Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ/GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2010-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 1999-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde İlinde Satışa Sunulan Çiğ Koyun Sütü ve Peynirlerinde Brucella melitensis Prevelansının ve Biyotiplerinin Konvansiyonel Yöntemlerle ve Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi (19.11.2013-02.12.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Süt işletmelerinden izole edilen Staphylococcus türlerinde biyofilm oluşturma kabiliyeti ve dezenfektan direnci. (18.01.2018-29.12.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde İlinde Satışa Sunulan Çiğ İnek Sütü ve Peynirlerinde Brucella abortus Prevalansının ve Biyovarlarının Konvansiyonel Yöntemlerle ve Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi (13.08.2014-27.12.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Süt işletmelerinden izole edilen Staphylococcus türlerinde biyofilm oluşturma kabiliyeti ve dezenfektan direnci (08.01.2017-)
DİĞER Tamamlandı The Nutritive Value of Live Yeast Culture Saccharomyces cerevisiae and Its Effect on Milk Yield Milk Composition and Some Blood Parameters of Dairy Cows Asian Aust J Anim Sci Vol 24 No 10 1377 1385 October 2011 (-)
BAP Tamamlandı Niğde Yöresinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması NÜBAP Proje NO SSB2011 01 Yardımcı Araştırmacı Bitiş Tarihi 2012 (-)
BAP Tamamlandı Niğde İlinde Yetiştirilen Holstein Irkı İneklerde Sütteki Somatik Hücre Sayısı ile Memenin Yapısal Özelliklerinin Subklinik Mastitis Süt Verimi ve Süt Kompozisyonu Üzerine Etkisi NÜBAP Proje NO FEB2009 14 Yardımcı Araştırmacı Bitiş Tarihi 2011 (-)
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2019-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007-2015
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2000-2006
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1999-2000
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1994-1998
Bildiriler
SÜT İŞLEME TESİSLERİNDE VE SÜT ÜRÜNLERİNDE STAPHYLOCOCCUS SPP.SAYISININ ARAŞTIRILMASI KARADAL FULDEN,ERTAŞ ONMAZ NURHAN,BAĞCI CEMALETTİN,YILDIRIM YELİZ,HIZLISOY HARUN,GÖNÜLALAN ZAFER,AL SERHAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.10.2020 - 31.10.2020) - II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
Niğde ve Yöresindeki Çiğ Sütlerde Listeria monocytogenes İzolasyonu ve Tanımlanması BAĞCI CEMALETTİN,YALÇIN SUZAN Ulusal - Poster - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Niğde Yöresinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması KARATEPE MUSTAFA,BAĞCI CEMALETTİN,KARATEPE BİLGE,ŞENEL TUĞBA,KARADERE AYLA Ulusal - Poster - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Niğde İlinde Satışa Sunulan Çiğ İnek Sütü ve Peynirlerinde Brucella abortus Prevalansının ve BiyovarlarınınKonvansiyonel Yöntemlerle ve Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi BAĞCI CEMALETTİN,KARADAL FULDEN,YALÇIN SUZAN,ERTAŞ ONMAZ NURHAN Uluslararası - Özet bildiri - (21.10.2016 - 23.10.2016) - IV. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Niğde İlinde Satışa Sunulan Koyun Keçi Sütü ve Peynirlerinde Brucella melitensis ve Biyotiplerinin Araştırılması KARADAL FULDEN,ERTAŞ ONMAZ NURHAN,BAĞCI CEMALETTİN,YILDIRIM YELİZ,AL SERHAT,ABAY SEÇİL Uluslararası - Özet bildiri - (10.11.2016 - 13.11.2016) - ULUSLARARASI HAYVANSAL GIDALAR KONGRESİ
Investigation of Brucella melitensis and It s Biovars in Raw Sheep and Goat Milk and Cheese Samples Sold at Retail in Ngde KARADAL FULDEN,ERTAŞ ONMAZ NURHAN,BAĞCI CEMALETTİN,YILDIRIM YELİZ,AL SERHAT,ABAY SEÇİL Uluslararası - Poster - (10.11.2016 - 13.11.2016) - International Congress on Food of Animal Origin
FUNCTIONAL PROPERTIES AND HEALTH EFFECTS OF CAROB BEAN BAĞCI CEMALETTİN,YALÇIN SIDDİKA SONGÜL,YALÇIN SAKİNE Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2017 - 12.05.2017) - 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS
FUNCTIONAL PROPERTIES OF GREEN TEA BAĞCI CEMALETTİN,YALÇIN SIDDİKA SONGÜL,YALÇIN SAKİNE Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2017 - 12.05.2017) - 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS