Eğitim Bilgileri
Doktora KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/SAĞLIK YÖNETİMİ (DR)/ Tez adı : Proaktif kişiliğin iç girişimcilik üzerine etkisinde örgütsel sinizmin düzenleyici rolü: Niğde ili sağlık sektörü çalışanları üzerinde bir araştırma 2018-2023
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : 112 acil sağlık hizmetlerinden hasta memnuniyet düzeyinin belirlenmesi ve hasta memnuniyet ölçeğinin geliştirilmesi 2013-2018
Lisans-ÇiftAnadal SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./ 2010-2011
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SAĞLIK YÖNETİMİ PR./ 2009-2013
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/İLK VE ACİL YARDIM PR. 2021-
Makaleler
LOCAL TOURS IN ACHIEVING COMPETITIVE SUPERIORITY IN MEDICAL TOURISM: THE CASE OF AKSARAY KARASU EMRE, KARASU LALE Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Google Scholar, SIS, ResearchBib, DRJI, ISI, Rootindexing, İnfobase index - Özgün Makale - International Journal of Health Management and Tourism - Doi: 10.31201/ijhmt.1315496 2023
Bildiriler
112 Acil Sağlık Hizmetlerinden Hasta Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi ÖZTÜRK YUNUS EMRE, ÖZATA MUSA, KARASU EMRE Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - 2.Uluslarası 12.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
Hemşirelerde Duygusal Emek Davranışı ile Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AYDIN AYŞEGÜL, ÜNALAN DEMET, KARASU EMRE, ALTAN FATİH, SOMUNOĞLU İKİNCİ SİNEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.09.2019 - 12.09.2019) - Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V)
The Analysis of the Relationship between the Organizational Justice Perception and the Glass Ceiling Syndrome in Female Health Care Professionals ÜNALAN DEMET, AYDIN AYŞEGÜL, KARASU EMRE, ÜSTÜN ÖZGE, AVDEREN SELÇUK, ETER MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.09.2019 - 12.09.2019) - Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V)
Development of Patient Satisfaction Measures in 112 Emergency Health Services And Validity Reliability Analysis ÖZATA MUSA, KARASU EMRE Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.10.2018 - 06.10.2018) - 3rd İnternational Health Sciences and Management Coference
Kitap
TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ - Gelişim, Eğitim, Profesyonelleşme ve Kurumsallaşma ÖZATA MUSA, KARASU EMRE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sağlık Yönetimi Alanı İle İlgili Eğitim Programları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:374 - ISBN:978-625-433-343-9 - (Bölüm Sayfaları:83 - 124) 2022
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ KARASU EMRE, ÖZATA MUSA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sağlık Hizmeti Türleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:584 - ISBN:978-625-417-707-1 - (Bölüm Sayfaları:145 - 160) 2022
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ KARASU EMRE, ÖZATA MUSA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Uluslararası Sağlık Örgütleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:584 - ISBN:978-625-417-707-1 - (Bölüm Sayfaları:479 - 490) 2022
Sanatsal Faaliyetler
VI. TRALLİ TRAVMA RALLİSİ Düzenleyen(ler):GAZİ ÜNİVERSİTESİ Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 18.05.2022 - 18.05.2022