Eğitim Bilgileri
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKONOMETRİ (DR)/ Tez adı : Daha iyi yaşam için çok boyutlu refah 2017-2021
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Merkezi bütçe vergi gelirlerinin Markov modeli ile tahmin edilmesi 2015-2017
Yüksek Lisans Michigan State University Uygulamalı Matematik 1998-2003
Yüksek Lisans Illinois Institute of Technology {Illinois} Matematik 1994-1997
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR./ 1988-1992
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/PAZARLAMA PR. 2009-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU 2007-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ ANABİLİM DALI 1993-2000
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Sübjektif Refahın Mikro-Mekansal Analizi (23.10.2018-23.10.2019)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Daha İyi Yaşam İçin Çok Boyutlu Refah (18.08.2017-18.08.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde Üniversitesi İİBF Maliye ve İktisat Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Başarısının Markov Modeli İle Tahminlenmesi (17.10.2016-17.06.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ’NİN ADANA EKONOMİSİNE KATKISI (01.09.2017-01.10.2018)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Ç. Ü. İ. İ. B. F. Ekonometri Lisans Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Başarısının Markov Modeli İle Tahminlenmesi (01.06.2016-01.06.2017)
Makaleler
Dispositional Optimism Mediate the Effect of Emotional Disorders On Self-Reported Psychological State: The Case of Çukurova University Students MAVRUK CAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Asos, Sobiad, Doaj, DRJI - Özgün Makale - Journal of Cukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Cukurova University - Doi: 10.51945/cuiibfd.1170586 2022
THE EFFECTS OF AFFECTIVITES OVER THE RELATIONSHIP OF DISPOSITIONAL OPTIMISM WITH LIFE SATISFACTION OF UNIVERSITY STUDENTS MAVRUK CAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.1008122 2022
MARGINAL EFFECTS OF SOCIAL INDICATORS OVER GENERAL HAPPINESS MAVRUK CAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.35379/cusosbil.1055985 2022
Spatial Effects Over Time-Framed Happiness MAVRUK CAN, KIRAL ERSİN, KIRAL GÜLSEN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES - Doi: 10.1007/s10902-020-00239-3 2021
Depresyonun mekansal yönü KIRAL GÜLSEN,MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - 3.Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi - Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1188 2020
Fiziksel Yetersizlik, Umutsuzluk, Parasal Problem ve Sosyal Sermayenin Yalnızlık Hissi Üzerine Etkisi KIRAL GÜLSEN,MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - OPUS - Doi: 10.26466/opus.568540 2019
Subjektif Sosyal İzolasyon Riskleri MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Akademik Hassasiyetler 2019
İktisat Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler ALPER FINDIK ÖZLEM,MAVRUK CAN,ALPER ALİ EREN Ulusal - Hakemli - ASOS, Index Copernicus, EBSCO, ProQuest, SOBIAD, Academic Keys, ESJI - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.414237 2018
Analysis of Student Expenditures at Cukurova University MAVRUK CAN,KARLILAR SELİN,KIRAL GÜLSEN Uluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi İİBF FAKÜLTE DERGİSİ 2018
ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN,KIRAL GÜLSEN Uluslararası - Hakemli - ECONLIT - Özgün Makale - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - Doi: 10.18092/ulikidince.347634 2018
EKONOMETRİ ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERDEKİ AKADEMİK PERFORMANSI: MARKOV MODELİ İLE BİR HESAPLAMA KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN,KIRAL GÜLSEN Uluslararası - Hakemli - ECONLIT - Özgün Makale - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - Doi: 10.18092/ulikidince.347635 2018
Corporate Tax Payoff in A Game Theory Approach KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN Uluslararası - Hakemli - ESCI, WEB OF SCIENCE - Özgün Makale - EGE ACADEMIC REVIEW - Doi: 10.21121/eab.2018237350 2018
Students carrier preferences after implementation of mobile number portability KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN Uluslararası - Hakemli - ECONLIT - Özgün Makale - Research Journal of Business and Management - Doi: 10.17261/Pressacademia.2018.818 2018
MATHEMATICAL ANALYSIS OF TAX PAYMENT TYPES FOR CORPORATE TAXPAYER KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO-CEEAS - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017
Ekonometri Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Akdemik Başarısını Etkileyen Faktörler KIRAL GÜLSEN,KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ASOS - Özgün Makale - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017
Regional Unemployment Disparities in Turkey KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 2017
Tax declaration rates via audits: a prediction using Markov model KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN Uluslararası - Hakemli - Econlit - Özgün Makale - Journal of Business, Economics and Finance - Doi: 10.17261/Pressacademia.2017.499 2017
Prediction of Central Government Budget Tax Revenues Using Markov Model KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO-CEEAS - Özgün Makale - ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016
ACADEMIC PROGRESS OF STUDENTS IN QUANTITATIVE COURSES AT NIGDE UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES A PREDICTION USING MARKOV MODEL MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN Uluslararası - Hakemli - ASOS, EBSCO, INDEX COPERNICUS - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi 2016
