Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)/ Tez adı : Osmanlı Devleti'nde çarkçı yetiştiren kurumlar 2011-2015
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Temettuat defterlerine göre Karamürsel kazasının sosyal ve ekonomik yapısı (1844-1845) 2000-2003
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR. (İÖ)/ 1996-2000
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK 2002-
Makaleler
Hava Balonlarının (Zeplin) Havacılık Tarihindeki Yeri GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Asos Indeks, Journal Factor - Özgün Makale - Havacılık ve Uzay Çalışmaları 2024
Harita Çizimlerinde Kullanılan Üç Ayaklı Tahta: Plançeteler GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemsiz - Endekste taranmıyor - Kısa Makale - ANAFARTA 2023
Osmanlı Devleti’nde Depremlere Karşı Sismografların Kullanılması GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Afet ve Risk - Doi: 10.35341/afet.1263931 2023
OSMANLI DEVLETİ'NDE YILDIRIMLARA KARŞI PARATONERLERİN KULLANILMASI GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Afet ve Risk - Doi: 10.35341/afet.1173220 2023
Uçurtmanın Tarihi Gelişimiyle Birlikte Osmanlı Devleti'nde Kullanılma Süreci GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları - Doi: 10.21021/osmed.1260717 2023
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İLK YILLARINDA HAVA MEYDANLARI VE HANGARLARI HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - BANÜSAD - Doi: 10.38120/banusad.1293460 2023
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TAYYARELER İÇİN RASITLARIN YETİŞTİRİLMESİ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - acarindex, JOURNALSDIRECTORY, SOBIAD, İidealonline, CiteFactor - Özgün Makale - Yalova Sosyal Bilimler 2023
Dürbünün Tarihi Gelişimi ve Osmanlı Devleti Tarafından Askeri Amaçlı Kullanılması GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Asos Indeks - Özgün Makale - HARP TARİHİ 2023
OSMANLI DEVLETİ'NDE SAKIZ ADASINA BAHRİYE MEKTEBİ AÇILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Asos Indeks - Özgün Makale - KESİT AKADEMİ 2023
PARAŞÜTÜN TARİHİ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE'DE ASKERLERE PARAŞÜT EĞİTİMİ VERİLMESİ GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - BANUSAD - Doi: 10.38120/banusad.1173073 2022
YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ'NDE ASKERİ AMAÇLI KULLANILAN PROJEKTÖRLER GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Askeri Tarih Araştırmaları - Doi: 10.46953/askeritarih.1061121 2022
OSMANLI DEVLETİ'NDE ASKERİ AMAÇLI KULLANILAN HELYOSTALAR GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Asos Indeks - Özgün Makale - HARP TARİHİ DERGİSİ 2022
ONDOKUZUNCU YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE DALGAKIRAN, MAHMUZ VE MENDİREK İNŞA EDİLMESİ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Asos Indeks - Özgün Makale - Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Doi: 10.55044/meusbd.1100146 2022
19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devletinde Gemi Boya ve Kaplamaları GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi 2021
Osmanlı Devleti'nin Torpidolar Hakkında Whitehead ve Sims Şirketleri ile Yaptığı Yazışmalar GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2021
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA AÇILAN TOPÇU MESAHA MEKTEBİ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - ASOS - Derleme Makale - ATAD 2021
YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ'NDE VİNÇ VE MAÇUNALAR GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Asos Indeks, Research Bible, Academic Resource Index - Derleme Makale - Denizcilik ve Lojistik Araştırmalar Dergisi 2021
