Eğitim Bilgileri
Post-Doktora Universita Degli Studi di Catania Political and Social Sciences 2021-2022
Bütünleşik Doktora Tez adı : Türkiye’de engelli politikaları ve sivil toplum örgütlerinin kentsel engelli politikalarına etkisi: Ankara örneği 2009-2016
Lisans-Yandal Universitaet Bremen Politikwissenschaft 2006-2007
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR./ 2003-2008
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (İNGİLİZCE)/ 2003-2008
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2021-
DOÇENT SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU POLİTİKALARI ANABİLİM DALI 2019-2021
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2016-2017
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2010-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI 2009-2010
Yönetilen Tezler
EMİNE BUSE ADATEPE Yüksek Lisans Türkiye'de Akıllı Şehir Deneyimi: 3 Büyükşehir Üzerinden Bir Analiz 2023
BÜŞRA NUR ÇAĞIN Yüksek Lisans AFET VE KRİZ YÖNETİMİ: NİĞDE ÖRNEĞİ 2023
MÜSLÜM SOYKAN Yüksek Lisans Türkiye'de sınır güvenliği politikaları 2023
MUHAMMET ERTUĞRUL KOŞAR Yüksek Lisans IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION 2023
TEA KOCHALIDZE Yüksek Lisans Gürcistan ve Türkiye Avrupa Birliği üyelik politikalarının karşılaştırması 2022
ÖZNUR KARAGÖZOĞLU Yüksek Lisans Sosyal Medya-Kamu Politikaları Etkileşimi: 2021 Orman Yangınları Üzerine Bir Değerlendirme 2022
ELİFSENA CANAN ALP Yüksek Lisans Türkiye'de sağlık hizmetleri ve memnuniyet: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi örneği 2021
BAHADIR AYDOĞDU Yüksek Lisans Türkiye'de kardeş şehir uygulamaları ve Konya Büyükşehir Belediyesi örneği 2020
RESHAD ABILZADE Yüksek Lisans Neo-liberalizmle dönüşen kentler ve yerel yönetimlere etkisi: İzmir ve Bakü örnekleri 2020
ALİ HEBEBCİ Yüksek Lisans Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kamu politikası yapımı ve politika kurulları 2020
YAĞMUR CAN Yüksek Lisans Türkiye'de kent konseylerinin sosyal medya kullanımı ve vatandaş katılımı açısından değerlendirilmesi 2019
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Kamuda Engelli İstihdamının Araştırılması Projesi (15.04.2014-15.04.2015)
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı COVID-19 SOCIAL SCIENCE LAB (15.03.2020-01.06.2021)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (10.04.2021-30.11.2021)
Diğer (Uluslararası) Tamamlandı Global E Governance Survey (10.01.2016-02.12.2016)
Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi (08.09.2017-15.12.2017)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Dijitalin Yüzyılı Projesi (04.07.2022-03.05.2023)
Diğer (Uluslararası) Tamamlandı 2018 Digital Governance in Municipalities Worldwide: A Longitudinal Assessment of Municipal Websites Throughout the World (02.01.2017-03.12.2018)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Vatandaş ve Belediye İletişiminde Katılımcı Yöntemlerin Geliştirilmesi (01.11.2021-31.08.2022)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Sosyo Ekonomik ve Sosyo Politik Yapı Araştırması Sorunlar Beklentiler ve Çözüm Önerileri (01.11.2009-01.03.2010)
Özel Kuruluşlar Tamamlandı GAP Doğanpınar Barajı Projesi Sosyal Etki Değerlendirmesi Araştırması (01.10.2014-01.12.2014)
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı United Nations 2020 e-Government Survey (01.09.2019-22.01.2020)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Belediye Hizmetlerinin Sunumunda Yenilikçi Yöntemlerin Araştırılması (01.08.2021-30.06.2022)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinden En Fazla Göç Almış Olan İllerin Sosyo Ekonomik ve Sosyo Politik Yapı Araştırması Sorunlar Beklentiler ve Çözüm Önerile (01.08.2009-01.06.2009)
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı GAP Ardıl Barajı Projesi Sosyal Etki Değerlendirmesi Araştırması (01.07.2014-01.10.2014)
Dünya Bankası Tamamlandı Sağlık Bakanlığı Personel İş Doyum Araştırması (01.06.2009-01.10.2009)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Türkiye'de Toplumsal Algıda Reform (01.05.2021-30.12.2021)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Türkiye'de Gençlik (01.03.2022-29.12.2022)
Özel Kuruluşlar Tamamlandı Zonguldak Kireçlik Termik Santral Projesi (01.03.2013-01.05.2015)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı Türk Yükseköğretim Politikalarının Dönüşümü Sürecinde Politika Transferinin Ve Devlet Dışı Aktörlerin Rolünün İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma (01.01.2015-01.11.2015)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Engelli Hakları Bağlamında Belediyeler Ankara Örneği (01.01.2013-13.03.2015)
İdari Görevler
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2019
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Ödüller
Araştırma Desteği United Nations University Üniversite, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2012
DAAD Summer School DAAD Sivil Toplum Kuruluşu, ALMANYA 2015
Araştırma Desteği HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2012
Deutsch Sprach Kurse Goethe Institute Sivil Toplum Kuruluşu, ALMANYA 2007
Deutsch Kurse Goethe Institute Sivil Toplum Kuruluşu, ALMANYA 2007
Burs TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2013
Makaleler
The Role of Agile Values in Enhancing Good Governance in Public Administration during the COVID-19 Crisis: An International Survey Tomaževič Nina, Kovač Polonca, Ravšelj Dejan, Umek Lan, BABAOĞLU CENAY, Bohatá Marie, Hirsch Bernhard, KULAÇ ONUR, Nurlybaeva Guliya K., Schäfer Fabienne-Sophie, Aristovnik Aleksander Uluslararası - Hakemli - ESCI, SCOPUS - Özgün Makale - MDPI AG - Doi: 10.3390/admsci13120248 2023
