Eğitim Bilgileri
Doktora ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MOLEKÜLER PATOLOJİ (DR)/ 2021-
Tıpta Uzmanlık VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/PATOLOJİ ANABİLİM DALI/ Tez adı : Gluten enteropatisi ve duodenitin ayırıcı tanısında histopatolojik kriterler ve histokimyasal boyama yöntemlerinin yeniden değerlendirilmesi 2007-2011
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/TIP PR./ 1996-2005
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI 2022-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI 2021-2021
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI 2020-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Makaleler
The Place of Histochemical Stains for Differential Diagnosis in Duodenal Biopsies ALTINDAL SUSEM EBRU, EROĞLU MEHTAP, ACAR ELİF, BAYRAM İRFAN Uluslararası - Hakemli - Google Scholar, EBSCO, DOAJ, Crossref, Base, Microsoft academic research - Özgün Makale - Medical Laboratory Technology Journal - Doi: 10.31964/mltj.v0i0.385 2021
Antioxidant properties of Rosa pisiformis and its protective effect against isoproterenol-induced oxidative stress in rats / Rosa pisiformisin antioksidant özellikleri ve izoproterenol ile ratlarda oluşturulan okdidatif strese karşı koruyucu etkisi BAYRAMOĞLU AKKOYUN MAHİRE,EKİN SUAT,KIZILTAŞ HATİCE,OTO GÖKHAN,ALTINDAL SUSEM EBRU,ÖZGÖKÇE FEVZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Biochemistry - Doi: 10.1515/tjb-2016-0034 2016
Effect Of Intrauterine Device And Chronic Disease On Cervical Cytology, “Rahim İçi Araç ve Kronik Hastalıkların Servikal Sitolojiye Etkisi” çağlayan emel kıyak,seçkin levent,sarı nagihan,şimşek tanın özlem,KARA MUSTAFA,ALTINDAL SUSEM EBRU,seçkin selda,engin üstün yaprak Ulusal - Hakemli - Google Scholar, TRdizin - Özgün Makale - Jinekoloji-obstetrik ve neonatoloji dergisi 2015
Primary Sjögren’s Syndrome at Acute Phase, “Akut Başlangıçlı Primer Sjögren Sendromu” garça fatih,çankaya hakan,somuk tahsin,ALTINDAL SUSEM EBRU Uluslararası - Hakemli - DOAJ, TRdizin - Vaka Takdimi - KBB ve BBC dergisi 2013
Costa Originated Giant Aneurysmal Bone Cyst, “Kosta Orijinli Dev Anevrizmal Kemik Kisti” ÇOBANOĞLU UFUK,KÖSEM MUSTAFA,ALTINDAL SUSEM EBRU,ARSLAN HARUN Uluslararası - Hakemli - Google Scholar, EBSCO, DOAJ, TR dizin - Vaka Takdimi - ERCİYES MEDİCAL JOURNAL 2010
Meme kanseri tanılıolguda CEA yüksekliği nedeniyle tanı konulan primer mide kanseri, bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi KÜÇÜKZEYBEK YÜKSEL,BOLAT KÜÇÜKZEYBEK BETÜL,sayın aytaç,DEMİR CENGİZ,kaplan serpil,ÖZEN SÜLEYMAN,ALTINDAL SUSEM EBRU,altıntaş abdullah Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Vaka Takdimi - TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2010
A case of fibrolamellar hepatocellülar carcinoma presented with elevated serum vitamın B12 levels DÜLGER AHMET CUMHUR,atmaca murat,aytemiz enver,ALTINDAL SUSEM EBRU,AKDENİZ HÜSEYİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Vaka Takdimi - EUROPEAN JOURNALOF GENERAL MEDİCİNE 2010
Bildiriler
Lomber Spinal Kondrom: Olgu Sunumu EROĞLU MEHTAP,ALTINDAL SUSEM EBRU Ulusal - Tam metin bildiri - (27.10.2018 - 30.10.2018) - 28. Ulusal Patoloji Kongresi
Patoloji ve Performans: Durum Tesbiti: Sorunlar ve Çözüm Önerileri ÖRGÜN SÖNMEZ MÜRŞİDE GÜLAY,ORAL ONUR,ÇINAR İLKNUR,SOLAK ÖZŞEKER HATİCE,GÜZEL ZEKİ,BOYACI CEREN,AKYOL HADİCE,GÜRBÜZ ESMA,KARABUDAK DERYA,ALTINDAL SUSEM EBRU,KARAHAN BİRGÜL,KURTULAN OLCAY,KOVALI SEZER MÜGE,ALPASLAN ASLIHAN,GÜMÜRDÜLÜ DERYA Ulusal - Tam metin bildiri - (15.11.2017 - 18.11.2017) - 27. Ulusal Patoloji Kongresi, Belek
Nadir Bir Olgu: Nevus Lipomatozis Süperfisialis KILIÇ FATİH,ALTINDAL SUSEM EBRU Ulusal - Tam metin bildiri - (27.10.2016 - 30.10.2016) - Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı
Bilateral Multıpl Preauriküler Skin Tag Olgu Sunumu KILIÇ FATİH,GÜNEY GAMZE,ALTINDAL SUSEM EBRU Ulusal - Tam metin bildiri - (27.10.2016 - 30.10.2016) - Türk Plastik Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı
AKCİĞERDE KONDROİD HAMARTOM ÖZEN SÜLEYMAN,ALTINDAL SUSEM EBRU,BAYRAM İRFAN Ulusal - Tam metin bildiri - (07.10.2009 - 11.10.2009) - 19. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
İnflamatuar Myofibroblastik Tümör ÖZEN SÜLEYMAN,ALTINDAL SUSEM EBRU,BAYRAM İRFAN Ulusal - Tam metin bildiri - (07.10.2009 - 11.10.2009) - 19. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
Üst Kolda Eozinofilili Anjiolenfoid Hiperplazi KÖSEM MUSTAFA,ALTINDAL SUSEM EBRU,YILDIRIM AYHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (25.10.2008 - 29.10.2008) - 18. Ulusal Patoloji Kongresi - ANTALYA
Kitap
COVID-19 ve Kanser ALTINDAL SUSEM EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:COVID-19 İmmunopatogenezİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:9 - ISBN:978-625-7496-37-7 - (Bölüm Sayfaları:47 - 55) 2021
ENDOKRİN SİSTEM TÜMÖRLERİ ALTINDAL SUSEM EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümörlerin Patolojik Sınıflaması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:10 - ISBN:978-625-7451-06-2 - (Bölüm Sayfaları:333 - 343) 2021
TEMEL ONKOLOJİ ALTINDAL SUSEM EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:OTOFAJİ VE KANSER - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:AKADEMİSYEN KİTABEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:4 - ISBN:978-625-727-518-7 - (Bölüm Sayfaları:55 - 59) 2020