Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2017-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI 2007-2017
Projeler
DİĞER Beklemede OLİMPİYATLARA SPORCU KAYNAĞI (-)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2012-2015
Anabilim Dalı Başkanı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2009-2012
Bölüm Başkanı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2007-2012
Bildiriler
TAKTİKSEL OYUN YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKDÜZEYLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ SAVAŞ MEHMET ŞÜKRÜ,SÜEL EMİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (31.10.2018 - 03.10.2018) - 16th Sport Sciences Congress
Nutrional Habits of Male Basketball Athletes Aged 12 14 Years ÖZBAŞ ÖÖ, ŞAHİN İBRAHİM, ARSLAN F, SÜEL EMİN Uluslararası - Poster - (29.10.2012 - 01.11.2012) - Conferance of The İnternational Journal of Arts and Sciences
Ace I And Enos T 786c Gene Polymorphısm İn Elite Athletes PEKER I, CİCİOĞLU F, KAVUNCUOĞLU Z, ŞAHİN İBRAHİM SÜEL EMİN COTUK BBASOZ I TANGUREK BPEHLİVAN A Uluslararası - Poster - (24.06.2006 - 29.06.2006) - 31. Febs Congress, The Febs Journal
Lise Dönemi Kız ve Erkek Öğrencilerin Dikey ve Yatay Sıçramalarına Yaş Faktörünün Etkisi SÜEL HALUK,ŞAHİN İBRAHİM,DEMİR RIFAT,SÜEL EMİN,CİHAT KORKMAZ Uluslararası - Poster - (23.10.2008 - 25.10.2008) - 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Farklı Frekanslarda Uygulanan Vıbrasyonun Sürat Performansına Akut Etkisi ALBAL D, GELEN E, POLAT Y, SAYGIN ÖKILINÇ FSÜEL EMİN KARACABEY K ÇINAR V Uluslararası - Poster - (23.10.2008 - 25.10.2008) - 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Titreşimin Futbolda Penaltı Performansına Etkisi GELEN E, SAYGIN Ö, KARACABEY K, SÜEL EMİN KILINÇ FHARMANDAR D Uluslararası - Poster - (23.10.2008 - 25.10.2008) - 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
EFFECTS OF MAXIMUM LOADING ON THE REACTION TIMES OF WRESTLERS WHO ARE ENROLLED IN THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COLLEGE OF AKSARAY UNIVERSITY SÜEL EMİN,ŞAHİN İBRAHİM Uluslararası - Özet bildiri - (15.11.2017 - 18.11.2017) - 15th International Sport Sciences Congress
İnvestigation of Locus Control of Athletic Students Who Were Between Aged 15 18 According to the Different Variables EROĞLU A, SÜEL EMİN, ÜNLÜ HÜSEYİN Uluslararası - Poster - (12.12.2012 - 14.12.2012) - 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Agility Speed and Acceleretion in Young Football and Basketball Players ARSLAN F, SÜEL EMİN, KARAHAN MUSTAFA, ŞAHİN İBRAHİM Uluslararası - Poster - (12.12.2012 - 14.12.2012) - 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Covid-19 Salgını Döneminde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yeme Tutumu Durumlarının İncelenmesi SÜEL EMİN, ŞENGÜR EMRAH, TURASAN İzzet Uluslararası - Özet bildiri - (11.11.2021 - ) - 19th International Sport Sciences Congress
The Evalution of Young Female Team Sport Player Aerobic and Anaerobic Characteristics at the End of Compotitive Season KARAHAN MUSTAFA,SÜEL EMİN,KAYA MUSTAFA,AKAR FATİH,OKAN ALBAYRAK,POLAT GÜLÇİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.11.2010 - 12.11.2010) - 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
The Comparision of Sprinting Speed Agility and Leg Power of Young Female Basketball Voleyball and Handball Players Who Have Been Champions in Their Regional School Leagues ŞAHİN İBRAHİM, KARAHAN MUSTAFA, SÜEL EMİN, DEMİR RIFATKAYA MBÖLÜKBAŞ A Uluslararası - Poster - (10.11.2010 - 12.11.2010) - 11. Uluslararası Spor Bilmleri Kongresi
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN AGILITY BODY COMPOSITION AND RAST FOR FOOTBALL PLAYERS WITHIN THE AGE GROUP OF 15 17 YEARS ERİKOĞLU ÖZGÜR,ERİKOĞLU ÖRER GAMZE,SÜEL EMİN,ERDOĞDU MURAT,ÖRER MEHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2014 - 09.11.2014) - 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
PP 624 THE RELATION BETWEEN RUNNING SPEED PARAMETER AT ANAEROBIC THRESHOLD AND RECOVERY IN ELITE SOCCER PLAYERS SÜEL EMİN, ÖZKAMÇI HÜSEYİN, SÜEL HALUK, DEMİR RIFAT Uluslararası - Poster - (07.11.2014 - 09.11.2014) - 13. Uluslararası Spor Bilimileri Kongresi
Computer Self Efficacy of Turkish Perspective Physical Education Teachers ÜNLÜ HÜSEYİN, SÜEL EMİN Uluslararası - Poster - (07.06.2012 - 08.06.2012) - Effiency and Responsibility in Education 9. İnternational Conferance
Angiotensin Dönüştürücü Converting Enzim ACE Gen Polimorfizminin Elit Basketbolcularda ve Voleybolcularda Karşılaştırılması SÜEL EMİN,PEHLİVAN AYSEL Uluslararası - Poster - (04.06.2015 - 07.06.2015) - ERPA ATİNA
10 Haftalık Antrenman Programlarının Eğitilebilir Zihinsel Engelli Erkek Adolesanların Bazı Motor Özellikler Üzerine Etkisi ŞAHİN İBRAHİM, DEMİR RIFAT, KARAHAN M, SALMAN MNSÜEL EMİN AKTEPE KÜRŞAT KORKMAZ C Uluslararası - Poster - (03.11.2006 - 05.11.2006) - 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Askeri Lise Öğrencilerinin Fiziksel Profillerinin İncelenmesi SÜEL EMİN, ÖZBAR N, AKAN İ, ŞAHİN İBRAHİMGELEN E Uluslararası - Poster - (03.11.2006 - 05.11.2006) - 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Üniversite Düzeyindeki Bayan ve Erkek Basketbolcuların Beslenme Bilgi ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi SÜEL EMİN,ŞAHİN İBRAHİM Uluslararası - Poster - (03.11.2006 - 05.11.2006) - 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Editör
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi SÜEL EMİN Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi - Yayın Kurulu Üyeliği 2022
Genç Basketbolcularda Theraband Antrenmanı ve Sıçrama Yetisi SÜEL EMİN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Akademisyen - Editör - ISBN:978-625-8155-87-7 - Doi: 10.37609/akya.1831 2022