Eğitim Bilgileri
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BASIN VE YAYIN (DR)/ Tez adı : Milli Mücadele Dönemi yazarlarından Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’xxnun romanlarının popüler kültür içerik özellikleri bağlamında incelenmesi 2013-2016
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BASIN VE YAYIN (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : 1974, 1984, 1994 ve 2004 yıllarında yaygın gazetelerdeki haberlerinin söylem yapısının değişimi: Cumhuriyet, Hürriyet ve Milliyet örneği 2008-2013
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./ 2003-2008
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI 2021-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI 2017-2021
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI 2015-2017
Projeler
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Gerçeklik Deneyimlerinin Belirlenmesine Yönelik Deneysel Bir Araştırma (03.10.2022-03.04.2024)
İdari Görevler
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2019
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2017
Makaleler
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Gerçeklik Deneyimlerinin Belirlenmesi ÜNALAN DUYGU, ŞEŞEN ELİF, DOĞAN ŞEYHMUS Uluslararası - Hakemli - İdealOnline, EuroPub, DRJI - Özgün Makale - NOHU İFAD 2023
Political Discourse Analysis of Aliyev’s Address to the Nation Regarding the Second Karabakh War ŞEŞEN ELİF, ÜNALAN DUYGU, DOĞAN ŞEYHMUS Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Manas Journal of Social Studies - Doi: 10.33206/mjss.1057135 2022
Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Frida Kahlo'nun Metalaşması Üzerine Bir Değerlendirme ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Hakemli - Idealonline, EuroPub, DRJI - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 2022
Çok Partili Dönem Hükümet Programlarında İletişim Alanına Yönelik İfadelerin Değerlendirilmesi ÜNALAN DUYGU, ŞEŞEN ELİF Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2022
Gazeteciliğin Dönüşümü:Ulusal Gazetelerin Sosyal Medya Haberciliği Çerçevesinde İncelenmesi ÜNALAN DUYGU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ - Doi: 10.18094/josc.862047 2021
Sosyal Medyada Reçetesiz (OTC) İlaç Pazarlaması: Pharmaton ve Supradyn Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi DOĞAN ŞEYHMUS,ÜNALAN DUYGU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC - Doi: 10.7456/11001100/014 2021
Tüketim Kültürü ve Sosyal Medya Bağlamında Trendyol Black Friday Reklamlarının Analizi ÜNALAN DUYGU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Doi: 10.47998/ikad.815429 2021
Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi - “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği DOĞAN ŞEYHMUS,ÜNALAN DUYGU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.18506/anemon.636523 2020
Anneler Günü ve Babalar Günü Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet İnşası ÜNALAN DUYGU,ŞEŞEN ELİF Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies-Social - Doi: 10.29228/TurkishStudies.41769 2020
Sinemacı Yapımcı Tartışmasının Ulusal Gazetelerdeki Sunumu Üzerine Bir Değerlendirme: Cumhuriyet ve Yeni Şafak Örneği ÜNALAN DUYGU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - The Turkish Online Journal of Art and Communication-TOJDAC - Doi: 10.7456/11004100 2020
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrencilerinin Kültürlararası Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma ÜNALAN DUYGU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.26466/opus.643764 2020
Dijital Yerlilerin Sosyotelizm (Phubbing) Eğilimlerinin Değerlendirilmesi YILDIRIM OZAN,ÜNALAN DUYGU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi - Doi: 0.19145/e-gifder.644279 2020
Kürtaj Yasası İle İlgili Haberlerin Ulusal Basında Çerçevelenmesi: Hürriyet, Evrensel ve Yeni Şafak Örneği ŞEŞEN ELİF,ÜNALAN DUYGU Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Adnan Menderes Üniversitesi Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergisi - Doi: 10.33464/dorduncukuvvet.539772 2019
Katılımcı Kültür Tartışmaları Bağlamında Facebook’taki Anti Fenerbahçe ve Anti Galatasaray Taraftar Grupları Üzerine Bir Değerlendirme YILDIRIM OZAN,ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ASOS İndex, ESJI, SOBİAD - Özgün Makale - Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019
Milli Mücadele Dönemi Yazarlarından Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin ve Yakup KadriKaraosmanoğlu’nun Romanlarının Popüler Kültürİçerik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi ÜNALAN DUYGU,ÖZER ÖMER Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - folklor/edebiyat - Doi: 10.22559/folklor.273 2018
The Transformation of the Asmalı Konak Into A Touristic Place GAYDE ZENGİN GÖZDE,ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Hakemli - ASOS INDEX, SIS, DergiPark - Özgün Makale - eKurgu 2018
İletişim Biçemleri ve Kültürlerarası Duyarlılık Geliştirme Süreçlerinin “PK” Filmi Özelinde İncelenmesi ÜNALAN DUYGU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC - Doi: 10.7456/10802100/020 2018
The Trace of Violence on Novels Violence in Women Who Blow on Knots and The Sounds of Bananas ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Google Scholar, CiteSeer, Academic Resources, DOAJ, Scirus, getCITED, Open J-Gate, New Jour, CAS, Crossref, EBSCO, Electronic Journals Library, Genamics, ProQuest, Index Copernicus, Ulrichsweb, SciCentral - Özgün Makale - International Journal of Social Science and Economic Research 2016