Minority Rights in Post-Conflict Peacebuilding: An Analysis of Legislative Perspectives and Contemporary Challenges Alaverdov Emilia, BABAOĞLU CENAY, Mirjat Rasool Buksh, Omona Andrew David, Semenov Andrej Uluslararası - Hakemli - International Political Science Abstracts, SPEP – Society for Phenomenology and Existential Philosophy, Index Copernicus - Özgün Makale - European Journal of Economics, Law and Politics 2023
The fight against Covid-19 in Slovakia and Austria: Lessons for and from Türkiye ERDOĞAN OĞUZHAN, BABAOĞLU CENAY, AKMAN ELVETTİN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Pamukkale Journal of Eurasian Socio Economic Studies 2023
Türkiye’s sustainable water policies and planning initiatives as part of climate change action BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR, ERDOĞAN OĞUZHAN, MEMİŞ LEVENT, KARASOY HASAN ALPAY Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Present Environment & Sustainable Development - Doi: 10.47743/pesd2023171007 2023
Kamu Yönetiminde Blokzincir: Kullanım Alanları ve Örnek Uygulamalar BABAOĞLU CENAY, KARASOY HASAN ALPAY Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Sosyoekonomi 2022
Dijitalleşme Politikaları ve Dijitalleşen Kamu Politikaları BABAOĞLU CENAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Kriter Dergisi 2022
Türkçe Alanyazında Kamu Politikası Disiplini (2015-2020): Eğilimler, Teknikler, Tercihler BABAOĞLU CENAY, YİLMAZ FIRAT HARUN, KARASOY HASAN ALPAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 2022
Dijitalleşme Yüzyılında Dijital Türkiye Adımları BABAOĞLU CENAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Kriter Dergisi 2022
Digitalization of Turkish Public Administration During the COVID-19 Pandemic BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Hakemli - SCOPUS - Özgün Makale - Insight Turkey 2022
Türk Yönetsel Alanı ve Düşünsel Temelleri BABAOĞLU CENAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Kriter Dergisi 2022
TÜRKİYE’DE POLİTİKA KURULLARININ İŞBİRLİKLİ YÖNETİŞİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KULAÇ ONUR, BABAOĞLU CENAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Teknik Not - Yasama Dergisi 2021
Neden Lobicilik, Nasıl Lobicilik? BABAOĞLU CENAY Ulusal - Hakemsiz - Endekste taranmıyor - Kısa Makale - MAKRİ 2021
Yeni Nesil Gaddare: Teknoloji ve Güvenlik İlişkisi BABAOĞLU CENAY Ulusal - Hakemsiz - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - İdarecinin Sesi Dergisi 2021
Salgın Döneminde Dijitalleşme Politikaları ve Yükseköğretim Sistemine Yansımalar BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2021
İdari ve Askeri Bilginin Teşkilatlanması: Enderun Mektebinde Yönetici Eğitimi AVANER TEKİN,BABAOĞLU CENAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online) 2020
Acil Durum ve Afet Yönetiminde Süreç Yaklaşımı ve Teknoloji MEMİŞ LEVENT,BABAOĞLU CENAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi 2020
Akıllı Kentlerin Politika Üretme Aracı Olarak Yaşam Laboratuvarları (Living Labs) BABAOĞLU CENAY,MEMİŞ LEVENT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çağdaş Yerel Yönetimler 2019
Kentleri akıllandıran yollar: Akıllı kentler üzerine bir değerlendirme MEMİŞ LEVENT,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Hakemli - EBSCO, ASOS Index - Özgün Makale - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2018
Kamu Politikalarına Sivil Katılımda Farklı Bir Model: Rusya Federasyonu Sivil Kamarası BABAOĞLU CENAY,Çobanoğlu Sedat,Göçoğlu Volkan Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi 2018
Dijital Kütüphanelerin Üniversitelerin Akademik Performansına Etkisi: Kamu Yönetimi Disiplini Bağlamında Bir İnceleme Göçoğlu Volkan,BABAOĞLU CENAY,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - YASAMA Dergisi 2018
Kamu Yönetiminde Postmodern Savlar BABAOĞLU CENAY,Çobanoğlu Sedat Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sayıştay Dergisi 2018
Yükseköğretimdeki Uluslararasılaşma Politikalarına Dair Bir Yazın Taraması ve Analiz İçin Bir Anahtar Kavram Olarak Politika Transferi BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Hakemli - DOAJ, SciLit, ASOS, RePec, Rootindexing, ResearchBib, - Özgün Makale - Fiscaoeconomia 2018
Türkiye’de Anakentlerde Engellilere Yönelik Hizmetler ve Sorun Alanları BABAOĞLU CENAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - TESAM Akademi 2018
Türkiye’de Kamu Politikaları Öğretiminde Kurumsallaşma Çabaları YILDIZ METE, BABAOĞLU CENAY, TUĞAN ESRA NUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2017
Rusya Federasyonu Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Yansımaları BABAOĞLU CENAY,Cobanoglu Sedat Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.335274 2017
Kentli Sığınmacılar Meselesi ve Belediyeler BABAOĞLU CENAY, KOCAOĞLU MUSTAFA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk İdare Dergisi 2017
Kamu Politikaları Analizine Dair Kavramsal ve Kuramsal Bir Çerçeve BABAOĞLU CENAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Yönetim Bilimleri Dergisi 2017
E-Government Education in Turkish Public Administration Graduate Programs: Past, Present, and Future BABAOĞLU CENAY,YILDIZ METE,Demircioğlu Mehmet Akif Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Journal of Public Affairs Education 2016
Belediye Hizmetleri ve Engelli Vatandaşların Beklentileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma ONUR İNCE FATMA HİLAL,BABAOĞLU CENAY,YARALI AKKAYA AYSUN Uluslararası - Hakemli - SIS, OAJI, J-index - Özgün Makale - Nevşehir SBE Dergisi 2016
