Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2021-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2012-2021
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2011-2012
Yönetilen Tezler
RABİA ASAN Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Etkin Teknoloji Entegrasyonunu Planlayabilme Durumlarının İncelenmesi 2022
İLAYDA ÖZDERE Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE AKADEMİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2022
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Okul Öncesi Dönemde Dijital Ortamda Değerler Eğitimi: 3-6 Yaş Çocukların Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimini Destekleyecek Mobil Uygulama (KOSGEB) (26.03.2020-17.05.2022)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı EĞİTİM TEKNOLOJİSİ OFİSİ ETO (EBT 2013/02-BAGEP) (18.11.2013-27.11.2014)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Robotik Kodların Etkinliğinin İncelenmesi (EBT 2022/1-BAGEP) (18.02.2022-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Yükseköğretimde Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonunda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları (EBT 2016/03-HIDEP) (17.05.2016-28.12.2017)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Devam Ediyor Sanal Öğrenme Ortamında Yabancı Dil Eğitimi (KOSGEB) (16.11.2022-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Okula Başlama Yaşı ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki (EBT 2016/01-HIDEP) (03.06.2016-30.12.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Artırılmış Gerçeklik Teknolojisiyle Desteklenen Geometri Öğretimi Uygulamaları (EBT 2016/02-HIDEP) (03.06.2016-30.12.2016)
İdari Görevler
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Bologna Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Uzaktan Öğretim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2015
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-
İç Kontrol Eylem Planı Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2016
Öğretmenlik Uygulaması Okul Deneyimi Ders Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2016
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2014
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2014
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2014
Ödüller
Proje Teşvik Ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2014
Yayın Teşvik Ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2013
Teşekkür Belgesi NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2012
Aylıkla Ödüllendirme MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Kamu, TÜRKİYE 2006
Teşekkür Belgesi MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Kamu, TÜRKİYE 2004
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2012
Makaleler
Technology Integration in Higher Education: Situations of Faculty Members ÇALIŞKAN ERKAN, ÖNAL NEZİH, GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Yuksekogretim Dergisi - Doi: 10.2399/yod.21.608630 2021
Uzaktan Eğitim Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması GÖKÇE SEMİRHAN, ÖNAL NEZİH, ÇALIŞKAN ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - BAŞKENT UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 2021
Code.org Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine ve Programlama Öz-Yeterliklerine Etkisinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 2020
The effects of robotics programming on secondary school students’problem-solving skills ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - World Journal on Educational Technology: Current Issues - Doi: 10.18844/wjet.v12i4.5143 2020
The outcomes of flipped learning in information technology course in higher education ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - International Journal of Education Technology and Scientific Researches - Doi: 10.35826/ijetsar.38 2020
Öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özellikleri ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2019
How Do Educational Researchers Utilize from Social Media? ÇALIŞKAN ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.14686/buefad.463514 2019
Uzamsal Becerilerin Geliştirilmesi İçin Üç Boyut İçerikliEtkileşimli Videoların Kullanılabilirliğine Yönelik Birİnceleme ÇALIŞKAN ERKAN,GÖKÇE SEMİRHAN,ÖNAL NEZİH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) - Doi: 359-388 2019
Eğitimde yenilikçi teknolojilerin kullanımı açısından Türkiye’de son beş yıl içerisinde (2011-2015) tamamlanmış lisansüstü tezlerin incelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Human Sciences - Doi: 10.14687/jhs.v14i1.4169 2017
Does teaching geometry with augmented reality affect the technology acceptance of elementary school mathematics teacher candidates? ÖNAL NEZİH,İBİLİ EMİN,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Practice 2017
Fatih Projesi Öğretmen Adaylarının Öğretim Ortam ve Yöntemlerine İlişkin Görüşlerini Nasıl Etkilemektedir? ÇALIŞKAN ERKAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi 2017
Okula Başlama Yaşı ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki BAŞTUĞ MUHAMMET,ÜNAL EMRE,YAZICI KUBİLAY,ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - International Online Journal of Educational Sciences - Doi: 10.15345/iojes.2017.04.017 2017
Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.17152/gefad.330149 2017
Öğretim Etkinliklerinde Sanal Müzelerin Kullanımına İlişkin Sosyal Bilgiler Öğre ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.9275 2016
Intrapair Similarity of Computer Self Efficacy in Turkish Adolescent Twins DERYAKULU DENİZ,McIlroy David,URSAVAŞ ÖMER FARUK,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Educational Computing Research - Doi: 10.1177/0735633116639952 2016
Duruma Dayalı Bilgisayar Destekli Ortaklaşa Öğrenme Uygulamalarına Katılan Öğretmen Adaylarının Sürece İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN,DERYAKULU DENİZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2014