Local Economic Impact of Nigde University: An Estimation Under True Inflation Effect MAVRUK CAN,TEKİNARSLAN ALİ İLKER,GÜRÜN MURAT,AYİŞ AKKURT AYŞE Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Nigde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2014
Bildiriler
MEDIATION EFFECT OF PERFECTIONISM ON THE RELATION BETWEEN NEGATIVE EMOTIONS AND ANXIETY MAVRUK CAN Uluslararası - Özet bildiri - (13.02.2023 - 14.02.2023) - 3. Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi
Economic Conditions of Individuals During Covid-19 Pandemic in Turkey MAVRUK CAN, ŞENGÜL SEDA, CENKSEVEN ÖNDER FULYA Uluslararası - Özet bildiri - (08.02.2023 - 09.02.2023) - 3rd International İstanbul Current Scientific Research Congress
THE EFFECTS OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON ACADEMIC PERFORMANCE OF UNIVERSITY STUDENTS MAVRUK CAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.10.2022 - 11.10.2022) - Çukurova 9th International Scientific Researches Conference
Implications of Energy Crisis in Europe MAVRUK CAN Uluslararası - Özet bildiri - (01.10.2022 - 03.10.2022) - 7th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES
ENVIRONMENTAL FACTORS AND LIFE SATISFACTION MAVRUK CAN Uluslararası - Özet bildiri - (22.04.2022 - 24.04.2022) - 7 TH INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
THE EFFECTS OF SOCIAL AND HEALTH INDICATORS OVER LIFE SATISFACTION MAVRUK CAN Uluslararası - Özet bildiri - (15.04.2022 - 17.04.2022) - 8.ULUSLARARASI ÇUKUROVA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
ECONOMIC VALUE OF LNG TRANSPORT FROM THE EASTERN MEDITERRANEAN TO EUROPE MAVRUK CAN Uluslararası - Özet bildiri - (12.11.2021 - 13.11.2021) - ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
THE EFFECTS OF PERSONALITY AND PSYCHOLOGICAL STATES OVER SUBJECTIVE WELL-BEING: THE CASE OF CUKUROVA UNIVERSITY STUDENTS MAVRUK CAN Uluslararası - Özet bildiri - (07.09.2021 - 08.09.2021) - İKSAD 7. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Self Reported Depression Assessment of Cukurova University Students MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.11.2019 - 24.11.2019) - 3rd International Zeugma Conference on Scientific Researchers
The Impact of Social Capital on Quality of Life MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.11.2019 - 24.11.2019) - 3rd International Zeugma Conference On Scientific Researchers
Does subjective well-being mediate the relationship of psychological well-being with quality of life KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.11.2019 - 17.11.2019) - Al Farabi 6th International Congress on Social Sciences
Life satisfaction of university students: An evidence from Adana MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN Uluslararası - Özet bildiri - (15.11.2019 - 17.11.2019) - Al-Farabi 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Negative Effects Over Thinking Suicidal: An Evidence From Cukurova University MAVRUK CAN, KIRAL ERSİN Uluslararası - Özet bildiri - (31.10.2019 - 02.11.2019) - 3. International Mersin Symposium
Spatial effects over quality of life: An evidence from Adana KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.10.2019 - 20.10.2019) - Akdeniz 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Determinants of High Inflation MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN,KIRAL GÜLSEN Uluslararası - Özet bildiri - (03.10.2019 - 06.10.2019) - Çukurova 3. Uluslararası Yenilikçi Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Subjective effects over health status MAVRUK CAN,KIRAL GÜLSEN Uluslararası - Özet bildiri - (03.10.2019 - 06.10.2019) - Çukurova 3. Uluslararası Yenilikçi Bilimsel Araştırmalar Kongresi
FİZİKSEL YETERSİZLİK, UMUTSUZLUK, PARASAL PROBLEM VE SOSYAL SERMAYENİN YALNIZLIK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN,KIRAL GÜLSEN Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2019 - 04.05.2019) - 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
Sosyal İzolasyon ve Sağlık Risk Faktörleri MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN,KIRAL GÜLSEN Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2019 - 28.04.2019) - 2.Uluslararası Çukurova Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Depresyonun Mekansal Yönü Var mıdır? KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN Uluslararası - Özet bildiri - (18.01.2019 - 20.01.2019) - Zeugma II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Micro-Spatial Characteristics of Subjective Well-being MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN,KIRAL GÜLSEN Uluslararası - Özet bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - XIX.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
Exploring Psychological Well-Being in Adana KIRAL GÜLSEN,MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - XIX. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNİN ADANA EKONOMİSİNE KATKISI KIRAL GÜLSEN,KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - XVIII.Uluslararası ekonometri yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu
ACADEMIC PERFORMANCE OF ECONOMETRICS STUDENTS IN QUANTITATIVE COURSES: A PREDICTION USING MARKOV MODEL KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN,KIRAL GÜLSEN Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu
Kitap
Economics and Administrative MAVRUK CAN,KIRAL GÜLSEN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Subjective Effects Over Health Status - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Academician Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:20 - ISBN:978-605-258-601-3 - (Bölüm Sayfaları:15 - 34) 2019
