görüşlerine Göre Nitel Bir Çalışma KARAMAN ERKAN, KONUK ER RUKİYE, YILDIRIM DOĞRU SAFİYE SUNAY Ulusal - Özet bildiri - (05.10.2023 - ) - 7. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi
ÖZEL YETENEKLİ MÜLTECİ VE SIĞINMACI ÇOCUKLAR ÜZERİNE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ KARAMAN ERKAN, TALAS MUSTAFA, DEMİR ZEKERİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.12.2022 - ) - IV. ULUSLARARASI AKDENĐZ BĐLĐMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
DESTEK EĞİTİM ODASI HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLECEK ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK DESTEK EĞİTİM ODASI HİZMETLERİNİ İSTEMEME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SARI HAKAN, KARAMAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (25.08.2022 - ) - 5. ELMİS ULUSLARARASI ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BAĞLAMINDA YARDIMCI YAZILIMLARI KONU ALAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME KONUK ER RUKİYE, DİKİCİ HİDAYET, KARAMAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (25.08.2022 - ) - ELMIS-5 2022 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi
ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ BİREYE SAHİP AİLELERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARIYLA İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ EFİLTİ ERKAN, KARAMAN ERKAN Ulusal - Özet bildiri - (04.12.2016 - ) - International Academic Researches Congress,