Bilgisayar Destekli Ortaklaşa Öğrenmede İletişim Araçlarına Grup Destek Sistemlerine ve E Liderliğe İlişkin Katılımcı Görüşlerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN,DERYAKULU DENİZ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 2014
Mobil Teknolojilerin Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi MENZİ ÇETİN NİHAL,ÖNAL NEZİH,ÇALIŞKAN ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ege Eğitim Dergisi 2013
Anadolu Teknik ve Teknik Liselerdeki Bilişim Teknolojileri Alanı Öğrencilerinin Staj Yaptıkları İşyerlerinde Mesleki Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi ENGİN MELİH,ÇALIŞKAN ERKAN,UYSAL ÖMÜR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kastamonu Eğitim Dergisi 2013
Web Tabanlı Öğretime Yönelik Akademisyen Görüşleri ÇETİN OĞUZ,ÇALIŞKAN ERKAN,MENZİ ÇETİN NİHAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İlköğretim Online 2013
Bilgisayar Destekli Ortaklaşa Öğrenmede E Liderliğin ve Grup Destek Sistemlerinin Katılım Sıklığı Performans ve Doyum Üzerindeki Etkisi ÇALIŞKAN ERKAN,DERYAKULU DENİZ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 2013
Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi MENZİ ÇETİN NİHAL,ÇALIŞKAN ERKAN,ÇETİN OĞUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Anadolu Journal of Educational Sciences International 2012
A Twin Study of Computer Anxiety in Turkish Adolescents DERYAKULU DENİZ,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 2012
Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterlilikleri ile Teknolojiye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ÇETİN OĞUZ,ÇALIŞKAN ERKAN,MENZİ ÇETİN NİHAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İlköğretim Online 2012
Sosyal Etkileşim Alanı Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması BARDAKCI SALİH,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Algılanan Sosyalleşme Ölçeğinin Bilgisayar Destekli Ortaklaşa Öğrenme Ortamlarına Yönelik Yapı Geçerliği ÇALIŞKAN ERKAN,BARDAKCI SALİH,TEKER NECMETTİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Milli Eğitim 2011
Bilgisayar Destekli Ortaklaşa Öğrenmede Grup Yapısı Sosyal Beceri ve Etkileşim Sıklığının Görev Başarısına Etkisi ÇALIŞKAN ERKAN,DERYAKULU DENİZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi - Doi: 10.1501/Egifak_0000000118 2005
Bildiriler
Ortaokul Öğrencilerinin Programlama Öz-yeterlikleri ile Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.10.2019 - 01.11.2019) - 7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium
Ortaokul Öğrencilerinin Programlamada Kendine Güven ve Güdülenme Düzeylerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.10.2019 - 01.11.2019) - 7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium
Dijital Öykülere ve Geliştirme Sürecine İlişkin Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2017 - 01.10.2017) - 2. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Spor Eğitiminde Eğitsel Video Kullanımına Yönelik Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2017 - 01.10.2017) - 2. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Web Tabanlı Öğretime Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ÇETİN OĞUZ,ÇALIŞKAN ERKAN,MENZİ ÇETİN NİHAL Ulusal - Özet bildiri - (27.09.2011 - 28.09.2011) - I. Web Destekli Öğretim Uygulamaları Sempozyumu
Considerations for creating and sharing professional information using social networking sites HAMILTON HANCOCK DIANE,HEMPHILL LEAUNDA,HEMPHILL HOYET,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (27.05.2015 - 29.05.2015) - Faculty Summer Institute 2015
Exploring the diverse landscape of online student assessment HEMPHILL HOYET,HEMPHILL LEAUNDA,HAMILTON HANCOCK DIANE,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (27.05.2015 - 29.05.2015) - Faculty Summer Institute 2015
Flipped learning and collaborative learning approaches across disciplines and countries ÇALIŞKAN ERKAN,HEMPHILL HOYET,HEMPHILL LEAUNDA,HAMILTON HANCOCK DIANE Uluslararası - Özet bildiri - (27.05.2015 - 29.05.2015) - Faculty Summer Institute 2015
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Gözünden Ortaokulda Kodlama Öğretim Sürecinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 28.04.2019) - 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Dersine İlişkin Bilgi ve Düşüncelerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 28.04.2019) - 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Böte Öğrencilerinin Bölüm Farkındalıkları ve Gelecek Hedefleri ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.05.2017 - 26.05.2017) - 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Yükseköğretimde Teknoloji Entegrasyonundaki Engeller ve Çözüm Yolları ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,ÇETİN OĞUZ,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.05.2017 - 26.05.2017) - 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Information and communication technologies integration for professional development of teachers in the United States of America ÇALIŞKAN ERKAN,HEMPHILL HOYET,HEMPHILL LEAUNDA Uluslararası - Özet bildiri - (21.10.2015 - 23.10.2015) - International PAEDEIA Conference: European Symposium Young Teachers as Change Agents
MySQL Workbench ile Veri Modeli Oluşturma ve Veri Tabanı Yönetimi ENGİN MELİH,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (18.09.2014 - 20.09.2014) - 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Eğitim Teknolojisi Ofisine Yönelik Düşünceleri ve Beklentileri (Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) ÇALIŞKAN ERKAN,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.09.2014 - 20.09.2014) - 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Survey of Teacher Educators on Professional Development Materials Used for Technology Integration Training Hemphill Hoyet,Hemphill Leaunda,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (17.10.2016 - 21.10.2016) - 2016 Association for Educational Communications and Technology (AECT) International Convention