Kamu Politikası Bakış Açısından Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde Hükümdar Danışman İlişkisi Üzerine BABAOĞLU CENAY,YILDIZ METE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Yasama Dergisi 2016
Usability in Local E Government Analysis of Turkish Metropolitan Municipality Facebook Pages YILDIZ METE,OCAK NİHAN,çağlar yıldırım,ÇAĞILTAY KÜRŞAT,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Hakemli - ESCI: Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - International Journal of Public Administration in the Digital Age 2016
Kamu Politikasını Türk İdare Tarihi Üzerinden Çalışmak YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY,ŞAHİN BİCAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Hacettepe İİBF Dergisi 2016
Lobicilik ve Kamu Yönetiminde Katıılım BABAOĞLU CENAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk İdare Dergisi 2016
Kalkınma Ajanslarına Örgüt Geliştirme Açısından Bir Bakış BABAOĞLU CENAY,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL Ulusal - Hakemli - ASOS, Akademik Dizin - Özgün Makale - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2013
Araştırmacıların ve Lisans Öğrencilerinin Görüşleri Işığında E-Devlet Eğitiminde Güncel Gelişmeler AKILLI HÜSAMETTİN SERKAN,BABAOĞLU CENAY,Demircioğlu Mehmet Akif Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Akdeniz İİBF Dergisi 2013
Teaching Public Policy to Undergraduate Students Issues Experiences and Lessons in Turkey YILDIZ METE,Mehmet Akif Demircioğlu,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Hakemli - ESCI: Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Journal of Public Affairs Education 2011
Bildiriler
BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ VE DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJISI BABAOĞLU CENAY, MEMİŞ LEVENT Uluslararası - Özet bildiri - (05.07.2023 - 07.07.2023) - 19. Kamu Yönetimi Forumu
Kamu Politikaları ve Dijital Devlet BABAOĞLU CENAY Ulusal - Özet bildiri - (23.06.2023 - 23.06.2023) - X. Kamu Politikaları Çalıştayı
Agile values as mediators between digitalisation and good governance during the Covid-19 pandemic: A comparative analysis of public administrations in selected EU countries Tomaževič Nina, Kovač Polonca, Ravšelj Dejan, Umek Lan, BABAOĞLU CENAY, Bohatá Marie, Hirsch Bernhard, KULAÇ ONUR, Nurlybaeva Goulya, Schäfer Fabienne-Sophie, Aristovnik Aleksander Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.04.2023 - ) - IRSPM 2023
The Role of Technology in Security Policies: Immersive or Triggering? BABAOĞLU CENAY, KARASOY HASAN ALPAY Uluslararası - Özet bildiri - (28.10.2022 - 29.10.2022) - 7th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
A Drastic Change in the Turkish Government System BABAOĞLU CENAY, AKMAN ELVETTİN, ÇELİKTÜRK TANZER Uluslararası - Özet bildiri - (23.06.2022 - 25.06.2022) - The 10th Space, Society, Politics International Conference
Education Policies of Turkey in the Turbulent Times: The Case of COVID-19 BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Özet bildiri - (21.12.2021 - 21.12.2021) - Modern World Challenges: Regulating Human Rights, Social Security, and Welfare in Contemporary Multicultural World
Kamu Yönetimi Disiplini Öğretimi BABAOĞLU CENAY Ulusal - Özet bildiri - (12.11.2021 - ) - Kamu Yönetimi: Disiplin ve Yöntem Tartışmaları I
Koronavirüs Döneminde Yerel Yönetimlerde Dijitalleşme BABAOĞLU CENAY, ERDOĞAN OĞUZHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (24.10.2021 - 27.10.2021) - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede İç Güvenlik Personelinin Rolü BABAOĞLU CENAY, ERDOĞAN OĞUZHAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.09.2021 - 25.09.2021) - II. Uluslararası Güvenlik Kongresi
Kamu Yönetiminde Veri ve Ortak Veri Yönetimi BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Özet bildiri - (23.09.2021 - 24.09.2021) - 18. Kamu Yönetimi Forumu
Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede İç Güvenlik Personelinin Rolü BABAOĞLU CENAY, ERDOĞAN OĞUZHAN Uluslararası - Özet bildiri - (22.09.2021 - 24.09.2021) - II. Uluslararası Güvenlik Kongresi
Incremental Policy-Making in Public Health During the Covid-19 Pandemic in Turkey BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Özet bildiri - (24.06.2021 - 25.06.2021) - The 9th Space, Society, Politics International Conference
Teknolojik İlerlemeler ve Gelişmeler Işığında Siber Güvenlik BABAOĞLU CENAY Ulusal - Özet bildiri - (02.06.2021 - ) - Güvenlik Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı
Security Matter during the COVID-19 Process: Challenges and Prospects BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Özet bildiri - (07.05.2021 - 07.05.2021) - FSCONGRESS 2021-Economic, Social and Political Impacts of COVID-19 Pandemic
Policy Implementation and Street-Level Bureaucrats in the COVID-19 Pandemic Process: The Turkish Experience YILDIZ METE, BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2021 - 07.04.2021) - International Conference Governance of Public Policies during and after conflicts in the Middle East (SPADE)
Public-Private Partnership on Health Sector in Turkey: A Study on City Hospitals during COVID-19 AHSAN MD MOYNUL, BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Özet bildiri - (08.12.2020 - 09.12.2020) - 9th Global Conference on Public Policy and Administration in the Middle East
Policy Design and Implementation during the Pandemic Process: The Case of Turkey BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Özet bildiri - (08.12.2020 - 10.12.2020) - 9th Global Conference on Public Policy and Administration in the Middle East
