Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin karakter eğitimine dair öz-yeterliklerinin incelenmesi 2006-2011
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Yerel Yönetimler ve Niğde Belediyesi (1950-2000) 2002-2005
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)/ 1998-2002
Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2012-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 2006-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2004-2006
Yönetilen Tezler
NEVRİYE CANSU GÖRAL Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık ve Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi 2021
GÜLER TULGAR Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi 2021
FATMA KAYA Yüksek Lisans Yunus Emre Eserleri'nin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerler Açısından İncelenmesi 2020
BİRSEL TEKİN Yüksek Lisans Koronavirüs (Covid-19) Salgını Döneminde Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Uzaktan Eğitim Sürecinin İncelenmesi 2020
SÜLEYMAN ÇENESİZOĞLU Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ahlak eğitimine yönelik yeterlik algı ve görüşlerinin incelenmesi 2019
NİMET ÖZ Yüksek Lisans Sosyal bilgilerde yaratıcı dramanın kavram öğretimine etkisi 2019
BÜŞRA PEKER Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl öğrenen becerilerini kullanım düzeylerinin incelenmesi 2019
NESLİHAN USLU Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları değer sistemlerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi 2017
Projeler
Diğer (Ulusal) Tamamlandı Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları-2 (25.06.2018-30.06.2018)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı Türk Çocuk Yazını Okulu (24.04.2018-28.04.2018)
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2016
Makaleler
An Examination of the Prospective Social Studies Teachers’ Life Skills AY EBRU,USLU SALİH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - International Journal of Eurasia Social Sciences 2019
An Investigation of Prospective Social Studies Teachers’ CognitiveStructures Regarding Creative Drama AY EBRU,TOKCAN HALİL Uluslararası - Hakemli - ERİC - Özgün Makale - International Education Studies - Doi: 10.5539/ies.v12n5p56 2019
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi AY EBRU,BALOĞLU UĞURLU NİHAL Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.9095 2016
The Efficacy Belief of Social Studies Teacher Trainess About Character Education Dönmez Cengiz, Avcı Ebru Uluslararası - Hakemli - Scopus, Cabell's,Ulrich's Periodicals Directory,The Australia Research Council - Özgün Makale - The International Journal of Learning 2013
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yazıcı Kubilay, Avcı Ebru Ulusal - Hakemli - EBSCO Host, Arastırmax ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) - Özgün Makale - Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2011
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Karakter Eğitimine Dair Öz Yeterlikleri Dönmez Cengiz, Avcı Ebru Ulusal - Hakemli - ASOS IndexTürk Eğitim İndeksi - Özgün Makale - Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 2011
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Avcı Ebru, Tural Ayşegül Ulusal - Hakemli - Tübitak-Ulakbim - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2011
Bildiriler
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Karakter Eğitiminde Demokratik Bir Sınıf Ortamı Oluşturma ya İlişkin Öz Yeterlikleri ve Görüşleri AY EBRU Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2013 - 28.04.2013) - Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II
Sosyal Bilgiler Dersi Becerilerinin Öğretiminde Dijital Öykülemeler AY EBRU Uluslararası - Özet bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi USLU SALİH,AY EBRU Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaşam Becerilerinin İncelenmesi AY EBRU,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmen Adaylarına Göre Öğretim Elemanlarının Sahip Oldukları Moral Erdemlerin Belirlenmesi AY EBRU,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi AY EBRU,BALOĞLU UĞURLU NİHAL Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AHLAK EĞİTİMİNE YÖNELİK YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ AY EBRU,ÇENESİZOĞLU SÜLEYMAN Uluslararası - Özet bildiri - (06.09.2019 - 08.09.2019) - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACTIVE LEARNING
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) Aracılığıyla İncelenmesi AY EBRU,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (ICOESS)
Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin İyi Vatandaş Algısının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi DÖNMEZ CENGİZ,AY EBRU Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (ICOESS)
Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri Düzeyleri ve Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi AY EBRU,POLAT DEMİR BETÜL Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (ICOESS)
7. Sınıf Öğrencilerinin Değer Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi AY EBRU Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (International Symposium of Education and Values, ISOEVA)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Değer Sistemlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi AY EBRU,USLU NESLİHAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (International Symposium of Education and Values, ISOEVA)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Öğretmen Özyeterlikleri YAZICI KUBİLAY,AY EBRU,USLU SALİH,ARIK SONER Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6)
Geçmişe Yolculuk: Niğde Müzesi’nde Yaratıcı Drama Atölyeleri İle Tarihsel Empati AY EBRU,YAZICI KUBİLAY,ADA TUĞBA Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Öğretmen Özyeterlikleri YAZICI KUBİLAY,AY EBRU,USLU SALİH,ARIK SONER Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6)
Drama Dersinin 21.yy. Becerilerine Etkisinin İncelenmesi AY EBRU,ATALAY NURHAN Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Özyeterlikleri ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi AY EBRU Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICIDRAMA GÜNLÜKLERİ: NASIL BİR ÇEVRE İSTİYORLAR? AY EBRU,YALÇINKAYA ELVAN Uluslararası - Özet bildiri - (03.10.2019 - 05.10.2019) - II. UluslararasıCoğrafya Eğitimi Kongresi(UCEK-2019)
Kitap
Karakter ve Değerler Eğitimi AY EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Karakter ve Değerler Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayınevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-033-212-4 2020
Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi AY EBRU Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Karakter Eğitiminde Vatandaşlık Eğitiminin Yeri ve Önemi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:388 - ISBN:9786053648222 - (Bölüm Sayfaları:211 - 225) 2016
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 1 AY EBRU Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Üstbiliş ve Sosyal Bilgiler Öğretimindeki Yeri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:436 - (Bölüm Sayfaları:279 - 298) 2014
Sosyal Bilgilerin Doğası Akhan. Nadire Emel, Ay Ebru, Yeşilbursa Cemil Cahit, Sabancı Osman, Altıkulaç Ali Uluslararası - Kitap Tümü - - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Pegem Akademi Yay. - Basım Sayısı:1 2013
Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme AY EBRU Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Cumhuriyet Dönemi Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme (1920-2010) - Ders Kitabı - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:6 - Sayfa Sayısı:346 - (Bölüm Sayfaları:283 - 308) 2015
Sosyal Bilgiler Öğretimi AY EBRU Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Karakter Eğitimi - Ders Kitabı - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:4 - Sayfa Sayısı:789 - (Bölüm Sayfaları:151 - 164) 2015
Sosyal Bilgiler Öğretimi AY EBRU Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Değer Eğitimi - Ders Kitabı - Yayın Evi:Pegem Akademi 2015