Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2017-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2012-2017
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2001-2012
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2000-2001
Makaleler
Examination of Mathematical Errors and Mistakes in Calculus Course KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Educational Policy Analysis and Strategic Research - Doi: 10.29329/epasr.2022.248.15 2022
Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlıkları ile Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AYKAÇ MURTAZA, KÖĞCE DAVUT, ASLANDAĞ BUKET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet International Journal of Education - Doi: 10.30703/cije.736860 2021
The Examination of Prospective Mathematics Teachers’ Perceptions of Lifelong Learning Competencies AYKAÇ MURTAZA,ASLANDAĞ BUKET,KÖĞCE DAVUT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Computer and Education Research - Doi: 10.18009/jcer.751476 2020
Türkiye’de Öğretmenlerle Hayat Boyu Öğrenme Alanında Yapılan Tezlerin Konu, Problem, Sonuç ve Önerilerinin İncelenmesi AYKAÇ MURTAZA,KÖĞCE DAVUT,ASLANDAĞ BUKET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.45166 2020
A Thematic Analysis of Theses Made in the Field of LifelongLearning with Pre-Service Teachers (2009-2020) AYKAÇ MURTAZA,KÖĞCE DAVUT,KORKUT PERİHAN Ulusal - Hakemli - DOAJ (Directory of Open Access Journals), PEGEM Türk Eğitim Bilimleri İndeksi, Türk Eğitim İndeksi - Özgün Makale - Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2020.102.1 2020
The Investigation of Mathematics Teachers’ Perceptions of Lifelong Learning Competencies AYKAÇ MURTAZA,KÖĞCE DAVUT,ASLANDAĞ BUKET Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Educational Policy Analysis and Strategic Research - Doi: 10.29329/epasr.2020.270.6 2020
Examining the Changes in Beliefs of Preservice Mathematics Teachers Attending the Pedagogic Formation Program about Teacher and Students Roles KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - World Journal of Education - Doi: https://doi.org 10.5430/wje.v 10 n 2 p 89 2020
Use of Origami in MathematicsTeaching:An Exemplary Activity KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Asian Journal of Education and Training - Doi: 10.20448/journal.522.2020.62.284.296 2020
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Kavram Yanılgılarını Belirlemeye, Gidermeye ve Kavram Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet International Journal of Education - Doi: 10.30703/cije.494650 2019
Preservice Classroom Teachers’ Opinions on Use of Educational Games in Instructions of Primary School Courses AYKAÇ MURTAZA,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Educational Policy Analysis and Strategic Research - Doi: 10.29329/epasr.2019.186.7 2019
The Views of Classroom Teachers on Project Tasks KÖĞCE DAVUT,ASLANDAĞ SOYLU BUKET Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Asian Journal of Education and Training - Doi: 10.20448/journal.522.2018.43.233.245 2018
Examining Preservice Mathematicsteachers’ Perceptions and Concept Images of Sequence and Subsequence Concepts KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - European Journal of Education Studies - Doi: 10.5281/zenodo.1328243 2018
Matematik Kazanımlarının Öğretiminde Okul ÖncesiÖğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarınınİncelenmesi KÖĞCE DAVUT,AYKAÇ MURTAZA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 2017
A study of pre-service classroom teachers’s beliefs about teachers’s and students’s roles KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Mathematical Education in Science and Technology - Doi: 10.1080/0020739X.2016.1276228 2017
Conceptions and Concept Images of Prospective MathematicsTeachers in a Teacher Training Program Regarding BasicMathematical Concepts KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - H.W. Wilson Education Full Text - Özgün Makale - International Journal of Social Sciences and Education 2015
Perspectives of prospective elementary school teachers on feedback in the Mathematics Instruction I and II courses KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Educational Research and Reviews 2015
Öğretim Elemanlarının 21 Yüzyıl Öğrenen Standartları ve Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşleri KÖĞCE DAVUT,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU Ulusal - Hakemli - EBSCO, ASOS - Özgün Makale - Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 2014
Ortaokul Türkçe ve Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilere Verdikleri Sözel Geribildirimlerin İncelenmesi ÇETİNKAYA GÖKHAN,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Kavramı Geribildirimin Veriliş Tarzı ve Zamanlaması ile İlgili İnançları KÖĞCE DAVUT,BAKİ ADNAN Uluslararası - Hakemli - TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - Gaziantep University Journal of Social Sciences 2014
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi AYKAÇ MURTAZA,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - ASOS; Araştırmax Bilimsel yayın indeksi; Türk Eğitim İndeksi - Özgün Makale - Tarih Okulu Dergisi (TOD) 2014
Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi Kapsamında Geliştirilen Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Öğrencilerin Bazı Matematik Kazanımları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi ÜREY MUSTAFA,ÇEPNİ SALİH,KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED) 2013
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine İlişkin Görüşleri MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of Education) 2013