Policy Design and Implementation during the Pandemic Process: The Case of Turkey BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Özet bildiri - (08.12.2020 - 09.12.2020) - The 9th Global Conference on Public Policy and Administration in the Middle East. Crises, Conflicts, and other Challenges: Rethinking Governance and Public Policy Reforms in the MENA region
Covid-19 And Public Sector Organizations – An Updated Insight into Turkey’s Pandemic Policy Implementation BABAOĞLU CENAY,KULAÇ ONUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.11.2020 - 26.11.2020) - The COVID-19 Pandemic and Public Organizations: Challenges and Opportunities
COVID-19 and Public Sector Organizations – An Updated Insight Into Turkey’s Pandemic Policy Implementation BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Özet bildiri - (26.11.2020 - 26.11.2020) - COVID-19 Pandemic and Public Organizations: Challenges and Opportunities
A Blueprint of Turkey’s Covid-19 Policy BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Özet bildiri - (25.06.2020 - 27.06.2020) - The 8th International Scientific Conference “Space, Society, Politics”
COVID-19 ve Sosyal Politikalar BABAOĞLU CENAY Ulusal - - (25.06.2020 - 26.06.2020) - IV. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Zirvesi
COVID-19 ve Sosyal Politikalar BABAOĞLU CENAY Ulusal - Özet bildiri - (25.06.2020 - 26.06.2020) - IV. Kamu Yönetiminde Teknoloji Zirvesi
A Blueprint of Turkey’s Covid-19 Policy BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Özet bildiri - (25.06.2020 - 27.06.2020) - The 8th International Scientific Conference “Space, Society, Politics
Teknoloji Politikaları Sorunu Olarak Koronavirüs Pandemisi BABAOĞLU CENAY Ulusal - Özet bildiri - (15.05.2020 - ) - 7. Kamu Politikası Çalıştayı
Şehir Güvenliğinde Akıllı Yerel Yönetimler BABAOĞLU CENAY,ERDOĞAN OĞUZHAN Ulusal - Özet bildiri - (02.01.2020 - 03.01.2020) - Şehir ve Güvenlik Sempozyumu
5G ve Akıllı Kentler Üzerine BABAOĞLU CENAY Ulusal - - (20.12.2019 - 21.12.2019) - III. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Zirvesi
Akıllı Şehirler ve Yeni Nesil Haberleşme BABAOĞLU CENAY Ulusal - - (19.12.2019 - 21.12.2019) - ITP2019 - Yeni Nesil Haberleşme: 5G ve Ötesi
“Kentlerde Yeni Dönüşüm Araçları: Yaşam Laboratuvarları” BABAOĞLU CENAY,MEMİŞ LEVENT Uluslararası - Özet bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
Yerel Yönetimlerde Yeni Bir Örgütlenme Aracı: Yaşam Laboratuvarları MEMİŞ LEVENT,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2019 - 28.09.2019) - 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
The Role and the Development of Turkish Think Tanks in Public Policy-Making Process AKMAN ELVETTİN, BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Özet bildiri - (11.04.2019 - 12.04.2019) - Third International Public Administration Conference. “30 Years of Public Governance Reforms in Central and Eastern Europe:The Next Horizon”
Kamu Politikası-Teknoloji İlişkisi: Nereden Nereye? BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Özet bildiri - (20.12.2018 - 22.12.2018) - Uluslararası Kamu Politikası Sempozyumu
Ekonomik Küreselleşme, Teknololji Transferi ve Akıllı Kentler BABAOĞLU CENAY Ulusal - Özet bildiri - (14.12.2018 - 16.12.2018) - Kamu Yönetiminde Teknoloji Zirvesi
Yerel Politikalarda Sivil Katılım ve Türkiye’de Kent Konseyleri Örneği BABAOĞLU CENAY,AKMAN ELVETTİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.11.2018 - 03.11.2018) - Uluslararası ALanya Yerel Yönetimler Sempozyumu
Yerel Politikalarda Sivil Katılım ve Türkiye’de Kent Konseyleri Örneği BABAOĞLU CENAY,AKMAN ELVETTİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.11.2018 - 03.11.2018) - Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu
Türkiye’de Stratejik Planlama Deneyiminin Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Değerlendirilmesi BABAOĞLU CENAY,AKMAN ELVETTİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES PROCEEDINGS Volume 3: Social Studies
Türkiye’de Stratejik Planlama Deneyiminin Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Değerlendirilmesi BABAOĞLU CENAY,AKMAN ELVETTİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES
Türk İdare Tarihinde Ahilik Kurumu BABAOĞLU CENAY,USTA SEFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
Kentleri Akıllandıran Yollar: Akıllı Kentler Üzerine Bir Yazın Taraması MEMİŞ LEVENT,BABAOĞLU CENAY Ulusal - Özet bildiri - (18.10.2018 - 20.10.2018) - 5.Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi
A. Feenberg ve Teknoloji Felsefesi BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - 04.11.2017) - XV. Kamu Yönetimi Forumu
Yerel Demokrasinin Aktörü Olarak Kent Konseyleri: Karaman, Kırşehir ve Niğde Örnekleri USTA SEFA,BABAOĞLU CENAY,KOCAOĞLU MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - UNİKOP (KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği) 2017 Sempozyumu
Göçmenlerin Kente Uyumundan Kentlerin Göçmenlere Uyumu: Kentsel Uyum Meselesi BABAOĞLU CENAY,KOCAOĞLU MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2017 - 28.09.2017) - XI. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
Yerel Engelli Politikalarında Yönetişimci Bir Yapı Önerisi: Anakent Engelliler ve İlgilileri Konseyi BABAOĞLU CENAY Ulusal - Özet bildiri - (11.08.2017 - 12.08.2017) - II. Kentleşme ve Çevre Forumu
Engelli Politikalarında Belediyelerin Rolü: Ankara ve Karaman Örnekleri BABAOĞLU CENAY,USTA SEFA Uluslararası - Özet bildiri - (14.05.2017 - 15.05.2017) - Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi
Kamu Yönetiminde Teknoloj BABAOĞLU CENAY Ulusal - Özet bildiri - (11.05.2017 - 12.05.2017) - Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı
Türkiye’de Kamu Politikası Öğretimi BABAOĞLU CENAY,YILDIZ METE Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2017 - 29.04.2017) - KAYFOR 14
Farklı Başkanlık Sisteminde Yerel Yönetimler: Azerbaycan ve Güney Kore Örneklerinden Türkiye’xxye Çıkarımlar BABAOĞLU CENAY,USTA SEFA,KOCAOĞLU MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (13.04.2017 - 14.04.2017) - III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu
Kentsel Alanda Engellilik ve Engelli Bireylerin Hakları BABAOĞLU CENAY Ulusal - Özet bildiri - (26.05.2016 - 27.05.2016) - Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu
Hacettepe Üniversitesi Kamu Politikaları Anabilim Dalı Deneyiminin Eleştirel Analizi YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY,KARAKUŞ ESRA NUR Ulusal - Tam metin bildiri - (16.09.2015 - 18.09.2015) - VI. Kamu Politikaları Çalıştayı
The Real Smart City Please Stand Up The Case of Turkey YILDIZ METE,ŞAHİN SAVAŞ ZAFER,KES ERKUL AYSU,BABAOĞLU CENAY,ÖZACİT İRFAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.08.2015 - 28.08.2015) - EGPA, 2015
Dezavantajlı Grupların Ekonomik Hayata Aktif Katılımında Devletin Rolü YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY Ulusal - Özet bildiri - (04.04.2015 - 05.04.2015) - Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu
The Impact of Humanitarian Relief Foundation IHH to Turkish Foreign Policy as an International Political Actor MERT MEHMET ALİ,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.06.2014 - 27.06.2014) - The 13th METU Conference On International Relations
Ankara İl Merkezi Örneğinde Engellilik ve Yerel Yönetim İlişkisini Sivil Toplum Kuruluşları Üzerinden Okumak İnce Onur Hilal,YARALI AKKAYA AYSUN,BABAOĞLU CENAY Ulusal - Özet bildiri - (18.04.2014 - 21.04.2014) - Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı
A Qualitative Research About Disability and Ankara Hilal İnce Onur,YARALI AKKAYA AYSUN,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Özet bildiri - (05.02.2014 - 07.02.2014) - III. European Conference On Social and Behavioral Sciences
Küresel Etkenlerin Yamacında Irak’ta Yerel Yönetimler ELBAYATİ BASHAR,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Özet bildiri - (14.11.2013 - 15.11.2013) - 2nd International AMEPPA Conference
Belediye Üst Yöneticilerinin Gözünden Engelli Haklarının Değerlendirilmesi ONUR İNCE FATMA HİLAL,YARALI AKKAYA AYSUN,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Özet bildiri - (31.10.2013 - 02.11.2013) - XI. Kamu Yönetimi Forumu
The Role of e Learning in Turkish Higher Education System BABAOĞLU CENAY,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.06.2013 - 27.06.2013) - INTE 2013
E Government Education at the Public Administration Departments in Turkey BABAOĞLU CENAY,AKILLI HÜSAMETTİN SERKAN,DEMİRCİOĞLU MEHMET AKİF Uluslararası - Özet bildiri - (22.10.2012 - 25.10.2012) - ICEGOV 2012
E Government Courses in the Curricula of Turkish Public Administration Departments A Qualitative Study BABAOĞLU CENAY,DEMİRCİOĞLU MEHMET AKİF Uluslararası - Özet bildiri - (17.10.2012 - 20.10.2012) - NASPAA 2012
Türk İdareTarihinde Danışmanlık ve Orhun Abideleri BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.09.2012 - 16.09.2012) - 4. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
Geliştirilebilir Örgütlere Karşı Gelişmiş Örgütler Kalkınma Ajanslarına Farklı Bir Bakış BABAOĞLU CENAY,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL Ulusal - Tam metin bildiri - (17.05.2012 - 18.05.2012) - KAYSEM 7
Türk Kamu Yönetiminde İstihdamda Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık LEBLEBİCİ DOĞAN NADİ,BABAOĞLU CENAY,SAYLAM AYŞEGÜL Ulusal - Tam metin bildiri - (19.10.2011 - 21.10.2011) - IX. Kamu Yönetimi Forumu
Türkiye’de Lisansüstü Düzeyde Kamu Politikası Öğretimi Konusunda Düşünce ve Öneriler YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY Ulusal - Tam metin bildiri - (19.10.2011 - 21.10.2011) - IX. Kamu Yönetimi Forumu
Türkiye’de Lisans Düzeyinde Kamu Politikaları Öğretimi YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY,DEMİRCİOĞLU MEHMET AKİF Ulusal - Özet bildiri - (09.09.2011 - 10.09.2011) - 3. Kamu Politikası Çalıştayı
Osmanlı İmparatorluğunun Son Döneminde Yönetim-Tarih İlişkisi Üzerine Ulaşım Teknolojileri Bağlamında Kısa Bir Değerlendirme YILDIZ METE,SADİOĞLU UĞUR,BABAOĞLU CENAY Ulusal - Tam metin bildiri - (20.10.2010 - 22.10.2010) - VIII. Kamu Yönetimi Forumu
Adoption of Communication Technologies during the Last Century of the Ottoman Empire 1823 1923 YILDIZ METE,SADİOĞLU UĞUR,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.09.2010 - 10.09.2010) - 32nd EGPA Annual Conference
Kitap
Kamu Sektöründe Kriz Yönetimi MEMİŞ LEVENT, BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Büyük Veri Temelli Güvenlik ve Kriz Yönetimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:352 - ISBN:978-625-417-631-9 - (Bölüm Sayfaları:147 - 162) 2022
Afet Yönetimi BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Afet Yönetimi Politikalarına Sivil Toplum Örgütlerinin Katılımı Sorunsalı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:192 - ISBN:9786053275671 2017
E-Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler YILDIZ METE,SADİOĞLU UĞUR,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yönetsel Tarih Perspektifinden Kamu Yönetiminde Teknoloji Kullanımı: Osmanlı İmparatorluğunda Ulaştırma Teknolojileri Kullanımı Örneği (1823-1923) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:658 - ISBN:978-605-133-325-0 2012
E-Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler BABAOĞLU CENAY,demircioğlu mehmet akif Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye Kamu Yönetimi Bölümleri Müfredatında E-devlet Derslerinin Durumu - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:658 - ISBN:978-605-133-325-0 2012
Introduction to Public Administration BABAOĞLU CENAY, ERDOĞAN OĞUZHAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Strategic and Performance Management in Public Administration - Ders Kitabı - Yayın Evi:Anadolu Üniversitesi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:179 - ISBN:978-975-06-4391-0 - (Bölüm Sayfaları:110 - 127) 2022
Public Policy BABAOĞLU CENAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Public Policy Actors - Ders Kitabı - Yayın Evi:Anadolu Üniversitesi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:260 - ISBN:978-975-06-4465-8 - (Bölüm Sayfaları:68 - 95) 2023
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Current State of Public Policy Studies and Field in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Global - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:622 - ISBN:9781799849780 - (Bölüm Sayfaları:1 - 12) 2021
Farklı Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Politika Kurulları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:424 - ISBN:978-625-439-137-8 - (Bölüm Sayfaları:179 - 201) 2021
Higher Education Policies for Developing Digital Skills to Respond to the Covid-19 Crisis: European and Global Perspectives BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Covid-19 pandemic’s effect on digitalization and internationalization policies of Turkish higher education - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ELF - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:139 - ISBN:978-2-39067-005-6 9782390670056 - (Bölüm Sayfaları:97 - 109) 2021
Farklı Yönleriyle Akıllı Kent Uygulamaları, Mevcut Durum Ve Çözüme İlişkin Yaklaşımlar: Bir Yol Haritası MEMİŞ LEVENT, BABAOĞLU CENAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Akıllı Şehirlerde Blokzincir Teknolojisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazikültür Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:235 - ISBN:978-625-7518-41-3 - (Bölüm Sayfaları:119 - 128) 2023
Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar BABAOĞLU CENAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Andrew Feenberg ve Feenberg’xxde Teknoloji Felsefesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Doğu Batı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:472 2015
Optimizing Open and Distance Learning in Higher Education Institutions BABAOĞLU CENAY,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Examining E-Learning Programs in Turkish Higher Education System - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI - Basım Sayısı:1 2017
Çağdaş Siyasi Akımlar BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Neoliberalizm, Etkileri ve Ülkelere Yansımalar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:564 - ISBN:978-625-439-368-6 - (Bölüm Sayfaları:117 - 130) 2021
Yerel Yönetimler: Yönetim, Siyaset, Kent ve Güncel Tartışmalar BABAOĞLU CENAY, ERDOĞAN OĞUZHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yerel Hizmetlerde Dijitalleşme ve Yerel Yönetimler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:750 - ISBN:978-625-7358-68-2 - (Bölüm Sayfaları:713 - 732) 2021
Türk Kamu Yönetimi YILDIZ METE, BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türk Kamu Yönetiminde Kamu Politikası - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Orion - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:525 - ISBN:978-625-7294-49-2 - (Bölüm Sayfaları:189 - 206) 2021
Kamu Politikası Yapımı BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Politika Müdahaleleri ve Vatandaş Müdahilliği - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Pegem - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:222 - ISBN:978-605-037-014-0 - (Bölüm Sayfaları:161 - 178) 2020
Teknoloji ve Kamu Politikaları BABAOĞLU CENAY,MEMİŞ LEVENT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Laboratuvardan Yerele: Yaşayan Laboratuvarlar ve Yerel Politika - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:451 - ISBN:978-625-7727-28-0 - (Bölüm Sayfaları:199 - 132) 2020
Kamu Politikaları Kuram ve Uygulama BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kamu Politikaları Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Adres - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:703 - ISBN:9789752500372 2013
Türkiye de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri AKMAN ELVETTİN,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:404 - ISBN:978-605-327-764-4 2018
Kamu Politikası Analizi BABAOĞLU CENAY, YİLMAZ FIRAT HARUN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:94 - ISBN:978-625-406-793-8 2021
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations BABAOĞLU CENAY, LEBLEBİCİ DOĞAN NADİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Public Participation in Disability Policy: The Case of Metropolitan Ankara - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Global - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:622 - ISBN:9781799849780 - (Bölüm Sayfaları:506 - 524) 2021
Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları BABAOĞLU CENAY,AKMAN ELVETTİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kamu Politikası Analizi Disiplini ve Türkiye’xxde Gelişim Süreci - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:781 - ISBN:978-605-344-822-8 2018