Atatürk Döneminde Deniz Tayyare Şirketi GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Asos Indeks, Research Bible, Academic Resource Index - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2020
ON DOKUZUNCU YÜZYILDA OSMANLI DONANMASINDA YAPILMASI PLANLANAN ISLAHAT HAREKETLERİ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Index Copernicus, ASOS Index, Sindex, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi, DRJI, ResearchBib, DOAJ, Acarindex, ERIH PLUS, Open Access Library (oalib), Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar, Academic Keys, Journal Index, Academic Keys, Journal Factor, CiteFactor, idealonline, SciLit, Road, Crosreff, Journal TOC, MAKTABA, INTERNATIONAL ISSN, CORE, PAPERITY, INGENTA, OPENAIRE - Özgün Makale - TARİH VE GELECEK - Doi: http://doi.org/10.21551/jhf.730916 2020
OSMANLI DEVLETİ’NDE DONANMA SAĞLIK İDARESİ (İDARE-İ TIBBİYE-İ BAHRİYE) GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - ASOS, Scientific Indexing Services, Academic Resource Index (ResearchBib) - Özgün Makale - NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 2020
ŞİRKET-İ HAYRİYE VE DENİZ TİCARET ŞİRKETLERİNDE MÜLAZIM KAPTANLIK GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Pro-Quest (USA), Index Copernicus International-ICI, ULRICH’xxS-WEB-GLOBAL-SERIALS-DIRECTORY (USA), SOBIAD, ARAŞTIRMAX-ARASTIRMAX-BİLİMSEL-YAYIN-İNDEKSİ (TURKEY), AKADEMİK DİZİN-AKADEMİK-TÜRK DERGİLERİ-İNDEKSİ (TURKEY), TEİ-TÜRK-EĞİTİM-İNDEKSİ (TURKEY), CEEOL - Özgün Makale - TURANSAM - Doi: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 2020
OSMANLI DEVLETİNDE HARİTA ÇİZİMİ MEKTEBİ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2020
OSMANLI DONANMASI ASKERLERİNİN TAYYARELERDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE YETİŞTİRİLMESİ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCOhost, TÜBİTAK, ULAKBİM - Özgün Makale - Osmanlı Bilimi Araştırmaları - Doi: https://doi.org/10.26650/oba.536002 2019
OSMANLI DONANMASINDA GÜVERTECİLER İÇİN HAZIRLANAN KURS PROGRAMLARI GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkısh Studıes (Historical Analysis) - Doi: 10.29228/Turkısh Studies.30175 2019
OSMANLI DEVLETİ’NDE İSTANBUL VE ÇEVRESİNDEKİ SAHİLLERE YAPILMAYA BAŞLANAN DENİZ HAMAMLARI GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - ASOS INDEX, Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM (İslam Araştırmaları Merkezi), Research Gate, Scilit, TEI (Türk Eğitim İndeksi) - Özgün Makale - OSMED - Doi: 10.21021/osmed.581803 2019
19. YÜZYILDA OSMANLI DONANMASINA UZMAN DENİZCİLER YETİŞTİRİLMESİ: MÜTEHASSISLIK GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ISI - Özgün Makale - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019
YİRMİNCİ YÜZYIL BAŞINDA OSMANLI DONANMASI İÇİN MAKİNECİ VE GEMİCİ ÇIRAKLARININ YETİŞTİRİLMESİ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCOhost, TÜBİTAK, ULAKBİM - Özgün Makale - Osmanlı Bilimi Araştırmaları - Doi: 10.30522/iuoba.377163 2018
OSMANLI DEVLETİ’NDE BOĞAZLARDA KILAVUZ KAPTANLIK GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - EBSCO, TÜBİTAK/ULAKBİM, TR Dizin - Özgün Makale - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 2017
OSMANLI DEVLETİ’NDE HACILARIN GEMİLERLE NAKLEDİLMESİ SIRASINDA ALINAN ÖNLEMLER GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Tarih Okulu - Doi: http://dx.doi.org/10.14225/joh1069 2017