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspatın Öğrenmeye Katkısı İle ilgili Görüşleri ve İspat Düzeyleri Davut KÖĞCE Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic - Doi: http//dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5740 2013
Elementary Mathematics Teachers Feedback Behaviors Student Teachers Viewpoint KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - The International Journal of Research in Teacher Education 2012
The Role Of The Student In Learning Mathematics The Teacher Views Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ, Cemalettin YILDIZ, Davut KÖĞCE Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - The International Journal of Research in Teacher Education 2012
A comparision of freshman and senior mathematics student teachers views of proof concept KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences 2011
The Mathematics Teacher s Beliefs about Mathematics Knowledge and Its Teaching A Case Study Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ, Cemalettin YILDIZ, Davut KÖĞCE Uluslararası - Hakemli - ASOS Araştırmax; Google Scholar; NEW JOUR - Özgün Makale - The International Journal of Research in Teacher Education 2011
Expectations of primary mathematics student teachers from their instructors and classmates Davut KÖĞCE, Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences 2011
The effect of instructional materials on decimal fractions to the conceptual change Cemalettin YILDIZ, Duygu TAŞKIN, Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences 2011
The effect of instructional materials developed in relation to decimal fractions on success Cemalettin YILDIZ, Duygu TAŞKIN, Davut KÖĞCE, Mehmet AYDIN Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences 2011
Freshman and Senior Pre service Mathematics Teachers Attitudes Toward Teaching Profession KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET,YILDIZ CEMALETTİN Uluslararası - Hakemli - ASOS Araştırmax; CiteFactor Academic Scientific Journal; Open Academic Journals Index; Google Scholar - Özgün Makale - The International Journal of Research in Teacher Education 2010
The Application of Group Investigation Technique The Views of the Teacher and Students Adnan BAKİ, Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE Uluslararası - Hakemli - TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 2010
Mathematics Teacher Educators Beliefs About Teacher Role Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ, Cemelettin YILDIZ, Davut KÖĞCE Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences 2010
Development of Materials in Instruction of Decimals According to Constructivist Approach Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences 2010
The Effect of Conceptual Change Approach on 9th Grade Students Achievement Timur KOPARAN, Cemalettin YILDIZ, Davut KÖĞCE, Bülent GÜVEN Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences 2010
The views of high school students about proof and their levels of Proof The case of Trabzon Davut KÖĞCE, Mehmet AYDIN, Cemalettin YILDIZ Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences 2010
Teacher views about the 8th grade mathematics textbook prepared according to the new primary education mathematics curriculum RIDAVAN ALTUNDAĞ,YILDIZ CEMALETTİN,KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences 2009
Comparing the old and new 6th 8th grade mathematics curricula interms of Van Hiele understanding levels for geometry YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences 2009
Farklı Türdeki Liselerin Matematik Sınavlarında Sorulan Soruların Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması KÖĞCE DAVUT,BAKİ ADNAN Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - Kastamonu Eğitim Dergisi 2009
Çeviri A Revision of Bloom s Taxonomy An Overview KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET,YILDIZ CEMALETTİN Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - İlköğretim Online 2009
Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması KÖĞCE DAVUT,BAKİ ADNAN Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009
Examining elementary school students attitudes towards mathematics in terms of some variables KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences 2009
The Effect of Pre Service Mathematic Teachers Socio Economic Status on Their Ideas and Behaviors about Environment Davut KÖĞCE, Suat ÜNAL, Bülent ŞAHİN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM , EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic - Özgün Makale - Journal of Turkish Science Education(TUSED) 2009
Mathematics teacher educators beliefs about assessment AYDIN MEHMET,BAKİ ADNAN,KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences 2009
Book Review Mathematics Education from Theory into Practice Davut KÖĞCE, Mehmet AYDIN, Cemalettin YILDIZ Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Eurasia Journal of Mathematics, Science& Technology Education 2009
Kitap İnceleme Knowing And Reasoning In College Gender Related Patterns In Students Intellectual Development Marcia B Baxter Magolda 1992 Jossey Bass Publishers San Francisco AYDIN MEHMET,KÖĞCE DAVUT Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - İlköğretim Online 2008
Öğretmen Adaylarının Denklem ve Fonksiyon Kavramlarına İlişkin Algıları Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı - Özgün Makale - Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008
A Reflective Report from Senior Mathematics Student Teachers Views of Feedback Concept Davut KÖĞCE, Muammer ÇALIK, Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ Uluslararası - Hakemli - indexed by Scopus, ISC, EBSCO Inc., CABI, ERA, CSA, FSTA, DOAJ, e-journals Database, IndexCopernicus and many others - Özgün Makale - World Applied Sciences Journal 2008
