Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR)/ Tez adı : Ahıska Türkleri ağzı 2004-2011
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Kepsut ilçesi ve yöresi ağızları 2000-2003
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1990-1994
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI 2011-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR) 2005-2011
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI 2003-2005
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1999-2003
Yönetilen Tezler
ZEYNEP GÖKKAYA Yüksek Lisans Yozgat'ta Ahıska Türkleri Ağzı 2020
ESRA ÖZDEMİR Yüksek Lisans Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Hikayelerinde "Korku" Ögesini Psikanalist Bakış Açısıyla İnceleme 2020
ESMA KUŞ Yüksek Lisans Kazak Atasözlerinde Kelime Grupları 2020
RAKHAT MANEKEYEVA Yüksek Lisans Şekerim Kudayberdiulı'nın Sanatı ve Şiiri Üzerinde İnceleme 2019
MUZAFFER SAZ Yüksek Lisans Tarihi Kıpçak Türkçesi metinlerinde Oğuzca unsurlar 2019
BİLGE KILIÇARSLAN Yüksek Lisans Konya Halkevi Dergisi'nde yer alan halk bilimine dair yazıların incelenmesi 2019
BETÜL DEMİRYÜREK Yüksek Lisans KENZÜ'L-KÜBERÂ VE MEHEKKÜ'L-ULEMÂ (İNCELEME-METİN BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK) 2019
GÜLKADER AVŞAR Yüksek Lisans Yeşilgölcük Kasabası ve Civarındaki Köy ve Kasabalarda Kullanılan Yer Adları 2018
MURAT AKSAKALLI Yüksek Lisans Âşık Mahzunî Şerif'in şiirlerinde söz varlığı 2015
Projeler
BAP Tamamlandı Ahıska Türkleri Ağzı (-)
İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-2020
Makaleler
Ceza Hukukuna Dair Bir Manzume: Manzûme-i Nazariyat-ı Hukuk-ı Ceza DEMİRAY ERDİNÇ Uluslararası - Hakemli - Sobiad - Özgün Makale - TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.12992/TURUK642 2019
Ahıska Türkleri Bağlamında Coğrafya Vatan ve Dil DEMİRAY ERDİNÇ Ulusal - Hakemli - TUBİTAK ULAKBİM - Özgün Makale - Erciyes Aylık Fikir Sanat Dergisi 2015
Anavatanlarından Sekiz Ülkeye Dağıtılmış Bir Halk Ahıska Türkleri DEMİRAY ERDİNÇ Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, SOBİAD - Özgün Makale - Turkish Studies International Pertiodical For The Languages, Literature and History of Turkic or Turkish - Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3704 2012
Ahıska Türklerinde Doğum Adetleri ve Uygulamaları DEMİRAY ERDİNÇ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - AKPINAR Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi 2012
Problems Of Transcription In The Area Of Dialect Researches DEMİRAY ERDİNÇ Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, SOBİAD - Özgün Makale - Journal of Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.458 2008
Bildiriler
TÜRK DÜNYASINDA ORTAK DİL MESELESİ DEMİRAY ERDİNÇ Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - VI. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
Ortak Türkçe: Dilde Birlik Düşüncesinin Gerçekleşebilirliği DEMİRAY ERDİNÇ Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.12.2018 - 08.12.2018) - 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
Ahıska Türkleri Ağzının Yayılma Alanları DEMİRAY ERDİNÇ Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.10.2010 - 09.10.2010) - Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni
Ahıska Türkleri ve Ahıska Türkleri Ağzına Dair Bazı Tespitler DEMİRAY ERDİNÇ Ulusal - Tam metin bildiri - (05.03.2009 - 06.03.2009) - III. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu 05-06 Mart 2009 BİLDİRİLER
Kitap
TARİHSEL ve ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE TIP:Metinler,Tarih, Uygulamalar, Kavramlar, Terimler DEMİRAY ERDİNÇ,SAZ MUZAFFER Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:DERLEME SÖZLÜĞÜNDE GEÇEN HASTALIK ADLARI ve TIP TERİMLERİ ÜZERİNE TEMATİK BİR DEĞERLENDİRME - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:DETAY YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:473 - ISBN:978-605-254-264-4 - (Bölüm Sayfaları:147 - 242) 2020
Editör
TÜRÜK BAKIRCI NEDİM,YILMAZ OZAN,BAYRAM BÜLENT,KÖK ABDULLAH,CERİTOĞLU MURAT,UĞURLU SERDAR,TOPÇU ÇİĞDEM,DEMİRAY ERDİNÇ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Türük Yay. - Yayın Kurulu Üyeliği 2019