I. DÜNYA SAVAŞI’NDA DESTROYER VE DENİZALTILARIN İNŞASIYLA BAKIMLARI HAKKINDA EĞİTİM ALMALARI İÇİN ALMANYA’xxYA (BHOLM VOSS ŞİRKETİ) AMELE ÇIRAKLARI GÖNDERİLMESİ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Google Akademik, İsam - Özgün Makale - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 2017
BERK-İ SATVET MEKTEP KRUVAZÖRÜNDE GÜVERTE TALEBELERİNE VERİLEN EĞİTİM GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - SOBİAD, CITEFACTOR, OAJI, RESERARCH BIBLE - Özgün Makale - Sobider - Doi: 10.16990/SOBIDER.3882 2017
XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ DONANMASINA İMAM TAYİN EDİLMESİ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Rootindexing, İsam, Google Academic - Özgün Makale - İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi 2017
OSMANLI DEVLETİ’NDE KAPTANLARA ŞEHADETNAME ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - SOBİAD, Akademik İndeksi, ASOS, Arastirmax, İSAM, TEİ, Research Bible - Özgün Makale - Tarih Okulu - Doi: 10.14225/joh885 2016
OSMANLI DEVLETİ’NDE ALMANYA’YA ZABİTAN VE MÜHENDİS TALEBELER GÖNDERİLMESİ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - Google Academic, Asos index, DocPlayer - Özgün Makale - İjhar Dergisi 2016
OSMANLI DEVLETİ’NİN DONANMA İÇİN MODEL OLARAK ALDIĞI İNGİLTERE BAHRİYE MEKTEPLERİ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Hakemli - ASOS İndex, Arastirmax, Akademik Dizin - Özgün Makale - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2016
Bildiriler
Osmanlı Polis Teşkilatında Kullanılan Yardımcı Köpekler GEÇİLİ DERYA Ulusal - Tam metin bildiri - (28.09.2023 - 29.09.2023) - TÜRK POLİS TEŞKİLATI SEMPOZYUMU
GEMİLERE SU BORULU KAZAN DAİRESİ İLAVE EDİLMESİNE BİR ÖRNEK: BERK-İ SATVET KRUVAZÖRÜ GEÇİLİ DERYA Ulusal - Tam metin bildiri - (04.12.2019 - 05.12.2019) - OSMANLI BİLİMİ SEMPOZYUMU
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURMUŞ OLDUĞU MÜHENDİSHANENİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’xxNDE YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ ADIYLA DEVAM ETMESİ GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI FEN VE MÜHENDİSLİK KONGRESİ
GÖLCÜK TERSANESİNİN İNŞASI İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR VE SAHİLDEKİ ARAZİNİN İSTİMLAK EDİLMESİ GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.03.2019 - 11.03.2019) - ULUSLARARASI ORHAN GAZİ VE KOCAELİ TARİHİ-KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU-V
İZMİT/GÖLCÜK’TE 25.000 TONLUK SAC HAVUZ İNŞASI GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.03.2019 - 10.03.2019) - ULUSLARARASI MİLLİ MÜCADELEDE SERVETİYE CEPHESİ VE KOCAELİ TARİHİ-KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU-VI
OSMANLI DEVLETİ’NDE KAPTAN, ÇARKÇI VE İDARECİLER CEMİYETİNİN KURULUŞU VE AMAÇLARI GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.10.2018 - 05.10.2018) - XVIII. TÜRK TARİH KONGRESİ
OSMANLI DEVLETİ’NDE DENİZ TİCARET ŞİRKETLERİNDE ÇARKÇI (DENİZ MAKİNE MÜHENDİSİ) İSTİHDAM EDİLMESİ GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.04.2018 - 13.04.2018) - 10. TÜRK DENİZ TİCARET SEMPOZYUMU
OSMANLI DEVLETİNDE SAKIZ ADASINA BAHRİYE MEKTEBİ AÇILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.10.2017 - 21.10.2017) - ADALAR SEMPOZYUMU
TORPİDO OKUL GEMİLERİNDE EĞİTİM VERİLMESİ VE İZMİTTE TORPİDO İSTASYONU AÇILMASI GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.05.2017 - 12.05.2017) - VII. DENİZ TİCARET SEMPOZYUMU - Doi: tdtts.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/02/TORPIDO-OKUL-GEMILERINDE-EGITIM-VERILMESI-VE-IZMIT___TE-TORPIDO-ISTASYONU-ACILMASI.pdf