International Academic Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences MAVRUK CAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dollarization in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Serüven Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:407 - ISBN:978-625-6399-78-5 - (Bölüm Sayfaları:155 - 182) 2023
SOCIAL SCIENCES IN A GLOBALIZING WORLD MAVRUK CAN, GÖÇMEN KÜBRA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Analysis of Macroeconomic Determinants of Inflation - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:321 - ISBN:978-625-6945-40-1 - (Bölüm Sayfaları:7 - 23) 2023
Current Debates in Social Sciences 15 MAVRUK CAN, ŞENGÜL SEDA, CENKSEVEN ÖNDER FULYA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Economic Conditions During Covid19 Pandemic inTurkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Bidge - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:311 - ISBN:978-625-6488-28-1 - (Bölüm Sayfaları:28 - 37) 2023
Economics and Politics MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN,KIRAL GÜLSEN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:An Evaluation of Inflation - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Academician Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:15 - ISBN:978-605-258-595-5 - (Bölüm Sayfaları:1 - 15) 2019
Vergi Oyun Teorisi ve Markov Uygulamaları KIRAL ERSİN,MAVRUK CAN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Karahan - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:183 - ISBN:978-605-9374-75-0 2018
Academic Research In Social Sciences and Humanities MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Life satisfaction of university students: An evidence from Adana - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:12 - ISBN:978-625-7029-78-0 - (Bölüm Sayfaları:77 - 88) 2019
Sağlık Toplum Bilim Akademik Araştırmalar Kitap 5 MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Negative effects over suicidal ideation: An evidence from Cukurova University - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Paradigma Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:12 - ISBN:978-605-7691-76-7 - (Bölüm Sayfaları:11 - 22) 2020
Discussions Between Economic Agents: Socio-economic Studies MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Marginal Effects of Social Capital Over Quality of Life - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:18 - ISBN:978-625-7279-47-5 - (Bölüm Sayfaları:203 - 220) 2020
THEORY AND RESEARCH IN SOCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES MAVRUK CAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:OBJECTIVE AND SUBJECTIVE SPATIAL EFFECTS OVER QUALITY OF LIFE OF ADANA RESIDENTS - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:19 - ISBN:978-625-7279-82-6 - (Bölüm Sayfaları:269 - 287) 2020
THEORY AND RESEARCH IN SOCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES MAVRUK CAN,KIRAL ERSİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:THE EFFECT OF SUBJECTIVE WELL-BEING OVER THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND QUALITY OF LIFE - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:20 - ISBN:978-625-7279-82-6 - (Bölüm Sayfaları:45 - 64) 2020
ECONOMICS IN CORPORATE FINANCE AND MANAGEMENT MAVRUK CAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ECONOMIC VALUE OF LNG TRANSPORT FROM EGYPT TO SOUTHERN EUROPE - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Iksad Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:12 - ISBN:978-625-8061-80-2 - (Bölüm Sayfaları:199 - 210) 2021
MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCES V MAVRUK CAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:SOCIO-DEMOGRAPHICS AND SATISFACTION WITH LIFE - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:20 - ISBN:978-625-8246-10-0 - (Bölüm Sayfaları:137 - 156) 2022
SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-7 MAVRUK CAN, ŞENGÜL SEDA, CENKSEVEN ÖNDER FULYA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:MODERATING EFFECT OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE ON THE MEDIATING EFFECT OF PSYCHOLOGICAL DISORDERS BETWEEN FEAR OF COVID 19 AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Iksad Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:30 - ISBN:978-625-8213-99-7 - (Bölüm Sayfaları:143 - 172) 2022
CURRENT ECONOMIC PROBLEMS IN THE GLOBAL CRISIS PROCESS: EMPIRICAL AND THEORETICAL APPROACH MAVRUK CAN, KIRAL ERSİN, FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ECONOMIC ANALYSIS OF PIPELINE GAS TRANSITIONS FROM EASTERN MEDITERRANEAN TO EUROPE - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD YAYINEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:25 - ISBN:978-625-6380-64-6 - (Bölüm Sayfaları:51 - 75) 2022
SOSYO-POLİTİK KONULARA AKTÜEL YAKLAŞIMLAR MAVRUK CAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK VE PSİKOLOJİK DURUMLARININ SUBJEKTİF REFAH ÜZERİNE ETKİLERİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Iksad Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:23 - ISBN:978-625-8061-07-9 - (Bölüm Sayfaları:83 - 105) 2021
Editör
9.Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tam Metin Kitabı MAVRUK CAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD - Editör - ISBN:978-625-367-227-0 2023
5. INTERNATIONAL ANTALYA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES CONGRESS PROCEEDING BOOK MAVRUK CAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Iksad Publishing House - Editör - ISBN:978-625-367-206-5 2023