Bildiriler
The Views of Mathematics Teachers Regarding Making Proof AYDIN MEHMET,KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (29.04.2010 - 02.05.2010) - The Second International Congress of Educational Research
Teaching Profession Elementary Mathematics Student Teachers Viewpoint KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (29.04.2010 - 02.05.2010) - The Second International Congress of Educational Research
The Role of The Student in Learning Mathematics Teacher Views AYDIN MEHMET,BAKİ ADNAN,YILDIZ CEMALETTİN,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Özet bildiri - (29.04.2010 - 02.05.2010) - The Second International Congress of Educational Research
The Design and Implementation of Material According to Multiple Intelligence Theory in Mathematics Teaching YILDIZ CEMALETTİN,ALTINDAĞ Rıdvan,AYDIN MEHMET,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Özet bildiri - (29.04.2010 - 02.05.2010) - The Second International Congress of Educational Research
Problems That Elementary Mathematics Teachers Encounter During The Education Process Trabzon Province Sample KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET,YILDIZ CEMALETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (29.04.2010 - 02.05.2010) - The Second International Congress of Educational Research
İlköğretim birinci sınıf matematik öğretmen adaylarının dizi kavramına ilişkin algıları KÖĞCE DAVUT Ulusal - Özet bildiri - (28.09.2016 - 30.09.2016) - 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimiş Kongresi
Farklı Eğitim Düzeyine Sahip Matematik Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programıyla İlgili Görüşleri KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET Ulusal - Özet bildiri - (27.08.2008 - 29.08.2008) - 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
İlköğretim Matematik Öğretimi Sürecinde Öğretmen Davranışları ile Öğrenci Beklentileri Arasındaki İlişki Trabzon İli Örneği KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET Ulusal - Poster - (27.08.2008 - 29.08.2008) - 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspatın Öğrenmeye Katkısı İle İlgili Görüşleri ve İspat Düzeyleri KÖĞCE DAVUT Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi Kapsamında Geliştirilen Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Öğrencilerin Bazı Matematik Kazanımları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi ÜREY MUSTAFA,ÇEPNİ SALİH,KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Kavramına İlişkin İnanışları KÖĞCE DAVUT,BAKİ ADNAN Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geribildirimin Veriliş Tarzı ve Zamanlaması İle İlgili İnanışları KÖĞCE DAVUT,BAKİ ADNAN Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Yaratıcı Drama ile Matematik Öğretimi: Örnek Bir Ders Planı KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2019 - 28.09.2019) - 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu
Öğretim Elemanlarının 21 Yüzyıl Öğrenen Standartları ve Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşleri KÖĞCE DAVUT,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU Uluslararası - Özet bildiri - (26.06.2013 - 28.06.2013) - 1. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium
Matematiğe Yönelik İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER,KÖĞCE DAVUT,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Sözlü Bildiri - (23.05.2013 - 25.05.2013) - 12. Matematik Sempozyumu
Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyunlardan Yararlanma: Örnek Bir Ders Planı KÖĞCE DAVUT, AYKAÇ MURTAZA Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2021 - 24.10.2021) - First International Eurasian Conference on Educational & Social Studies [IECES2021]
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Proje Görevi Verme Amaçları ve Proje Görevi Verirken Dikkate Aldıkları Faktörler KÖĞCE DAVUT Ulusal - Özet bildiri - (21.04.2016 - 24.04.2016) - 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenin Rolü ve Öğretmenlik Mesleği KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET Ulusal - Özet bildiri - (20.10.2010 - 22.10.2010) - 9. Matematik Sempozyumu Resim ve Şenlikleri
Öğretimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER Ulusal - Tam metin bildiri - (20.06.2012 - 22.06.2012) - 1. Türk Bilgisayar ve matematik Eğitimi Sempozyumu
İlköğretim Matematik İkinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Analiz I Dersinde Yaptıkları Matematiksel Hataların İncelenmesi KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2017 - 23.04.2017) - 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017)
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yeterlilik Durumları KÖĞCE DAVUT Ulusal - Özet bildiri - (17.05.2017 - 19.05.2017) - Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3
Formasyon Programı kapsamında Öğrenim Gören Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenin ve Öğrencinin Rolü KÖĞCE DAVUT Ulusal - Özet bildiri - (16.05.2015 - 18.05.2015) - 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu(TÜRKBİLMAT-2)
Bazı Temel Matematik Kavramları İle İlgili Formasyon Matematik Programı Öğretmen Adaylarının Bilgileri KÖĞCE DAVUT Ulusal - Özet bildiri - (14.05.2015 - 16.05.2015) - 14. Matematik Sempozyumu
Öğretmen Adaylarının TPCK Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine ilişkin Görüşleri MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2013 - 11.05.2013) - ISNITE2013-New Issues on Teacher Education International Symposium
