Eğitim Bilgileri
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SAĞLIK YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2018-2021
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI (DR)/ Tez adı : 65 yaş ve üstü bireylerde ev kazaları görülme sıklığı ve etkileyen risk faktörleri: Niğde örneği 2012-2016
Yüksek Lisans BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde sigara bırakmada motivasyonun rolü 2007-2010
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ/SAĞLIK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SAĞLIK EĞİTİMİ PR./ 2001-2007
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 2021-2021
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2019-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2018-
Yönetilen Tezler
MUSHTAQ AHMAD TENMAS Yüksek Lisans Biyoloji ve biyoteknoloji bölümü öğrencilerinin gıda okuryazarlığı 2022
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde verilen ilk yardım eğitiminin bireylerin ilk yardım bilgi ve beceri düzeylerine etkisi (26.05.2023-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı İskemik Kalp Hastalığı Riski Saptanan Üniversite Öğrencilerinde Eğitim ve Takibin Risk Farkındalığı ve Yaşam Tarzı Değişikliğine Etkisi (20.05.2022-20.05.2023)
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Eğitim Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Eğitim Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Eğitim Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Makaleler
Impact of COVID-19 pandemic on health-promoting lifestyle behaviors: A cross-sectional study SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM, KILIÇ ZÜLEYHA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Journal of Acute Disease - Doi: 10.4103/2221-6189.369073 2023
Centralization and perceived control of COVID-19 during the pandemic: A cross-sectional study SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM, İNFAL KESİM SELMA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Journal of Acute Disease - Doi: 10.4103/2221-6189.362814 2022
Knowledge Level About Insects and Mites of Health School Students BAĞRIAÇIK NİL, SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Clinical and Experimental Health Sciences - Doi: 10.33808/clinexphealthsci.722203 2021
The role of community pharmacists in public health and public health related problems which they encounter SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - İstanbul Journal of Pharmacy 2020
Incidence Of Home Accidents In 65 Individuals And Related Factors SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM,KARA FATİH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi - Doi: 10.31086/tjgeri.2019150571 2019
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Bırakmada Motivasyonun Rolü SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM,KURÇER MEHMET ALİ Uluslararası - Hakemli - - ResearchBib- Eurasian Scientific Journal Index- COSMOS IF- CiteFactor- Scientific Indexing Services - Özgün Makale - İzlek Akademik Dergi 2019
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞLILIK SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM,KARA FATİH Uluslararası - Hakemli - DOAJ,SOBİAD,Google Scholar - Derleme Makale - IBAD - Doi: http://dx.doi.org/10.21733/ibad.370584 2018
HEALTH BEHAVIOURS, PERCEIVED SELF-EFFICACY AND HEALTH LOCUS OF CONTROL TENDENCY IN VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH STUDENTS OKKA BERRİN,DURDURAN YASEMİN,BODUR ABDURRAHMAN SAİD,SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM Uluslararası - Hakemli - EBSCO,EMBASE,Index Copernicus - Özgün Makale - HealthMED 2014
Bildiriler
Bir Üniversitenin Öğrencilerine Yönelik Sağlık İnanç Modeli Temelli Afetlerde Farkındalık Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Bilgi ve İnanç Düzeylerine Etkisi SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM, ERTÜRK SEFA, KANLI Sıdıka Sena Uluslararası - Özet bildiri - (01.12.2022 - ) - 6. Uluslararası 24. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
COVID-19 Pandemi Döneminin Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı Davranışlarına Etkisi SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM, KILIÇ ZÜLEYHA Uluslararası - Özet bildiri - (11.03.2022 - 12.03.2022) - 8th International Symposium on Academic Studies in Health and Sport Sciences
Yaşlı dostu kentler SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2018 - 20.04.2018) - II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi
Incidence Of Home Accidents Of People 65 Years And Older And Risk Factors Effecting Them: Sample Of Niğde SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM,KARA FATİH Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2017 - 23.04.2017) - 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ve Sosyal Destek Algısı İlişkisi KARA FATİH,SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM Ulusal - Özet bildiri - (05.10.2015 - 09.10.2015) - 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerde Kişisel Hijyen Davranışları ŞAHİN TAHİR KEMAL,SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM Ulusal - Özet bildiri - (27.10.2013 - 31.10.2013) - 16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
4-5 Yaş Grubu Çocuklarda Çizgi Filmlerin Sağlık Davranışlarına Etkisi Üzerine Anne Görüşleri DURDURAN YASEMİN,SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM Ulusal - Özet bildiri - (27.10.2013 - 31.10.2013) - 16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Engellilere Karşı Tutumlarının Belirlenmesi HİSAR KEMAL MACİT,SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM Ulusal - Özet bildiri - (27.10.2013 - 31.10.2013) - 16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinde Sağlık Davranışları İle Sağlık Denetim Odağı Ve Öz Yetkinlik İlişkisi: Niğde Örneği DURDURAN YASEMİN,BODUR ABDURRAHMAN SAİD,SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM Ulusal - Özet bildiri - (02.10.2012 - 06.10.2012) - 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde sigara bırakmada motivasyonun rolü SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM,KURÇER MEHMET ALİ Ulusal - Özet bildiri - (18.10.2010 - 22.10.2010) - 13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Kitap
Halk Sağlığında Güncel Derlemeler SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bir Halk Sağlığı Önceliği: Demans - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:104 - ISBN:78-625-7795-62-3 - (Bölüm Sayfaları:43 - 51) 2020