Heritability of Computer Self Efficacy: A Twin Study DERYAKULU DENİZ,ÇALIŞKAN ERKAN,ÖZTÜRK HAYRİYE TUĞBA Uluslararası - Özet bildiri - (16.07.2012 - 17.07.2012) - 2nd Cyberpsychology and Computer Psychology Conference
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin İncelenmesi ÖNAL NEZİH,GÖKÇE SEMİRHAN,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.05.2016 - 18.05.2016) - 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Examination of Turkish Master Theses and Doctoral Dissertations in Terms of Using Innovative Technologies in Education among 2011-2015 ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (12.05.2016 - 14.05.2016) - 14th International Teacher Education for Sustainable Development Culture and Education “Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development”
Pre-service Teachers’ Views on Teaching Environment and Methods in the Framework of FATIH Project ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (12.05.2016 - 14.05.2016) - 14th International Teacher Education for Sustainable Development Culture and Education “Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development”
Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özellikleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.04.2019 - 14.04.2019) - Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi
Code.org Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine ve Programlama Öz-Yeterliklerine Etkisinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.04.2019 - 14.04.2019) - Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevrimiçi işbirlikli öğrenme uygulamalarına yönelik tutumları ASAN RABİA, ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (12.02.2022 - ) - 4. International Congress on Life, Social, and Health Sciences In A Changing World
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Canlandırma ve Benzetimlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2017 - 13.10.2017) - 5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitsel Videoların Geliştirilmesi ve Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2017 - 13.10.2017) - 5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium
Etkileşimli Üç Boyutlu Videoların Geometri Öğretiminde Kullanımına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri ÇALIŞKAN ERKAN,GÖKÇE SEMİRHAN,ÖNAL NEZİH Ulusal - Özet bildiri - (11.09.2014 - 14.09.2014) - XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Is It Playful or Scared? Will Chucky Be Real? ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (11.04.2018 - 13.04.2018) - International Child and Information Safety Congress “Digital Games”
Türkçe Öğretmen Adaylarının Internet Kullanımına Yönelik Tutumları ile Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi ÇETİN OĞUZ,ÇALIŞKAN ERKAN,MENZİ ÇETİN NİHAL Ulusal - Özet bildiri - (08.09.2011 - 09.09.2011) - 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
Sanal Müzelerin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (06.06.2013 - 08.06.2013) - 7th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik Görüşleri ve Eğitsel İçerikli Web Site Değerlendirme Yaklaşımları ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.06.2013 - 08.06.2013) - 7th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Dijital Öğretim Materyallerinin Tasarlanması ve Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
NODEXL: Sosyal Ağ Çözümleme Aracı ÇALIŞKAN ERKAN,MENZİ ÇETİN NİHAL,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2012 - 06.10.2012) - 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Mobil Teknolojilerin Eğitimde Kullanımına Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi MENZİ ÇETİN NİHAL,ÖNAL NEZİH,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2012 - 06.10.2012) - 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - International Talented And Gifted Conference
An educational reform to improve classroom technology in Turkey FATIH Project HEMPHILL HOYET,ÇALIŞKAN ERKAN,HEMPHILL LEAUNDA Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.11.2015 - 07.11.2015) - 2015 Association for Educational Communications and Technology (AECT) International Convention
Kodlama Öğretiminde Bilgisayarsız Kodlama Oyunu Tospaa’nın Etkisinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2019 - 04.05.2019) - 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bireysel Girişimcilik Algılarının İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2019 - 04.05.2019) - 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2019 - 04.05.2019) - 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium
Investigation of the Effect of Robotic Coding on Problem-Solving Skills of Secondary School Students ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2019 - 03.11.2019) - 10th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership
Kitap
Öğretim Teknolojileri ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Öğretim Materyallerinin Seçimi, Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:267 - ISBN:978-625-417-803-0 - (Bölüm Sayfaları:227 - 267) 2022
Öğrenme-Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Üzerine Karma Yazılar ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Teknoloji Entegrasyon Modellerine Karşılaştırmalı Bir Bakış - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-7228-48-0 - (Bölüm Sayfaları:25 - 52) 2020
Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodojiler, Uygulamalar ve Öneriler GİM açık kaynak projesi ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Okul Çağı Çocukların Eğitiminde Mobil Aygıtlar ile İnternetin Etkin Kullanımı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-406-591-0 2020