Eğitim Bilgileri
Doktora NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/ Tez adı : Örgütsel adaletin örgüt sağlığına etkisinde örgütsel özdeşleşmeninin rolü: Nevşehir ilindeki konaklama işletmelerinde bir araştırma 2014-2017
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Turizm tedarik zinciri yönetiminde alıcı tedarikçi ilişkileri: Kapadokya bölgesi konaklama işletmelerine yönelik bir araştırma 2011-2013
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ/KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ PR./ 2006-2010
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ/GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANABİLİM DALI 2018-2020
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ/KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PR. (TAM BURSLU) 2015-2018
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2021-
Bölüm Başkanı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2019-2020
Program Başkanı KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2019
Program Başkanı KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016
Makaleler
The Mediating Role of Trait Anxiety in the Impact of Digital Competence Perception on Job Insecurity: An Application for Hotel Managers KEMER EBRU, KIRICI TEKELİ EZGİ Uluslararası - Hakemli - Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Clarivate Analytics - Özgün Makale - Management Research Review - Doi: 10.1108/MRR-08-2021-0603 2023
Konaklama İşletmelerinde Kadın Yönetici Olmak: Vignette Tekniği Uygulaması KEMER EBRU, ASLAN ZEYNEP Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turizm Akademik Dergisi 2022
Turizm ve Hizmet Robotları: Görsel Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Bir Analiz TEKELİ MEHMET, KIRICI TEKELİ EZGİ, KEMER EBRU Uluslararası - Hakemli - Asos İndex - Özgün Makale - Journal of New Tourism Trends (JOINNTT) 2022
Turizm Tanıtım Filminin Göstergebilimsel Analizi: İstanbul Tanıtım Filmi Örneği KASAP GÜLSÜM, KEMER EBRU, KIRICI TEKELİ EZGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - 10.32572/guntad.1038173 - Doi: 10.32572/guntad.1038173 2022
A Process of Meaning Creation: An Analysis of Space Tourism Posters via Semiotic Analysis KIRICI TEKELİ EZGİ, KEMER EBRU, KASAP GÜLSÜM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Business - Doi: 10.24010/soid.1012302 2022
Covid 19 Salgınının Turistik Restoranlara Etkisi Üzerine Nitel Bir Çalışma ETYEMEZ SENEM, KEMER EBRU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İşletme Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.20491/isarder.2021.1147 2021
Mesleki Öz Yeterlilik ile İş Performansı Arasındaki İlişkide Eğitim Seviyesinin Düzenleyici Rolü: Aşçılar Üzerine Bir Araştırma KEMER EBRU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Tourism and Gastronomy Studies - Doi: 10.21325/jotags.2021.821 2021
Gastronomik Ürünlerin Bölge Halkı Tarafından Algılanması: Antakya Sürk Peyniri Örneği KEMER EBRU, ÇELİK GENÇOĞLU HASİBE UTKU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Tourism and Gastronomy Studies - Doi: 10.21325/jotags.2021.839 2021
Aşçılık Programında Okuyan Kadın Öğrencilerin Mesleğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği ÇELİK GENÇOĞLU HASİBE UTKU, KEMER EBRU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Aydın Gastronomy - Doi: 10.17932/IAU.GASTRONOMY.2017.016/gastronomy_v05i2002 2021
The Effect of Occupational Health and Safety Practices on Organization Trust in Hotel Businesses KEMER EBRU, ÇİLKAYA BİLAL, TOPAL AYNUR Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - International Journal of Life science and Pharma Research - Doi: 10.22376/ijpbs/lpr.2021.11.5.L20-27 2021
The Moderating Role of Occupational Commitment in the Effect of Income Level on Job Satisfaction KEMER EBRU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University - Doi: 10.18506/anemon.1003065 2021
Turist Rehberleri Robot Rehberler Hakkında Ne Düşünüyor? Fenomenolojik Bir Araştırma KIRICI TEKELİ EZGİ, KEMER EBRU, KASAP GÜLSÜM Ulusal - Hakemli - Asos İndex, Türkiye Turizm Dizini - Özgün Makale - TURNAD Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 2021
Eğitim Seviyesinin Endüstri 4. 0 Farkındalığına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama KEMER EBRU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turk Turizm Arastirmalari Dergisi - Doi: 10.26677/TR1010.2021.758 2021
THE ROLE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN ESTABLISHING GASTRONOMIC IDENTITY KEMER EBRU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Gastronomy, Hospitality, and Travel - Doi: 10.33083/joghat.2021.70 2021
Otel İşletmeleri Mutfaklarında Kişisel Hijyen Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Çalışma(Nevşehir İli Örneği) KEMER EBRU,ETYEMEZ SENEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Tourism and Gastronomy Studies - Doi: 10.21325/jotags.2020.634 2020
Medical Tourism Awareness of Health Workers ERİŞ HÜSEYİN,KEMER EBRU Uluslararası - Hakemli - Scopus, EBSCOHost, CINAHL, Google Schoolar - Özgün Makale - Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 2020
Kültürel Miras Kapsamında Turist Rehberlerinin Animasyon Hizmetlerini Değerlendirmesi KEMER EBRU Ulusal - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),CiteFactor Academic Sicentific Journal, International Index Copernicus - Özgün Makale - Social Sciences Studies Journal - Doi: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2236 2020
Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Mutluluk Algıları Üzerine Nitel Bir Çalışma KEMER EBRU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Turizm Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.26677/TR1010.2019.161 2019
A Grubu Seyahat Acentelerinde Çalışan Turist Rehberlerinin Hizmet Kalitesi Algısına Etkisinde Restoran Atmosferinin Aracı Rolü KEMER EBRU Ulusal - Hakemli - International Index Copernicus - Özgün Makale - International Social Sciences Studies Journal - Doi: 10.26449/sssj.1998. 2019
Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin İşkoliklik Algılarının İş Aile Çatışmasına Etkisi:Nevşehir Örneği KEMER EBRU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Tourism and Gastronomy Studies - Doi: 10.21325/jotags.2018.307 2018
Konaklama İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Örgütsel Yenilik Açısından Stratejik Rolü ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, KEMER EBRU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gaziantep University Journal of Social Sciences - Doi: 10.21547/jss.296231 2017
Örgütsel Adaletin Örgüt Sağlığına Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü: Nevşehir İlindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma KEMER EBRU,ASLAN ZEYNEP Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Business Research Turk - Doi: 10.20491/isarder.2017.279 2017
Buyer Supplier Relationship in Tourism Supply Chains: A Research in Cappadocia Region in Turkey BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,KEMER EBRU Uluslararası - Hakemli - AGRICOLA, AGRIS,ASCI-Database, DOAJ, ISI Web of Knowlodge, EMBASE - Özgün Makale - Journal of Applied Sciences - Doi: 10.3923/jas.2014.660.668 2014
Bildiriler
Turizm Yazılı Basınında Yer Alan Spor Turizmi Haberlerinin İçerik Analizi ile Değerlendirilmesi TEKELİ MEHMET, KEMER EBRU Ulusal - Tam metin bildiri - (27.10.2022 - 29.10.2022) - 22. Ulusal Turizm Kongresi
TURİZM LİSANS MEZUNLARININ İŞSİZLİK ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA KEMER EBRU Ulusal - Tam metin bildiri - (15.10.2021 - ) - 21.ULUSAL – 5. ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ “İÇ TURİZM”
THE EFFECT OF HATAY'S "GASTRONOMY CITY" IMAGE ON THE PREFERENCE OF THE GASTRONOMY AND CULINARY ARTS DEPARTMENT KEMER EBRU, İFLAZOĞLU NURHAYAT, ETYEMEZ SENEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.10.2021 - ) - 5. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi
Evaluation of Hospitality Employees' Approaches to the "Artificial Intelligence" Concept: The Case of Nevşehir Province KEMER EBRU Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.01.2021 - ) - 6 th International Management and Social Research Conference
Aşçılık Eğitimi Alan Öğrencilerin ‘’Beslenme’’ Kavramına Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi KEMER EBRU,ÇELİK GENÇOĞLU HASİBE UTKU,ETYEMEZ SENEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.10.2020 - 03.10.2020) - 6. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
Otel İşletmeleri Mutfaklarında Gıda Atık Yönetimi Üzerine Nitel bir Çalışma KEMER EBRU Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - VI Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Aşçıların Mesleki Bağlılıkları ve Demografik özellikleri Arasındaki Farklılıkları Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma KEMER EBRU Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2018 - 10.11.2018) - Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT İKLİMİNE ETKİ EDEN YÖNETSEL GÜÇ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,AKDEMİR AHMET,KEMER EBRU Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2018 - 06.10.2018) - International Symposium on Social Sciences
Nevşehir İlinin Medikal Turizm Açısından Swot Analizi ile Değerlendirilmesi KEMER EBRU Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.10.2017 - 13.10.2017) - MECAS
Konaklama İşletmelerinde Alıcı Tedarikçi İlişkilerinin Belirlenmesi: Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,KEMER EBRU Ulusal - Tam metin bildiri - (06.12.2012 - 09.12.2012) - 13. Ulusal Turizm Kongresi
Kitap