Matematik Öğretmede Öğretmenin Rolü Bir Durum Çalışması AYDIN MEHMET,BAKİ ADNAN,KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.10.2009 - 09.10.2009) - The 3th International Computer & Instructional Technologies Symposium
Matematik Öğretmenlerinin Etkili Öğretmen Hakkındaki İnançları AYDIN MEHMET,BAKİ ADNAN,YILDIZ CEMALETTİN,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.10.2009 - 09.10.2009) - The 3th International Computer & Instructional Technologies Symposium
A Schema As An Indicator For Teacher s Beliefs AYDIN MEHMET,BAKİ ADNAN,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.05.2008 - 09.05.2008) - 8. International Educational Technology Conference
Altı Ortaöğretim Matematik Öğretmeninin Matematik Öğretiminde Teknolojinin Rolü Hakkındaki İnanışları AYDIN MEHMET,BAKİ ADNAN,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.05.2008 - 09.05.2008) - 8. International Educational Technology Conference
Lisans öğrencilerinin Fonksiyon ve Denklem Kavramlarını Nasıl Algıladıklarına İlişkin Bir Çalışma AYDIN MEHMET,KÖĞCE DAVUT Ulusal - Özet bildiri - (04.09.2006 - 06.09.2006) - I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu
Matematik Öğretiminde Origami Kullanımı: Örnek Bir Etkinlik KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences
Examination of Cognitive Features of Behaviors in Secondary Education Mathematics Teaching Program according to Class Levels and Learning Domains YILDIZ CEMALETTİN,KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences
Opinions of Prospective Mathematics Teachers regarding the Determination and Correction of Mathematical Misconceptions, and Concept Teaching KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences
Mathematics Teacher Educators Beliefs About Teacher Role Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ, Cemalettin YILDIZ, Davut KÖĞCE Uluslararası - Özet bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conference on Educational Sciences Bahcesehir University
The views of high school students about proof and their levels of Proof The case of Trabzon Davut KÖĞCE, Mehmet AYDIN, Cemalettin YILDIZ Uluslararası - Özet bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conference on Educational Sciences Bahcesehir University
Development of Materials in Instruction of Decimals According to Constructivist Approach Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE Uluslararası - Özet bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conference on Educational Sciences Bahcesehir University
The Effect of Conceptual Change Approach on 9th Grade Students Achievement Timur KOPARAN, Cemalettin YILDIZ, Davut KÖĞCE, Bülent GÜVEN Uluslararası - Özet bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conference on Educational Sciences Bahcesehir University
Mathematics teacher educators beliefs about assessment Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ, Davut KÖĞCE, Cemalettin YILDIZ Uluslararası - Özet bildiri - (04.02.2009 - 07.02.2009) - World Conference on Educational Sciences
Examining elementary school students attitudes towards mathematics in terms of some variables Davut KÖĞCE, Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN, Rıdvan ALTINDAĞ Uluslararası - Özet bildiri - (04.02.2009 - 07.02.2009) - World Conference on Educational Sciences
Comparing the old and new 6th 8th grade mathematics curricula interms of Van Hiele understanding levels for geometry Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE Uluslararası - Özet bildiri - (04.02.2009 - 07.02.2009) - World Conference on Educational Sciences
Teacher views about the 8th grade mathematics textbook prepared according to the new primary education mathematics curriculum Rıdvan ALTINDAĞ, Cemelettin YILDIZ, Davut KÖĞCE, Mehmet AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (04.02.2009 - 07.02.2009) - World Conference on Educational Sciences
The effect of instructional materials developed in relation to decimalfractions on success Cemalettin YILDIZ, Duygu TAŞKIN, Davut KÖĞCE, Mehmet AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (03.02.2011 - 07.02.2011) - 3rd World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University
The effect of instructional materials on decimal fractions to the conceptual change Cemalettin YILDIZ, Duygu TAŞKIN, Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE Uluslararası - Özet bildiri - (03.02.2011 - 07.02.2011) - 3rd World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University
Expectations of primary mathematics student teachers from their instructors and classmates Davut KÖĞCE, Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (03.02.2011 - 07.02.2011) - 3rd World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University
A comparision of freshman and senior mathematics student teachers views of proof concept KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (03.02.2011 - 07.02.2011) - 3rd World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University
1 5 Sınıf Eski ve Yeni Matematik Öğretim Programlarındaki Davranış ve Kazanımların Geometri Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi YILDIZ CEMALETTİN,ALTINDAĞ Rıdvan,KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (01.05.2009 - 03.05.2009) - First International Congress of Educational Research
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Davranışları Öğretmen Adayları Açısından KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (01.05.2009 - 03.05.2009) - First International Congress of Educational Research
Birinci ve Dördüncü Sınıf Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET,YILDIZ CEMALETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (01.05.2009 - 03.05.2009) - First International Congress Of Educational Research