Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (DR)/ Tez adı : Türkiye’xxde gelir vergisinde uygulanan ayırma ilkesinin gelir dağılımı üzerine etkisi 2012-2018
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Enerji yoksulluğunun giderilmesine yönelik sosyal politikalar 2009-2012
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./ 2004-2009
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI 2018-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI 2010-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI 2009-2010
Yönetilen Tezler
BÜŞRA KİRLENMEZ Yüksek Lisans Lüks tüketim malları üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin kamu gelirlerine etkisinin talep esnekliği çerçevesinde değerlendirilmesi 2023
EBRU VİLDAN ER Yüksek Lisans Bütçe ve Cari Açık Sorunu Açısından Coğrafi Işaretli Ürünlerin Üretiminde Teşvik ve Vergi Politikaların Rolü 2022
YEŞİM TOPARLAK Yüksek Lisans Türkiye'de mali yolsuzluğun vergisel araçlarla azaltılması 2022
BURÇİN YİĞİT Yüksek Lisans ANAYASAL İKTİSAT VE TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİRLİĞİ 2021
HASAN FARUK TİLLİOĞLU Yüksek Lisans Kripto Para Teknolojisinin Ekonomik Sistemlerde Uygulanabilirliği: El Salvador Örneği 2021
HARUN ÇÖKDEL Yüksek Lisans Laffer Eğrisi Doğrultusunda Türkiye'de Özel Tüketim Vergisi Uygulamasının Sektörel Bazda Değerlendirilmesi: Alkollü İçecek ile Tütün Ürünleri ve Otomotiv sektörü Örneği 2021
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Makaleler
Mali yolsuzluğun önlenmesinde vergisel araçların rolü: Türkiye örneği Toparlak Yeşim, EKE ERDEM UTKU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Omer Halisdemir Universitesi - Doi: 10.25287/ohuiibf.1282565 2023
Seçili OECD Ülkelerinde Kamu AR-GE Harcamalarının Etkinliğinin Analizi EKE ERDEM UTKU, AYRANCI BAĞRIAÇIK EMİNE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: 10.25295/fsecon.1098193 2022
Avrupa Birliği’nde Vergi Kaçakçılığı Suçu ile Mücadelede İspanya Örneği EKE ERDEM UTKU, DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Ulusal - Hakemli - Cite Factor DRJI i2or Rootindexing ResearchBib Scientific Indexing Services Journal Factor Academic Keys COSMOS IF Neliti OpenAIRE ASOS indeks - Özgün Makale - Politik Ekonomik Kuram - Doi: 10.30586/pek.941521 2021
AB ÜYE ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİN ETKİNLİK ANALİZİ AYRANCI EMİNE,EKE ERDEM UTKU Uluslararası - Hakemli - ESJI, CiteFactor, DIIF, SSRN, Copernicus - Özgün Makale - SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL - Doi: 10.26449/sssj.865 2018
Türkiye'de Elektrik Enerjisi Sektörünün Enerji Yoksulluğu Açısından Değerlendirilmesi EKE ERDEM UTKU,AYRANCI EMİNE Ulusal - Hakemli - i2or, journal factor, sis, cosmos, neliti, drji - Özgün Makale - Politik Ekonomik Kuram - Doi: 10.30586/pek.456009 2018
The Assessment of Economic Relations Over Energy Sector Between After Independence of Caspian Region Countries and Turkey EKE ERDEM UTKU,ATSAN EMRE Uluslararası - Hakemli - ESJI, i2or, RI, RePEc - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: 10.25295/fsecon.2018.02.006 2018
Bildiriler
Is a Common Economic Market Possible in Eurasia? BAŞARAN ALPARSLAN ABDURRAHMAN,EKE ERDEM UTKU,BAĞDADİOĞLU NECMİDDİN Uluslararası - Özet bildiri - (15.11.2014 - 16.11.2014) - 3. Eurasian Forum on Social Science EFSS 2014
The Energy Poverty Profile of Azerbaijan and Evaluation of the Problem of Energy Poverty with Regard to Households BAŞARAN ALPARSLAN ABDURRAHMAN,EKE ERDEM UTKU,BAĞDADİOĞLU NECMİDDİN Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2012 - 21.10.2012) - World Economic Development Paradigm: Market and Beyond EFSS
Türkiye’de Elektrik Enerjisi Sektörünün Enerji Yoksulluğu Açısından Değerlendirilmesi BAŞARAN ALPARSLAN ABDURRAHMAN,EKE ERDEM UTKU,BAĞDADİOĞLU NECMİDDİN Uluslararası - Özet bildiri - (28.08.2012 - 02.09.2012) - 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Türk Dünyası ile Yakınlaşma Yollarına Türk Dünyasından Bir Bakış EKE ERDEM UTKU Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.05.2011 - 05.06.2011) - 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Balkanlar İçin Yeni Perspektifler
Küresel Ekonomik Kriz Çerçevesinde Uygulanacak Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi EKE ERDEM UTKU Uluslararası - Özet bildiri - (21.12.2009 - 22.12.2009) - Global Mali Kriz: İktisadi Güvenliğin Azerbaycan Modeli ve Dünya Tecrübesi
Kitap
Türkiyede Güncel Mali Tartışmalar EKE ERDEM UTKU Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ayırma İlkesinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:30 - ISBN:978-605-327-860-3 - (Bölüm Sayfaları:139 - 168) 2019
Dünyada ve Türkiye’de Enerji Yoksulluğu EKE ERDEM UTKU Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Taşhan Kitap Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:193 - ISBN:6058392557 2018