Eğitim Bilgileri
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRUPA BİRLİĞİ (DR)/ Tez adı : Avrupa Birliği’xxnin bölgesel politikası kapsamında adalar ve ada bölgelerine yönelik politikaları ve Türkiye’xxnin aday ülke ve muhtemel tam üyelik statüleri doğrultusunda Gökçeada örneğinin incelenmesi 2008-2014
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Güvenlikleştirme: Soğuk savaş sonrasında Türkiye örneğinde yeni bir güvenlik analizi 2001-2004
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR./ 1996-2001
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 2014-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/GÖKÇEADA MESLEK YÜKSEKOKULU/DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ 2005-2013
Yönetilen Tezler
MALIKA MUSSUROVA Yüksek Lisans Kazakistan'ın dış politikasında çok taraflılık ve uluslararası örgütler 2020
YASİN ÖZER ARSLANPAY Yüksek Lisans Dış Politika Sorunları Bağlamında Azerbaycan Kamu Diplomasisinin Değerlendirilmesi 2020
NESLİHAN ÜNLÜ Yüksek Lisans Soğuk savaş döneminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Orta Avrupa ve Balkanlara yönelik politikası 2019
HALİL ÜLKER Yüksek Lisans Hazar Jeopolitiği ve Hazar Konvansiyonu 2019
KAMIL NURIYEV Yüksek Lisans Rusya'nın Enerji Politikalarında Güney Kafkasya 2019
MURAT BİRCAN Yüksek Lisans Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Üzerine Yapısal ve İşlevsel Bir Değerlendirme 2018
BÜŞRA GÜLTEKİN Yüksek Lisans 1990'LARDAN GÜNÜMÜZE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ORTA ASYA'YA YÖNELİK POLİTİKALARI 2018
İdari Görevler
Danışma Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Orhun Değişim Programı Değerlendirme ve Uygunluk Komisyonu NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Orhun Kurum Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2014-
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015
Bölüm Başkanı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2011-2013
Makaleler
GÖK-TÜRK DEVLETİ DİPLOMASİSİ (552-630) ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Hakemli - ISI - Özgün Makale - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 2018
The European Union in Central Asia A One Dimensional Strategy ŞAHİN ÇİĞDEM,DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Hakemli - ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Dizin İndeksi, OAJI Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services (SIS), Academic Research Index, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) - Özgün Makale - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2015
Avrupa Örgütleri Nezdinde Gökçeada nın Bir Azınlık Sorun Alanı Olarak Yapılandırılması ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Hakemli - EBSCO PUBLİSHİNG – TUBİTAK / ULAKBİM – ASOS Sosyal Bilimler İndeksi - Özgün Makale - Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2015
AB Bölgesel Politikası Kapsamında Mekansal Gelişme Interreg ve Espon ŞAHİN ÇİĞDEM Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014
İngiltere nin Kıbrıs ı Askeri Üs Olarak Yapılandırma Stratejisi Hasgüler Mehmet, Şahin Çiğdem Uluslararası - Hakemli - EBSCO, ULAKBİM, ASOS INDEX - Özgün Makale - Uluslararası Hukuk ve Politika 2007
Güvenlik Çalışmalarında İki Taraf Güvenlik Doğrultuları ŞAHİN ÇİĞDEM Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimleri Veri Tabanı, ASOS İndeks, EBSCO, İndexCopernicus, Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi - Özgün Makale - Savunma Bilimleri Dergisi 2004
Bildiriler
Uluslararası Örgüt İşlevleri Açısından Türk Konseyi Türk Keneşi ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.10.2015 - 30.10.2015) - 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
The EU and Central Asia Regional Dialogue for Enhancing Energy Security ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.05.2015 - 30.05.2015) - 1st International Symposium on Eurasia Energy Issues