Disruptive Innovation and Emerging Technologies for Business Excellence in The Service Sector KEMER EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Relationship Between Organizational Innovation and Mobile Applications in Hotel Businesses - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Global - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:285 - ISBN:9781799891949 - (Bölüm Sayfaları:164 - 185) 2022
Embracing Business Sustainability Through Innovation and Creativity in the Service Sector KEMER EBRU, Kumar Tyagi Pankaj Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Application of Artificial Intelligence and Robotics in Tourism and Hospitality Marketing - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Global - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:348 - ISBN:9781668467336 - (Bölüm Sayfaları:125 - 140) 2023
TURİZM İŞLETMELERİNDE GÜNCEL LİDERLİK YAKLAŞIMLARI KEMER EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TURİZM İŞLETMELERİNDE ELİDERLİK - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Paradigma Akademi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:568 - ISBN:978-625-6957-83-1 - (Bölüm Sayfaları:147 - 162) 2023
ÖZEL İLGİ TURİZMİNDE GÜNCEL KONU VE EĞİLİMLER KEMER EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:UZAY TURİZMİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Detay Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:316 - ISBN:978-605-254-741-0 - (Bölüm Sayfaları:258 - 264) 2023
New Challenges, Emerging Practices and Global Outlook in Service Management KEMER EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Contribution of Smart City Applications to Sustainable Tourism - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SHINEEKS Publishers - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:181 - ISBN:978-1-63278-933-4 - (Bölüm Sayfaları:24 - 29) 2022
Genelden Gastronomiye Defne KEMER EBRU, ÇELİK GENÇOĞLU HASİBE UTKU, İFLAZOĞLU NURHAYAT Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Detay Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:55 - ISBN:978-605-254-399-3 2021
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019 KEMER EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Otel İşletmelerinde Kayırmacılık Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma (Nevşehir İli Örneği) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ivpe - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:731 - ISBN:978-9940-540-76-0 - (Bölüm Sayfaları:219 - 232) 2019
Research Reviews in Social, Human and Administrative Sciences KEMER EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:A Quantitative Study On The Competitive Power Of Boutique Hotel Businesses - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:373 - ISBN:978-605-7631-63-3 - (Bölüm Sayfaları:125 - 132) 2019
Turizm İşletmeciliği, Pazarlaması ve Ekonomisi KEMER EBRU, ETYEMEZ SENEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Gossip in Hotel Businesses - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:457 - ISBN:978-625-7315-90-6 - (Bölüm Sayfaları:3 - 18) 2021
Academic Turkish World Studies: Tourism, Culture, Art and Architecture ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, KEMER EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Legitimacy Problem of Political Behaviours - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Peter Lang - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:594 - ISBN:978-3-631-85346-7 - (Bölüm Sayfaları:399 - 412) 2021
Niğde İli Turizm Potansiyeli KEMER EBRU Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Detay Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:70 - ISBN:978-605-254-568-3 2022
Niğde Yazıları 1 (Dil, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Kültür) KEMER EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğde İlinin Gastronomi Kültürü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:239 - ISBN:978-605-2074-99-2 - (Bölüm Sayfaları:165 - 171) 2023
MTCON Advances in Managing Tourism Across Continents KEMER EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The İmpact of Hotel Business Managers' Innovation Abilities on Perceptions of Industry 4.0 - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:University of South Florida M3 Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:663 - ISBN:978-1-955833-00-4 - (Bölüm Sayfaları:637 - 648) 2021
BİR YERİN TABAKTAKİ KİMLİĞİ KEMER EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:NİĞDE BOR SÖĞÜRMESİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:DETAY YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:524 - ISBN:9786052541791 - (Bölüm Sayfaları:340 - 343) 2019
Editör
Embracing Business Sustainability Through Innovation and Creativity in the Service Sector Kumar Tyagi Pankaj, Nadda Vipin, Bharti Vishal Bharti, KEMER EBRU Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: IGI Global - Editör - ISBN:2327-3437 2023