19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ DONANMASINDA GÖREV ALACAK MIZIKACILARIN YETİŞTİRİLMESİ GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI VE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU - Doi: sempozyum.ohu.edu.tr/tudas2017/files/IV.CiltIII.pdf
İZMİT’TE BATAKLIKLARIN KURUTULMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.03.2017 - 26.03.2017) - ULUSLARARASI ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KOCAELİ TARİHİ KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASINDAN SONRA MUHACİRLERİN GEMİLERLE NAKLİ SIRASINDA YAPILAN SAĞLIK KONTROLLERİ GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.01.2017 - 01.02.2017) - ULUSLARARASI MÜBADELE SEMPOZYUMU
ÜSKÜDAR DA AÇILAN TÜCCAR KAPTAN VE ÇARKÇI MEKTEBİ ALİ Mİ TALİ Mİ? GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.11.2016 - 13.11.2016) - 9. ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU
19 Yüzyılda Karamürsel Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu Temettuat Defterleri Örneği KAYA MEHMET,GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Sempozyumu
Kitap
Sosyal Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler 1 GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞINDA OSMANLI DONANMASI İÇİN KATİPLERİN YETİŞTİRİLMESİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:GECE KİTAPLIĞI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:400 - ISBN:978-625-425-398-0 - (Bölüm Sayfaları:83 - 110) 2023
MİLLİ MÜCADELE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ GÖKHAN İLYAS,KÖÇER MEHMET,ÖZTÜRK İBRAHİM,ÇİFTÇİ BARIŞ,SERDAROĞLU MURAT,TUTAR MERYEM NİHAL,GEÇİLİ DERYA,KORKMAZ AHMET Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:OSMANLI DEVLETİNİ ÇÖKÜNTÜYE UĞRATAN SAVAŞLAR - Ders Kitabı - Yayın Evi:DETAY YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:333 - ISBN:978-605-254-141-8 - (Bölüm Sayfaları:69 - 91) 2019
OSMANLI'DA BİLİM GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:GEMİLERE SU BORULU KAZAN İLAVE EDİLMESİNE BİR ÖRNEK BERKİ SATVET KRUVAZÖRÜ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Paradigma Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:16 - ISBN:978-625-8118-42-1 - (Bölüm Sayfaları:349 - 365) 2022
OSMANLI DEVLETİNDE ÇARKÇI YETİŞTİREN KURUMLAR GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:GECE KİTAPLIĞI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:303 - ISBN:978-605-180-628-0 2017
DENİZ MAYINLARI (SABİT TORPİDO, TORPİL VEYA LAĞIM) GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:GECE KİTAPLIĞI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:269 - ISBN:978-605-7809-68-1 2019
OSMANLI DONANMASINDA YANGINLARA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER GEÇİLİ DERYA Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:GECE KİTAPLIĞI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:168 - ISBN:978-625-7912-24-2 2020
ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ GEÇİLİ DERYA,İYİ YUSUF,YILMAZ FARUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:VI. BÖLÜM - Ders Kitabı - Yayın Evi:ÖZLEM - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:456 - ISBN:975-6772-02-6 - (Bölüm Sayfaları:247 - 335) 2004
MİLLİ MÜCADELE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ GEÇİLİ DERYA,GÖKHAN İLYAS,KÖÇER MEHMET,ÖZTÜRK İBRAHİM,ÇİFTÇİ BARIŞ,SERDAROĞLU MURAT,TUTAR MERYEM NİHAL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:1923-1932 Dönemi Türk Dış Politikası - Ders Kitabı - Yayın Evi:DETAY - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:332 - ISBN:978-605-254-141-8 - (Bölüm Sayfaları:69 - 91) 2019