Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Sağlık hizmetlerinde hizmet kalitesi ve hizmet kalitesinin servqual yöntemi ile ölçülmesine yönelik bir uygulama 2014-2017
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2011-2022
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./ 2009-2014
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PR. 2022-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2024-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Makaleler
Sağlık Hizmetlerine Hizmet Kalitesi ve Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi ile Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama YILMAZ DİLARA ŞANSEL Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19/3 (2017) 1079-1102 2017