European Union and Azerbaijan: Seeking a Stronger Energy Cooperation ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Doğu Ortaklığı Kapsamında AB-Azerbaycan İlişkileri HASANOĞLU MURTEZA,ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2018 - 30.06.2018) - IV Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Çin ve Avrupa Birliği nin Yeni İpek Yolu Girişimleri ve Orta Asya ya Yansımaları ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Is EU’s New Central Asia Strategy Really New? ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Özet bildiri - (24.10.2019 - 25.10.2019) - 6th INTERNATIONAL ANNUAL MEETING SOSYOEKONOMI SOCIETY
Kinetic Aspect of Turkey-Russia Relations in the 21st Century: Energy Security ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Özet bildiri - (24.01.2019 - 26.01.2019) - I. International Black Sea Journal Social Sciences Symposium
Orta Asya İçin Avrupa Eğitim Girişimi ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. International Research Symposium on the Turkic World
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AKDENİZ POLİTİKASININ OLUŞUM SÜRECİ VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ ŞAHİN ÇİĞDEM,HASANOĞLU MURTEZA Uluslararası - Özet bildiri - (17.01.2020 - 19.01.2020) - Uluslararası Akdeniz İpek Yolu Sempozyumu
Energy in the New EU Strategy for Central Asia: A Shift in Rhetoric? ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Özet bildiri - (14.10.2020 - 15.10.2020) - EFE 2020 4th International Congress On Economics Finance And Energy (Political Economy Of Energy Revolution)
AB’nin Doğu Ortaklığı Kapsamında Kamu Diplomasisi: Güney Kafkasya Özelinde Bir Değerlendirme ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Özet bildiri - (14.10.2019 - 15.10.2019) - XI. ULUDAĞ CONGRESS ON INTERNATIONAL RELATIONS
Kamu Diplomasisi Kapsamında TÜRKÜNİB Orhun Değişim Programı’nın Değerlendirilmesi ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - VI Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu
AZERBAYCAN’IN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET PETROL ŞİRKETI’xxNİN (SOCAR) FAALİYETLERİAZERBAYCAN‟IN ENERJĠ GÖRÜNÜMÜ VE AZERBAYCAN CUMHURIYETI DEVLETPETROL ġIRKETI‟NIN (SOCAR) FAALIYETLERI ŞAHİN ÇİĞDEM,HASANOĞLU MURTEZA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ӘЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ
Lizbon’dan Küresel Stratejiye Avrupa Birliği’nin Kamu Diplomasisi ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Özet bildiri - (07.02.2020 - 08.02.2020) - Marmara Conference on European Studies MCES-2020
AB-Azerbaycan Enerji İlişkileri: Azerbaycan’xxın Tutum ve Beklentileri ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2018 - 08.09.2018) - Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi
The EU in Central Asia: A Strict Strategy? ŞAHİN ÇİĞDEM,DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Özet bildiri - (05.06.2015 - 05.06.2015) - 1st ORASAM Conference on Central Asia: Politics and International Relations
Dijitalleşmenin Politik ve Sosyal Yüzü Elektronik Demokrasi ve Dijital Şehir ŞAHİN ÇİĞDEM Ulusal - Sözlü Bildiri - ( - ) - IV. İktisat Öğrencileri Kongresi (Dijitalleşme ve Internet Ekonomisi)
Gökçeada nın Türk Hakimiyetine Geçişi ve İdaresi ŞAHİN ÇİĞDEM Ulusal - Sözlü Bildiri - ( - ) - 1. Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi
A New Role for Universities as Regional Development Actors in Turkey ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Poster - ( - ) - 2010 World Universities Congress
Avrupa Birliği nin Bakışıyla Gökçeada İlerleme Raporları ve Etkileri ŞAHİN ÇİĞDEM, KAYABALI COŞKUN Ulusal - Tam metin bildiri - ( - ) - Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları - Gökçeada Değerleri Sempozyumu
Avrupa Birliği nin Turizme Yönelik Son Yaklaşımı Yenilenmiş AB Turizm Politikası ŞAHİN ÇİĞDEM, .KAYABALI COŞKUN Ulusal - Tam metin bildiri - ( - ) - II. Eğirdir Turizm Sempozyumu
Türkiye İçin Teorik Bir Çerçeve Önerisi Buzan ın Güvenlik Kompleksi Teorisi ŞAHİN ÇİĞDEM Ulusal - Tam metin bildiri - ( - ) - IV. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze Dış Tehditler)
