Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (DR)/ Tez adı : Türkiye'de asgari geçim indirimi uygulaması ve gelirin yeniden dağılımı üzerindeki etkisinin incelenmesi 2010-2023
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (YL) (TEZSİZ) (İÖ)/ 2007-2009
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE PR./ 1999-2004
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ HUKUK ANABİLİM DALI 2016-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ HUKUK ANABİLİM DALI 2010-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ HUKUK ANABİLİM DALI 2009-2010
İdari Görevler
Web Sayfası Sorumlusu NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Paydaş İlişkileri Komisyonu NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
İntibak Komisyonu NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
İletişim Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Ödüller
The Best Paper Award HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Birincisi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2004
Makaleler
An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion KAHRAMAN RECEP,ATSAN EMRE Uluslararası - Hakemli - RePEc - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: 10.25295/fsecon.2018.03.008 2018
The Assessment of Economic Relations Over Energy Sector Between After Independence of Caspian Region Countries and Turkey EKE ERDEM UTKU,ATSAN EMRE Uluslararası - Hakemli - ESJI, i2or, RI, RePEc - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: 10.25295/fsecon.2018.02.006 2018
The Determinants of Tax Capacity and Tax Effort in Turkey for the Period of 1984-2012 ATSAN EMRE Uluslararası - Hakemli - Sobiad, Index Copernicus, Asos Index, EBSCO, DOAJ - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.339753 2017
Yolsuzlukla Mücadelede e-Yönetişim ve Kırgızistan'daki Durum ATSAN EMRE,KIZILTAN MUSTAFA,YERELİ AHMET BURÇİN Uluslararası - Hakemli - ASOS, Google Scholar, TEİ, Arastirmax, Academic Resource Index, SIS, ERIH Plus - Özgün Makale - MJSS Manas Journal of Social Studies 2015
Türk Vergi Yönetiminde Sosyal Platformlar KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,PİRÇEKLİ KORAY,ATSAN EMRE Ulusal - Hakemsiz - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Uzman Bakış Dergisi 2015
Analysis of Central Asia Economic Integration Projects from the Viewpoint of Convergence Hypothesis YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,ATSAN EMRE Uluslararası - Hakemli - ERIH PLUS, EconLit, WorldCat, Google Scholar, RePEC, EBSCO Host, CEEOL Index, Copernicus, DOAJ - Özgün Makale - Socioeconomica - Doi: 10.12803/SJSECO.48134 2015
Vergi Ziyaı ve Usulsüzlük Suçlarında Tekerrüre İlişkin Karşılaşılan Sorunlar DİBO METE,ATSAN EMRE Ulusal - Hakemli - Asos İndeks - Özgün Makale - Vergi Dünyası 2014
Gelişmiş Ülkelerde ve Avrupa Birliği'nde Borç Krizinin Etkileri ve Çözüm Yolları MERİÇ METİN,ATSAN EMRE Ulusal - Hakemli - Eğitim Bilimleri İndeksi Araştırmax, ASOS İndeks, Türk Eğitim İndeksi - Özgün Makale - Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.12780/UUSBD218 2013
Bildiriler
Vergi Hukukunda Ödeme Gücüne Göre Vergilendirme ve Mali Güç Sorunsalı ATSAN EMRE Uluslararası - Özet bildiri - (14.09.2018 - ) - FISCAOECONOMIA INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurunun Etkinliği Sorunu: Niğde İli Üzerine Bir İnceleme KARADEMİR HALİS,ATSAN EMRE,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Özet bildiri - (23.11.2017 - 23.11.2017) - SOSBİLKO 2017: Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı
Impact of Taxes on Architectural Structures: A Historical Analysis GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,ATSAN EMRE,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Determinants of Tax Capacity and Tax Effort in Turkey for the Period of 1984-2012 ATSAN EMRE Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
As a Tax Compliance Problem Tax Administration UÇAR ONUR,TOSUN CEVAT,ATSAN EMRE Uluslararası - Özet bildiri - (29.10.2015 - 30.10.2015) - 1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Economic Crime and Punishment in Turkish Tax System A Comparative Analysis ATSAN EMRE,DİBO METE Uluslararası - Özet bildiri - (21.06.2015 - 24.06.2016) - 17th International Academic Conference
Ekonomik Entegrasyon Ülkeler Arası Yakınlaşma ve Avrasya Ekonomik Birliği YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,ATSAN EMRE Uluslararası - Özet bildiri - (15.11.2014 - 16.11.2014) - 3. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu (ASBF 14)
E Ticaret Kapsamında Sosyal Platformların Vergilendirilmesi ATSAN EMRE,MERİÇ METİN,ERTÜRK YASİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.05.2014 - 05.05.2013) - International Conference on Economics - EconWorld
Küresel Ekonomik Kriz Sonrası Gelişmiş Ülkelerde Ortaya Çıkan Borç Krizi ve Krizle Mücadele Önerileri MERİÇ METİN,ATSAN EMRE Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2013 - 26.05.2013) - 14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi YERELİ AHMET BURÇİN,ATSAN EMRE Ulusal - Özet bildiri - (26.11.2011 - ) - 4. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu
Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Genel Durum ATSAN EMRE Ulusal - Tam metin bildiri - (29.05.2011 - 05.06.2011) - 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Genel Durum ATSAN EMRE Uluslararası - Özet bildiri - (29.05.2011 - 05.06.2011) - 3rd International Congress of Social Sciences in the Balkans
Kitap
Ekonomi Politik Tarihi ve Teorisi ATSAN EMRE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yapay Zekâ ve Vergi İdaresi: Avantajlar ve Zorluklar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:272 - ISBN:978-625-6586-01-7 - (Bölüm Sayfaları:207 - 221) 2023
Maliye Ders Notları ATSAN EMRE,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÖDE BİLAL Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:657 Yayınevi - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:185 - ISBN:978-605-84881-6-8 2017
Yerel Yönetimlerde Yerel Kamu Politikası Yaklaşımları KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,ATSAN EMRE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yerel Yönetimlerde Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Faaliyet Tabanlı Bütçeleme Sistemi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Çizgi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:319 - ISBN:978-605-9108-35-5 2015
ECONOMIC ISSUES IN RETROSPECT AND PROSPECT II ATSAN EMRE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:FISCAL POLICY TOWARDS NATURAL DISASTERS - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication Limited - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:476 - ISBN:978-1-912503-46-9 - (Bölüm Sayfaları:243 - 249) 2018
Editör
SosyoEkonomi YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,ATSAN EMRE,GÜMÜŞ SEVİLAY,DALGIÇ BAŞAK,FAZLIOĞLU BURCU,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,AKBULUT HALE Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Son Çağ Yayıncılık - 2017
SosyoEkonomi YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,ATSAN EMRE,GÜMÜŞ SEVİLAY,DALGIÇ BAŞAK,FAZLIOĞLU BURCU,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,AKBULUT HALE Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Son Çağ Yayıncılık - 2017
Sosyoekonomi (İngilizce Türkçe) YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,DALGIÇ BAŞAK,ATSAN EMRE,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,FAZLIOĞLU BURCU,AKBULUT HALE,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,GÜMÜŞ SEVİLAY Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sonçağ Yayıncılık Matbaacılık Reklam San. Tic. Ltd. Şti. - Yayın Kurulu Üyeliği - Doi: 10.17233 2018
Fiscaeconomia ATSAN EMRE Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Fiscaoeconomia - Editör - Doi: 10.25295/fsecon.300378 2017
SosyoEkonomi YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,ATSAN EMRE,GÜMÜŞ SEVİLAY,FAZLIOĞLU BURCU,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,AKBULUT HALE Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Son Çağ Yayıncılık - Yrd. Editör 2018
SosyoEkonomi YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,ATSAN EMRE,GÜMÜŞ SEVİLAY,DALGIÇ BAŞAK,FAZLIOĞLU BURCU,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,AKBULUT HALE Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Son Çağ Yayıncılık - Yayın Kurulu Üyeliği 2015
SosyoEkonomi YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,ATSAN EMRE,GÜMÜŞ SEVİLAY,DALGIÇ BAŞAK,FAZLIOĞLU BURCU,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,AKBULUT HALE Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Son Çağ Yayıncılık - 2019
SosyoEkonomi YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,ATSAN EMRE,GÜMÜŞ SEVİLAY,DALGIÇ BAŞAK,FAZLIOĞLU BURCU,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,AKBULUT HALE Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Son Çağ Yayıncılık - 2019
Sosyoekonomi YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,DALGIÇ BAŞAK,FAZLIOĞLU BURCU,ATSAN EMRE,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,AKBULUT HALE,GÜMÜŞ SEVİLAY Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sonçağ yayıncılık - 2019
Sosyoekonomi YERELİ AHMET BURÇİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,DALGIÇ BAŞAK,KIZILTAN MUSTAFA,FAZLIOĞLU BURCU,ATSAN EMRE,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,AKBULUT HALE,GÜMÜŞ SEVİLAY Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sonçağ yayıncılık - 2019
SosyoEkonomi YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,ATSAN EMRE,GÜMÜŞ SEVİLAY,DALGIÇ BAŞAK,FAZLIOĞLU BURCU,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Son Çağ Yayıncılık - 2018
SosyoEkonomi YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,ATSAN EMRE,GÜMÜŞ SEVİLAY,DALGIÇ BAŞAK,FAZLIOĞLU BURCU,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,AKBULUT HALE Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Son Çağ Yayıncılık - 2018