Kamu Politikası Analizi BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye’xxde Engelli Politikaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:781 - ISBN:978-605-344-822-8 - (Bölüm Sayfaları:619 - 650) 2018
Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi MEMİŞ LEVENT,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Afet Yönetimi ve Teknoloji - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayınevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-033-251-3 2020
Teknoloji ve Kamu Politikaları BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Teknoloji ve Kamu Politikası İlişkisi: Nereden Nereye? - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:478 - ISBN:978-625-7727-28-0 - (Bölüm Sayfaları:451 - 460) 2020
Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar BABAOĞLU CENAY, Abilzade Reshad Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Neo-Liberalizmin Kentlere Yönelik Etkileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Orion Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:612 - ISBN:978-605-9524-95-7 - (Bölüm Sayfaları:285 - 302) 2020
Yerel Yönetimlerde Teknoloji ve Katılım BABAOĞLU CENAY,Aydoğdu Bahadır Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kardeş Şehir İş Birlikleri ve Türkiye - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Orion Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:460 - ISBN:978-605-9524-87-2 - (Bölüm Sayfaları:385 - 402) 2020
Ombudsmanlık BABAOĞLU CENAY,Babaoğlu Pelin Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Engelli Ombudsmanlığı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:480 - ISBN:978-625-402-320-0 - (Bölüm Sayfaları:185 - 206) 2020
Türkiye’de İç Güvenlik Yönetimi BABAOĞLU CENAY,Çobanoğlu Sedat Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Akıllı Kentler ve Kentsel Güvenlik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:464 - ISBN:978-975-8396-87-0 - (Bölüm Sayfaları:301 - 326) 2019
Introduction to Public Administration BABAOĞLU CENAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Digital Governance - Ders Kitabı - Yayın Evi:Anadolu Üniversitesi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:179 - ISBN:978-975-06-4391-0 - (Bölüm Sayfaları:91 - 109) 2022
Public Policy Analysis in Turkey: Past, Present and Future BABAOĞLU CENAY,YILDIZ METE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Employment Of Disabled Persons in The Turkish Public Sector: A Sector Analysis And Policy Recommendations - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Peter Lang Publishing - Basım Sayısı:1 - ISBN:9783631801987 - (Bölüm Sayfaları:33 - 48) 2019
Türk Kamu Yönetimi USTA SEFA,BABAOĞLU CENAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kamu Kurumlarında Hizmet Usulleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Savaş Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:530 - ISBN:978-605-7867-09-4 - (Bölüm Sayfaları:473 - 496) 2019
Türkiye'de Mevzuat Bağlamında Afet ve Acil Durum Yönetimi MEMİŞ LEVENT, BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yeni Teknolojiler, Büyük Veri ve Etkin Afet Yönetimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:TİAV Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:324 - ISBN:9786257197410 2023
Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları BABAOĞLU CENAY,AKMAN ELVETTİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kamu Politikası Analizi Disiplini ve Türkiyede Gelişim Süreci - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:781 - ISBN:9786053448228 - (Bölüm Sayfaları:1 - 11) 2018
AK Parti ve Türkiye'nin Dönüşümü BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye Kamu Yönetiminde Teknolojik Dönüşüm ve Dİjitalleşme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:351 - ISBN:978-625-8322-34-7 - (Bölüm Sayfaları:139 - 160) 2022
Analysis of Disabled Employment in the Public Sector ÖZUĞURLU METİN,YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY,Önder Işıl,Çelik Neslihan Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Republic of Turkey Ministry of Family and Social Policy - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:168 - ISBN:978-605-4628-81-0 2015
Policy Analysis in Turkey YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Public Policy Education in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Bristol University Press - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:320 - ISBN:978-1447338956 - (Bölüm Sayfaları:271 - 288) 2018
Optimizing E-Participation Initiatives Through Social Media BABAOĞLU CENAY,AKMAN ELVETTİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Participation With Social Media: The Case of Turkish Metropolitan Municipalities in Facebook - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Information Science Reference - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:307 - ISBN:9781522553267 - (Bölüm Sayfaları:77 - 102) 2018
Public Affairs Education and Training in the 21st Century BABAOĞLU CENAY, AVANER TEKİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Public Administration Education in Turkey: A Historical Perspective - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Global - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:468 - ISBN:9781799882435 - (Bölüm Sayfaları:96 - 114) 2022
Türkiye’de Kamu Yönetiminin Geleceği BABAOĞLU CENAY, BABAOĞLU PELİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Geçmişten Geleceğe Türkiye’de E-Devlet Hizmetleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:425 - ISBN:978-625-402-320-0 2022