Being Small But the Largest The Case of Gökçeada Island ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Özet bildiri - ( - ) - ISISA Islands of the World Conference XI: Celebrating Island Connectivities
Demokratikleşme Bağlamında Avrupa Birliği nin Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerine Yönelik Genişlemesi ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe
In Search of a European Concept of Security One or More ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - The Third International Conference of European Universities (Future of the European Union: Integration, Enlargement and Transatlantic Relations)
Kitap
Güncel Gelişmeler Kapsamında Avrupa Birliği ve Demokrasi Demokratik Meşruiyet Tartışmaları ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:AB, Normatif Güç ve Demokrasi Teşviki Tartışmaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Seçkin Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:448 - ISBN:9789750265150 - (Bölüm Sayfaları:401 - 448) 2020
Avrupa Birliği’nde Bölgesel Kalkınma Ajansları ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Macaristan’da Bölge Politikaları ve Bölge Kalkınma Ajansları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Beta Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:356 - ISBN:978-605-333-228-2 - (Bölüm Sayfaları:197 - 227) 2019
AB Bölgesel Politikası Adalar ve Gökçeada ŞAHİN ÇİĞDEM Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Beta Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:506 - ISBN:978-605-333-355-5 2015
Mustafa Kemal Atatürk ten Günümüze Cumhurbaşkanları ve Dış Politika ŞAHİN ÇİĞDEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:"5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay" - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kripto Kitaplar - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:333 - ISBN:978-605-4991-28-0 - (Bölüm Sayfaları:73 - 140) 2016
Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar ŞAHİN ÇİĞDEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çanakkale Savaşları’nda İtilaf Kuvvetleri Üssü İmroz Adası (Gökçeada) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:504 - ISBN:9786059831888 - (Bölüm Sayfaları:219 - 245) 2016
Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar ŞAHİN ÇİĞDEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Küresel ısınma, Küreselleşme, Büyük güçler, Sekizler Grubu (G8), Hegemonik İstikrar Teorisi, Hegemonya, Tarihsel sosyoloji, İnsan hakları, Kişi güvenliği, İnsani müdahale, İdealizm, Hayali Cemaat, Yayılmacılık, Bütünleşme - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Nobel Yayınları 2013
Uluslararası Güvenlik Sorunları ŞAHİN ÇİĞDEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sözcelerin Gücü Adına: Güç Bush’ta Artık! - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ASAM Yayınları - (Bölüm Sayfaları:82 - 101) 2004
Uluslararası Güvenlik Sorunları ŞAHİN ÇİĞDEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Güvenlik Kavramı - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:ASAM Yayınları 2004
Editör
VI Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu ŞAHİN ÇİĞDEM,QASİMOV SEYAVUŞ Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Elm ve Təhsil Neşriyyatı - Editör - ISBN:978-9952-37-247-2 2019
Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi YÜCEL FATİH,KORAŞ HİKMET,ŞAHİN ÇİĞDEM,POLAT BAYRAM,TOPAL NEVZAT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: dergipark - 2019
V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ МАТЕРИАЛДАРЫ I-III ТОМ ŞAHİN ÇİĞDEM,DÜĞEN TURGAY,KORAŞ HİKMET,SÜLEYMANOVA JARKIN,BAŞTAYEVA GAVHAR,ÇANÇAROVA AY,ERTEYEVA PERİZAT,QASİMOV SAYAVUSH,HÜSEYNOVA NİGAR Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Редакциялыҗ баспа бҿлімі - Editör - ISBN:978-601-224-964-4 2018
III Beynelxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu Simpozium Materialları ŞAHİN ÇİĞDEM,DÜĞEN TURGAY Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Elm ve Tehsil Neşriyyatı - Editör - ISBN:978-9952-8301-2-5 2016