The Communication of Syrian Students with the Dominant Culture in the Context of Intercultural Communication Omer Halisdemir University Case ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Hakemli - Cabell’s Directories, Ulrichsweb, IndexCopernicus, New Jour, Contemporary Science Association (CSA), EBSCO, University Digital Library, DOAJ, Open J-Gate, DRJI, ProQuest, Universal Impact Factor, Sjournals Index, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, ECONBIZ, adacemia.edu, Index Scientific Journals (ISJ), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) - Özgün Makale - European Journal of Business and Social Sciences 2016
Bildiriler
Marquez’in “Doğu Avrupa’da Yolculuk” Adlı Eserinin Edebi Gazetecilik Bağlamında Değerlendirilmesi ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2023 - 27.10.2023) - Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu
Haberde Gelecek Tahmini (Kehanet)- Deprem Haberleri Örneğinde Bir Değerlendirme ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.05.2020 - 31.05.2020) - 4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
Dijital Çağda Haber Formları: Ziyaretçi Trafiğini Arttırmaya Yönelik Uygulamalar ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.11.2019 - 17.11.2019) - AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Femininity and Masculinity in Twitter Sharings About Violence Against Women in The Sample of Sıla and Ahmet Kural ŞEŞEN ELİF,ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.10.2019 - 12.10.2019) - 7th International Conference on Gender Studies
Gelişen İletişim Teknolojilerinin Yeni Toplumsal Hareketlere Yansıması: “Özgürlük İçin Hologram” Hareketi ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.05.2018 - 04.05.2018) - 1st International Conference on Cultural Informatics, CommunicationMedia Studies
Kitap
Literary Journalism in Travel Writings ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lambert Academic Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:74 - ISBN:978-620-6-780445-8 2023
Sosyal Medya Eleştirel Bakış ÜNALAN DUYGU,ŞEŞEN ELİF Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sıla – Ahmet Kural Örneğinde Kadına Yönelik Şiddet ve Nefret Söylemi ile İlgili Okuyucu Yorumları ve Twitter Paylaşımlarının Tematik Analizi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatürk Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:28 - ISBN:78-605-337-256-1 - (Bölüm Sayfaları:127 - 214) 2020
Milli Mücadele Dönemini Konu Alan Romanlarda Popüler Kültür Temsilleri ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:142 - ISBN:978-625-8223-53-8 2022
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar V ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:A Reading From Technological Dystopia to Today's Simulation Universe - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:17 - ISBN:978-625-7405-49-2 - (Bölüm Sayfaları:47 - 64) 2021
İletişim Bilimleri Araştırmaları II ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Öğrenim Gören Türkmen Öğrencilerin Hâkim Kültürle Etkileşimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Hiperyayın - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:24 - ISBN:978-625-7443-71-5 - (Bölüm Sayfaları:399 - 422) 2021
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar - 1 DOĞAN ŞEYHMUS,ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Siyasal İletişim Bağlamında Medya ve Siyaset İlişkisinin Haberin Söylemine Yansımaları – 22 Temmuz 2007 Genel Seçim Haberleri Örneği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:528 - ISBN:978-605-7749-93-2 - (Bölüm Sayfaları:356 - 373) 2019
Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2019/2 ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:1970’li Yıllardan 2000’li Yıllara Yaygın Gazetelerdeki Haberin Söylem Yapısının Değişimi: Cumhuriyet, Hürriyet ve Milliyet Örneği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IVPE Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1282 - ISBN:978-9940-540-90-6 - (Bölüm Sayfaları:151 - 172) 2019
Küresel Dünyada İletişimin Dijital Yüzleri ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ulusal Çevrimiçi Gazetelerde Tık Odaklı Habercilik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:30 - ISBN:978-605-7786-87-6 - (Bölüm Sayfaları:87 - 116) 2020
İletişimde Seçme Konular 1 ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Gazetecilikte Sanal Gerçeklik Uygulamaları: Immersive Gazetecilik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:692 - ISBN:78-625-7897-54-9 - (Bölüm Sayfaları:415 - 455) 2020
Communication Studies: AYBAK 2019 / II (September) ÜNALAN DUYGU,DOĞAN ŞEYHMUS Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Globalization and Media: Dissemination of Culture Through Media - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi A.Ş. - Academician Publishing House Inc. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:131 - ISBN:978-605-258-616-7 - (Bölüm Sayfaları:1 - 24) 2019
Geleneksel Medyada Çocuk ve İletişim ÜNALAN DUYGU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Hedef Kitlesi Çocuk Olan Reklamlarda Yaşam Biçimi Sunumu: Koton Kids Reklamları Örneği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Çİzgi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:29 - ISBN:978-605-196-273-3 - (Bölüm Sayfaları:197 - 226) 2019
Editör
Küresel Dünyada İletişimin Dijital Yüzleri ÜNALAN DUYGU,DOĞAN ŞEYHMUS Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Eğitim Yayınevi - Editör - ISBN:78-605-7786-87-6 2020