Kamu Yönetimi Teorileri BABAOĞLU CENAY, ÇUBUKCU ZEHRA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kamu Yönetimi Hoş geldin: Siyaset ve Yönetim Dikotomisi/İkilemi/Ayrışımı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Savaş Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:476 - ISBN:978-625-7127-82-0 - (Bölüm Sayfaları:49 - 66) 2020
Dijitalin Yüzyılı Uslu Safa, BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dijital Dönüşüm ve Dijital Devlete Genel Bakış - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SETA Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:338 - ISBN:9786258322644 2023
Dijitalin Yüzyılı ÇUBUKCU ZEHRA, BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dijitalleşme ve Yetenek Yönetimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SETA Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:337 - ISBN:9786258322644 2023
Dijitalin Yüzyılı BABAOĞLU CENAY, Beyribey Yavuz Emir, Uslu Safa Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Gelenekten Geleceğe Dijitalin Yüzyılı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SETA Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:338 - ISBN:9786258322644 2023
2000'li Yıllarda Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Reform BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye'de Akıllı Şehirleşmeye Yönelik Politikalar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SETA Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:474 - ISBN:9786258322521 2023
Türkiye’de Engelli Politikaları ve Sivil Toplum Örgütleri BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lambert Academic Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:191 - ISBN:978-620-2-00735-1 2017
Yönetimin Geleceği: Veri Temelli Politika Yapımı BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:60 - ISBN:978-625-7712-17-0 2021
Effective Public Administration Strategies in a New Normal Global Enviroment BABAOĞLU CENAY, KULAÇ ONUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Government Initiatives and Responses to COVID-19 Pandemic: The Case of Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:246 - ISBN:978-981-19-3115-4 - (Bölüm Sayfaları:111 - 128) 2022
Editör
2000’li Yılarda Yerel Yönetimlerde Reform MİŞ NEBİ, BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: SETA - Editör - ISBN:978-625-8322-52-1 2023
Dijitalin Yüzyılı Uslu Safa, BABAOĞLU CENAY, Beyribey Yavuz Emir Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: SETA - Editör - ISBN:978-625-8322-64-4 2023
Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi (KAYPOD) BABAOĞLU CENAY,AKMAN ELVETTİN,KULAÇ ONUR,ERDOĞAN OĞUZHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Cenay Babaoğlu - Editör 2021
Public Policy Analysis in Turkey: Past, Present and Future KULAÇ ONUR,AKMAN ELVETTİN,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Peter Lang - Editör - ISBN:978-3-631-80198-7 2019
Yerel Yönetimlerde Teknoloji ve Katılım BABAOĞLU CENAY,MEMİŞ LEVENT,ERDOĞAN OĞUZHAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Orion Kitabevi - Editör - ISBN:978-605-9524-87-2 2020
Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi LEBLEBİCİ DOĞAN NADİ,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Kamu Bilişim Derneği - Yrd. Editör 2019
Teknoloji ve Kamu Politikaları YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gazi Kitabevi - Editör - ISBN:978-625-7727-28-0 2020
Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları BABAOĞLU CENAY, AKMAN ELVETTİN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gazi Kitabevi - Editör - ISBN:9786053448228 2018
Türkiye’de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri AKMAN ELVETTİN,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Ekin - Editör 2018
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations BABAOĞLU CENAY,AKMAN ELVETTİN,KULAÇ ONUR Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: IGI GLOBAL - Editör - ISBN:9781799849780 - Doi: 10.4018/978-1-7998-4978-0 2021
Kamu Yönetiminde Teknoloji BABAOĞLU CENAY Ulusal - Dergi - Yayın Evi: EPOS - Konuk Editör 2018
Geçmişten Günümüze Türkiye'de Kamu Yönetiminin Sözlü Tarihi YILDIZ METE, BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: TİAV - Editör - ISBN:9786257197366 2022
Public Affairs Education and Training in the 21st Century KULAÇ ONUR, BABAOĞLU CENAY, AKMAN ELVETTİN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: IGI Global - Editör - ISBN:9781799882435 - Doi: 10.4018/978-1-7998-8243-5 2022
Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi BABAOĞLU CENAY,AKMAN ELVETTİN,ERDOĞAN OĞUZHAN,KULAÇ ONUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark - Editör 2020
Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi BABAOĞLU CENAY,AKMAN ELVETTİN,ERDOĞAN OĞUZHAN,KULAÇ ONUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Cenay Babaoğlu - Editör 2020
Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar MEMİŞ LEVENT,ERDOĞAN OĞUZHAN,BABAOĞLU CENAY Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Orion Kitabevi - Editör - ISBN:978-605-9524-95-7 2020
Yerel Yönetimlerde Teknoloji ve Katılım BABAOĞLU CENAY,MEMİŞ LEVENT,ERDOĞAN OĞUZHAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Orion Kitabevi - Editör - ISBN:978-605-9524-87-2 2020
Kamu Politikaları BABAOĞLU CENAY Ulusal - Dergi - Yayın Evi: EPOS - Konuk Editör 2016
Kamu Politikaları Analizi BABAOĞLU CENAY Ulusal - Dergi - Yayın Evi: EPOS - Konuk Editör 2016
YASAMA Dergisi BABAOĞLU CENAY Ulusal - Dergi - Yayın Evi: EPOS - Konuk Editör 2018